Informatie voor en over jongeren

Scholen op de kaart

CJG Breda

Tijdelijk terug op het oude nest !

John Meeuwissen over ontwikkelingen binnen de school.

Zoals bekend is onze school door het groeiend aantal leerlingen al behoorlijk uit zijn “nieuwe jas” gegroeid.  De kleuterklassen zijn inmiddels zo groot dat er onvoldoende klaslokaal-ruimte is. De lerarenkamer en de ruimte in de “huiskamer” van het dorpshuis functioneren momenteel als groepsruimtes voor de kleuters om dit ruimtegebrek op te vangen.  

Na de kerstvakantie wordt er nog een aantal nieuwe kleuters verwacht, als gevolg waarvan het ruimtetekort alleen maar nijpender wordt. 

De school is al ruime tijd met de gemeente in gesprek om tot een goede oplossing te komen voor deze problemen.  De gemeente heeft, naar aanleiding van het onderzoek van de leerling-prognose voor de komende 10 jaar, ingestemd  met een permanente uitbreiding van het nieuwe schoolgebouw.  De architect heeft recentelijk van de gemeente dan ook de opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van uitbreiding van het gebouw.  Een permanente oplossing is echter niet op korte termijn voorhanden en met ingang van het nieuwe kalenderjaar heeft de school te veel leerlingen om op een goede en verantwoorde manier in de huidige situatie te kunnen huisvesten.

Om deze reden is er in samenspraak met het Groene lint en de gemeente, in afwachting van een permanente oplossing, gezocht naar een tijdelijke oplossing voor het ruimtetekort op onze school.

De gemeente heeft de keuze gemaakt om de oude Mattheusschool aan de Galderseweg te renoveren om te dienen als tijdelijk onderkomen.  In de vakantieperiode heeft de school samen met een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad en de ouderraad een kritisch overleg hierover gehad met de gemeente.  Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het voormalige schoolgebouw een goede en verantwoorde oplossing biedt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  Het gebouw wordt op dit moment weer geschikt gemaakt om groepen in te huisvesten.  Er wordt zorg voor gedragen dat het gebouw weer aan alle gezondheids- en veiligheidsvereisten voldoet.  Natuurlijk volgt daarop een onderzoek door de brandweer en GGD om deze veiligheid te controleren voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.

Rond het einde van dit kalenderjaar zullen zowel de groepen 5-6 als 7-8 verhuizen naar de oude locatie.  Daarmee wordt er in het nieuwe gebouw voldoende ruimte gecreëerd voor de kleuters en de onderbouw.  Dat de bovenbouw als geheel bij elkaar blijft en zowel leerlingen als leerkrachten met elkaar kunnen blijven werken (en spelen) is voor ons belangrijk.  Bovendien kan de school zo blijven voldoen aan de door de wet aan haar gestelde vereisten van toezicht, ruimte, veiligheid etc.  Op deze manier hopen wij de hinder voor de kinderen, ouders en leerkrachten zoveel mogelijk te beperken.   Deze verhuizing zal pas plaatsvinden als de noodzaak er daadwerkelijk is om de kleutergroepen meer ruimte te geven in de huidige locatie.  Over de praktische zaken als gevolg van deze tijdelijke verhuizing zoals de invulling van de TSO, naschoolse opvang, gymlessen etc. zullen we u tijdig op de hoogte stellen.

Wanneer er duidelijkheid  is over de uiteindelijke verbouwing die plaats zal vinden, zal bekeken worden of er meer groepen in het oude gebouw ondergebracht moeten worden.  Immers, de nieuwe school verandert dan wellicht tijdelijk in een bouwplaats.  Dit brengt overlast en zeker ook veiligheidsrisico’s met zich mee waaraan de kinderen natuurlijk niet mogen worden blootgesteld. Ook hier geldt vanzelfsprekend dat we deze periode zo kort mogelijk willen houden, dat het niet ten koste mag gaan van het onderwijs aan de leerlingen en dat we praktische zaken op een verantwoorde manier zullen oplossen.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u tijdig verder informeren als er zich nieuwe relevant ontwikkelingen voordoen. 

Groet Team Mattheusschool.

Kindvriendelijk Galder-Strijbeek: Koningsdag 2015

Koningsdag op maandag 27 april. Het was een onverwacht zonnige dag. Rond 10 uur verzamelde zich een grote groep kinderen bij de Leeuwerik om op versierde fietsen en skelters een ronde door Galder te maken.

Kijk de foto's...

Mattheusschool brengt bezoek aan bijenboerderij

10-2-2016|| Kijk op de site van de bijenboerderij voor een terugblik op het bezoek van de Mattheusschool aan de Bijenboerderij in Strijbeek. Lees meer...

 

 

 

Matheusschool aan de slag met Cittaslow

27-05-2016||  Welkom op CittaPedia, een verrassend platform van en voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van de CittaSlow-gemeente Alphen-Chaam.  Een platform waarop jullie aan elkaar en aan een breder publiek kunnen laten zien waarom Alphen-Chaam voor jullie een CittaSlow gemeente is.  Een site waarop je je eigen 'ontdekkingsreis' door de gemeente - 'de CittasTour' - mag presenteren. Ga naar de website...

Speelkunst en ontwikkeling schoolplein en speeltuin

 Door de inspanningen van vele partijen is er in Galder iets bijzonders gerealiseerd. Door samenwerking van de Dorpsraad, Gemeente Alphen Chaam, Mattheusschool, en anderen is op het schoolplein van de Mattheusschool en in de Speeltuin aan de Bosakker “speelkunst”ontworpen en geplaatst. Lees meer over het kunstwerk op het schoolplein ... en Lees meer over het kunstwerk in de speeltuin...

Kunstenares H. Hendrickx  is door de werkgroep, samengesteld uit de leden van de dorpsraad, wijkbewoners en de Mattheusschool,  bewogen om na te denken over kunstvoorwerpen die de elementen “zitten,jeugd, fantasie, glijden en zand” in zich moesten hebben. Na vele aangename bijeenkomsten over het idee en ontwerp resulteerde dit in de gedachte dat een “Lint” de speelplaats en de speeltuin moesten verbinden. Leuke bijkomstigheid is dat op het schoolplein gekozen is om zeven kunstvoorwerpen te plaatsen die een groen lint voorstellen. Dit lint verwijst naar Stichting “Het Groene Lint” waar de Mattheusschool met zes andere scholen deel van uitmaakt. De voorwerpen op de speelplaats zijn gemaakt van polyester en de voorwerpen in de speeltuin van metaal.  De voorwerpen staan nu drie weken op het schoolterrein en nu al kan aangegeven worden dat de doelstelling “zitten,jeugd, fantasie, glijden en zand” erg geslaagd is. Lees meer over kunstenares Hendrike Huismans...

Wilt u meer weten over het ontstaan van de speeltuin en de enquête die is gehouden, kijk dan op de pagina van de werkgroep speeltuin.

 

Jeugdbelangen Galder en Strijbeek

Jeugdbelangen Galder en Strijbeek. Jeugdbelangen Galder en Strijbeek is een vereniging die op 22 augustus 1995 is opgericht en heeft ca. 75 leden. De leden zijn kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar waarvoor diverse activiteiten worden georganiseerd. De activiteiten hebben doorgaans en creatief, sportief of sociaal-cultureel karakter. Enkele activiteiten zijn: filmavond, bingoavond, creatieveavond, sport en spellendag. Deze activiteiten worden op vrijdagavond in of bij het gemeenschapshuis De Leeuwerik georganiseerd. Daarnaast zijn er ook activiteiten zoals discoschaatsen en discobowlen.

PUUR Kinderopvang

PUUR kinderopvang biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor de kleinsten is er het kinderdagverblijf in Galder en voor peuters zijn er de peuterspeelzalen in Galder, Alphen en Chaam. Voor uw schoolgaande kinderen verzorgen we in Galder de voor-, tussen- en naschoolse opvang en de opvang van uw kinderen tijdens schoolvakanties. Voor welke locatie u ook kiest, u kiest altijd voor kwalitatief goede zorg en eindeloos speelplezier.

Legendevertellers

De Kolenbrander van het Mastbos

U bent bij Hotel Mastbosch in Breda, gelegen aan de grens van het oudste productiebos van ons land. Het Mastbos, dat eeuwen historie aan zich voorbij heeft zien gaan. Een bos met vele verhalen. Luister naar dit verhaal, over de oude kolenbrander, verteld door Siem van Baal. Lees en Luister...

 

De Brandende Herder

u bent bij het smokkelaartje in strijbeek. een restaurant dat omgeven is door een uitgestrekt natuurgebied grenzend aan de belgische grens. een gebied waar u getuige kunt zijn van vreemde taferelen. luister naar dit verhaal, verteld door siem van baal. lees en luister...
 

Kabouter Daantje Den toont je de weg in het Mastbos

Kabouter Daantje Den wijst je de weg langs eens 1,5km lange kabouterroute door het Mastbos. Bij de route hoort een boekje met vragen en opdrachten. Dit boekje is te leen bij infocentrum De Oudhof, het startpunt van de route (alleen geopend op zondag van 12-16 uur). Maar je kunt het ook gratis Downloaden...

(info Staatsbosbeheer)

 

Speelkunst Mattheusschool

Mattheusschool Galder

Welke scholen in Noord-Brabant in 2013 krijgen het beste rapportcijfers van RTL Nieuws voor de resultaten van hun eindtoets? Bekijk de top 10 hier.

1. Basisschool 't Palet, Eindhoven): 9,1,Cito
2. Nutsbasisschool Dirk van Veen, Breda, ): 8,7, Cito 
3. Beppino Sarto, Eindhoven ): 8,6, Cito
4. Basisschool De Wisselaar, Breda ): 8,4, Cito
5.  Basisschool De Keysersmolen, Breda ): 8,4, Cito
6. Prinses Amaliaschool, Boxtel ): 8,4, Cito
7. Mattheusschool, Galder (: 8,4, Cito
8. Christelijke Basisschool, Waardhuizen ): 8,4, Cito
9. Basisschool 't Oventje, Zeeland ): 8,4, Cito
10. Basisschool de Harlekijn, Son en Breugel: 8,3, Cito

 

In 2014 is een speeltuin geopend aan de Berkenakker.
 

Wat is er te doen in Galder-Strijbeek?

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek.

Maak ook gebruik van de Galder-Strijbeek pagina op onsalphenchaam.nl, voor berichten, prikbordadvertenties en nieuw: "hulp gevraagd"

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail