Galder en Strijbeek met haar prachtige natuurgebieden

Markdal

Galderse meren

Strijbeekse Heide - Goudberg

Mastbos en Galderse Heide

Galder-Strijbeek Natuur & Recreatie

Galder en Strijbeek gelegen aan de grens met België worden omringd door prachtige 

natuurgebieden als de Strijbeekse Heide, het Mastbos, de Elsakker en Goudberg. Beide dorpen 

worden doorkruist door het prachtige Markdal. Het biedt ruime mogelijkheden om te wandelen 

en te fietsen waarbij een hapje en een drankje niet hoeft te ontbreken. Maak tevens kennis met

 de verschillende mogelijkheden om uw vrije tijd op aangename wijze door te brengen. 

We wensen u dan ook veel plezier in onze groene en gastvrije dorpen: Galder en Strijbeek!

Nieuwe vlonderpad Galderse Heide!

28-04-2016|| Maak kennis met het nieuwe vlonderpad op de Galderse Heide. Bereikbaar net over het viaduct en links het pad volgen naar de 'belevingsroute'. Lees meer... 

en download de plattegrond....

Parktuin ' t Annahofke in Strijbeek

12-3-2016|| Maak kennis met een van de mooiste particuliere tuinen in Brabant! De parktuin is geopend vanaf 15 april tot eind september als de poort open is. Daar wij natuurlijk van te voren niet weten wanneer wij door persoonlijke verplichtingen niet thuis zijn, is het gewenst dat u, wanneer u er zeker van wilt zijn dat het park open is, van te voren een afspraak maakt. Lees meer...

Rondrit naar de oorsprong van de Mark.

Een fietstocht naar de bron van de Mark. Een uitgebreide beschrijving van markante plaatsen langs de Mark vanuit Galder naar haar oorsprong, een landweggetje dat Marckstraat wordt genoemd. Een laagte in het veld markeert de plek waar wat kleine poelen te vinden zijn: de Bron!  Bekijk de gehele fietsroute... ( met dank aan Gerrit Wittenberg)

De oude trambaan

De Oude Trambaan op Hazeldonk is een fietspad dat oost west door het bedrijventerrein loopt. Veel mensen maken regelmatig een fietstochtje vanuit Breda door het Mastbos richting Rijsbergen en dan via de Oude Trambaan naar Meersel-Dreef en langs de Mark weer terug naar Breda. In 2001 is het fietspad verbeterd door de Landinrichtingscommissie Weerijs, in samenwerking met de gemeente Zundert, waar Rijsbergen tegenwoordig onder valt.

De hazelhof

De Hazelhof (particuliere tuinen)  

18-06-2017|| Dit seizoen is De Hazelhof open op 18 juni, 25 juni en 22 oktober. Op open dagen is de tuin geopend van 10.00 tot 18.00 uurOp de open tuindagen heeft u de mogelijkheid zelf rond te lopen door de tuin en bieden wij koffie of thee aan. Lees meer...

TIP: Fietsen van het Mastbos naar de Strijbeekse Heide

Voortgang ontwikkelingen Markdal

Baroniepoort Strijbeekseheide

Wat is een Baroniepoort? 

Baroniepoorten ontsluiten waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in De Baronie.Hier kunt u uw auto parkeren en gebruik maken van de horecavoorziening. Iedere poort heeft zijn eigen thema en eigen legende. Alle poorten tezamen vertellen het verhaal van onze streek. 

Wat kan ik er doen?

Bij de Baroniepoorten is een legende aanwezig. Deze legende vertelt een verhaal over het gebied. Kijk eens om u heen! Wie zou vermoeden dat de streek waar u nu loopt of fietst de geboortegrond is van oude legenden, sagen en volksverhalen. Deze vertellen u over spokerij, hekserij en bijgeloof. Maar ook brengen ze de rijke historie van onze streek weer tot leven.Deze magische plek, gelegen in LandStad De Baronie, is gemarkeerd met een speciale zuil. In LandStad De Baronie zijn meerdere magische plaatsen. Iedere plek heeft zijn eigen geschiedenis. Scan de QR-code en luister naar het verhaal van deze streek, verteld door de Legendejagers. Heeft u geen QR-scanner op uw mobiele telefoon? Loop dan even naar binnen of kijk op www.landstaddebaronie.nl/legendes van de baroniepoorten

Wilt u alle legendes van de Baroniepoorten beluisteren klik dan hier  

Eerder in het nieuws

25-09-2016|| Op 19 augustus 2016 brachten Chris Kuijpers, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en Ineke van de Hee, programma directeur bij het ministerie van I&M, namens het Ministerie een bezoek aan het Markdal. Chris en Ineke wilden vooral een aantal locaties in het Markdal bezoeken en kennis maken met ‘de mensen achter het gebiedsproces’. Het gebiedsproces ontwikkelt zich namelijk ‘van binnenuit’ en dat is nieuw in Nederland. Lees meer...

 

24-09-2014 ||Waterschap Brabantse Delta en Vereniging Markdal duurzaam en vitaal gaan samen aan de slag in het Markdal.  Lees meer...

De Strijbeekse heide: één van de mooiste natuurgebieden van West-Brabant.

01-12-2013 || Lees meer over de historie van de Strijbeekse Heide op de site van  Hollands groen. Lees meer...

Brabantse Delta: rondleidingen en excursies

04-12-2014|| Waterschap Brabantse Delta biedt rondleidingen aan voor het basis- en voorgezet onderwijs en andere groepen. Deze worden verzorgd door professionele gidsen en zijn gratis. Een groep moet bestaan uit minimaal 10 personen vanaf basisschool leeftijd groep 6 of ouder. Lees meer...

Verkeersvisie vereniging Markdal

19-02-2015 || De Vereniging Markdal heeft medio 2014 in samenwerking met partijen een verkeersvisie opgesteld, om richtingaanwijzers te hebben bij het voorbereiden en uitwerken van uitvoeringsplannen in het Markdal.  Lees meer...

De Bijenboerderij maakt doorstart

16-03-2015||  De bijenboerderij maakt een doorstart! Nadat de curator en investeerders het eens waren over het vastgoed, is de doorstart van de Bijenboerderij een feit. Heropening op zaterdag 4 april tussen 10.00 en 17.00 uur. Lees meer...

Plan van Meerwaarde Markdal

12-03-2015|| In De Leeuwerik in Galder waren op donderdagavond 5 maart ruim 50 bewoners en betrokkenen om verder te praten over het ‘Plan van Meerwaarde’. Tijdens deze bijeenkomst werden 32 voorstellen gedaan. Lees meer... of toelichting plan van meerwaarde

Presentatie nieuwe Markdal

24-12-2016||Op maandagavond 19 december organiseerde de Vereniging Markdal duurzaam&vitaal een informatie avond over de ruimtelijke en hydrologische ontwikkelingen. Link door voor de presentatie.

Lees meer...

Nieuwe mountainbike route!

 

27-12-2014|| Hornstra is een van de initiatiefnemers van het mountainbikenetwerk De Baronie, een nieuwe route van 80 km lang die moet komen in de natuur rond Strijbeek, Galder, Chaam, Alphen, Ulvenhout en Gilze. lees meer...

Foto's dierenleven Mark

Galderse Meren

Bezoekers aan de Galderse Meren betalen voor het parkeren ook in 2015  € 3,-- parkeergseld. Het afgelopen seizoen was er al een experiment met dit lagere parkeertarief. Het betaald parkeren gaat in op warme dagen, per 1 april en geldt tot 30 september, dagelijks van 9.00 uur tot 18.00 uurLees meer...

Aanpassingen smokkelpad/ Goudberg
 

Klik op logo Vereniging Markdal

Gebiedsontwikkeling Strijbeek

  Info over de projectgroep gebiedsontwikkeling op de site van vereniging Markdal Lees meer...

 

Van Goudberg naar de Galderse Heide

Lees hier de beschrijving van Pierre van Beek (Cultureel Brabant) over de route Goudberg tot de Galderse Heide  (1971)     

 Lees meer...

Kies zelf uw wandel- of fietsroute

Ga naar de site www.routesinbrabant.nl en plan uw eigen wandel-, fiets- of MTB route. lees meer....

VVV Alphen Chaam

Natuurontwikkeling Balleman 2011

Op 23 maart 2011 werd gebiedsontwikkeling De Balleman feestelijk geopend door bestuurders van provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Breda. Met de oplevering van het gebied komt een einde aan het proces dat eind 2006 startte met de vaststelling van het uitvoeringsplan De Balleman. Namens het Uitvoeringsplatform Ulvenhout-Galder zijn toen gesprekken gevoerd met eigenaren om percelen uit te ruilen. Dit heeft geleid tot een nieuwe grondverdeling, die gunstiger is voor de betrokken eigenaren, maar ook voor de natuurbeheerders, waterschap en gemeentes.

Overzichtspagina Markdal