Financiering Entree nagenoeg rond!

De gemeente Alphen Chaam heeft in de afgelopen raadvergadering in gestemd met de financiering van € 15.000,-- voor de entree 'Galder en Strijbeek aan de Mark'. Kosten voor de realisatie zijn laag door de bijdrage van ondernemers en vrijwilligers. Ondernemers, Gemeente en Dorpsraad hopen nu op korte termijn aan de slag te kunnen om de entree tegenover het knooppunt te kunnen gaan inrichten. 

Op 12 oktober gestart met de realisatie:

 

Nieuwe inrichting Entree 'Galder en Strijbeek aan de Mark'

Download hier het ontwerpvoorstel voor de nieuwe entree.  Downloaden...

 

Entree Galder

Aanleiding

Door de nieuwe weginrichting van de St. Jacobsstraat komt er ruimte vrij tegenover het café Knooppunt Galder. De gemeente heeft dorpsraad Galder-Strijbeek gewezen op de mogelijkheid om hier iets mee te doen. Dorpsraad Galder-Strijbeek heeft vervolgens contact gezocht met de plaatselijke ondernemersvereniging om in de vrijgekomen ruimte de entree van Galder te versterken. Gezamenlijk hebben zij de projectgroep “Entree Galder” gevormd en een projectvoorstel uitgewerkt. In dit projectvoorstel is aangegeven om, naast de vrijgekomen ruimte, ook de publieke parkeerplaats aan te pakken.

Plangebied

Het groene vak in onderstaande tekening geeft het plangebied aan. Dit bestaat uit de vrijgekomen ruimte en de bestaande parkeerplaats.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd in het project “Entree Galder”.

Beschikbare middelen

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam heeft aangegeven een beperkt budget beschikbaar te hebben voor het plangebied. Enerzijds als onderdeel van de herinrichting st. Jacobsstraat en anderzijds wil de gemeente meewerken aan het verbeteren van de huidige parkeerplaats.

Concreet is aangegeven dat de gemeente de aankoop en het inplanten van het nieuwe groen voor haar rekening wil nemen. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd de aankoop en het aanbrengen van het nieuwe materiaal op de parkeerplaats te verzorgen.

De gemeente heeft verder aangegeven een compleet plan te willen ontvangen om dan definitief vast te stellen wat de gemeente kan en wil bijdragen.

Dorpsraad Galder-Strijbeek

De dorpsraad heeft weinig financiële middelen. De dorpsraad kan wel vrijwilligers leveren die helpen met de planvorming en de uitvoering van de realisatie.

Ondernemersvereniging Galder-Strijbeek

Evenals de dorpsraad heeft de ondernemersvereniging weinig financiële middelen. De ondernemers kunnen daarentegen wel expertise inbrengen voor de planvorming en de realisatie.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft aangegeven voor hout en Falkplan kaartmateriaal te kunnen zorgen.

Aandacht vestigen op sterke punten van Galder-Strijbeek

De Entree moet recht doen aan de identiteit van onze gemeenschap. Leidraad voor het project zijn de uitkomsten van de werkgroep Wonen. Deze werkgroep van de dorpsraad heeft gesprekken gevoerd met inwoners, waarin  5 sterke eigenschappen van Galder-Strijbeek naar voren zijn gekomen. Deze onderscheidende eigenschappen zijn: 

 • Ondernemend;
 • Kindvriendelijk;  
 • Rust, ruimte & natuur
 • Centrale ligging
 • Gemoedelijkheid.

Dorpsraad Galder-Strijbeek wil de aandacht vestigen op deze sterke punten: de unique selling points (USP’s) van Galder-Strijbeek. Dit is belangrijk voor de promotie en leefbaarheid van Galder-Strijbeek. Met het uitdragen van deze USP’s wil de dorpsraad zowel bezoekers als nieuwe bewoners aantrekken.

Ondernemend

Het huidige ondernemersbord hoeft niet behouden te blijven. Wel willen we de eigenschap “Ondernemend” versterken in de nieuwe Entree, zodat het ondernemende en actieve karakter van Galder benadrukt wordt. Hierbij willen we gebruik maken van zeildoeken waar activiteiten op worden aangekondigd. Hierbij wordt gedacht aan Carnaval, Dorpsquiz, Galders feestweekend, Rommelmarkt, Veldtoertocht, Ganzenvenloop etc.  Daarnaast  kunnen ondernemers een vermelding krijgen op een nieuw informatiebord.

Kindvriendelijk

Het thema “Kindvriendelijk” behoeft geen extra nadruk in de nieuwe Entree. Het kindvriendelijke karakter van Galder komt al uitgebreid tot uiting in:

 • De nieuwe speeltuin aan de overkant bij café het Knooppunt
 • Speeltuin “De Speelakker” aan de berkenakker
 • De Leeuwerik waarin Basisschool, Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf zijn ondergebracht

Waar mogelijk zullen verwijzingen naar het kindvriendelijke karakter worden opgenomen in de nieuwe Entree.

Rust, ruimte & natuur

Deze sterke punten zullen benadrukt worden in de nieuwe Entree. Deze zal, evenals de parkeerplaats,  een natuurlijke uitstraling krijgen door gebruik te maken van natuurlijke materialen. De nieuwe Entree zal daarnaast recreatieve informatie bieden met betrekking tot:

 •  Wandelen, fietsen, zwemmen, kanoën;
 • Natuurgebieden;
 • Horeca en overnachtingsmogelijkheden.

Centrale ligging

Het thema “Centrale ligging” zal benadrukt worden in de nieuwe Entree. Enerzijds door afstanden naar steden en interessante plaatsen aan te geven in reistijd en kilometers. Anderzijds door de aandacht te vestigen op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. De pelgrims trekken door Galder naar Santiago de Compostella en brengen daarbij een bezoek aan de st. Jacobskapel. Hier krijgen zij een stempel.

Gemoedelijkheid

De sterke eigenschap “Gemoedelijkheid” krijgt geen extra nadruk in de nieuwe Entree. Waar mogelijk zullen verwijzingen naar het gemoedelijke karakter worden opgenomen in de nieuwe Entree.

Veilige en zichtbare parkeerplaats

De toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de huidige parkeerplaats laat te wensen over. Daarnaast moet de parkeerplaats wat betreft uitstraling aansluiten bij de nieuwe entree, zodat het één geheel vormt. Voor de parkeerplaats zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke materialen. Om de zichtbaarheid en de veiligheid te vergroten wordt er verlichting aangebracht op de parkeerplaats. De toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de parkeerplaats kan tevens verbetert worden door deze in te delen in ruime parkeervakken. Tenslotte dient de parkeerplaats verhard te worden, waarbij een goede afwatering belangrijker is dan een mooie bestrating. Deze maatregelen moeten er toe bijdragen dat de parkeerplaats uitnodigt om te parkeren en er geen auto’s in de berm worden geplaatst. Het ontwerp moet het parkeren in de berm tegen gaan.

Pelgrimsroute Santiago de Compostella


In de nieuwe entree zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Jaarlijks doen  ca. 50 tot 100 pelgrim de Sint Jacobskapel aan in hun tocht naar Spanje. Lees meer...

 

Rust Ruimte en Recreatie

Galder en Strijbeek wordt omringd door prachtige natuurgebieden als het Mastbos/ Galderse Heide, het Markdal en de Strijbeekse Heide en Goudberg. Naast diverse wandel, fiets en MTB routes is de nieuwe entree ook het vertrekpunt voor kanovaarders. Met de werkgroep 'rondje Galder Strijbeek' willen we het recreatieve routenetwerk versterken. Lees meer...

Identiteit van Galder en Strijbeek

Gesprekken met inwoners van Galder en Strijbeek hebben geresulteerd in 5 sterke eigenschappen: Gemoedelijk, Centraal Gelegen, Natuur Ruimte en Recreatie, Ondernemend en Kindvriendelijk. Met de inrichting van deze Entree willen we de Identiteit van Galder en Strijbeek gelegen aan de Mark, versterken. Lees meer...

Wandelen Fietsen Kanovaren