Politiek Galder-Strijbeek

Er zijn twee inwoners van Galder en Strijbeek die zitting hebben in de gemeenteraad: Bjarne van den Wijngaart (CDA) en Peter van Opstal (GSU). 

Galder-Strijbeek maakt deel uit van de gemeente Alphen-Chaam. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben drie partijen in de gemeente een coalitie gevormd: GBA, GBSV en VVD. Die hebben daarna een coalitieakkoord uitgebracht voor de komende vier jaar. Ook zijn er drie wethouders vanuit die partijen benoemd. In de coalitiepartijen zitten geen inwoners uit Galder of Strijbeek.

Interview Peter van Opstal (GSU)

Kennismaking

Peter van Opstal (56) is geboren in Meerle. Zijn vader is Belg en zijn moeder kwam uit Breda. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Meersel-Dreef. Daar heeft hij het sociale dorpsleven meegekregen. Peter: “Ik was er altijd bij, want ik hou van gezelligheid.” Hij heeft al heel vroeg zijn vrouw leren kennen, Lia Jochems uit Galder. Na eerst in Meersel-Dreef en Hoogstraten te hebben gewoond, waar Peter toen werkte, zijn ze in 1990 op de boerderij terecht gekomen van Lia’s vader. In een oude schuur ging Peter met laswerk aan de slag. Zijn inkomen kwam deels van een baan als gevangenisbewaker in België. In 2002 is hij samen met Frank Gooijers een lasbedrijfje begonnen op de Bouwerij. Toen ze in 2010 de kans kregen om constructiebedrijf Volders in Bavel over te nemen, hebben ze dat samen ook gedaan. Ze maken daar vooral stalen deuren, trappen, balustrades en dergelijke voor huizen.

Peter heeft veel aan wielrennen gedaan. “Met al hetgeen dat ik nu doe, kom ik daar gewoon niet meer aan toe. Dat staat even op een laag pitje.” Peter is verder bij een biljartclubje in Meersel-Dreef. Op zondagmorgen wandelt hij graag. Kenmerkend is verder dat hij in een kookclubje zit. “Ik ben een echte Bourgondiër en hou van een hapje en drankje.”

Raadszetel GSU

De partij GSU of voluit Gemeentebelangen Galder-Strijbeek-Ulvenhout AC, is ontstaan na de gemeentelijke herindeling. Vanaf 1997 bezette Wil van de Brand een zetel voor die partij in de gemeenteraad, tot zijn overlijden in 2020. Hij had Peter van Opstal bij GSU betrokken als adviseur en lijstduwer. Het innemen van de zetel, nu zo’n anderhalf jaar geleden, kwam heel plotseling voor Peter. “Dan val je in een gat. We hadden toen een raadsbreed akkoord en ik ben gewoon bij de andere raadsleden gaan informeren hoe ze over zaken dachten. De raad voelde toen, en nog steeds, als een warm bad”. Peter moet nog een beetje zijn plek vinden in de nieuwe raadsvergadering. “Met één zetel moet je de kracht ook zoeken in het informele circuit. Ik krijg wel dingen voor elkaar voor Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC.”

Peter had nu graag een coalitie gezien van lokale partijen, met GSU. Die waren samen ook in de meerderheid. Maar hij kan zichzelf ook goed vinden in de huidige coalitie. Hij ziet genoeg ruimte om ideeën van de GSU in te brengen. “Het is een coalitie die in mijn optiek heel benaderbaar is.” Hij vindt het daarom ook niet zo erg dat er nu geen raadsbrede coalitie meer is. “De laatste raadsperiode was heel goed. Maar het mag best wel wat pittiger. Het was misschien allemaal wel een beetje te braaf.”

Bredere basis

Eind 2020 is Peter van Opstal gestart met het verzamelen van nieuwe leden voor GSU. “Om de partij een bredere uitstraling te geven, meer ‘know how’ en een frissere blik. Ook om daarmee een tweede raadszetel te bemachtigen, zodat we meer inspraak hebben in onze gemeente.” Het is wel gelukt om meer stemmen te behalen, maar een raadszetel voor nummer twee, Franka Martens, zat er niet in. “Dat is heel jammer. Franka is ook heel gedreven.”

Voor het raadswerk heeft Peter nu ondersteuning van een achterban. Inclusief hemzelf bestaat het ‘clubje van vijf’ uit Franka Martens, Aries Vermeeren, Steven van Dun en Wil Loermans. “Het leeswerk is enorm veel. Zeker voor GSU, een partij in opbouw”. Nieuw is dat binnen GSU vier werkgroepen zijn opgericht van elk drie of vier personen: wonen en bouwen, sociaal domein, duurzaamheid en leefbaarheid/veiligheid. Alle kernen zijn daarin vertegenwoordigd.

Blijven wonen voor iedereen

Belangrijk voor GSU is dat jongeren hier kunnen blijven wonen. “Ik denk dat er in Galder een nieuw CPO 3 project gaat komen. Wat wij ook heel belangrijk vinden is om een plekje te creëren waar oudere mensen kunnen wonen. We zitten te denken aan ‘tiny houses’, een hofje. Een combinatie van koop en huur.” Voor wat betreft zorg denkt Peter dat de meeste mensen hier in staat zullen zijn die zelf in te kopen. Woningen voor ouderen, staan niet in het coalitieakkoord. Peter heeft aan de coalitie aangegeven daar wel op terug te willen komen.

Meer verkeersveiligheid

Peter geeft aan graag het voetpad buiten de bebouwde kom van Galder door te willen trekken naar Meersel-Dreef. “Dan hoef je maar één keer veilig over te steken.” Dit heeft Peter ook ingebracht bij de coalitiegesprekken. “Het GBSV ondersteunt me daarin.” Ook op de Galderseweg in de bebouwde kom loopt het voetpad niet door, bij garage Van Loon. Peter is ermee bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. Verder vindt hij dat: “Vooral voor de jeugd een veilig fietspad moet komen tussen Galder en Strijbeek”.

Behouden openbaar vervoer

Peter vindt dat: “De busverbinding Meerseldreef-Galder-Breda moet blijven. Maar het is duur en er rijden teveel lege bussen.” Als er geen geld is voor vervoer op elk uur, kan het misschien op de belangrijkste tijden, of een shuttlebus. Voor het behoud van de buslijnen is hij ook in gesprek met de Dorpsraad van Meersel-Dreef. Daar is immers een aansluiting op de Belgische bus. Ook heeft hij daarover met mensen van de Klokkenberg gesproken.

Vitaal buitengebied

Voor de actuele stikstofsituatie ziet Peter in dat het onvermijdelijk is om iets te doen. “We hebben er wel een probleem mee als bedrijven abrupt moeten stoppen. Er moet voldoende tijd zijn voor de boeren om eventueel iets anders te kunnen verzinnen. Je moet wel zorgen dat mensen fatsoenslijk kunnen stoppen en er genoeg geld aan over kunnen houden.” Hij wil ook iets gemakkelijker omgaan met alternatieven voor de agrarische bestemmingen, bijvoorbeeld woonruimte voor meerdere generaties en opslag van caravans.

Peter van Opstal: “Ik zit in een lokale partij en wil iets betekenen voor de inwoners van Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC. Dat ze mij kennen en als er iets is, ze mij en onze club aanspreken. Misschien dat we kunnen helpen.”

JAN SCHEEPERS

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail