Natuurgebieden Galder en Strijbeek

Markdal

Galderse meren

Strijbeekse Heide - Goudberg

Mastbos en Galderse Heide

Galder-Strijbeek Natuur & Recreatie

Galder en Strijbeek gelegen aan de grens met België worden omringd door prachtige natuurgebieden als de Strijbeekse Heide, het Mastbos, de Elsakker en Goudberg. Beide dorpen worden doorkruist door het prachtige Markdal. Het biedt ruime mogelijkheden om te wandelen en te fietsen waarbij een hapje en een drankje niet hoeft te ontbreken. Maak tevens kennis met de verschillende mogelijkheden om uw vrije tijd op aangename wijze door te brengen. We wensen u dan ook veel plezier in onze groene en gastvrije dorpen: Galder en Strijbeek!

Vlonderpad Galderse Heide

Maak kennis met het vlonderpad op de Galderse Heide. Bereikbaar net over het viaduct en links het pad volgen naar de 'belevingsroute'. Lees meer... 

Rondrit naar de oorsprong van de Mark

Een fietstocht naar de bron van de Mark. Een uitgebreide beschrijving van markante plaatsen langs de Mark vanuit Galder naar haar oorsprong, een landweggetje dat Marckstraat wordt genoemd. Een laagte in het veld markeert de plek waar wat kleine poelen te vinden zijn: de Bron!  Bekijk de gehele fietsroute... 

De oude trambaan

De Oude Trambaan op Hazeldonk is een fietspad dat oost west door het bedrijventerrein loopt. Veel mensen maken regelmatig een fietstochtje vanuit Breda door het Mastbos richting Rijsbergen en dan via de Oude Trambaan naar Meersel-Dreef en langs de Mark weer terug naar Breda. In 2001 is het fietspad verbeterd door de Landinrichtingscommissie Weerijs, in samenwerking met de gemeente Zundert, waar Rijsbergen tegenwoordig onder valt.

De hazelhof

De Hazelhof (particuliere tuin)  

De Hazelhof heeft een prachtige tuin van 10.000 m2 die je op afspraak kunt bezoeken of tijdens Open Tuinen Dagen. Lees meer...

Voortgang ontwikkelingen Markdal

Baroniepoort Strijbeekseheide

Wat is een Baroniepoort? 

Baroniepoorten ontsluiten waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in De Baronie.Hier kunt u uw auto parkeren en gebruik maken van de horecavoorziening. Iedere poort heeft zijn eigen thema en eigen legende. Alle poorten tezamen vertellen het verhaal van onze streek. 

Wat kan ik er doen?

Bij de Baroniepoorten is een legende aanwezig. Deze legende vertelt een verhaal over het gebied. Kijk eens om u heen! Wie zou vermoeden dat de streek waar u nu loopt of fietst de geboortegrond is van oude legenden, sagen en volksverhalen. Deze vertellen u over spokerij, hekserij en bijgeloof. Maar ook brengen ze de rijke historie van onze streek weer tot leven.Deze magische plek, gelegen in LandStad De Baronie, is gemarkeerd met een speciale zuil. In LandStad De Baronie zijn meerdere magische plaatsen. Iedere plek heeft zijn eigen geschiedenis. Scan de QR-code en luister naar het verhaal van deze streek, verteld door de Legendejagers. Heeft u geen QR-scanner op uw mobiele telefoon? Loop dan even naar binnen of kijk op www.landstaddebaronie.nl/legendes van de baroniepoorten

Wilt u alle legendes van de Baroniepoorten beluisteren klik dan hier  

De Strijbeekse heide: één van de mooiste natuurgebieden van West-Brabant.

Lees meer over de historie van de Strijbeekse Heide op de site van  Hollands groen. Lees meer...

Toerisme De Baronie

Voor recreatiemogelijkheden, activiteiten en horeca in de buurt, kijk ook eens op de website Toerisme De Baronie.

Naast Galder en Strijbeek worden daar ook aangrenzende gebieden besproken.

Foto's dierenleven Mark

Galderse Meren

Bezoekers aan de Galderse Meren betalen voor het parkeren ook in 2015  € 3,-- parkeergseld. Het afgelopen seizoen was er al een experiment met dit lagere parkeertarief. Het betaald parkeren gaat in op warme dagen, per 1 april en geldt tot 30 september, dagelijks van 9.00 uur tot 18.00 uurLees meer...

Aanpassingen smokkelpad/ Goudberg
 

Klik op logo Vereniging Markdal

Van Goudberg naar de Galderse Heide

Lees hier de beschrijving van Pierre van Beek (Cultureel Brabant) over de route Goudberg tot de Galderse Heide  (1971)     

 Lees meer...

Kies zelf uw wandel- of fietsroute

Ga naar de site www.routesinbrabant.nl en plan uw eigen wandel-, fiets- of MTB route. lees meer....

VVV Alphen Chaam

Natuurontwikkeling Balleman 2011

Op 23 maart 2011 werd gebiedsontwikkeling De Balleman feestelijk geopend door bestuurders van provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Breda. Met de oplevering van het gebied komt een einde aan het proces dat eind 2006 startte met de vaststelling van het uitvoeringsplan De Balleman. Namens het Uitvoeringsplatform Ulvenhout-Galder zijn toen gesprekken gevoerd met eigenaren om percelen uit te ruilen. Dit heeft geleid tot een nieuwe grondverdeling, die gunstiger is voor de betrokken eigenaren, maar ook voor de natuurbeheerders, waterschap en gemeentes.

Overzichtspagina Markdal