Speeltuin 'Speelakker' feestelijk geopend

22-06-2013 || Zaterdagochtend is de nieuwe speeltuin aan de Berkenakker feestelijk geopend door de kinderen uit Galder en Strijbeek. Vanaf 10.00 uur verzamelde de kinderen en ouders zich bij de speeltuin. Jos Moelands reed op weg naar de opening op zijn bakfiets met muziek door de straten van Galder, zodat iedereen op tijd in de Speeltuin aanwezig was. Na een welkomstwoord van Jos, bedankte trekker van de werkgroep, Frans Goethals, alle werkgroepleden en de gemeente voor hun bijdrage. Hij gaf aan dat de speeltuin door de samenwerking tussen gemeente en dorpsraad een veel ruimere opzet heeft gekregen dan oorspronkelijk de bedoeling was. De natuurlijke speeltuin, inclusief fietscrossbaan, biedt bovendien nog voldoende ruimte voor een eventuele uitbreiding van het aantal speeltoestellen in de toekomst. Hierna nam wethouder Ton Braspenning het woord en gaf aan dat zand en water de belangrijkste elementen in een speeltuin zijn. Deze zijn in deze natuurlijke speeltuin met waterpomp in ruime mate aanwezig. De wethouder richtte zich vervolgen tot de kinderen en zei dat ze pas goed gespeeld hebben wanneer hun ouders na afloop zeggen: "Wa ziede gij d'r uit". Dit betekent namelijk dat alles vies is geworden en er dus goed gespeeld is.

Hierna was het de beurt aan de kinderen die de letters moesten zoeken die samen de naam van de speeltuin moesten vormen. De tien letters werden al snel gevonden, maar toen moest er nog gepuzzeld worden. Als snel dacht iemand het te weten maar speculaas bleek toch niet de naam van de speeltuin te worden. Na enig gepuzzel bleek het de naam "Speelakker" te zijn geworden. Jos gaf aan dat dit eigenlijk wel een logische naam was met zoveel akkers (als straatnamen) in Galder: Berkenakker, Bosakker, Wilgenakker en Staaiakker.

Nu de naam bekend was gemaakt kon er begonnen worden met de verschillende spellen die bedacht waren door de werkgroep. Allereerst mocht wethouder Braspenning plaatsnemen op een geleende fiets om als eerste een rondje over de fietscrossbaan te rijden. Hij werd echter op de hielen gezeten door enkele snelheidsduivels en die haalden hem net voor het einde van het rondje in. Hierna gingen de kinderen verder met een run over de hele speeltuin. Na het bouwen van zandkastelen, koekhappen, puzzelen, eendjes hengelen en nog veel meer was het tijd voor een lekker broodje knakworst. Tot slot was er nog een loterij met leuke prijsjes. Hierna was het tijd om naar huis te gaan en kwam er een einde aan deze gezellige en feestelijke opening van de speeltuin.

We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt en we wensen de kinderen nog veel speelplezier toe.

Enquete bespeelbare kunst

21-03-2014 || Geachte bewoners van de Wilgenakker, Bosakker en Berkenakker. Vanuit de dorpsraad willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. De gemeente heeft uit het project 'Wilgenakker, Bosakker en Berkenakker' in Galder € 7.000,- gereserveerd voor een kunstwerk in de wijk. Maar kunst is een ruim begrip en dus mag het geld ook gebruikt worden voor de aanschaf van 'bespeelbare kunst'. Hieronder staan wat voorbeelden daarvan.

De bespeelbare kunst zou in de speeltuin, de Speelakker,  geplaatst kunnen worden. Er zijn echter ook gedachten om de bespeelbare kunst op het schoolplein bij de Leeuwerik te plaatsen. Dit is echter alleen mogelijk als de bewoners van de drie straten daarmee instemmen. Het geld was immers gereserveerd voor kunst in de wijk (een van de drie straten). De gemeente laat de mogelijkheid om de bespeelbare kunst in de Speelakker of op het schoolplein te plaatsen over aan de inwoners van de wijk en heeft de Dorpsraad gevraagd hierbij behulpzaam te zijn. Eerst bij de inventarisatie van de keuze en daarna bij de uitvoering van de gemaakte keuze door de wijk. Vandaar dat er dit weekend een enquête wordt gehouden onder de inwoners van deze straten. Zij kunnen hier terecht voor wat voorbeelden van bespeelbare kunst.

Officiële opening speeltuin op zaterdag 22 juni

15-06-2013 || Nu de laatste hand aan de nieuwe speeltuin in de Berkenakker is gelegd en er inmiddels ook een fietscrossbaan is bijgekomen wordt het de hoogste tijd om de speeltuin officieel te openen. De speeltuin wordt op zaterdagochtend 22 juni officieel geopend met een spelochtend. De Dorpsraad organiseert vanaf 10:00 uur leuke spelactiviteiten voor de kinderen van de basisschool. Peuters kunnen uiteraard ook meedoen. In de loop van de ochtend zal ook de nieuwe naam van de speeltuin bekend gemaakt worden. De Dorpsraad zorgt voor koffie, thee, fris, snoep en koeken in de partytent.

Het belooft een leuke ochtend te worden, dus kom allemaal op zaterdag 22 juni om 10:00 naar de speeltuin!

Natuurlijk spelen, natuurlijk in Galder

18-03-2013 || Aanstaande woensdag worden de speeltoestellen geplaatst in de nieuwe speeltuin in Galder. In de komende weken wordt die ook aangeplant, volgens het beplantingsplan dat hiernaast te downloaden is, en daarna volgt een feestelijke opening.

Sneeuwpret in nieuwe speeltuin

21-01-2013 || De nieuwe speeltuin aan de Berkenakker is nog niet officieel geopend, maar er wordt nu al veel plezier aan beleefd. Vele kinderen en ouders zijn de afgelopen dagen van de heuvel afgegleden. De heuvel met het dalletje zijn ideaal om te sleeën. Inmiddels staan er een tipi en tunnel van wilgentenen in de speeltuin. De wilg zal in het voorjaar uitschieten, zodat er een groene tipi en tunnel ontstaat. De overige speeltoestellen en beplanting zullen in het voorjaar aangebracht worden.

Ontwerp gereed, aanleg start

16-09-2012 || Het ontwerp voor de nieuwe speeltuin aan de Berkenakker in Galder is gereed. Het wordt een natuurlijke speeltuin! De planning is nog niet geheel definitief, maar er zal spoedig begonnen worden met het grondwerk. Zodra het blad van de bomen is, begin november, wordt de beplanting aangebracht (bekijk hier het beplantingsplan). Hierbij zullen de kinderen worden gevraagd om mee te helpen. Wanneer de speeltoestellen worden geplaatst is nog niet duidelijk. Mogelijk dit najaar en anders in het voorjaar. Daarna wordt het speelterrein officieel door wethouder Braspenning geopend. De dorpsraad zal de kinderen van de basisschool vragen om een naam te bedenken voor het speelterrein. 

Het oude terreintje aan de Smidshof zal als openbaar groen worden aangeplant. 

Stand van zaken begin 2012

De gemeente Alphen-Chaam heeft de Dorpsraad betrokken bij de inrichting van een speeltuintje aan de Berkenakker in Galder en renovatie of opheffing van tuintje aan de Smidshof. Het klim-glijtoestel in het tuintje aan de Smidshof is verrot en moet vervangen worden. Na realisatie van de nieuwe Leeuwerik (Dorpshuis) wordt de werkgroep ook betrokken bij het inrichten van de buitenruimte en speelplaatsen daar.

De werkgroep kiest ervoor alle financiële middelen te besteden aan het speeltuintje aan de Berkenakker. Dus opheffen van het tuintje aan de Smidshof. Dat terreintje zal dan opgeplant worden. Onze ideeën zijn  het beschikbare terrein aan de Berkenakker (strook van de bocht tot aan de Galderseweg, naast de parkeervakken) geheel in te richten als speelterrein, met hoogteverschillen en toestellen van natuurlijke materialen. Dus niet met kostbare fabrieksmatig vervaardigde toestellen. Kinderen moeten kunnen ontdekken, klauteren en springen. Natuurlijk wordt alles aan een strenge keuring onderworpen.

Momenteel worden de ideeën van de werkgroep door gemeenteambtenaren getoetst op uitvoerbaarheid.
 

Feestelijke opening

Sneeuwpret