Garageverkoop Galder 11 september 2022

Dit jaar was het nog niet mogelijk om weer een traditionele Rommelmarkt te houden. Daarom organiseren Ria en Sandra de Hoon een garageverkoop in de kom van Galder. Veel bewoners doen mee. Bezoekers zijn welkom op zondag 11 september van 10:00 tot 16:00 uur.  

Goed idee

Organisator Sandra de HoonAl voor het derde achtereenvolgende jaar was er geen Rommelmarkt. Ria en Sandra de Hoon vroegen zich af hoe de mensen in Galder nu van hun oude spullen af moest komen. Ria: “Iedereen heeft wel iets te verkopen.” Het leek hen wel een goed idee om een garageverkoop te organiseren in de bebouwde kom van Galder. Dat vond de gemeente Alphen-Chaam ook, die het goede ideeën fonds daarvoor wel wilde inzetten. De bedoeling van deze subsidie is immers dat het inwoners activeert en onderlinge contacten stimuleert.

Slaat goed aan

Het organiseren van een garageverkoop voor de hele dorpskern was toch wat meer werk dan ze hadden gedacht. Er werden afspraken gemaakt met de gemeente over de melding van dit ‘kleinschalig evenement’. Verder hebben Ria en Sandra folders ontworpen en laten drukken. Ria heeft die overal zelf in de bus gedaan; een gezonde wandeling. In de folder staat het reglement waaraan de deelnemers zich moeten houden. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van eenzelfde soort evenement in Alphen. Zo moesten deelnemers vooraf een opgave doen. Aangezien er 71 deelnemers zijn, voorziet het idee van Ria en Sandra dus duidelijk in een behoefte. Er zijn ook veel positieve reacties binnen gekomen voor dit initiatief.

Interessant voor bezoekers

In de laatste week maken Ria en Sandra nog een brief met herkenningsteken voor de deelnemers. Daarbij voegen ze ook folders met de adressen van de 71 deelnemers. Die worden dan aan bezoekers ter plaatse uitgereikt, zodat die eenvoudig hun tocht kunnen vervolgen. Ook hier te bekijken. Ria en Sandra zijn benieuwd hoeveel bezoekers er zullen komen, op zoek naar koopjes. Op al die opritten staat een grote diversiteit aan spullen. Daar zitten praktische zaken tussen zoals (kinder)kleding, speelgoed en meubeltjes, maar ongetwijfeld ook veel spullen voor de hobbyist of verzamelaar.

Aan bezoekers die even willen uitrusten is ook gedacht. Dorpshuis de Leeuwerik is open. Daar is iedereen welkom en worden drankjes en snacks geserveerd. Op het nieuwe terras aan de voorkant kun je ook lekker zitten. Volgend jaar gaan we in Galder weer voor de grote Rommelmarkt. Daarvoor worden nog wel extra vrijwilligers gezocht.

Rommelmarkt Galder is er weer in 2023

De Rommelmarkt in Galder gaat in 2022 nog niet door. We praten met twee leden van de werkgroep, Arinda Gommers en Jan Hein van den Goorbergh over het vervolg.

Jaarlijks evenement

De Rommelmarkt in Galder staat in de jaarkalender op de eerste zondag van juni. Het evenement speelt zich af op de Sint Jacobsstraat en zijwegen, die dan afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. De eerste Rommelmarkt was in 2006. Vanaf 2008 werd er ook een zogenaamd ‘Oldtimer treffen’ aan toegevoegd. Het initiatief kwam van Henk en Anneke Leidner die ook tien jaar lang de kar hebben getrokken. Henk en Anneke hadden een kapperszaak in Galder en zijn in 2016 geëmigreerd naar Spanje. Vanaf dat jaar is de organisatie overgenomen door een werkgroep, waarbij Arinda Gommers een centrale rol kreeg. In de 14 jaar dat de Rommelmarkt totaal is gehouden, is die uitgegroeid tot een indrukwekkend fenomeen. Het is leuk voor de bewoners om hun oude spullen eens van de hand te doen. En ook voor bezoekers om, zoals Jan Hein het zegt: “zorgeloos te snuffelen in oude meuk.” Er wordt een heel grote verscheidenheid aan spullen aangeboden. Voor de dorpsbewoners van Galder heeft het ook een belangrijke sociale functie. Door rond te lopen en hier en daar een praatje te maken, ook met de mensen die je anders niet zo vaak ziet. Het trekt ook verkopers aan van buiten die een plekje kunnen krijgen voor hun kraam. En hier en daar wordt ook life muziek gemaakt door bandjes. De Rommelmarkt is volgens Arinda uitgegroeid tot de “gezelligste rommelmarkt in de regio”. De formule is gewoon goed.

Met Pinksteren kan het niet

Door Corona kon de Rommelmarkt van 2020 helaas niet doorgaan. En ook in 2021 kon het evenement om dezelfde reden niet worden georganiseerd. Dus werd met spanning uitgekeken naar 2022. Maar dat blijkt niet zo simpel. In dit jaar valt de eerste zondag van juni op Pinksteren. En dan wordt al jaren het GaldersFeestWeekend (GFW) georganiseerd door voetbalvereniging RKVV Gesta. Arinda: “In 2017 is dat ook voorgekomen. Bij de evaluatie toen is besloten dat we de Rommelmarkt niet meer laten plaatsvinden in het pinksterweekend. Met name omdat beide evenementen nogal wat vrijwilligers nodig hebben.” Een vervangende datum voor de Rommelmarkt had al vóór 1 december vorig jaar geprikt moeten worden, in verband met de verplichte aanmelding aan de gemeente voor een evenement van deze omvang. “Toen was het onduidelijk hoe eventuele corona-maatregelen bij dit doorstroom-evenement zouden moeten worden gehandhaafd.” Het zat er voor 2022 dus gewoon niet in. Verder speelt ook een rol dat er een tekort is ontstaan aan vrijwilligers. Er zijn de afgelopen twee jaar mensen gestopt en daarvoor is nog geen aanvulling gekomen omdat er ook geen Rommelmarkt meer is georganiseerd.

Doorstart in 2023

De werkgroep van de Rommelmarkt Galder gaat ervan uit dat het evenement in 2023 weer in volle glorie zal worden gehouden. Natuurlijk is er wel een goede organisatie voor nodig en de inzet van voldoende vrijwilligers. Daarbij speelt een rol dat de eisen die de gemeente stelt aan dit soort vergunningen de afgelopen jaren aanzienlijk strenger zijn geworden. En daarop wordt ook toezicht uitgevoerd. De werkgroep kan nog wat ondersteuning gebruiken. Om het tijdsbeslag te beperken, worden de taken verder verdeeld. Arinda: “Het idee is om in groepjes zaken op te pakken, zoals ‘Verkeer & parkeren’ en ‘Deelnemers & kaartverkoop’.” De grootste behoefte bestaat aan verkeersregelaars voor de dag zelf. Hiervoor is het nodig om een korte, eenvoudige online-training te volgen. De bedoeling is om de verkeersregelaars tijdens de gehele Rommelmarkt maximaal twee uur in te zetten, dus de inspanning is relatief gering.

Doe ook mee

Totaal zijn er zo’n 25 extra vrijwilligers nodig om de Rommelmarkt in 2023 mogelijk te maken. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de dorpsbewoners. Ook mensen van buiten Galder die willen helpen, zijn van harte welkom. Voor nieuwe bewoners kan dit ook een mooie gelegenheid zijn om je mededorpsgenoten eens wat beter te leren kennen. Misschien kunnen verenigingen dit intern ook promoten. Of zijn er mensen die bijvoorbeeld ook al verkeersregelaar zijn voor La Vuelta in augustus en dit daarna ook nog even willen doen. Laten we samen deze mooie dag voor ons dorp behouden en onze schouders eronder zetten. Aanmelden als vrijwilliger kan via email: agommersvandenwijngaart@msn.com en jhmvandengoorbergh@ziggo.nl. Vertel daarbij dan waar je interesse naar uitgaat.

Noteer in ieder geval de volgende Rommelmarkt Galder op zondag 4 juni 2023 in de agenda.

JAN SCHEEPERS 13-5-2022

Rommelmarkt & Oldtimertreffen 2 juni 2019

De Rommelmarkt in Galder, op de eerste zondag in juni, is uitgegroeid tot de 'gezelligste' rommelmarkt in de regio. Op 2 juni 2019 is voor de 14e keer een grote rommelmarkt gehouden de straten van de dorpskern Galder.  Ook dit jaar was de rommelmarkt gecombineerd met het oldtimer-treffen. 

Meer info op: www.rommelmarktgalder.nl

 

De Rommelmarkt in Galder, op de eerste zondag in juni, is uitgegroeid tot de 'gezelligste' rommelmarkt in de regio. Voor de 14e keer zal op de eerste zondag in juni in de straten van de dorpskern Galder een grote rommelmarkt gehouden worden van 09.00 tot 16.00 uur. Ook dit jaar zal de rommelmarkt gecombineerd worden met oldtimer-treffen. Meer info op: www.rommelmarktgalder.nl

Voor de rommelmarkt zal de Sint Jacobsstraat in zijn geheel worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De Korenbloem en de Bolderik zijn dan ook afgelopen. Deelnemers aan de rommelmarkt kunnen tot 08.30 uur vanaf café Wapen van Galder komen aanrijden over de Sint Jacobsstraat om zo de verkoopplaatsen/adressen te bereiken.

Voor de Galderseweg, de Ballemanseweg en de Bouwerij geldt, binnen de bebouwde kom, een parkeerverbod aan beide zijden van de weg. Buiten de bebouwde kom is parkeren op de rijbaan verboden; wel is parkeren (met 4 wielen) in de berm toegestaan.

Om deelnemers/bezoekers en verkeer gescheiden te houden worden er in de Sint Jacobsstraat, vanaf het Café Wapen van Galder tot aan de Korenbloem) geen ‘kraampjes’ weggezet. Die worden verplaatst naar o.a. het parkeerterrein van de Leeuwerik. Zo blijft het oldtimerterrein (t.h.v. Sint Jacobsstraat 8) bereikbaar vooralleen oldtimers. 

Om dezelfde reden mogen bewoners van de Galderseweg en Ballemanseweg, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, die willen gaan verkopen dat alleen doen op hun eigen grond. Trottoir en rijbaan mogen niet gebruikt c.q. geblokkeerd worden. Dat geldt ook voor de bewoners van de Sint Jacobsstraat vanaf Café Wapen van Galder tot aan het dorpshuis. Bewoners binnen de bebouwde kom worden / zijn ook middels huis-aan-huis verspreide flyers hieromtrent geïnformeerd.

 

                               

Vorig jaar heeft de organisatie besloten het parkeren niet langer te organiseren vanwege een tekort aan vrijwilligers. De organisatie zoekt voor die dag inwoners of eigenaren die een perceel(tje) in eigen beheer beschikbaar willen stellen voor het parkeren van de auto’s van de bezoekers.

Als u besluit parkeren in eigen beheer uit te voeren, dan zijn uiteraard de verdiensten voor u. U kunt ook denken aan het inzetten van een vriendengroep of een vereniging die een financieel extraatje kan gebruiken. Gangbaar is € 2,00 per auto.

Het is voor ons als organisatie handig om te weten waar de parkeerterreinen liggen, zodat wij bezoekers hier naar verwijzen. Daarnaast kunnen wij u eventueel voorzien van borden. Heeft u mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met de organisatie via info@rommelmarktgalder.nl of rechtstreeks met Katja Jochems 06-30714195.           

 

Zie ook de Website van de Rommelmarkt

Rommelmarkt Galder zoekt parkeergelegenheid en vrijwilligers
Op zondag 3 juni 2018 wordt voor de 13e keer de rommelmarkt in de dorpskern van Galder georganiseerd. We zijn heel blij met de 2 reacties, die we op eerder gepubliceerde oproepen voor vrijwilligers mochten ontvangen. Daarnaast  ondersteunen  we het initiatief van de Dorpsraad voor het opzetten van een vrijwilligerspool van harte.

Echter, vanwege een tekort aan vrijwilligers, is de organisatie van Rommelmarkt Galder niet in staat het parkeren van de bezoekers te organiseren/begeleiden. Daarom doen we een vriendelijk doch dringend beroep  op grondeigenaren, die een perceel in nabijheid van de dorpskern bezitten om in eigen beheer een perceel beschikbaar te stellen. Wellicht kan het parkeren op een perceel in goede banen worden begeleid door een voetbalteam, vriendengroep, carnavalsvereniging etc.  die in nauw overleg met de eigenaar, op deze wijze een extra centje kunnen bijverdienen. Als dit plaats zal vinden dan wordt de organisatie hier graag van op de hoogte gebracht, zodat wij bezoekers naar de eventueel beschikbare terreinen kunnen verwijzen. Dit kan gemeld worden bij Katja Jochems 06-30714195) of via info@rommelmarktgalder.nl

Parkeerverboden 
Er zullen parkeerverboden worden ingesteld op gedeelten van de Galderseweg en de Ballemanseweg om doorstroming van het verkeer te bevorderen. Door de organisatie zal voor extra markering van de parkeerverboden  rood-wit lint gebruikt worden. Helaas hebben we geen invloed op de handhaving van de ingestelde maatregelen omdat handhaving is voorbehouden aan politie en door de gemeente aangestelde BOA’s. We hopen, met u, dat overlast tot een minimum beperkt zal blijven

Zondag 4 juni 2017

voor 12e keer rommelmarkt in Galder  (Ga directe naar de website www.rommelmarktgalder.nl

De rommelmarkt in Galder, op de eerste zondag in juni, is een initiatief van Henk en Anneke Leidner en uitgegroeid tot  de 'gezelligste' rommelmarkt in de regio.

Voor de twaalfde keer zal op de eerste zondag in juni in de straten van de dorpskern Galder een grote rommelmarkt gehouden worden. Ook dit jaar zal de rommelmarkt gecombineerd worden met een oldtimer-treffen.

Deelnemers Rommelmarkt Galder

Deelnemers aan de rommelmarkt wordt gevraagd een deelnemerskaart te kopen. 

Dat geldt voor zowel de inwoners van Galder en Strijbeek als hun familie, vrienden en bekenden. Er zijn dus meerdere deelnemers per perceel mogelijk (vrienden, vriendinnen, vader, moeder, kinderen, kleinkinderen, collega’s etc.). Kosten € 2,50 per deelnemer/kaart. 

Belangstellenden van buiten de gemeenschap van  Galder en Strijbeek kunnen ook een deelnemerskaart voor een standplaats (= grondplaats) op de rommelmarkt aanschaffen. Zij betalen in 2016 voor een deelnemerskaart 25 euro. Aan het eind van de dag (na 16.00 uur) krijgen deze deelnemers 10 euro (borg) terug als hun verkoopplaats schoon wordt achtergelaten. 

Deelnemerskaarten zijn verkrijgbaar tot 25 mei 2016 bij:

- Haarstudio Leidner (Smidshof 13 te Galder)

- Dorpshuis 'de Leeuwerik (Sint Jacobsstraat 1B te Galder)

- Café 'het Knooppunt' (Galdersweg 18 te Galder) 

De leden van de werkgroep, bestaande uit Maaike Box, Arinda Gommers, Peter van Kessel,  Lian Oomen en Niels Vergouwen kunnen inmiddels rekenen op steun en medewerking van een aantal enthousiaste vrijwilligers, t.w.: Stijn en Wendy Besems, Lucia de Bruijn, Rob Goethals, Jan Graumans, Katja Jochems, May O'neill, Hugo Ouwendijk en Antoine Poetsma. 

Vele handen maken licht werk. Het verkeer moet in goede banen worden geleid. Dranghekken moeten worden opgehaald en weggezet. Posters vooraf verspreid. Bordjes opgehangen die verwijzen naar de rommelmarkt, enz.  De werkgroep blijft op zoek naar helpende handjes. Ben jij / bent u enkele uurtjes beschikbaar op de dag van de rommelmarkt of de dagen ervoor, meld je aan door een berichtje te sturen naar info@rommelmarktgalder.nl

https://youtu.be/GLQIqkk4Fsk

De rommelmarkt bestaat in 2015 al weer 10 jaar. Gelet op deze jubileumeditie zijn organisatoren van het evenement al volop bezig om er dit jaar een speciale editie van te maken. Onder de bezielende leiding van Henk Leidner zal de rommelmarkt dit jaar nog groter zijn dan andere jaren en is er veel aandacht voor amusement. 

Naast de Toet nog Deugd wordt de rommelmarkt o.a. opgeluisterd door een Sambaband uit Chaam Chaamanachos !

Vanaf de Brouwerij via de Galderseweg tot aan de Wilgenakker zal er een commerciële zone worden ingericht voor handelaren van buiten ons dorp: de jaarmarkt. (zie plattegrond) Deze strook blijft tevens beschikbaar voor aanwonenden om hun rommelmarktkraam te plaatsen. Dit zal zorgen voor een betere spreiding en doorstroom van bezoekers. Tevens zullen er een 3 tal toiletvoorzieningen worden geplaatst  . 

DOWNLOAD HIER DE PLATTEGROND.... 

We willen u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hebt u belangstelling om mee te helpen of om mee te doen, neem dan contact op met Henk ! Contactgegevens...

Vrijwilligers gezocht

Vele handen maken licht werk. Het verkeer moet in goede banen worden geleid. Dranghekken moeten worden opgehaald en weggezet. Posters vooraf verspreid. Bordjes opgehangen die verwijzen naar de rommelmarkt, enz. De werkgroep is naarstig op zoek naar vrijwilligers. Ben jij / bent u enkele uurtjes beschikbaar op de dag van de rommelmarkt of de dagen ervoor, meld je dan bij Henk Leidner (076-5600194) of loop binnen bij haarstudio Leidner, Smidshof 13 te Galder. 

Iedere eerste zondag van juni (in 2012 is dat de derde) wordt er in Galder een rommelmarkt en een oldtimertreffen georganiseerd.

Wat het rommelmarkt gebeuren betreft: het bijzondere daar aan is dat de bewoners zelf voor hun huizen staan en hun overtollig geworden spullen verkopen, in België bekend staand als schuurverkoop. Door alle straten van Galder staan kraampjes, tafels of partytenten voor aan de straat met spullen.

Wat in het begin heel klein was, is ondertussen uitgegroeid tot een ware happening en de bewoners en verenigingen haken hierop in. Zo is daar de K.V.O. die op het kvo-pleintje de lekkerste wafels met aardbeien en slagroom verkopen om hun kas te spekken, jaren achtereen stond de club van ,,ouwe mannen” er met hun Kop van Jut en gaan dit jaar voor het eerst bier brouwen. Dit jaar is de pony vereniging voor het eerst aanwezig, waar men paard kan rijden, grabbelen en diverse andere spellen doen ook om de clubkas een beetje op te voeren. De plaatselijke Line dance groep The Blue Eagles zal demonstraties geven.

De vereniging Rommelmarkt/oldtimertreffen heeft daarbij gezorgd voor diverse muziekkapellen, een minikermis met draaimolen en dit jaar met mooi weer: het grootste springkussen van Nederland! In de Smidshof staat een diskjockey met een optreden van Cees Praisley en voor de kapsalon kunnen kinderen zich gratis laten schminken. Door alle straten lopen zondag 3 juni, 2 clowns met hun accordeon en vouwen ballonnen in de malste figuren.

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, zo staan er een patatkraam, een braadworstenkraam, suikerspin en popcorn en een kraam met churros (een soort Spaanse langwerpige gedraaide oliebol die gedoopt wordt in de chocola). Terrassen kan bij gemeenschapshuis ,,de Leeuwerik” en café Het Knooppunt.

Ook personen die niet in Galder woonachtig zijn kunnen aan dit evenement meedoen, zij dienen daarvoor contact met onderstaand emailadres op te nemen.

Oldtimerdag

Op dezelfde dag is ook het oldtimertreffen, dit is een gezellig onderonsje waar alles wat rijdt, rookt of ronkt welkom is, als het maar ouder is dan 25 jaar. Of u nou met een oude (brom-) fiets, motor, auto, legervoertuig, vrachtwagen, tractor, stationair motor of pipo-wagen komt, echt alles is welkom. U kunt de oldtimer ook te koop bij ons zetten (wat dit jaar zeker zal gebeuren). Alles mag en kost U niets!

Op het oldtimerterrein aan de Sint Jacobsstraat nr. 8 waar de oldtimers veilig staan opgesteld is een bar met terras aanwezig alsook een toilet. Iedereen die met een oldtimer komt mag gratis op dit omheinde terrein parkeren en wordt ontvangen met een kopje koffie.

Dit jaar zijn al diverse oldtimers aangemeld en komen o.a. de VW busclub Nederland, de Heinkelclub en enkele nostalgische vrachtwagens.

U ziet, dit jaar wordt weer een dag waar u zich niet snel zal vervelen met muziek, dans, oldtimers en theater. De aanvang van de rommelmarkt is 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De oldtimerdag begint om 10.00 uur en duurt ook tot 16.00 uur. Toegang is GRATIS!

Inlichtingen over dit alles: henk.leidner@ziggo.nl of 076-5600194.

Kijk ook eens op:  www.rommelmarktgalder.nl

Rommelmarkt 2022 gaat niet door

 De Rommelmarkt gaat in 2022 niet door. Redenen hiervoor zijn het samenvallen met het GaldersFeestWeekend, de voorbereidingstijd die nodig is voor een dergelijk evenement en het beperkt aantal vrijwilligers. Op zondag 4 juni 2023 gaan we er samen weer een heel mooi evenement van maken. We zijn daarvoor op zoek naar meer vrijwilligers. 

 

Website Rommelmarkt

Facebookpagina

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail

Wat is er te doen?

Kijk in onze agenda. Wij gebruiken de agenda van Alphen-Chaam.

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet het dan zelf in de agenda.