Verslag openbare bijeenkomst 28-11-2011

09-12-2012 || Op maandag 28 november organiseerde de Dorpsraad Galder-Strijbeek een openbare bijeenkomst in de Leeuwerik. Vragen als: ‘wat als we in onze kleine kern hulp van anderen nodig hebben? Hoe gaat dat dan in Galder-Strijbeek nu de gemeente steeds meer taken afstoot vanwege bezuinigingen?’, of: ‘Wat gaat er gebeuren met het nieuwe dorpshart of het Dorpshuis?’, werden deze avond behandeld. Er waren verschillende gastsprekers, de werkgroepen presenteerden waar ze het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en deze nieuwe website werd gepresenteerd. Tussendoor was er alle gelegenheid om vragen te stellen aan de dorpraad en de gastsprekers.

Na een welkomstwoord van het illustere Duo MaJo (Mariëtte en Jos red.) was Frans Vriens de eerste gastspreker. Frans Vriens is de voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, waarbij ook de Dorpsraad is aangesloten. Hij vertelde vooral over het nut en de mogelijkheden van een Dorpsraad in kleine gemeenschappen. Het speerpunt moet altijd het behouden en verbeteren van de leefbaarheid zijn. Ook is het belangrijk om voldoende draagvlak te hebben van de bevolking en om de communicatie naar de bewoners en de gemeente goed te onderhouden. Klik hier voor de volledige presentatie van Frans Vriens.

Vervolgens kwamen de werkgroep Bouwen & Wonen aan het woord. Jeroen van Kuijck vertelde dat er een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project gestart is met 10 tot 15 geïnteresseerde jongeren die samen woningen in Galder-Strijbeek willen bouwen. Dit is zeer belangrijk omdat er nu te weinig betaalbare starterwoningen zijn en de jongeren ons dorp dus verlaten.

Wat ook heel belangrijk is om Galder-Strijbeek leefbaar te houden is dat mensen hier lang op zichzelf kunnen blijven wonen. Wat hiervoor nodig is werd uitgelegd door een paar gastsprekers van de gemeente Alphen-Chaam. Nu er vanuit de overheid steeds meer wordt bezuinigd op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft de gemeente minder geld om iedereen professionele hulp te geven. Daarom moeten we als gemeenschap die taak deels overnemen. Dat kan door vrijwillig klusjes te doen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen.

Dit was een mooi bruggetje naar de enquête die de Dorpsraad onlangs heeft rondgebracht. Hierin vragen we u wat u zou willen doen als vrijwilliger en wat er volgens u gewenst is in een nieuw informatiepunt van de gemeente in het nieuwe Dorpshuis. De enquête kunt u ook hier downloaden, invullen en terugsturen naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl.

Na de pauze werden kort de overige werkgroepen, Voorzieningen, Veiligheid & Verkeer en Speeltuintjes, en hun activiteiten toegelicht. De werkgroep Communicatie presenteerde een eerste versie van deze website.

Als laatste was de gemeente aan de beurt om wat meer uitleg te geven over een aantal projecten in Galder. Zo is er lang gesproken over de plannen met de nieuwe basisschool en de huidige Leeuwerik. Voorlopig heeft dit nieuwe gebouw de werknaam ‘Dorpshuis’. Hierin zullen alle huidige gebruikers van de Leeuwerik samen met de school onderdak vinden. De gemeente gaf een mooie presentatie over de visie van de gekozen architect. Dit is nog geen definitief plan! De presentatie van de gemeente is hier te vinden en een mooie animatie staat hier op YouTube.

Een ander project dat de gemeente in de kijker wilde zetten is de bestemming van de huidige schoollocatie, de kruising Galderseweg-Ballemanseweg-Sint Jacobsstraat. Op de plek van het gesloopte Cafe Leijten zou een nieuwe horecazaak moeten terugkomen maar het blijkt moeilijk in deze tijd om dit te verkopen. De bestemming van het huidige schoolgebouw ligt nog helemaal open. Daarom heeft de gemeente een visiegroep in het leven geroepen om samen met de bewoners te kijken wat hier gewenst en mogelijk is. U kunt u opgeven voor deze visiegroep via de Dorpsraad, die hier zelf ook deel van zal uitmaken.

Na afloop was er ruimte voor vragen aan de gemeente en hier werd ook goed gebruik van gemaakt. Veel vragen gingen over de inrichting en opzet van het Dorpshuis. De kritiek wordt zeker meegenomen in het nieuwe ontwerp en nogmaals: er is nog niks definitief!

Dus als u graag mee zou praten over dit onderwerp of als u geïnteresseerd bent geraakt in een andere werkgroep, ze kunnen allemaal nog wel wat extra hulp gebruiken. Reageer via dorpsraad@galder-strijbeek.nl

Zoals altijd begon de echte vergadering pas aan de bar en de volgende bijeenkomst staat gepland voor maart 2012.