Buurtpreventie: Meld u ook aan voor de whats app groep!

Hoe is buurtpreventie georganiseerd? De Dorpsraad heeft buurtpreventie opgezet voor het gebied Galder, Strijbeek en Notsel. Bewoners kunnen elkaar met WhattApp snel informeren bij verdachte situaties. Het gebied is onderverdeeld in "wijken" met elk een contactpersoon. Zo wordt een waarschuwing of bericht eerst lokaal verspreid en indien nodig doorgemeld aan alle contactpersonen en "wijken". 

 

De contactpersonen met hun "wijken" zijn:

 • Marc Bink voor: Galderseweg van Belgische grens tot aan bebouwde kom en Kerselseweg t/m nummer 6.
 • Gys Nijeholt voor: Galderseweg van bebouwde kom tot aan Leeuwkesdries, Ballemanseweg bebouwde kom, Huiswei en St Jacobsstraat van Ballemanseweg tot veldkapelletje.
 • Anja Bastiaansen voor: Ballemanseweg buiten bebouwde kom, Rijsbergsebaan en Kerselseweg tot aan nummer 6.
 • Jethro Groenheide voor: Leeuwkesdries, Gaarshof en Staaiakker.
 • Frans Snijders voor: Smidshof.
 • Louis Jochems voor: St Jacobsstraat vanaf veldkapelletje tot Knooppunt, Bouwerij, Korenbloem en Bolderik.
 • Karel Buijs voor: Bosakker, Wilgenakker en Berkenakker.
 • Joost van der Velden voor: Galderseweg vanaf Leeuwkesdries tot aan gemeentegrens Breda en Moerstraat.
 • Wendy Aarts en Susan Verkooijen voor: Strijbeekseweg van Belgische grens tot nummer 34 , Goudbergseweg, Markweg en Inneem.
 • Alain Daubioul voor: gebied Notsel en Strijbeekseweg vanaf 34 tot viaduct A58.

Hoe aan te melden:

Wilt u meedoen met de WhatsApp groep van uw wijk? Neem dan contact op met uw contactpersoon of email naar buurtpreventie@galder-strijbeek.nl. Vermeldt daarbij uw naam, adres en GSM-nummer(s).

Hoe met WhatsApp te handelen bij verdachte situatie:

Allereerst blijft het lastig een situatie te beoordelen, maar het is in de regel beter te veel te melden dan te weinig. Beoordeel of directe inzet van de politie nodig is. Is dit zo, bel dan direct 112. Maak daarna een bericht op WhatsApp en geef duidelijk aan of 112 wel of niet gebeld is. Beschrijf de situatie en geef kenmerken door van persoon(en), kleding, auto, kenteken, straatnaam en looprichting. Geef geen suggestieve informatie en maak geen discriminerende opmerkingen. Maak indien mogelijk foto's van situatie, persoon(en) en voertuigen. Ga voor uw eigen veiligheid nooit alleen de confrontatie aan.

Veiligheidsinformatie WAAKS

Inwoners van gemeente Alphen-Chaam kunnen zich aanmelden voor het project WAAKS. Dan krijgt u 1 keer per 2 weken een nieuwsbrief met daarin onder andere een overzicht van de woninginbraken, schuurinbraken, auto-inbraken en (fiets)diefstallen in Alphen-Chaam. In de nieuwsbrief staat ook vermeld hoe u kunt handelen in bepaalde verdachte situaties en hoe u verdachte situaties kunt melden. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar waaks@alphen-chaam.nl. Lees verder.

Boekje veiligheid voor senioren

Van de gemeentelijke medewerker Crisisbeheersing en veiligheid het verzoek de informatie in de bijlage te verspreiden.

De informatie is vooral gericht op senioren en juist deze groep beheerst gebruik van internet dikwijls niet. Voor u de taak de informatie door te geven aan (groot)ouders en senioren buren.  Lees meer...

Maak Galder en Strijbeek veilig!

Camera in beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s ge├»nstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Lees meer...

Whatsapp ?

Whatsapp blijkt een effectief wapen in strijd tegen inbraak en vandalisme. 

Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp buurtwachten die op lokale schaal een buurt  veiliger proberen te maken (deels ook op Twitter of Facebook). Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Precieze cijfers zijn bij de Nationale Politie niet bekend, maar uit een rondgang op internet blijkt dat buurtbewoners het afgelopen halfjaar in tientallen gemeenten een ‘digitale buurtwacht’ hebben gevormd.Hieronder een aantal initiatieven op een rij waarin zowel politie, burgers als ondernemers initiatiefnemer kunnen zijn. Ken jij er ook nog een? Laat het weten en we voegen het toe in onderstaand overzicht.
Voor voorbeelden uit de regio Lees meer...

Cameratoezicht als middel om diefstal te voorkomen.

30-09-2015|| Het zou heel makkelijk zijn om Galder en Strijbeek te beveiligen door Camera's te plaatsen op de drie invalswegen. Dit recht is voorbehouden aan gemeente en politie.

Cameratoezicht op openbare plaatsen

Gemeenten mogen camera’s op openbare plaatsen hangen als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele voorwaarden voor het cameratoezicht door gemeenten.

Voorwaarden cameratoezicht gemeente

Belangrijke voorwaarden zijn:

 • Andere maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven.
 • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
 • De gemeente moet mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.
 • De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat opnames die beveiligingscamera's van personen maken, vallen onder Europese regels voor bescherming van privacy. Het gaat specifiek om camera's die personen aan hun huis hebben bevestigd en op de openbare weg hebben gericht.

Een camerabeeld opgenomen op de openbare weg valt onder persoonsgegevens, omdat mensen te herkennen zijn aan fysieke kenmerken. Daarom valt het onder de regels van de bescherming van persoonsgegevens, redeneert het Hof. Er zijn wel uitzonderingen, zo staat te lezen in de uitspraak. Als iemand zijn eigendom, gezondheid of leven beveiligt door de camera op de openbare weg te richten, is dat wel toegestaan.

Hang en sluitwerk ouder dan 10 jaar volstaat vaak niet meer. Denk aan Kerntrekbeveiliging. Kerntrekbeveiliging wordt toegepast om de inbraak methode kerntrekken tegen te gaan. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is voorzien van een hard metalen bescherming, wat de cilinder beschermd tegen uitboren en het uittrekken van de cilinder. U kunt er ook voor kiezen om alleen de cilinder te vervangen door een anti-kerntrek cilinder. Na het lezen van deze pagina bent u al aardig op de hoogte van dit serieuze probleem wat de kop ingedrukt moet worden. Momenteel is kerntrekbeveiliging een eis voor nieuwbouw volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en is het sinds april 2014 ook verplicht voor bestaande bouw. Het voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen biedt u niet alleen een goede bescherming tegen inbraak, maar kan bij een aantal verzekeringen ook leiden tot een lagere premie. Lees meer..

Dorpsraad Galder-Strijbeek is voornemens medio april 2014, tegelijk met de officiële start van het buurtpreventieproject,  een informatiebeurs te organiseren over buurtpreventie.  Hierbij worden de bewoners geïnformeerd over hang en sluitwerk, verlichting in om het huis en camera en inbraakbeveiliging en preventie in het algemeen.

De dorpsraad roept ondernemers van Galder en Strijbeek op die een stand willen inrichten over bovengenoemde zaken en/of een presentatie willen geven over de artikelen die zij aanbieden.

Ondernemers kunnen zich aanmelden bij buurtpreventie@galder-strijbeek.nl of telefonisch, voor informatie of aanmelden: Frans Goethals 076 5611970 (06 29503174) of Jan de Hoon 076 5613706

01-03-2014 || In het weekblad van enkele weken geleden berichten wij u over buurtpreventie die is gestart in de kern Galder. In dit bericht deden wij een oproep voor vrijwilligers die zich in willen zetten als straatcontactpersoon voor het buitengebied.

Wij hebben voor de volgende (groepen) van straten nog contactpersonen nodig.

Galderseweg (noordelijk deel) vanaf het viaduct over de rijksweg tot aan de komgrens, de Daesdonckseweg tot aan de Schele brug, de Moerstraat tot aan de kruising met de Rijsbergsebaan.

Galderseweg (zuidelijk deel) vanaf de Belgische grens tot aan de komgrens, de Kerzelseweg tot en met de Kerzelseweg nr 6, de Markweg tot de Markbrug.

Ballemanseweg, vanaf de komgrens tot de kruising met de Kerzelseweg/Rijsbergsebaan, de Rijsbergsebaan tot de kruising met de Moerstraat, de Kerzelseweg tot nummer 6.

Strijbeekseweg (zuidelijk deel) Vanaf de Belgische grens tot en met huisnummer 42, de Goudbergseweg tot en met het smokkelaartje en de Markweg tot de Markbrug.

Strijbeekseweg (Noordelijk deel) Vanaf huisnummer 42 tot het viaduct over de snelweg, de Notselseweg.

Wat is buurtpreventie en wat wordt er van een contactpersoon verwacht.  Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om samen met politie en gemeente een bijdrage te leveren aan de veiligheid en daarmee de leefbaarheid van een wijk of straat. Het gaat er dus om dat we met zijn allen oplettend zijn en vreemde of verdachte situaties met elkaar delen en aan de politie door geven.

De straatcontactpersoon van een straat of groep van straten is een vrijwilliger die de schakel vormt tussen de straatbewoners en de politie/gemeente. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de straat en heeft regelmatig overleg met politie, gemeente en andere organisaties. Het is niet zo dat er gepatrouilleerd wordt; alle bewoners zijn alert op vreemde en verdachte zaken en geven deze door, of direct aan de politie (bij daadwerkelijke inbraak of zeer verdachte situaties) of aan de straatcontactpersoon. Deze beoordeelt of er een melding uitgaat naar de hele straat/wijk of dat de politie wordt ingeschakeld.

De straatcontactpersoon zal bij de bewoners langs gaan om e-mailadres en telefoonnummer op te nemen zodat zaken met elkaar kunnen worden gedeeld. Ook voor het buitengebied vinden wij het belangrijk dat er buurtpreventie wordt ingesteld. Samen moeten we proberen onze straat/ ons dorp veilig te maken.

Vindt u het ook belangrijk dat er buurtpreventie komt meldt u dan aan.

Aanmelding kan telefonisch bij J. de Hoon tel 076 5613706 of via de mail onder vermelding van uw adres.

Buurtpreventie@galderstrijbeek.nl

Het preventieteam

12-10-2013 || Afgelopen donderdag heeft de dorpsraad samen met de politie en medewerkers van de gemeente een grote ronde gemaakt met flyers langs de deuren in Galder en Strijbeek. Doel van deze actie was om mensen meer bewust te maken van veiligheidsrisico's rondom het huis. Inbrekers hebben maar een klein kansje nodig om grote (emotionele) schade aan te richten. In het kader van de Week van de Veiligheid had de politie een nieuwsbrief opgesteld met een aantal tips om inbraak tegen te gaan. Deze kunt u hiernaast downloaden. 

De dorpsraad sloot zich aan bij deze actie omdat het al langer zit te broeden op een buurtpreventieproject. Dit was een mooie gelegenheid om dit bekend te maken en mensen meteen uit te leggen wat de bedoeling is hiervan. Een werkgroep van dorpsraad Galder-Strijbeek gaat proberen om voor alle straten enthousiaste mensen te vinden die contactpersoon voor hun straat willen zijn. Boven deze contactpersonen is dan een voorzitter die direct in contact staat met de politie. Op deze manier kan informatie over bijvoorbeeld verdachte personen snel naar de politie worden doorgegeven en kan de politie op haar beurt ook snel berichten verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld via een maillijst of een whatsappgroep waar alle bewoners van een straat bij zijn aangemeld. 

Het is dus niet de bedoeling dat men met honkbalknuppels nachtelijke rondes gaat lopen, maar meer dat de informatie snel op de juiste plek komt. Van alleen maar roddelen aan de bar door bewoners wordt de politie niks wijzer.

Op onze ronde hebben we al heel wat enthousiaste mensen gesproken dus de werkgroep Buurtpreventie gaat zeker door. Als u zich ook wil inzetten voor de veiligheid in uw directe omgeving, meld u dan aan via een mail naar jan.de.hoon@galder-strijbeek.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij Jan terecht. 

 

07-08-2013 || De politie waarschuwt voor werkzoekende klusjesmannen uit Groot-Brittannië. Recent kreeg de politie diverse meldingen van inwoners van Alphen-Chaam en omstreken die door mannen waren benaderd voor een klusje. De mannen bellen aan en bieden schoonmaakdiensten aan. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van daken, terrassen, stoepen e.d. Hoewel het aanbieden van dergelijke diensten niet strafbaar is, waarschuwt de politie om vooral terughoudend te zijn. Vaak worden geïnteresseerde bewoners achteraf geconfronteerd met extreem hoge rekeningen, omdat bij aanvang van werkzaamheden prijsafspraken niet goed worden vastgelegd.;

Wordt u benaderd en vertrouwt u het niet, bel dan de politie: 0900-8844

Melding naar politie

Bij spoed, bel alarmnummer: 112

Geen spoed: 0900-8844

Aangifte of melding via website (klik hier)

Politieberichten regio Galder-Strijbeek

Volg de laatste politieberichten in deze regio. Lees meer...

 

Politie team Markdal

Wijkagent Luci├źn Bosua

Werkgebied: Alphen, Galder en Strijbeek
Tel: 0900-8844
Facebook
Instagram
Email 
Buiten.markdal@politie.nl
 
 
 

Misdaad Anoniem

Vermoed u iets over een criminele activiteit? Maar wilt, durft of kunt u niet naar de politie?

Neem dan contact op met Misdaad Anoniem. Uw anonimiteit blijft door deze onafhankelijke stichting altijd gewaarborgd. Uw telefoonnummer of IP-adres is niet te zien, uw naam wordt niet genoteerd en het gesprek wordt ook niet opgenomen.

Tel: 0800-7000

Via website (klik hier)

Filmpje politiekeurmerk veilig wonen !

De donkere wintermaanden staan voor de deur. Vaak een gezellige periode zo rond de feestdagen. Maar ook een tijd waarin traditiegetrouw de meeste inbraken worden gepleegd. Aan onverlichte woningen zien inbrekers 's avonds dat bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor er minder zicht is op verdachte situaties.

Om te voorkomen dat inbrekers tijdens deze donkere dagen hun oog op uw woning laten vallen, kunt u er zelf voor zorgen dat u het deze inbrekers niet te makkelijk maakt. Hoe u dat kunt doen? Nou zo:

tip 1: Goed afsluiten? Sleutel omdraaien! Lees meer...

tip2: Niet thuis ! licht aan ! Lees meer...