Digitaal servicepunt

Digitaal servicepunt nu op aparte pagina! Telefoonboek, huisartsenpost, politieberichten etc zijn nu op deze pagina terug te vinden. Leesmeer...

Servicepunt alleen telefonisch bereikbaar!

 18-11-2014|| Het servicepunt bestaat nu 1,5 jaar.Er zijn slechts enkele aanvragen binnen gekomen voor het servicepunt en nauwelijks zijn er mensen op donderdag naar het servicepunt toe gekomen.

Om die redenen is het weinig zinvol om met de vrijwilligers het servicepunt op deze manier open te houden. Wij denken dat er in Galder- Strijbeek geen behoefte is aan deze voorziening en dat er in Galder- Strijbeek vele helpende handjes zijn die familie,buren en vrienden bijstaan.In de Dorpsraad gaan we ons beraden waar wel behoefte aan kan zijn.

Een servicepunt in een andere vorm of definitief stoppen. Of totaal iets nieuws, wat kan helpen bij alle veranderingen in de zorg, die eraan komen. We hopen op reacties en ideeën vanuit de gemeenschap.

Het Servicepunt is vooralsnog nog steeds telefonisch bereikbaar op 0651642995 en met email servicepunt@galder-strijbeek.nl

Boeken van de bibliotheek en uit de boekenkast kunt u nog steeds ophalen in de Leeuwerik.

 Zo ook de plastic vuilniszakken.

Opening Dorpsboekenkast in Galder

30-04-2014 || Op donderdag 1 mei a.s. om 15:30 uur openen Mariëtte  Jansen, Marjes van Etten en Marie- Louise van Aert de Dorpsboekenkast van Galder en Strijbeek.

In het Servicepunt van de Leeuwerik staat vanaf dat moment een boekenkast met hopelijk al verschillende boeken die door de bewoners van Galder en Strijbeek gratis zijn afgestaan. Natuurlijk kunnen, nee moeten er nog vele boeken volgen voor dit leuke project. Het is namelijk de bedoeling dat deze boekenkast gebruikt gaat worden als extra service, naast de bestaande bibliotheek, voor de bewoners van Galder en Strijbeek. De bewoners kunnen dan, tijdens de openingsuren van de Leeuwerik, hier boeken lezen en/of deze mee naar huis nemen en als ze gelezen zijn weer terugbrengen, gratis en voor niets. Voor de goede orde, de dorpsboekenkast heeft niets met de bibliotheek te maken en U moet dus als U de nieuwste boeken wilt lezen nog steeds van de bibliotheek gebruik maken!

Het servicepunt  is donderdags  geopend vanaf  15:30 uur tot 17:30 uur en U kunt daar altijd terecht  met eventuele vragen. Dus kom vanaf donderdag 1 mei om 15:30 uur naar het servicepunt als u een boek wilt lenen.

Tijdens deze, toch wel een beetje feestelijke, opening bieden wij U graag een kopje koffie aan.

Donderdag 1 mei, 15:30 uur: opening van 'DE DORPSBOEKENKAST' van Galder-Strijbeek.

De Dorpsraad presenteert: Servicepunt Galder-Strijbeek

Elke donderdag van 15:30 tot 17:30 uur is het Servicepunt geopend in Dorpshuis de Leeuwerik om mensen van dienst te zijn. Daarnaast zijn de vrijwilligers bereikbaar op 06-51642995 of via servicepunt@galder-strijbeek.nl.

Hier kunt u terecht voor hulp bij klusjes, vragen aan de gemeente of hulp bij het invullen van online formulieren. Voorlopig wordt het bemand door Mariëtte Jansen en Marie-Louise van Aert vanuit de dorpsraad, ondersteund door vrijwilligers van de KBO.

Waarom ook alweer een servicepunt?

In het IDOP (Integraal Dorps OntwikkelingsPlan) staat beschreven dat er in Galder-Strijbeek behoefte is aan informatie en dienstverlening vanuit de gemeente. De gemeente wordt als erg op afstand ervaren. De Dorpsraad bestaat daarom al, maar als uitbreiding voor een betere dienstverlening is er behoefte aan een servicepunt. Een loket voor burgerzaken en sociale zaken is echter niet realiseerbaar vanuit de gemeente vanwege bezuinigingen. Het servicepunt kan wel een tussenschakel vormen en mensen behulpzaam zijn.

 

We kunnen mensen helpen door:

  • De weg te wijzen naar instanties en eventueel contact te leggen
  • Helpen met downloaden van formulieren van internet
  • Een afspraak regelen bij de gemeente
  • Helpen bij invullen formulieren
  • Vragen beantwoorden over WMO, thuiszorg, vrijwilligerswerk e.d.
  • Vragen op het gebied van leefbaarheid in ons dorp.
  • Aanmeldpunt voor vrijwilligerswerk of aanbieden van diensten 

Informatiepunt

Naast het servicepunt is ook gestart met een informatiepunt, met informatie over Galder- Strijbeek en omgeving. Daartoe is er een evenementenkalender gemaakt en bieden we foldermateriaal aan. Dus iedereen die een activiteit gaat organiseren of iets te vertellen heeft roepen we op om dat ook te melden bij het servicepunt (mail naar servicepunt@galder-strijbeek.nl). De informatie is niet alleen bedoeld voor inwoners van Galder-Strijbeek, maar ook voor bezoekers. We hopen dat het een levendig Servicepunt wordt, waar u ook anderen kunt ontmoeten en met uw vragen, maar ook voor diensten terecht kunt. 

Helpt u graag andere mensen en heeft u kennis of bent u geinteresseerd in burgerzaken, dan bent u van harte welkom bij het servicepunt. We kunnen zeker nog helpers gebruiken!

Mariëtte Jansen


Inlichtingen

Via mail: 
servicepunt@galder-strijbeek.nl

Telefoon: 
06-051642995

Evenementenkalender 

Evenement aanmelden