Kerstperiode

Mooie dorpsactiviteiten rond Kerst en Oud en Nieuw

In de periode van net vóór Kerst tot Nieuwjaar, in de kerstvakantie, waren er in Galder weer gezellige activiteiten, waar iedereen aan kon meedoen. Daarmee kwam je de donkere dagen goed door. Een aantal daarvan waren rond Dorpshuis de Leeuwerik. Beheerder Esther den Ronde-de Hoon had daar haar handen aan vol en de rest van haar familie ook. Ria Goethals had weer de Kistjestocht georganiseerd. Nieuw dit jaar was de Santarun, waarvoor veel belangstelling was. Oude tradities vielen ook nog steeds heel goed in de smaak.

Kerstkraam

Op het mooi versierde dorpsplein bij de Leeuwerik stond weer de kerstkraam. Op 23 december opende wethouder Judith van Loon de feestelijkheden. Ook verlootte ze prijzen onder de deelnemers van de kistjestocht. Gelukkig was het even droog. Bij de vuren kon je lekker opwarmen, met warme chocolademelk of Glühwein. Maar door de harde wind moest je wel uitkijken voor de rook.

Santa Run

Nieuw was een Santa Run. Die was georganiseerd door Boo Moelands. Er liepen ruim 50 kerstmannen en -vrouwen mee, waaronder de wethouder. Hardlopen was niet nodig en er was geen prijs te winnen. De kerstmannen en -vrouwen werden onderweg hier en daar ook wat opgehouden. Dus het duurde wel even voordat ze weer terug waren.

Kerstviering

Door het gebrek aan priesters in de parochie, werd in de Sint Jacobskapel in 2023 slechts twee keer een eucharistieviering gehouden. Gelukkig was kerstavond daar één van. Met zo’n 100 bezoekers zat de kapel helemaal vol. Het was een mooie kerstviering met inspirerende kapelaan, veel kerstliedjes en orgelbegeleiding. Een mooi begin van een zalig kerstmis.

Regen

Het werd in 2023 geen witte Kerst en het leek soms dat het niet meer ophield met regenen. De waterstand van de Mark stond zo hoog met de kerstdagen, dat je er niet meer op het fietspas langs kon, behalve dan een enkele stoere mountainbiker.

Kistjestocht

De kistjestocht begint met de vierde keer al een echte traditie te worden. De knutselochtend op 17 december was wat ruimer opgezet dan vorig jaar. Door jong en oud werd daar samen een aanzienlijk deel van de kerstkistjes gemaakt.

Zo’n 55 adressen deden mee en hadden de kistjes vanaf 20 december voor de deur of achter het raam gezet. Voor de speurtocht kon je bij de Leeuwerik een plattegrond ophalen van de deelnemers in de dorpskern van Galder. Met behulp van foto’s en in sommige kistjes geplaatste attributen, was dan een woord te maken. Kinderen kregen bij het inleveren van de kaart een kleine traktatie. Het was leuk om dorpsbewoners en bezoekers op speurtocht op de droge momenten voorbij te zien wandelen en een praatje te maken.

Nieuwjaorke ouwe

De traditie van het nieuwjaars zingen werd in ere gehouden. Groepen kinderen trokken zaterdag 30 december door de straten en belden overal aan. De kleinsten vergezeld door hun ouders. Ze zongen dan hun nieuwjaarswensen en kregen in ruil daarvoor snoepgoed of een centje. De Leeuwerik had het daarmee wel druk, want veel van de kinderen zette daar hun verdiende geld ook om in snoep.

Leuk dat zoveel mensen meedoen in ons dorp. Complimenten aan de vrijwilligers voor het organiseren van al die leuke activiteiten in 2023.

Nieuwjaar

Bekomen van de oliebollen en een beetje uitgerust van het vieren van het nieuwe jaar, konden de dapperen ’s middags samen nog even de Galderse meren inrennen. Fris het nieuwe jaar beginnen. We hopen in ieder geval op een mooi 2024 voor ons dorp. De Dorpsquiz en het Maerkratten carnaval staan weer voor de deur.

Kistjestocht in Galder: doe je ook mee?

Voor de vierde keer op rij kunnen inwoners en bezoekers in de kom van Galder een tocht lopen langs zelfgemaakte kerstkistjes. Het idee stamt uit de coronatijd en is afkomstig van Ria Goethals. Samen met Esther den Ronde - de Hoon van Dorpshuis de Leeuwerik runt ze dit jaar weer de organisatie. Elk jaar zijn er variaties in de activiteiten. Nieuw is een Santa Run, waarvoor Boo Moelands de leiding op zich heeft genomen. Allen vinden het mooi om weer een gelegenheid te bieden waarbij mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

Meedoen

Het is de bedoeling dat iedereen die mee wil doen in Galder, het kistje van 20 tot en met 30 december in de voortuin zet, of achter het raam. Daarvóór en daarná mag natuurlijk ook. Het is het handig als de deelnemers zich even aanmelden, zodat het adres kan worden meegenomen in de route. Dat kan op www.kistjestochtgalder.nl. Op deze website, die Ward Jacobs zo keurig bij houdt, staat ook gedetailleerde informatie voor deelnemers en bezoekers.

Samen maken

De lol begint al vooraf. Bij het bedenken en maken van de kerstkistjes komt de nodige creativiteit naar boven. Samen kistjes maken is daarbij erg gezellig. Op zondag 17 december is er een knutselochtend van 10:00 tot 12:00 uur voor jong en oud. Opgave kan tot 15 december via de genoemde site. Er wordt gezorgd voor knutselmateriaal, versiering en aankleding. De kosten zijn € 2 euro per kistje. Kistje, kratje, mand of doos zelf mee te brengen. Tot 12 jaar graag begeleiden.

Kerstkraam

Op een sfeervol ingericht dorpsplein bij de Leeuwerik staat een kerstkraam van 23 december tot en met 1 januari. Dit is ook een mooi start-, rust-, of eindpunt van de kistjestocht.

Kom vooral ook naar de opening op de 23e vanaf 18:30 uur. Daar kunt u dan even gezellig met dorpsgenoten praten. En met de burgemeester en wethouders, die dan op bezoek komen en graag een kopje koffie, thee, chocomel en iets lekkers aanbieden. Ook vindt dan een verloting plaats onder de deelnemers die een kerstkistje hebben neergezet.

Santa Run

Daarna klinkt om 19:30 uur het startschot van de Santa Run, een loopevenement met kerstmannen. Iedereen boven de 18 is welkom om mee te doen. Inschrijven kan tot 17 december. Voor het inschrijfgeld van € 15 krijg je een kerstmannenpak en onderweg een paar versnaperingen.

Speurtocht

Bij de kerstkraam kan je een plattegrond ophalen om de wandelroute te lopen langs de kistjes. Tevens kan je daar een speurkaart meenemen, waarmee je van 23 t/m 30 december kan meedoen met een speurtocht. Met foto’s kan je dan op de route zoeken naar letters of attributen die in de kerstkistjes zijn verstopt. Kinderen krijgen bij het inleveren van de kaart een kleine traktatie. We wensen iedereen met de feestdagen ook veel knutsel- en wandelplezier.

Van kerst naar oud en nieuw

In Galder was er in 2022 voor de derde keer de ‘Kistjestocht’. Initiatiefneemster Ria Goethals en beheerder van het dorpshuis Esther den Ronde hebben het dit jaar samen georganiseerd en er veel werk van gemaakt. Ze hebben daarvoor veel complimenten gekregen en willen ook graag alle deelnemers bedanken. Naast het maken van de kerstkistjes en lopen van de kistjestocht was er, ondanks de regen, ook een mooie kerstavond in Galder en deden veel kinderen mee met het zingen van de traditionele nieuwjaarswensen.

Kistjes maken

Een week voor Kerst werd een knutselochtend in de Leeuwerik gehouden. Er waren veel materialen voorhanden om een mooi kistje te maken. Dat hebben achttien personen dan ook gedaan. Ria vond dat voor de eerste keer een mooie opkomst. “Heel bijzonder dat jong en oud zo mooi aan het knutselen waren en elkaar aan het helpen waren: buurvrouwen, vaders en moeders en ook mensen die elkaar van tevoren nog niet kenden. Er zijn ook mooie contacten gemaakt. De bedoeling van de knutselochtend is goed uit de verf gekomen. Sommigen hebben ongelooflijk veel werk in hun kistje gestopt.”

Kistjestocht lopen

De Kistjestocht was dit jaar uitgebreid met een plattegrond, waarop de 52 adressen stonden die zich hadden aangemeld. Er waren nog wel meer kistjes te zien, die later nog spontaan waren geplaatst. Ten opzichte van vorig jaar zag Ria veel wisselende deelnemers. Ze was naast de kwaliteit onder de indruk van de veelzijdigheid: van kunstobject, winters tafereel tot nagemaakte huiskamer. Zie fotocollage

Onder de deelnemers is een prijs verloot. Ferry de Leur won een waardebon voor een taart, gedoneerd door Bakkerij Oud Huis Van den Broek. Marion van Aert en Florian Scargo kregen een troostprijs.

Alle gemarkeerde kistjes bekijken, vergde een wandeling van zo’n acht kilometer. Bij de ‘Kerstkraam’ voor Dorpshuis de Leeuwerik kon je een formulier ophalen waarop twee varianten stonden van de puzzeltocht: letters zoeken in kistjes en nummers zoeken van attributen op foto’s. Het woord dat van de letters moest worden gemaakt was: “kerstkraam”. Zo’n vijftien groepen hebben het formulier ingeleverd. Lisa Cornelissen en Sten en Femm Bastiaansen hadden beide opdrachten goed en kregen de hoofdprijs. Verder kregen Kai Vuijk en Pleun en Morris van Exsel een prijs voor de foto-opdracht. Alle prijzen bestonden uit knutselmateriaal. Goed te gebruiken voor volgend jaar.

Kerstavond vieren

Op het Galderse ‘Kerstplein’ voor de Leeuwerik werd de kerstkraam goed bezocht. Op kerstavond trad er een gelegenheidskoor op die een variatie van kerstliederen ten gehore bracht. Dat werd door de tientallen bezoekers zeer gewaardeerd. Er brandde een gezellig en lekker warm houtvuur. Verder was er op kerstavond in Galder voor het eerst in jaren weer een kerstviering; de Sint Jacobskapel zat helemaal vol.

Nieuwjaarswensen zingen

Net als in sommige naburige dorpen wordt op oudejaarsdag in Galder 'Nieuw jaorke ouwe' gezongen. Gelukkig deden er dit jaar weer veel kinderen mee met deze nieuwjaarswensen. Sommige inwoners hadden een briefje op de deur gehangen dat de zangers welkom zijn. We hebben, tussen de buien door, ruim tien groepen aan de deur gehad die uit volle borst het liedje ten gehore brachten en vervolgens, ook bij gebrek aan muntgeld, mochten graaien in de bak met snoepjes.

 

Kerstkistjes 2022 foto's

Bij het lopen van de uitgezette kistjestocht kwamen we 56 kerstkistjes tegen. Het was een flinke tocht van zo'n 8 kilometer.

Klik hier voor een fotocollage.

Kistjestocht 2021 foto's

Bij een rondje lopen door Galder op eerste kerstdag, kwamen we 60 kerstkistjes tegen. We zagen dat er veel aandacht aan was besteed.

Klik hier voor een foto collage.

Bij de Leeuwerik staat een standje, waar je eten en drinken af kan halen, zoals ook glühwein.

Kerst kistjes in Galder 2020

Het spontane idee en de oproep van Ria Goethals in deze tijd van corona-lockdown heeft ruim gevolg gekregen in Galder. Op verschillende plaatsen hebben bewoners kistjes of andere voorwerpen gemaakt. En was daar maar één week de tijd voor. Door jong en oud werd er geknutseld om iets moois te creëren. Steeds kwamen er nog kistjes bij. En het was leuk om een tocht te maken langs die taferelen. Soms ontdekte je er nog één achter het raam zodat het ook nog een speurtocht werd. Een aantal mensen wisten het helaas te laat; anders hadden ze ook meegedaan. 

Het aantal kistjes is zodanig, dat een wandeltocht zeer de moeite waard is. Wat we zoal hebben gezien, delen we hier graag met iedereen. Misschien brengt dat mensen ook weer op ideeën. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer doen en wordt het steeds grootser.

Klik hier voor een fotocollage

Een “kistjestocht” i.p.v. lichtjestocht 2020

Ria Goethals is met een prima idee gekomen om in deze coronatijd ons dorp met Kerst wat op te fleuren en toch samen iets te doen, met en voor elkaar.

Ria wil graag de inwoners van Galder activeren om in eigen tuin of bij de voorgevel een kistje te plaatsen met daarin iets persoonlijks of een leuk voorwerp, kersttafereeltje enz. Bij veel deelname krijgt ons dorp dan een leuke (individuele) wandeltocht langs alle kistjes. (Waarbij alle corona-regels uiteraard in acht moeten worden genomen.) 

Wat is de bedoeling?

Maak een kistje (liefst met een lichtje) en plaats het vanaf woensdag 23 december of in ieder geval voor de kerstdagen buiten bij voordeur of in de tuin op een veilige plek. Op woensdag 30 december ruim je je spullen dan weer op. Misschien volgend jaar weer als het een succes is? 

Bij “de huiskamer “in de Leeuwerik zie je (van buitenaf) wat voorbeelden. 

Waarom? 

Voor jong en oud is het fijn om door de omgeving te wandelen in deze dagen, waar we toch veel op onszelf zijn aangewezen. Leuk om te gaan knutselen, alleen of samen met een ander. Om elkaar beter te leren kennen, over je hobby, wat je bezig houdt of wat je nog zoekt of kan ruilen.

Materiaal

Alles kan: fruitkistje, een lade, wijnkistje, dienblad, plantenbak, curverbak, boodschappenkrat of je timmert zelf of met een ander van een paar plankjes een geraamte van een kistje.

Soorten kistjes Hieronder staan wat voorbeelden om je op weg te helpen:

 • Hobbykistje Heb je een leuke hobby bijvoorbeeld fotografie, schilderen, keramiek, lezen, breien, knutselen, timmeren, etc. en wil je daar iets over laten zien of anderen op een idee brengen om dit misschien ook te gaan doen. 
 • Wintertafereelkistje Een wintertafereeltje is zo gemaakt met wat spulletjes in huis of in de tuin. 
 • Diplomakistje Heb je onlangs een diploma g behaald en wil je dit aan iedereen laten weten. Maak hiervan een leuk kistje (maar niet met het origineel erin).
 • Feestkistje Als je iets te vieren hebt, en kan dit niet doorgaan, maar wil je dit wel laten weten aan iedereen? 
 • Vraagkistje Zoek je misschien iemand die jou pianoles geeft, leert schaken of iets anders? 
 • Sportkistje Heb je een leuke sport of club waar je iets over wil vertellen? 
 • Gedenkings/herdenkingskistje Is er iemand die eens extra in het zonnetje moet worden gezet of is overleden en je daar iets over wil vertellen? 
 • Geschiedeniskistje Heb je een mooie oude foto van Galder/Strijbeek of een mooi verhaal? 
 • Kennismakingskistje Ben je een nieuwe inwoner van Galder/Strijbeek en wil je iets over jezelf vertellen? 
 • Gedichtenkistje Heb je een mooi gedicht, plaats dit dan in een kistje. 
 • Verrassingskistje Laat ons verrassen: je weet vast nog iets origineels.

Heb je nog vragen of materiaal nodig? 

Bel dan even naar: Ria Goethals, initiatiefneemster van de “kistjestocht” (076-5611970) of kom langs (Gaarshof 16)

Maak anderen er ook op attent en enthousiast zodat we een echte “kistjestocht” hebben voor vooral de kinderen maar ook voor ons allen.

Knutselochtend

Kerstkraam

Rudof

Kistje buiten

Kistje voor de raam

Nieuw jaorke ouwe

Hoog water

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail