Kindervakantieweek Galder-Strijbeek

Vier dames uit Galder-Strijbeek hebben het initiatief genomen om in de zomervakanties een week te organiseren speciaal voor de schoolgaande jeugd. Te beginnen in 2023.

Organisatie

Wat moet je met de kinderen doen in de zomer? De meeste ouders gaan met ze op vakantie, maar er blijft dan nog veel tijd over in de zomervakantie om andere leuke dingen te doen. In nabije dorpen, zoals in Zundert, bestaat al langer een vakantieweek. Vier dames met schoolgaande kinderen vonden het vlak na de afgelopen zomervakantie een goed idee om zoiets ook voor Galder-Strijbeek te gaan organiseren. Ze zijn daarvoor een stichting aan het oprichten. En voor het bestuur is een functieverdeling gemaakt. Danielle Foesenek is voorzitter, Florentine Mulders vice-voorzitter, Sandra de Hoon penningmeester en Marijke de Roover secretaris. De meesten zitten ook al in andere besturen, zoals Jeugdbelangen, Ouderraad en de Ondernemersvereniging. Ze weten dat er heel wat bij komt kijken en veel voorbereidingstijd nodig is. “We willen de kinderen gewoon een zo leuk mogelijke vakantieweek bezorgen.”

De week

Het plan is om de kinderweek in de laatste week van de zomervakanties te houden. In 2023 is dat 21 tot en met 25 augustus. Als locatie wordt uitgegaan van het veldje tegenover Dorpshuis de Leeuwerik. Dat wordt dan ingericht en aangekleed in lijn met het thema dat later bekend zal worden gemaakt. De kinderen kunnen daar dan ’s morgens worden afgezet met een lunchpakket en later op de dag weer worden opgehaald. Op één dag is er een avondprogramma. De week is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Er wordt een verdeling gemaakt tussen de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en onderbouw (groep 1 t/m 4). De bedoeling is voor kinderen interessante (groeps) activiteiten te houden. Welke dat precies zijn wordt nog ingevuld, maar hutten bouwen zit er in ieder geval bij.

Hoe verder

Voor het bestuur is het belangrijk om te weten hoeveel kinderen ongeveer mee gaan doen. De ouders van de schoolgaande kinderen wordt daarom gevraagd om op korte termijn al een indicatie te geven of ze mee willen/kunnen doen. Daarna kan dan worden vastgesteld welke spullen er nodig zijn en hoeveel vrijwilligers. Om een dergelijke week te kunnen houden is een flinke groep vrijwilligers nodig, die bij toerbeurt kan helpen. Ook wordt er een plan gemaakt voor de financiering. Naast een bijdrage van de ouders wordt subsidie aan de gemeente gevraagd. Sponsors zijn ook heel gewenst, ook voor materialen en ideeën. Voor informatie en communicatie is een website gemaakt, zie https://www.kvwgalderstrijbeek.nl. Hebt u op een af andere manier belangstelling? Laat het via die website weten.

JAN SCHEEPERS

Jeugdbelangen Galder en Strijbeek

Jeugdbelangen Galder en Strijbeek. Jeugdbelangen Galder en Strijbeek is een vereniging die op 22 augustus 1995 is opgericht en heeft ca. 75 leden. De leden zijn kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar waarvoor diverse activiteiten worden georganiseerd. De activiteiten hebben doorgaans en creatief, sportief of sociaal-cultureel karakter. Enkele activiteiten zijn: filmavond, bingoavond, creatieveavond, sport en spellendag. Deze activiteiten worden op vrijdagavond in of bij het gemeenschapshuis De Leeuwerik georganiseerd. Daarnaast zijn er ook activiteiten zoals discoschaatsen en discobowlen.

PUUR Kinderopvang

PUUR kinderopvang biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor de kleinsten is er het kinderdagverblijf in Galder en voor peuters zijn er de peuterspeelzalen in Galder, Alphen en Chaam. Voor uw schoolgaande kinderen verzorgen we in Galder de voor-, tussen- en naschoolse opvang en de opvang van uw kinderen tijdens schoolvakanties. Voor welke locatie u ook kiest, u kiest altijd voor kwalitatief goede zorg en eindeloos speelplezier.

Legendevertellers

De Kolenbrander van het Mastbos

U bent bij Hotel Mastbosch in Breda, gelegen aan de grens van het oudste productiebos van ons land. Het Mastbos, dat eeuwen historie aan zich voorbij heeft zien gaan. Een bos met vele verhalen. Luister naar dit verhaal, over de oude kolenbrander, verteld door Siem van Baal. Lees en Luister...

 

De Brandende Herder

u bent bij het smokkelaartje in strijbeek. een restaurant dat omgeven is door een uitgestrekt natuurgebied grenzend aan de belgische grens. een gebied waar u getuige kunt zijn van vreemde taferelen. luister naar dit verhaal, verteld door siem van baal. lees en luister...
 

Mattheusschool Galder

Welke scholen in Noord-Brabant in 2013 krijgen het beste rapportcijfers van RTL Nieuws voor de resultaten van hun eindtoets? Bekijk de top 10 hier.

1. Basisschool 't Palet, Eindhoven): 9,1,Cito
2. Nutsbasisschool Dirk van Veen, Breda, ): 8,7, Cito 
3. Beppino Sarto, Eindhoven ): 8,6, Cito
4. Basisschool De Wisselaar, Breda ): 8,4, Cito
5.  Basisschool De Keysersmolen, Breda ): 8,4, Cito
6. Prinses Amaliaschool, Boxtel ): 8,4, Cito
7. Mattheusschool, Galder (: 8,4, Cito
8. Christelijke Basisschool, Waardhuizen ): 8,4, Cito
9. Basisschool 't Oventje, Zeeland ): 8,4, Cito
10. Basisschool de Harlekijn, Son en Breugel: 8,3, Cito

 

In 2014 is een speeltuin geopend aan de Berkenakker.
 

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail

Informatie voor en over jongeren

Scholen op de kaart

CJG Breda