Fanfare Voor Eer en Deugd

Verbroederingsconcert in aanloop van 120-jarig bestaan

Jaarlijks heeft fanfare Voor Eer en Deugd wel een uitwisseling met een ander muziekgezelschap. Omdat de fanfare het Belgische Meersel-Dreef en het Nederlandse Galder en Strijbeek als thuis heeft, werkt ze graag samen met orkesten van beide landen. Op zondag 17 maart 2024 was er een verbroederingsconcert in dorpshuis De Leeuwerik in Galder, samen met de gecombineerde brassband van Meer en Wortel.

Brassband

Het dorp Meer heeft een brassband met de naam van haar beschermheilige Sinte Rosalie. Zij bestaan nog langer dan Voor Eer en Deugd; op hun eerste standaard staat 1880. Sinte Rosalie trad op in een gezamenlijke combinatie met de brassband van Wortel. Het geheel stond onder leiding van dirigent Cindy Kranen. Zij vertelde dat ze les geeft aan diverse orkesten in de omgeving en als muzikant ook actief is in diverse muziekgezelschappen, zoals de brassband Borderbrass.

Een brassband speelt naast slagwerk alleen op koperinstrumenten. Sinte Rosalie was eerst een fanfare, maar is vanaf 2018 een brassband geworden; toen zijn ze gestopt met rietinstrumenten. Daarmee kon men de zuiverheid van klank van de koperen blaasinstrumenten verbeteren. Bij het concert van zondag was de klank van de instrumenten in ieder geval voortreffelijk. Eerst werd ook zorgvuldig gestemd.

De Brassband bracht zondag zeven muziekstukken ten gehore, waarbij ook heel oude muziek niet werd geschuwd. Het centrale thema daarbij was dans. Er werd rustig gestart met de oud Engelse ballade ‘Pastime with good company’. Daarna ‘Thy tempest blessing’ en een verzameling ‘Anglian dances’. Vervolgens werd de muziek wat vlotter met Mambo Jambo. Dan weer heel wat anders met Schotse muziek Tartanheart. Met daarna The hum, die zoals ook werd aangekondigd zeker niet oubollig was. Als “laatste etappe van de muzikale reis” werd de tritsch-tratsch polka van Johann Strauss gespeeld, die overigens heel modern klonk.

Fanfare

Na de pauze ging Voor Eer en Deugd inblazen. Zij zijn fanfare en daar horen dus ook rietinstrumenten bij: maar liefst negen saxofoons. Onder leiding van dirigent Charles Bosters speelde men vijf muziekstukken. Aangevangen werd met San Carlos, een mars die geschreven is voor de Falklandoorlog. Daar bestond geen bladmuziek van en die is door een van de leden zelf opgeschreven. Heel knap. Daarna kwam een hele mooie medley van Les Misérables. En vervolgens My way, dat oorspronkelijk Franse muziek was. Tot slot werden nog twee medleys gespeeld: van Tom Jones en The Best of Fleetwood Mac. Die eerste klonk het mooist.

Het concert van zondag was tevens een try-out van een aantal muziekstukken voor komende jaarconcert. Dat is op zaterdag 20 april en is dit jaar heel bijzonder. Dan wordt namelijk het 120-jarige bestaan gevierd. Het concert heeft dan ook als titel ‘Verjaardagsfeest’. De bedoeling is om er dan een fijne muzikale avond van te maken met een mix van klassieke muziek en swingende hits uit vroeger jaren. Bezoekers zijn vanaf 19:00 uur welkom in De Zevenster, bij de Paters in Meersel-Dreef. Het concert start om 19.30 uur. De entree is € 5. Op website www.vooreerendeugd.be kunnen ook kaarten worden besteld. Vanwege het jubileum maakt de fanfare dit jaar ook nog enkele extra uitstapjes.

Veelzijdig

Beide orkesten hebben zondag een buitengewoon gevarieerd repertoire laten horen. Blaasmuziek met en zonder saxofoons klinkt echt heel anders. Maar beiden deden qua muzikaliteit niet voor elkaar onder. We hebben in Galder in ieder geval genoten van een muzikale en gezellige middag. Toch fijn dat we zo’n leuke fanfare hebben. De verbroedering tussen Nederlandse en Belgische muzikanten en publiek ging aan de bar nog wel even door.

Grandioos kerstconcert

Op zaterdag 17 december 2022 gaf Fanfare Voor Eer en Deugd weer een kerstconcert in de kerk van de paters Kapucijnen in Meersel-Dreef.

De afgelopen twee jaar kon het traditionele kerstconcert niet doorgaan. Nu het weer kan, ging de fanfare weer vol voor dit concert ‘Kerstklanken’. De kerk zat ook helemaal vol met 140 bezoekers, vooral bewoners van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, waar de meeste muzikanten ook vandaan komen.

De kerk was versierd met een kerststal. Mooi was ook dat videoschermen de nummers aangaven die werden gespeeld. Die werden ook geïntroduceerd door Cathy en Patricia. Daarbij noemden ze bijzonderheden zoals componist, ouderdom en eventuele bewerking. Tussendoor werden nog enkele teksten ter bezinning voorgelezen door hen en ook door Bert.

In ongeveer twee uur bracht het orkest van Fanfare Voor Eer en Deugd negentien muziekstukken ten gehore. Ze hadden natuurlijk allemaal met Kerst te maken. De variatie was echter heel groot. Van traditionele kerstliederen tot moderne popmuziek. Het orkest bracht dit allemaal even fraai ten gehore. Marco Vriens schitterde als solist op de bugel. Bij drie muziekstukken zong Martine de Jager mee. Zij woont in Galder en is bekend van musicals, theater en tv. Martine zong een kerstsong van Elvis en van Slade. Bij het nummer van Band Aid, ‘Do They Know It’s Christmas’, zong Martine alle stemmen en werd iedereen uitgenodigd het refrein mee te zingen. Het nummer ‘Away in a manger’ werd door het orkest samengespeeld met pater Kenny op het orgel. Allemaal heel mooi samen gedaan.

Voorzitter Nelly de Graauw van Fanfare Voor Eer en Deugd sloot de avond af, waarbij naast genoemde Martine en pater Kenny ook dirigent Charles Bosters van harte werd bedankt. Het was een fantastische muzikale avond in een mooie kerstsfeer. Na afloop van het concert was het ook nog heel gezellig in de taverne ‘De Zevenster’.

Fanfare viert Teerfeest

Het hele jaar zie je de fanfare van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef optreden bij allerlei evenementen. Eén keer per jaar houden ze een feest voor zichzelf. Dit jaar was dat op zaterdag 12 november. De fanfare marcheerde door de straten van Meersel-Dreef en vierde jubilea van leden.

Teerfeest

De fanfare begeleidt de opgehaalde gouden jubilarissen muzikaal (Foto Arjo Riemslag)De fanfare Voor Eer en Deugd werd in 1904 opgericht door de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. Vanaf het begin kwamen de leden ook uit Galder en Strijbeek. Het Teerfeest is een traditie die teruggaat naar de begintijd. Eén keer per jaar wordt de pot verteerd door er samen een gezellige dag van te maken, op hun vaste locatie bij de paters. Dan worden ook de jubilerende leden in het zonnetje gezet. Het waren er twaalf dit jaar, een record. Dat was ook best een uitdaging voor voorzitter Nelly de Graauw-Roelands die de jubilarissen persoonlijk toesprak. Nelly vierde zelf haar 30-jarige jubileum en voor haar hield Toon Verleye een woordje.

Eregast en Erevoorzitter

De sterke band met de paters bestaat nog steeds. Pater Kenny was daarom uitgenodigd als eregast. Stilgestaan werd verder bij het overlijden van de erevoorzitter André Rommens in april van dit jaar. Zijn vrouw Godelieve Rommens-van Gerven werd daarna als ere-voorzitter benoemd, vanwege haar jarenlange betrokkenheid bij en belangstelling voor de fanfare.

Jubilarissen

Jubilarissen en erevoorzitter (Foto Toon Verleye)Er werden dit jaar twaalf jubilarissen gehuldigd, waaronder twee gouden. Dat laatste is heel bijzonder. Allen kregen ook de gelegenheid om te reageren. Opvallend was dat ze allemaal de gezelligheid, gemoedelijkheid en de open sfeer binnen de fanfare roemden. Nelly: ”Daar mogen we heel trots op zijn.”

Willy Jacobs en Jos Roelands kregen als gouden jubilarissen het gouden ereteken van de fanfare voor 50 jaar inzet voor de instrumentale muziek. Zij werden opgehaald in klassieke auto’s. En onder muzikale begeleiding van de fanfare naar de feestzaal vervoerd.

Willy Jacobs heeft altijd in Meersel-Dreef gewoond. Zijn vader Frans Jacobs speelde bugel en was heel gedreven voor de fanfare. Ook zes van de negen broers en zussen zaten bij de drumband of fanfare. Willy speelde altsaxofoon en is later overgegaan op tenorsaxofoon. Hij heeft eerder in het bestuur gezeten en heeft zich daar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de jeugd.De gouden jubilarissen Willy Jacobs en Jos Roelands (Foto Nelly de Graauw)

Jos Roelands is geboren op de Diunt en ging in Galder naar school. De belangstelling voor muziek had hij van zijn vader. Zijn meester was toen dirigent bij de fanfare en zo startte hij op zijn elfde. Broeder Xavier zei dat Jos fijne lippen had en het best trompet zou leren spelen. En zo geschiedde. Jos was de eerste van de familie Roelands die lid van de fanfare werd. Momenteel zijn ze nog met zes van de familie. Jos heeft vroeger ook in het bestuur gezeten.

Genieten

De hartelijke felicitaties aan de twaalf jubilarissen en de nieuwe ere-voorzitter. We hopen na dit geslaagde Teerfeest nog veel te kunnen genieten van de optredens van Fanfare voor Eer en Deugd.

Dauwtrappen met de fanfare door Meersel-Dreef, Strijbeek en Galder

De Fanfare Voor Eer en Deugd stond al vroeg op met Hemelvaart. En met hen ook een groep enthousiaste wandelaars. Ze marcheerden al muziek makend door onze dorpen en brachten ook een serenade. Tijdens het dauwtrappen kwamen ze maar liefst drie andere muziekverenigingen tegen.

Het dauwtrappen is een vast onderdeel van de jaarlijkse kalender van de fanfare Voor Eer en Deugd. Het is, ook voor muziekverenigingen, al een heel oude traditie om dat op Hemelvaart te doen. Gelukkig kon het nu weer doorgaan, na de corona. Klokslag 6 uur werd er gestart bij de kerk in Meersel-Dreef, voor een rondje door ons gebied van ongeveer zes kilometer. Achter de muziek aan vormde zich een stoet van zo’n 20 wandelaars. Lekker meelopen op de maat van de muziek. Vanuit Meersel-Dreef ging de optocht naar Strijbeek. En daarna richting Galder. Op de Galderseweg maakte de fanfare even een tussenstop. Ze kregen daar koffie of thee met dank aan de familie de Hoon.

Voorzitter Nelly de Grauw brengt met de fanfare een serenade aan Jan ScheepersOngeveer 300 meter van de Leeuwerik kruiste de fanfare voor Eer en Deugd met harmonie Constantia uit Ulvenhout, die ook op pad was. Precies voor de deur van Jan Scheepers. De fanfare had besloten hem met een serenade te verblijden, zoals dat heet. Een hele eer. De reden daarvoor, zoals voorzitter Nelly de Grauw aangaf, was zijn betrokkenheid bij de gemeenschap. Jan Scheepers is begin dit jaar ook als lokale correspondent van Ons Weekblad begonnen. En schrijft regelmatig over het verenigingsleven in Galder en Strijbeek en daar hoort de fanfare zeker bij.  

Na de serenade was het nog maar een klein stukje naar het verdiende ontbijt. Esther den Ronde, beheerder van dorpshuis de Leeuwerik, had dit uitstekend verzorgd. De wandelaars, die zich van tevoren hadden opgeven, deden ook gezellig mee. En verassend genoeg, was er muziek bij. Harmonie St. Cecilia uit Bavel was ook aan het dauwtrappen, kwam langs de Leeuwerik en stopte speciaal even om een serenade te brengen aan fanfare Voor eer en Deugd.

Na het ontbijt ging de fanfare al spelend weer terug naar Meersel-Dreef om het rondje af te maken. Daarbij stopten ze nog even bij café ‘ff thuis bij Moskes’ voor een afsluitend drankje. Ook weer met muziek. Nu kwam harmonie St. Cecilia uit Rijsbergen aangemarcheerd. Totaal kruisten daarmee vier muziekverenigingen elkaar bij het dauwtrappen door onze dorpen. Voor de bewoners was het de hele ochtend genieten.

Op zaterdag 25 juni volgt het terrasconcert bij de Kermis van Galder, tijdens de brunch in de Leeuwerik rond de middag.

Fanfare Voor Eer en Deugd concert ‘Classic meets Eurovision’

Op zaterdag 7 mei 2022 gaf Fanfare Voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek weer hun jaarconcert in de Leeuwerik. Het was het eerste grote concert na de coronatijd sinds november 2019.

Idee

Omdat het Eurovisie songfestival in Nederland in 2020 zou worden gehouden, had de fanfare een repertoire ingestudeerd met nummers van songfestivals uit het verleden, ook met aandacht aan winnaars uit België en Nederland. Door corona was het nog niet gelukt om dat ten gehore te brengen, dus wilde men dat nog graag een keer doen. Maar ook waren de leden van de fanfare weer toe aan het instuderen en spelen van wat stevigere stukken. Zo ontstond een idee voor een combinatie klassiek met songfestival.

Avondprogramma

Dorpshuis de Leeuwerik zat goed vol; naast het fanfare orkest van 30 personen zaten er zo’n 120 mensen in het publiek, waaronder ook de burgemeester van Alphen-Chaam. Van tevoren waren toegangskaarten verkocht voor € 5 per stuk. Naast een zitplaats en fraaie muziek kreeg je daarvoor ook nog een programma, welkomstdrankje en lichtje bij een toepasselijk nummer. En er werd ook nog een prijs getrokken. Het pakket met bieren en lekkers ging naar Johan de Hoon. Je kunt zien dat er heel wat organisatietalent zit bij de fanfare. Alles was tot in de puntjes voorbereid. Het was een avondvullend programma. En in de pauzes en daarna kon je nog even lekker bijkletsen met de mensen uit het dorp.

Concert in drie delen

Voorzitter Nelly de Graauw van Fanfare Voor Eer en Deugd opende de avond. Eerst mocht het jeugdorkest ‘Voor Eer en Jeugd’ optreden, zes jongens en meisjes. Dat deden ze verassend goed. De muziek was natuurlijk afgestemd op hun niveau, maar klonk geweldig. Ze speelden vier nummers, die allen door dirigent Charles Bosters zelf waren gecomponeerd, waaronder ‘Ridders en kastelen’ en ‘Griezelen en zo’. Er zaten heel verassende muzikale wendingen in. Mooi was ook dat de kinderen hun eigen nummers aankondigden in een video. Complimenten zijn op hun plaats. Drie van de kinderen speelden daarna ook mee met het grote orkest.

Het tweede deel bestond uit een vijftal klassiekers, maar allemaal heel verschillende stijlen. Men ging van ‘Alte Kameraden’ via ‘Antartica’ naar ‘Tales from Scotland.’ Alle nummers werden aangekondigd door videobeelden met Frank Roelands en Joeri Janssen die daarvoor ogenschijnlijk de hele wereld voor waren rondgereisd en steeds een toepasselijke outfit aan hadden; zelfs de zwembroek werd niet geschuwd. Heel komisch.

Na de tweede pauze volgde het Eurovisie deel met vijf nummers. Dat begon met het bekende Eurovisiedeuntje, waar je normaal alleen het begin van hoort, maar nu helemaal. Het nummer Eurovox was een medley van vijf Belgische inzendingen waaronder de enige winnaar voor België uit 1986 ‘J’aime la vie’. Ook werd Arcade gespeeld waarmee Duncan Laurence in 2019 voor Nederland won. Met een orkest klinkt dat overigens veel voller. Vermeldingswaardig was ook ‘Love Shine a light’, waarbij Jenske Janssen en Frank Roelands zongen. Heel fraai gedaan. En de lichtjes kwamen hier heel goed van pas. Het publiek was heel enthousiast en drong aan op een toegift. Dat werd Waterloo van Abba. Een mooie afsluiting. Applaus voor Fanfare Voor Eer en Deugd en dirigent Charles Bosters. Het was een grandioos concert.

Vervolg optredens

Na het bijzonder geslaagde jaarconcert in de Leeuwerik, staan er gelukkig binnenkort nog meer uitvoeringen op het programma voor Fanfare Voor Eer en Deugd. Op 26 mei, met Hemelvaart, is het Dauwtrappen. Om 06:00 uur is het vertrek bij de kerk in Meersel-Dreef, om daarna via Strijbeek naar Galder te gaan. Bij de Leeuwerik gaat de fanfare daarna hun verdiende ontbijt eten. Enthousiaste wandelaars kunnen meelopen, lekker op de maat van de muziek. Ook is het mogelijk deel te nemen aan het ontbijt. Aanmelden hiervoor kan via info@vooreerendeugd.be.

Op zaterdag 25 juni volgt het terrasconcert bij de Kermis van Galder, tijdens de brunch in de Leeuwerik.

Fanfare Voor Eer en Deugd luistert onze dorpen weer op

Galder-Strijbeek heeft een flink aantal verenigingen. Zij spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid van onze dorpen. Het is daarom ook fijn om te weten wat er gebeurt binnen die verenigingen. Zeker nu, na de corona beperkingen, het verenigingsleven weer wordt opgepakt. Met een serie interviews brengen we het verenigingsleven van Galder en Strijbeek in beeld. We beginnen met de oudste vereniging, de Fanfare ‘Voor Eer en Deugd’ en spreken met de nieuwe voorzitter Nelly de Graauw-Roelands.

Internationale vereniging

In 1904 richtten de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef de fanfare op en gaven haar de stichtelijke naam ‘Voor Eer en Deugd’. Vanaf het begin kwamen de leden ook uit Galder en Strijbeek. En dat is altijd zo gebleven, ook de sterke band met de paters. De fanfare heeft nu 36 leden, de helft uit België en de andere helft uit Nederland. Pas vanaf eind jaren ’80 spelen er ook dames mee. Zij maken anno 2022 met zestien een substantieel deel uit van de fanfare. Die mix werkt heel goed. Ook is er een jeugdorkest met acht kinderen. Nelly: “Het is een gemoedelijke en leuke club. Wij waarderen verschillen. Iedereen mag er zijn, met zijn talent en zijn mogelijkheden. Het geeft voldoening als je in zo’n groep als de fanfare verbondenheid en vriendschap kan ervaren. En tussen de Belgen en Nederlanders, gaat het er gemoedelijk aan toe.”

Nieuwe voorzitter

Nelly de Graauw-Roelands heeft, na de jaarvergadering met de leden, het voorzitterschap op 7 maart overgenomen van haar broer Frank, die zes jaar voorzitter is geweest. Nelly is de eerste vrouwelijke voorzitter en ze is zelf 30 jaar lid van de fanfare. Nelly heeft er nu ook tijd voor, omdat ze recent met pensioen is gegaan. Ze heeft de afgelopen 30 jaar gewerkt in Breda, in het sociale domein.

Nelly is geboren op een boerderij op de Diunt, die toen bij Rijsbergen hoorde. Aangezien de Mattheusschool in Galder het dichtstbij was, ging zij daarnaartoe, net als haar broers en zussen. Ze zat toen in de combiklas 1956/1957 met 40 kinderen, wel gemengd. “In die leefomgeving ben ik opgegroeid”. Toen Nelly trouwde is ze met haar man Ton de Graauw in Rijsbergen gaan wonen en zijn ze drie jaar later, in 1980, in Chaam terecht gekomen. In 1992, na haar studie, is ze bij de fanfare Voor Eer en Deugd gegaan. Haar broers Frank en Jos en zus Riet waren daar al langer bij. “Het was dus ook een familiegebeuren.” De muzikaliteit heeft ze van haar vader, die accordeon speelde. Net als Riet wilde Nelly graag altsaxofoon spelen. Bij de harmonie Sint Cecilia van Chaam was daar op dat moment geen behoefte aan, maar wel bij de fanfare Voor Eer en Deugd. “Mijn twee zonen hebben allebei een muzikale opleiding gehad bij de harmonie hier in Chaam, als klarinettist en trompettist. Muziek is zo goed voor je brein en ontwikkeling”. Een andere hobby is fotografie, vooral portretten, waar Nelly ook een opleiding voor heeft gevolgd. Ze vindt het leuk om “de mensen in beeld te brengen van de fanfare en de drie dorpen.”

Uit de coronatijd

Met Ton Waes op tv bij noordelijkste punt België

De fanfare heeft er gedurende de coronatijd van de afgelopen twee jaar het beste van proberen te maken. “Het heeft wel wat veerkracht en flexibiliteit gevraagd. In de periode van het songfestival hadden we een songfestival repertoire gemaakt. Toen bleek dat het concert niet door kon gaan, hebben we het openingslied gespeeld, ieder vanaf thuis, en on-line gezet.”  Belangrijk was in die tijd vooral de verbinding te houden met iedereen en goed te weten wat er speelt. “Met het televisie programma ‘Reizen Waes’ mochten we nog een keer aantreden, bij het noordelijkste punt van België. Dat was buiten, maar wel op afstand.”

De repetities zijn nu gelukkig weer opgepakt. “Dat geeft een boost. Mensen zijn gedreven en ook blij elkaar weer te zien.” De repetities vinden zoals vanouds plaats op de donderdagavond in de Zevenster (bij de paters) in Meersel-Dreef. Daarvóór is er dan een repetitie voor de kinderen.

Programma

Omdat muziek van het Eurovisie songfestival was voorbereid, maar nog niet kon worden gespeeld, wilde de fanfare dat graag nog een keer doen. “Maar de leden waren er ook aan toe om hun tanden weer eens in wat zwaardere stukken te zetten.” Vandaar ‘Classic meets Eurovision’, het voorjaarsconcert dat gepland staat op 7 mei vanaf 19.00 uur in de Leeuwerik. Om dat voor te bereiden “moet je echt aan de bak met z’n allen”. Kaartjes zijn te koop via de website. Zie: https://www.vooreerendeugd.be

De fanfare Voor Eer en Deugd luistert ook weer de belangrijke gebeurtenissen op in onze dorpen. Zo doen ze mee aan de Kaarskesprocessie in Meersel-Dreef op 30 april om 20.30 uur en het dauwtrappen door de drie dorpen op 26 mei vanaf 06.00 uur. In juni staat de rommelmarkt in Meersel-Dreef in de agenda en in juli de kermis daar. Verderop in het jaar staat nog een gouden bruiloft in de planning en enkele feesten en herdenkingen. De fanfare zal ook van de partij zijn bij de Sinterklaas intocht in Galder en geeft kerstconcerten in Meersel-Dreef. Fanfare Voor Eer en Deugd werkt ook graag samen met andere orkesten uit de buurt, zowel in Nederland als in België.

Lid worden

De ledenwerving heeft twee jaar stilgelegen. Nelly vindt het belangrijk dat de fanfare een mooie grote groep blijft. Er is altijd verloop. Senioren stoppen ermee, of jongeren gaan studeren. Het is belangrijk dat daar aanwas voor komt. “Muzikanten zijn altijd welkom. Dat kunnen herintreders zijn, maar ook nieuwe beginners.” Die krijgen dan de mogelijkheid om muziekles te nemen, zowel individueel als groep, en een A-diploma te halen. Dat is een vereiste om mee te spelen in een orkest. Instrumenten zijn te leen en de muzieklessen worden door professionals gegeven. Als je belangstelling hebt, kan je op donderdagavond een keer komen kijken. Of contact opnemen met het bestuur. Iedereen is welkom. Je hoeft echt niet in Galder, Strijbeek of Meersel-Dreef te wonen. Kijk maar naar het voorbeeld van de voorzitter die in Chaam woont.

Jong geleerd

Zoals gezegd heeft de fanfare een jeugdorkest. Van de acht kinderen die daarin spelen, hebben er drie een A-examen behaald. Op 22 mei staat een voorspeelochtend gepland in de Leeuwerik. Het zou fijn zijn als het jeugdorkest ook weer wat uitgebreid kan worden. Om het jeugdorkest onder de aandacht te brengen, gaan leden van de fanfare op bezoek bij de scholen in Galder en Meersel-Dreef. Daar geven ze workshops en laten de kinderen kennis maken met muziekinstrumenten. Nelly is ervan overtuigd dat een instrument leren spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en probeert dat ook over te brengen aan de ouders. Maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om het plezier dat de kinderen zelf beleven aan muziek maken. Als je meedoet met het jeugdorkest zijn er naast kleine optredens, zoals een voorspeelochtend, drie à vier keer per jaar leuke activiteiten. En na het A-examen, mag je meespelen met het grote orkest.

Hulp bij inkomsten

De fanfare heeft een hoog ambitieniveau. Ze willen het goed doen, de nieuwe aanwas goed begeleiden en de muzikanten de gelegenheid bieden om zich voortdurend te verbeteren. De leden betalen een contributie en de gemeente Alphen-Chaam helpt ook met subsidie. Voor de resterende benodigde inkomsten houdt de fanfare diverse activiteiten. Zo halen ze elke maand het papier op in Galder en Strijbeek. Ook organiseren ze de rommelmarkt in Meersel-Dreef, op elke zondag van juni t/m augustus. “Dat vraagt veel inzet van iedereen.” Bij een jaarlijkse donatie van € 25 kan je ‘vriend van de fanfare’ worden en word je uitgenodigd bij optredens. Verder komen de leden jaarlijks langs de deur met steunkaarten van € 5. Mensen die meedoen ontvangen dan een bingokaart om mee te dingen voor de hoofdprijs op de jaarlijkse bingoavond. Door uw ondersteuning kan onze fanfare mooie muziek ten gehore blijven brengen in onze dorpen.

Leden organiseren

Binnen de fanfare bestaan commissies die een aantal taken op zich nemen, met inzet van veel talent en netwerken. Zo is er een commissie voor concerten, het papier inzamelen, de rommelmarkt en de jeugd. Veel leden doen mee. Nelly: “De zelfwerkzaamheid binnen de fanfare is heel groot. De commissies hebben een stuk zelfstandigheid om te organiseren en daar kan je als bestuur gewoon op rekenen. Ik ben daar heel trots op.”

Wat wil je graag bereiken?

Met die vraag sluiten we af. Als voorzitter van Fanfare Voor Eer en Deugd antwoordt Nelly: “De continuering van de fanfare. Want ik vind het zo waardevol dat het er is. Het is gewoon cultureel erfgoed voor mij. Dat moet je bewaren en behouden. Vooral voor het plezier en dat je voor de gemeenschap en voor elkaar van betekenis kan blijven. Als er muziek bij komt, dan is het leven gewoon veel leuker. Er verandert iets in het gezicht van mensen, de uitdrukking als je muziek hoort. En mensen komen naar buiten als je langs marcheert. Je maakt het gewoon feestelijk. Dat wil je behouden voor jezelf en voor de mensen die er wonen.”

JAN SCHEEPERS (8-4-2022)

Links Fanfare

Voorzitter Nelly de Graauw-Roelands (Foto Jan Scheepers)

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail