Dorpsraad Archief

Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder –Strijbeek
Maandag 29 mei 2017 in de Leeuwerik 20.00 uur

Op maandag 29 mei 2017 is een openbare bijeenkomst gehouden van Dorpsraad Galder Strijbeek. Tijdens deze bijeenkomst is bij de volgende onderwerpen stilgestaan.

De provincie wil langs de A16 een groot aantal windmolens plaatsen. De procedure is nu zover dat het aantal van 24 locaties die eerst in beeld waren voor plaatsing van de molens,  is teruggebracht naar 11 locaties. De Dorpsraad heeft geïnformeerd over de vervolgstappen die gezet gaan worden en welke invloed u daar als inwoner van Galder Strijbeek nog op kunt hebben.

Er zijn weer jongeren die gezamenlijk een bouwproject willen starten in plan Bollemeer. Het  tweede CPO-project zal 11 woningen omvatten. De vereniging daarvoor is opgericht en een van de jongeren zal deze avond ingaan op de stand van zaken op dit moment. 

Wethouder Corry Janssen is tijdens de openbare bijeenkomst op ontwikkelingen vanuit de gemeente ingegaan, waarbij zij ook op de uitbreiding van de Leeuwerik toelicht. Dit als gevolg van de toename van het aantal leerlingen van de Mattheusschool.

De herinrichting en ontwikkeling van het Markdal zit nu in een cruciale fase. Vanuit ons bestuur is daarop ingegaan. Het blijft tenslotte onze “achtertuin”, zoals wij het Markdal in Galder en Strijbeek noemen. 

Tijdens deze bijeenkomst is verder ingegaan op de stand van zaken vanuit de buurtpreventie en ook de speeltuin “De Speelakker". Er zijn middelen beschikbaar gekomen om deze weer uit te breiden.

Tot slot is uitgebreid stilstaan bij de mogelijkheid dat ook de kern van ons dorp aangesloten kan worden op glasvezel. Op dit moment is er een werkgroep uit ons dorp actief die alle benodigde informatie verzamelt en gesprekken voert met betrokken partijen over glasvezel in de kern van Galder. Tijdens deze avond is ingegaan op de mogelijkheden die een glasvezelverbinding biedt als ook over de kosten die daaraan verbonden zijn.

Dorpsraad Galder-Strijbeek 

Dorpsraad heeft de nieuwe entree 'Galder en Strijbeek aan de Mark' voorgedragen als 'Baroniepoort'. Door de centrale ligging van de entree aan het markdal en tussen de natuurgebieden het Mastbos en de Strijbeekse Heide/ Goudberg, is het mogelijk om een aantrekkelijk startpunt te ontwikkelen voor zowel wandelaars, fietsers, kanovaarders als in de nabije toekomst mogelijk ook mountainbikers. 

In de samenloop van dit voorstel is de werkgroep Entree actief waarin ondernemers van Galder, de gemeente en de dorpsraad actief zijn om de nieuwe entree invulling te geven. In de plannen van deze entree wordt aandacht besteed aan de vele pelgrims naar Santiago de Compostella, die Galder aandoen. Binnen de entree is een informatiepunt opgenomen met wandel- en fietskaarten. De entree is reeds opgenomen in het wandel- en fietsknooppunten netwerk. Daarnaast is er ruimte voor parkeerplaatsen en een rustplaats voor wandelaars en fietsers. Gemeente beslist hopelijk op korte termijn of dat deze plannen kunnen worden uitgevoerd. 

Inmiddels is ook de werkgroep rondje galder-strijbeek van start gegaan. De werkgroep houd zich bezig met het ontwikkelen van recreatieve routes in Galder en Strijbeek. We proberen aansluiting te krijgen met het mountainbike routenetwerk in de gemeente. Daarnaast willen we een 3-tal wandelroutes presenteren die aansluiten op de 2 huidige ommetjes en lopen door het mastbos en het markdal. Het afgelopen jaar is het ook mogelijk om te kanovaren over de mark, met het vertrekpunt vanaf de entree. Daarnaast is er inmiddels ook belangstelling getoond van ruiters om een verbinding te krijgen tussen het Mastbos en de Strijbeekse heide. 

Het voorstel om een Baroniepoort te maken van de nieuwe entree hangt tevens samen met de plannen van de vereniging Markdal. De natuurontwikkeling en het ontwikkelen van recreatieve routes in het Markdal bieden Galder volop mogelijkheden. Dorpsraad beoogd met deze ontwikkelingen de identiteit van Galder en Strijbeek aan de Mark, te versterken. Het inrichten van een Baroniepoort is een waardevolle ondersteuning van deze plannen en geeft een positieve impuls aan de leefbaarheid van Galder en Strijbeek nu en in de toekomst. 

Landstad de Baronie beslist de komende maanden over de locaties van Baroniepoorten. 

 

In 2013 heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de identiteit van Galder-Strijbeek. Zie werkgroep communicatie

Eerder in 2011 heeft de gemeente Alphen Chaam in het kader van culturele hoofdstad 2018 een onderzoek gedaan naar het DNA van de gehele gemeente. leesmeer...

Daesdonck/Daesdonckseweg

Inleiding Dorpsraad: “Door onze gemeenschap wordt dit nog steeds aangemerkt als een bijzonder gevaarlijk punt. De weg is smal en twee auto’s kunnen elkaar nog wel passeren, maar zodra een trekker of vrachtwagen een personenauto tegenkomt is het te smal. Nu zijn de bestuurders van deze voertuigen beschermd door veel blik maar als fietser of voetganger  ben je erg kwetsbaar. Meestal loopt het goed af tot die ene keer…… Dan dempen we de put nadat het kalf verdronken is. De Dorpsraad merkt op dat in het IDOP het probleem van de Daesdonckseweg (nr. 11) al is benoemd. Daarnaast is dit probleem al eerder in het overleg met het college besproken.”
Afgesproken wordt dat de gemeente in het kader van deze problematiek het volgende met Breda zal bespreken:
-          het gebruik van  de  uitrit van Hazeldonk  door vrachtwagens richting Galder hoewel dat verboden is. Handhavingsaspect;
-          optie van verleggen/aanpassen van tracé van Daesdonckseweg op Bredaas grondgebied zodat die veiliger wordt.

Het deels aanbrengen van een fietspad wordt geen goede optie gevonden omdat de fietsers dan moeten terugkomen op de weg en dat ook gevaarlijke situaties geeft. Ook  een omleiding via de Markweg is geen geschikt alternatief.  

OPENBARE BIJEENKOMST DORPSRAAD GALDER-STRIJBEEK

Het afgelopen seizoen hebben we Galder-Strijbeek weer zien veranderen. Soms gaat dat van zelf maar in een enkel geval roept het vragen op. Op woensdag 20 mei 2015 willen wij met u van gedachten wisselen over zaken die binnen ons dorp spelen of (mogelijk) gaan spelen. Ook de gemeente Alphen-Chaam heeft haar medewerking toegezegd voor deze bijeenkomst.

Vanuit het college van de gemeente Alphen-Chaam zal wethouder Van de Heijning ingaan op de reconstructie van vier straten in ons dorp: Galderseweg, Gaarshof, Leeuwkesdries en de Sint-Jacobsstraat. Met name deze laatste heeft nogal wat stof doen opwaaien. Momenteel vooral ”juridisch stof”  Daarnaast zal wethouder Janssen ingaan op de transformatie in de zorg. De Rijksoverheid heeft meerdere taken overgedragen aan de gemeenten onder inhouding van een substantieel deel van het budget. De wethouder zal ingaan op de keuzes die de gemeente heeft gemaakt of nog moet maken.

De Dorpsraad zal verder stil staan bij onderwerpen waar ze momenteel mee bezig zijn. Te noemen zijn bijvoorbeeld de Entree van Galder bij het Knooppunt, Buurpreventie, de tuin naast de Leeuwerik en het plan “Perspectief voor Strijbeek”.

Tot slot wordt op deze avond ingegaan op het vervolg van het IDOP (Integraal dorpsontwikkelingsplan). Uitgangspunt bij het vervolg van het IDOP is het leefbaar houden van ons dorp. Ook ons dorp zal vergrijzen, dat wil zeggen, het aantal ouderen in ons dorp zal de komen jaren fors stijgen. Met de wetenschap dat ouderen steeds langer zelfstandig en mogelijk ook is ons midden moeten blijven wonen, dan moeten we nu nadenken hoe hierop te anticiperen. Ofwel wat moeten we doen om ons dorp leefbaar te houden, ook voor de oudere inwoners. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, maar met nadruk nodigen we de ouderen en de ouderen van de nabije toekomst voor deze bijeenkomst uit. Download de flyer...

 17-01-2015 || Dorpsraad zoekt werkgroepleden die mee willen denken over wandel-, fiets- en MTB routes in Galder en Strijbeek. Heb je belangstelling, meld je aan ! Werkgroep rondje galder-strijbeek... 

28-01-2014 || Ons dorp ontving een beeld tijdens de opening van de Leeuwerik. Lees meer...

 02-11-2014 || Bij een integraal dorpontwikkelingsplan (IDOP) kijken de bewoners samen met de gemeente naar de toekomst van hun dorp. Zo ook in Galder-Strijbeek. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende 10 jaar te verbeteren? Lees meer...

De regio West-Brabant heeft in het kader van het realisatieprogramma leefbaarheid en demografische ontwikkelingen 5 projecten ontwikkeld. Overheidsparticipatie is hier een project van. 

Bij overheidsparticipatie ligt het initiatief bij de burgers. De overheid participeert, doet mee, is partner in initiatieven van inwoners. Een belangrijke vraag hierbij is: op welke wijze kan de overheid het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van inwoners?  Hoe gaat de gemeente Alphen Chaam om met  'overheidsparticipatie' en wat zijn voorbeelden uit andere regio's ?

Download de brochure.....

19-01-2014 || De Dorpsraad heeft afgelopen week de oorkonde ontvangen uit handen van wethouder Braspenning als officieel supporter van het internationale keurmerk Cittaslow. Maar wat houdt dat nu in ? Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Cittaslow Nederland is het netwerk van alle gemeenten in Nederland met het keurmerk. De gemeente Midden-Delfland was de eerste. Naast Alphen-Chaam zijn ook Borger-Odoorn, Vaals en Heerde aangesloten.

De dorpsraad Galder-Strijbeek heeft zich als doel gesteld om de kwaliteit van leven in onze dorpen te verbeteren door het authentieke te koesteren en vooruitgang te bevorderen. We hechten aan onze eigen gemeenschappelijke identiteit, van wat Galder en Strijbeek uniek maakt. We dragen onze gastvrijheid en onze gemoedelijkheid uit en hechten belang aan onze groene en ruimtelijke omgeving. Deze prachtige omgeving van het  Markdal, de Strijbeekse Heide of de Goudberg geven onze dorpen de uitstraling van rust en het goede leven. We zijn ook een ondernemend volk waarbij er van oudsher veel activiteiten worden georganiseerd en waarbij er meer dan 100 zelfstandigen ondernemers zijn gevestigd op de ca. 1300 inwoners die onze beide dorpen tellen. We staan voor onze tradities als het oudejaarszingen of de carnavalsoptocht die veelal meer deelnemers kent dan toeschouwers. Rijk aan historie zoals onlangs nog tot uiting gebracht met 'de slag om Strijbeek' koesteren we ons verleden.        

 En daarom Cittaslow !!

Lees meer op de website van de gemeente...

12-10-2013 || De dorpsraad heeft samen met de politie een grote ronde gemaakt met flyers. Lees meer...

13-03-2013 || De dorpsraad is nu ook actief op Facebook. Dit sociale medium biedt veel voordelen om dingen snel te organiseren, nieuws te verspreiden of reacties te ontvangen van onze achterban. Ook hopen we zo meer jongeren te bereiken. Dus vind allemaal onze pagina leuk en volg de dorpsraad hier.

Ook willen we af van onze papieren informatiebrief en deze vervangen door een digitale versie over de mail. We zullen u dan vaker op de hoogte stellen met korte berichtjes en verwijzen naar de website voor het langere artikel. Zo blijft u goed op de hoogte van wat er zich in en rondom Galder-Strijbeek afspeelt. Dit bespaart ook een hoop kosten aan papier en printen maar ook werk doordat we de brieven niet meer rondbrengen. Om toch voldoende mensen te blijven bereiken schakelen we pas over naar de digitale nieuwsbrief als 75% van de huishoudens zich met een e-mailadres heeft aangemeld. Stuur daarom een berichtje naar redactie@galder-strijbeek.nl.

22-05-2013 || Ook de vierde openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek vond plaats in café Knooppunt Galder. Er waren zo’n 55 toehoorders, een mooie score voor onze sprekers. Belangrijkste publiekstrekker was natuurlijk de toekomst van het oude dorpshart, of beter die van de huidige Mattheusschool. Maar het ging deze avond ook over de werkgroep Strijbeek die het Markdal aan wil pakken en de gemeente Alphen-Chaam gaf een uiteenzetting over het nieuwe groenbeleid, de groenvisie.

Lees meer...

03-04-2013 || Waar moet u zijn als u meldingen of klachten heeft over woonvoorziening De Vliet en/of de omgeving van De Vliet? Voor meldingen/klachten over de woonvoorziening en/of de omgeving daarvan is De Vliet uw aanspreekpunt op 076-782 05 10 (24 uur per dag telefonisch bereikbaar) of via e-mail: devliet@smobreda.nl.

Lees meer...

15-05-2013 || Vanaf 16 mei start het servicepunt elke donderdag van 15:30 tot 17:00 uur in de Mattheusschool om mensen van dienst te zijn. Hier kunt u terecht voor hulp bij klusjes, vragen aan de gemeente of hulp bij het invullen van online formulieren. Voorlopig wordt het bemand door Mariëtte Jansen en Marie-Louise van Aert. Het start als een pilot maar het is de bedoeling om als volwaardig servicepunt mee te verhuizen naar het nieuwe dorpshuis.

Lees meer...

25-01-2013 || Dorpsraad Galder-Strijbeek heeft de boswachter van Natuurmonumenten geholpen met het knotten van wilgen in het Markdal. Dit is het afzetten van alle takken boven de knot. De dunne takken heeft de dorpsraad gebruikt voor een natuurlijk speelelement in de nieuwe speeltuin, een wilgen-tipi. Kinderen in Galder zijn dan ook erg blij met deze hulp van de dorpsraad. Beheerder Frans van Zijderveld over deze activiteit: 'Ik kijk terug op een prettige, succesvolle samenwerking. En met deze bomen blijft dit oud-Hollandse landschapstype in stand. Niet alleen belangrijk voor planten en dieren, maar ook inwoners en bezoekers kunnen genieten van deze fraaie wilgen.'

Verse wilgentakken zijn zeer buigzaam. Wanneer ze in de grond worden gestoken heb je veel kans dat de wilgen opnieuw gaan groeien. Zo krijg je een levend element als wilgen-tipi-hut. 'Een win-win situatie', aldus Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten.

Het dikke hout is verkocht als openhaardhout. Zo krijgt de knotwilg weer een gebruiksfunctie. Knotwilgen moeten eens in de 3 tot 5 jaar worden geknot en zijn een belangrijk cultuurhistorisch element, een natuurgebiedje op zich. Voornamelijk in de oude knotwilgen komen spleten en gaten te zitten die erg in trek zijn bij holenbroeders. Zo wil onze kleinste uilensoort, de steenuil, er zijn broedplaats in vinden. Mossen, korstmossen en paddenstoelen kun je er ook op aantreffen.

Het markdal dankt zijn naam aan de beek De Mark, die door de weilanden ten zuiden van Breda stroomt. Een deel van De Mark heeft haar oorspronkelijke slingerende loop weer terug. Meer weten over het Markdal, kijk op www.natuurmonumenten.nl/markdal

Lees meer over de speeltuin...

UPDATE 22-06-2013 || De nieuwe speeltuin is op zaterdag 22 juni feestelijk geopend. 

Lees meer...

10-01-2013 || Als eerste vereniging uit Galder en Strijbeek heeft CPO Galder naast de dorpsraad een plekje op deze website (andere verenigingen kunnen zich melden). Omdat ze nog steeds extra leden zoeken die gezamenlijk willen bouwen in Galders nieuwste wijk Bollemeer houden ze hun pagina regelmatig bij, dit verdient een bezoek! Ook zijn ze erg actief op Facebook en Twitter. De eerste bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang.

Lees meer over CPO...

Lees meer over Bollemeer...