Galderse kermis 2020 en 2021afgelast

Vanwege de coronacrises heeft het bestuur van de Galderse kermis besloten de kermis voor 2020 en daarna ook 2021 te annuleren. Het is te onzeker om de juiste voorbereidingen voor de organisatie van de kermis te treffen.

Hopelijk zien we elkaar in 202e weer op de Galderse kermis!

Het bestuur van de Galderse kermis

25-3-2020       Beste Dorpsbewoners,

Het bestuur van de Galderse kermis heeft besloten de kermis voor 2020 te annuleren. De reden is de onzekerheden rondom de Coronacrisis waarin we nu verkeren. De nieuwe voorzorgsmaatregelen die afgelopen maandag zijn afgekondigd duren tenminste tot 1 juni. Hoe het daarna er verder uit gaat zien is voor niemand bekend. Dit is te onzeker om de juiste voorbereidingen voor de organisatie van de kermis te treffen.

Hopelijk zien we elkaar in 2021 weer op de Galderse kermis!

Het bestuur van de Galderse kermis

Galderse Kermis 2019 weer op vooruitgeschoven datum

Evenals vorig jaar, toen voor het eerst werd geschoven met de datum van de Galderse Kermis, zal ook dit jaar eenzelfde plaatsvinden. De traditionele datum die was gekoppeld aan de naamdag van de heilige Jacobus zal dit jaar worden vervangen door 28-29 en 30 juni. Het laatste volle weekend van juni zal voortaan als Kermisweekend op de agenda staan.

Vorig jaar is voor het eerst het initiatief genomen om deze wijziging in te voeren door een aantal betrokkenen vanuit de Galderse dorpsgemeenschap. Reden hiervoor was de tanende belangstelling voor de kermis en de drukke periode voor kermisexploitanten rond eind juli. Het afgelopen jaar is ook de Stichting Galderse Kermis opgericht die de nodige zaken omtrent de kermis regelt. Het stichtingsbestuur en een aantal vrijwilligers gelooft in de levensvatbaarheid van het concept zoals vorig jaar gehanteerd, waarin men vooraf kan inschrijven voor een aantal activiteiten.

Hoewel afgelopen jaar net geen zwarte cijfers konden worden geschreven, komen diverse activiteiten toch weer terug op de agenda. Zo zal de kermis worden geopend op vrijdagmiddag na schooltijd. Later volgt een officiële opening met o.a. de fanfare Voor Eer en Deugd waarna de Dorps BBQ van start gaat. Wat ook terugkeert is de Dorpslunch op zondag rond het middaguur, dit was vorig jaar een groot succes mede dankzij de inzet van de KBO en vele vrijwilligers en sponsors.

Tijdens alle kermisdagen is er een feesttent aanwezig en de nodige attracties voor de jeugd, zowel klein als groot. Verder is er alle avonden een aangepast muziekprogramma evenals zondagmiddag tijdens en na de Dorpslunch. Ook wordt nog nagedacht over extra activiteiten voor de jeugd en een actie om wat aanvullende inkomsten te genereren, maar daarvan zijn alle details nu nog niet bekend.

Evenals vorig jaar zullen medewerkers van de Stichting Galderse Kermis binnenkort langs de deuren gaan met de promotiefolders, voorinschrijving voor de deelname aan diverse activiteiten en passe partouts voor kermisattracties. We hopen op een groot aantal deelnemers want vooral de BBQ op vrijdag en lunch op zondag zorgden vorig jaar voor een dorpse sfeer en ouderwetse gezelligheid. Dit concept voor de kermis moet levensvatbaar zijn volgens onze overtuiging en financieel sluitend kunnen worden gemaakt. Als dorpsgenoten kunnen we daar samen voor zorgen.

Stichting Galderse Kermis

De toekomst van de Galderse Kermis 

Zolang we ons kunnen herinneren, vindt in het laatste weekend van juli en de daarop volgende maandag en dinsdag traditioneel de Galderse kermis plaats. Deze datum is verbonden met de naamdag van de heilige Jacobus. Velen beschouwen het fenomeen kermis als cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. De Galderse Kermis heeft veel concurrentie van andere evenementen en valt midden in de schoolvakantie. De tijd dat het plein bij de school en het café van Kees en Leentje Leijten vol stond met attracties, ligt al weer vele jaren achter ons. We zijn nu zover dat er betaald moet worden om überhaupt nog een attractie op de kermis in Galder te krijgen. Door de (financiële) samenwerking tussen de Leeuwerik, het knooppunt en de gemeente is er nog steeds een kermis.

Of dit naar de toekomst ook zo blijft is maar de vraag. De gemeente bezint zich op de vraag in hoeverre zij nog willen blijven investeren in de kermis in zijn huidige vorm. Dit geld overigens niet alleen voor de kermis in Galder, maar ook voor die in Chaam en Alphen.  De gemeente heeft via de Dorpsraad aan de Galderse gemeenschap de vraag voorgelegd of de kermis behouden moet blijven en zo ja,  in welke vorm. 

De Dorpsraad heeft samen met het Knooppunt (Betina en Peter) en de Leeuwerik (John) daarvoor een eerste overleg gevoerd en hebben zij geconcludeerd dat eenieder uit Galder over de toekomst van de kermis mee moet kunnen praten. Daarom wordt u uitgenodigd om op donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur in de Leeuwerik uw visie op de kermis te geven. Allerhande ideeën die betrekking hebben op de kermis zijn van harte welkom. Bent u er ook op 9 november?

De Leeuwerik, Het Knooppunt en Dorpsraad Galder-Strijbeek.

 

 

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail

Wat is er te doen?

Kijk in de agenda van onze gemeente Alphen-Chaam. 

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet het dan zelf in de agenda.