Dierenleven rondom het markdal

De kleine karekiet. Een vaste bewoner langs de Mark. Zijn krr-krr-kiet-kiet en krassende staccato zang hoort men in de rietstroken langs de Mark.

Het icarus blauwtje een vlinder die rond fladdert op het ruige grasland langs de Mark.

Een mooie ochtendontmoeting. ’s Morgens vroeg in het hoge gras twee reebruine ogen. Even dat contact moment en….weg was deze jonge reebok.

love is in the air!

Zoals men weet vertoef ik regelmatig rond het rivierengebied van de Mark. Het was een aangename verrassing, weken geleden, om het nest van een futenpaar te ontdekken. Twee eieren beloofden nieuw leven op termijn. Echter….het nest en de eieren werden vernield. Gedurende de week van 9 April jl. ontdekte ik de hernieuwde liefdesdrang van dit futen echtpaar! Baltsend, het herstelde nest inwijdend……..

(Cees van Raaij) 

En een maandje later.....

Sinds 2014 nestelen er ooievaars op het dak van Stadsbosbeheer in het Bredase Markdal en zijn het vaste bewoners in het gehele markdal. Al enkele jaren trekken ze, samen met de kuikens véél aandacht van de passerende wandelaars en fietsers.

In Nederland is het een vrij schaarse broedvogel, met zo'n 1800 tot 2500 broedparen tussen 1998 en 2000.
Het is een trouwe bezoeker van de mark ter hoogte van Galder. Echter is hij moeilijk door een foto te vangen. Hij zwemt meer onder dan boven water. 

De dodaars is onze kleinste futensoort. Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende waterhoen. De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie. Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren. Buiten het broedseizoen op allerlei soorten wateren, tot soms stadsgrachten en stadsparken. 

Het aansprekende in de foto is de actie van de aalscholver bij zijn aanzet om te vliegen vanuit zijn zwemstand.


De ijsvogel is een typische viseter en is dus sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar stromende wateren. In het grootste deel van het verspreidingsgebied is de soort algemeen, maar in sommige gebieden wordt de ijsvogel met uitsterven bedreigd.

Natuurlijk is er meer te zien langs de Mark dan eenden, futen, reigers, waterhoentjes etc..

Het gebied kenmerkt zich ook door een rijk vogelleven. Naast roodborstjes, merels ,kraaien, winterkoninkjes, koolmezen etc.  Hier de roodborsttapuit. 

Roodborsttapuit. Het zijn vogels van droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een oranje borst. De vrouwtjes hebben tevens bruin gestreepte bovendelen en twee witte vlekken op de boven vleugel. Mannetjes hebben dat ook, tevens een witte stuitvlek, witte hals-zijden en een zwarte kop.
 

Fotograaf

Deze prachtige foto's zijn gemaakt door Cees van Raaij uit Rijsbergen. 

Cees is een verdienstelijk amateurfotograaf met een grote voorliefde voor het dierenleven in deze regio. 

 

Bovenste foto is een biddende valk op zoek naar zijn prooi. 

Middelste foto is een Reebok aan de oevers van de mark. 

Foto hieronder, het mag niet ontbreken, is de ooievaar die sinds enkele jaren een vast standplaats heeft in het markdal. 

Onderste foto: de dodaar, een zeldzame vogel in de mark. Wat is er te doen in Galder-Strijbeek?

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek.

Maak ook gebruik van de Galder-Strijbeek pagina op onsalphenchaam.nl, voor berichten, prikbordadvertenties en nieuw: "hulp gevraagd"

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail