Politiek Galder-Strijbeek

Er zijn twee inwoners van Galder en Strijbeek die zitting hebben in de gemeenteraad: Bjarne van den Wijngaart (CDA) en Peter van Opstal (GSU). 

Galder-Strijbeek maakt deel uit van de gemeente Alphen-Chaam. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben drie partijen in de gemeente een coalitie gevormd: GBA, GBSV en VVD. Die hebben daarna een coalitieakkoord uitgebracht voor de komende vier jaar. Ook zijn er drie wethouders vanuit die partijen benoemd. In de coalitiepartijen zitten geen inwoners uit Galder of Strijbeek.

Interview Peter van Opstal (GSU)

Kennismaking

Peter van Opstal (56) is geboren in Meerle. Zijn vader is Belg en zijn moeder kwam uit Breda. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Meersel-Dreef. Daar heeft hij het sociale dorpsleven meegekregen. Peter: “Ik was er altijd bij, want ik hou van gezelligheid.” Hij heeft al heel vroeg zijn vrouw leren kennen, Lia Jochems uit Galder. Na eerst in Meersel-Dreef en Hoogstraten te hebben gewoond, waar Peter toen werkte, zijn ze in 1990 op de boerderij terecht gekomen van Lia’s vader. In een oude schuur ging Peter met laswerk aan de slag. Zijn inkomen kwam deels van een baan als gevangenisbewaker in België. In 2002 is hij samen met Frank Gooijers een lasbedrijfje begonnen op de Bouwerij. Toen ze in 2010 de kans kregen om constructiebedrijf Volders in Bavel over te nemen, hebben ze dat samen ook gedaan. Ze maken daar vooral stalen deuren, trappen, balustrades en dergelijke voor huizen.

Peter heeft veel aan wielrennen gedaan. “Met al hetgeen dat ik nu doe, kom ik daar gewoon niet meer aan toe. Dat staat even op een laag pitje.” Peter is verder bij een biljartclubje in Meersel-Dreef. Op zondagmorgen wandelt hij graag. Kenmerkend is verder dat hij in een kookclubje zit. “Ik ben een echte Bourgondiër en hou van een hapje en drankje.”

Raadszetel GSU

De partij GSU of voluit Gemeentebelangen Galder-Strijbeek-Ulvenhout AC, is ontstaan na de gemeentelijke herindeling. Vanaf 1997 bezette Wil van de Brand een zetel voor die partij in de gemeenteraad, tot zijn overlijden in 2020. Hij had Peter van Opstal bij GSU betrokken als adviseur en lijstduwer. Het innemen van de zetel, nu zo’n anderhalf jaar geleden, kwam heel plotseling voor Peter. “Dan val je in een gat. We hadden toen een raadsbreed akkoord en ik ben gewoon bij de andere raadsleden gaan informeren hoe ze over zaken dachten. De raad voelde toen, en nog steeds, als een warm bad”. Peter moet nog een beetje zijn plek vinden in de nieuwe raadsvergadering. “Met één zetel moet je de kracht ook zoeken in het informele circuit. Ik krijg wel dingen voor elkaar voor Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC.”

Peter had nu graag een coalitie gezien van lokale partijen, met GSU. Die waren samen ook in de meerderheid. Maar hij kan zichzelf ook goed vinden in de huidige coalitie. Hij ziet genoeg ruimte om ideeën van de GSU in te brengen. “Het is een coalitie die in mijn optiek heel benaderbaar is.” Hij vindt het daarom ook niet zo erg dat er nu geen raadsbrede coalitie meer is. “De laatste raadsperiode was heel goed. Maar het mag best wel wat pittiger. Het was misschien allemaal wel een beetje te braaf.”

Bredere basis

Eind 2020 is Peter van Opstal gestart met het verzamelen van nieuwe leden voor GSU. “Om de partij een bredere uitstraling te geven, meer ‘know how’ en een frissere blik. Ook om daarmee een tweede raadszetel te bemachtigen, zodat we meer inspraak hebben in onze gemeente.” Het is wel gelukt om meer stemmen te behalen, maar een raadszetel voor nummer twee, Franka Martens, zat er niet in. “Dat is heel jammer. Franka is ook heel gedreven.”

Voor het raadswerk heeft Peter nu ondersteuning van een achterban. Inclusief hemzelf bestaat het ‘clubje van vijf’ uit Franka Martens, Aries Vermeeren, Steven van Dun en Wil Loermans. “Het leeswerk is enorm veel. Zeker voor GSU, een partij in opbouw”. Nieuw is dat binnen GSU vier werkgroepen zijn opgericht van elk drie of vier personen: wonen en bouwen, sociaal domein, duurzaamheid en leefbaarheid/veiligheid. Alle kernen zijn daarin vertegenwoordigd.

Blijven wonen voor iedereen

Belangrijk voor GSU is dat jongeren hier kunnen blijven wonen. “Ik denk dat er in Galder een nieuw CPO 3 project gaat komen. Wat wij ook heel belangrijk vinden is om een plekje te creëren waar oudere mensen kunnen wonen. We zitten te denken aan ‘tiny houses’, een hofje. Een combinatie van koop en huur.” Voor wat betreft zorg denkt Peter dat de meeste mensen hier in staat zullen zijn die zelf in te kopen. Woningen voor ouderen, staan niet in het coalitieakkoord. Peter heeft aan de coalitie aangegeven daar wel op terug te willen komen.

Meer verkeersveiligheid

Peter geeft aan graag het voetpad buiten de bebouwde kom van Galder door te willen trekken naar Meersel-Dreef. “Dan hoef je maar één keer veilig over te steken.” Dit heeft Peter ook ingebracht bij de coalitiegesprekken. “Het GBSV ondersteunt me daarin.” Ook op de Galderseweg in de bebouwde kom loopt het voetpad niet door, bij garage Van Loon. Peter is ermee bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. Verder vindt hij dat: “Vooral voor de jeugd een veilig fietspad moet komen tussen Galder en Strijbeek”.

Behouden openbaar vervoer

Peter vindt dat: “De busverbinding Meerseldreef-Galder-Breda moet blijven. Maar het is duur en er rijden teveel lege bussen.” Als er geen geld is voor vervoer op elk uur, kan het misschien op de belangrijkste tijden, of een shuttlebus. Voor het behoud van de buslijnen is hij ook in gesprek met de Dorpsraad van Meersel-Dreef. Daar is immers een aansluiting op de Belgische bus. Ook heeft hij daarover met mensen van de Klokkenberg gesproken.

Vitaal buitengebied

Voor de actuele stikstofsituatie ziet Peter in dat het onvermijdelijk is om iets te doen. “We hebben er wel een probleem mee als bedrijven abrupt moeten stoppen. Er moet voldoende tijd zijn voor de boeren om eventueel iets anders te kunnen verzinnen. Je moet wel zorgen dat mensen fatsoenslijk kunnen stoppen en er genoeg geld aan over kunnen houden.” Hij wil ook iets gemakkelijker omgaan met alternatieven voor de agrarische bestemmingen, bijvoorbeeld woonruimte voor meerdere generaties en opslag van caravans.

Peter van Opstal: “Ik zit in een lokale partij en wil iets betekenen voor de inwoners van Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC. Dat ze mij kennen en als er iets is, ze mij en onze club aanspreken. Misschien dat we kunnen helpen.”

JAN SCHEEPERS

Interview Bjarne van den Wijngaart (CDA)

Kennismaking

Bjarne van den Wijngaart (26) is geboren in Galder. Bjarne heeft daar ook op de Mattheusschool gezeten. De middelbare school heeft hij gevolgd bij het Mencia in Breda en in Zundert. Daarna heeft hij een tweejarige opleiding tot onderwijsassistent gedaan in Tilburg. Vervolgens heeft Bjarne in die functie een paar jaar gewerkt op een basisschool in Terheijden en daar tevens een praktijkopleiding tot leraarondersteuner gevolgd, die hij na nog een jaar opleiding in Breda heeft afgerond. Sinds twee jaar werkt Bjarne op diverse scholen als leraarondersteuner met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Bjarne: “Ik begeleid kinderen buiten de klas, zodat zij op hun niveau mee kunnen doen aan het basisonderwijs.”

Bjarne’s grote hobby is vrijwilligerswerk, “Ik ben drie dagen in de week op het voetbalveld te zien.” Bjarne is leider en assistent-trainer van Gesta 1. Afgelopen seizoen was hij ook coach voor jongens onder de 16 jaar. Eigenlijk wilde hij wat minder gaan doen in verband met zijn werk in de gemeenteraad. “Maar nu ben ik weer gepolst als trainer voor een jeugdteam. Dat is een uur in de week. Ik kan er heel slecht nee tegen zeggen en vind het veel te leuk om daarbij te zijn.” Ook heeft hij drie jaar vrijwilligerswerk gedaan voor mensen met een verstandelijke beperking. “Ik ben met twee reizen mee geweest.” 

Bjarne heeft van zijn 6e tot 20e jaar zelf ook gevoetbald, maar hij heeft beleeft meer plezier aan het coachen en begeleiden van andere voetballers. “Mijn kracht ligt vooral om kinderen te enthousiasmeren; dat ze met plezier en een lach naar de voetbaltraining gaan.” Hij heeft ook getennist tot een jaar of 15; dat wil hij wel weer een keer oppakken.

Bjarne heeft al langere tijd belangstelling voor politiek. Hij volg die ook, vooral op nationaal niveau. Zijn interesse gaat daarbij uit naar onderwijs, cultuur en sport. Bijzonder is verder dat Bjarne graag naar voetbalwedstrijden gaat in het buitenland. Zo is hij in de meivakantie naar de wedstrijd Real Madrid tegen Manchester City gaan kijken. “Ik ga het liefst alleen. Dan kun je het beste de sfeer proeven. En je leert dan gemakkelijker andere mensen kennen.” Verder trekt hij graag op met zijn superleuke vriendengroep. “Daar ga ik in het weekend graag mee op stap of bowlen.”

Raadszetel CDA

Voor de nieuwe gemeenteraadsperiode was er voor het CDA geen kandidaat meer uit Galder of Strijbeek. Ton Braspenning uit Strijbeek heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld; hij was in de vorige periode nog wethouder. Bjarne: “Ik had aan Ton Braspenning eerder al eens aangegeven interesse te hebben in de politiek. In oktober zag ik hem in de Leeuwerik en toen zochten ze nog iemand die voor Galder-Strijbeek op een verkiesbare plaats wilde staan.” Dat kwam voor Bjarne best plotseling. Hij heeft toen nog even bedenktijd gevraagd, maar daarna snel bedacht dat het toch echt wel wat voor hem was. Voor het CDA was het belangrijk om vanuit elke dorp vertegenwoordigd te worden. In overleg met de voorzitter van CDA Alphen-Chaam John Snoeijs is Bjarne toen op een verkiesbare plaats, als nummer drie, op de lijst gekomen. “We hadden op vier zetels gehoopt, net zoals de vorige keer.”

Na de vorige verkiezingen was de CDA de grootste partij in Alphen-Chaam en had toen een raadsbreed akkoord bewerkstelligd. Desgevraagd geeft Bjarne aan dat het CDA voor de huidige periode ook wel een nieuw raadsbreed akkoord had gewild. “Maar nu gaan we komende vier jaar onze stinkende best doen in de oppositie. Ik denk dat het goed is om te kijken waar we elkaar kunnen versterken. Samenwerking met de coalitie, waar dat kan, is belangrijk om het meeste te bereiken. Maar ook kritisch zijn waar het moet. Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn. Er moet ook ruimte zijn voor debat. Met de zetels die we hebben gaan we ons volledig inzetten om het beste te bereiken voor de gemeente Alphen-Chaam en ik hou natuurlijk ook altijd een beetje Galder en Strijbeek in mijn achterhoofd.”

Aan de slag

Gevraagd naar zijn eerste ervaringen in de gemeenteraad zegt Bjarne: “Ik moet eerst even landen in de raad. Ik krijg heel veel nieuwe indrukken. Er zijn nog veel onderwerpen waar ik weinig vanaf weet. Daar kom ik de komende periode steeds meer over te weten. Ik merk dat andere raadsleden mij goed opvangen. Ook bij andere partijen kan ik terecht met vragen. Dus dat is fijn.”

Ook krijgt Bjarne ondersteuning van ervaren CDA-ers. Ton Braspenning en Arjan van Dongen treden op als mentor. Arjan heeft voor het CDA in de gemeenteraad gezeten en heeft ook in Galder gewoond. “We hebben een app groepje CDA Galder-Strijbeek gemaakt. Als het nodig is kunnen we sparren.” 

De raadsstukken die binnenkomen vergen veel voorbereiding. “Iedereen gaat niet alles lezen. Dat is ook onmogelijk om te doen. We verdelen de stukken. Daarbij wordt ook gekeken naar het interessegebied.” Voor Bjarne is dat het sociale domein, sport, cultuur en onderwijs. Bjarne wil zich in de komende jaren ook graag op andere gebieden ontwikkelen.

Samen ouder worden

“Ik weet dat er voor Galder de wens is voor meer woningen, zowel voor starters als senioren. Als ik alleen al in mijn vriendengroep kijk. Er zijn zoveel mensen die in Galder willen blijven wonen, maar er is niets betaalbaars. Motto voor ons verkiezingsprogramma was dat je in Galder samen ouder moet kunnen worden. Dat is enorm belangrijk.” Het idee van het CDA is om een hofje te creëren voor ouderen in de kern van Galder. Voor jongeren lijkt Bjarne een CPO-project de beste oplossing.

Bereikbaarheid zekerstellen

Bjarne vindt het, met het CDA, heel belangrijk zich in te zetten om de kernen bereikbaar te houden. “We hebben ook gehoord dat de coalitiepartijen daarvoor open staan. Daar moeten we dus met de hele Raad ons best voor doen. De kans is aanwezig dat de bus uit Galder moet verdwijnen omdat het niet meer financieel haalbaar is. Dan moeten we zoeken naar alternatieven. Dat zou dan een belbus kunnen zijn.”

Veilig fietsen

Bjarne wil heel graag een veilige fietsverbinding tussen Galder en Strijbeek. Dat is voor alle fietsers belangrijk. “Maar vooral omdat er veel schoolkinderen uit Strijbeek in Galder op school zitten”.

Stikstof crisis

Op de vraag wat hij vindt van de stikstofsituatie geeft Bjarne aan dat het hier de nationale politiek betreft. “Maar onze achterban raakt het hard.” Verder verwijst hij naar de gezamenlijke reactie van CDA Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen van 17 juni over het stikstofplan van Minister van der Wal. De lokale CDA neemt daarin afstand van het beleid van de minister; de doelstellingen worden onrealistisch geacht.

Over vier jaar

Gevraagd naar wat hij wil bereiken, stelt Bjarne: “Ik zou het mooi vinden als over vier jaar Galder nog steeds met een bus bereikbaar is en dat er dan een fietsverbinding tussen Galder en Strijbeek ligt. Hij wil zich er ook hard voor maken dat Galder en Strijbeek leefbaar blijven. Al is het moeilijk om te zeggen hoelang de bouw van huizen en seniorenwoningen gaan duren.

JAN SCHEEPERS

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail