Openbare vergadering 2024

Op 13 mei 2024 organiseerde de Dorpsraad de jaarlijkse openbare vergadering in De Leeuwerik. Er waren zo'n 80 personen aanwezig. Voorzitter Jos de Roover had een speciaal woord van welkom voor de gastsprekers én wethouder Judith van Loon, maar hij sprak ook onze teleurstelling uit over het feit dat de rest van het college van B&W afwezig was, net zoals vorig jaar. Op de agenda:

Vergroening van het dorpsplein. Namens GSU vertelde Wil Loermans dat Geert Vermeer (Tuinidee) en Bert van Leysen (Bomenverhuur) een ontwerp maakten. Tijdens de kermis in juni wordt er nog even gefinetuned, want díe moet natuurlijk ook in het nieuwe plan passen.

Volgende presentatie: Emiel van Pelt stelde zijn werkgever Vebego voor. Het bedrijf dat het groenonderhoud in onze dorpen voor zijn rekening neemt. Hij eindigde met de uitnodiging om op vrijdag 21 juni om 12:00 uur naar het Bels Lijntje te komen voor hun Ecotour. Handen uit de mouwen, schop in de grond en graag vooraf opgeven bij Emiel.

Jos is onze voorzitter, maar ook de boodschapper van het goede nieuws: want als derde agendapunt vertelde hij dat de bus van Breda naar Meersel-Dreef blijft rijden. Vanaf juli 2025 heet lijn 6 dan lijn 176 en de bussen worden allemaal zero-emissie. Geweldig dus en natuurlijk moeten we die bus dan wél gebruiken!

Leon van Rijthoven van het Waterschap Brabantse Delta gaf ons een update over het Markdal. Nog in de maand mei worden de fietsbruggen geplaatst en in juni wordt het werk opgeleverd. Samen met de Dorpsraad zal het Waterschap na de vakantie een rondleiding plannen. Kunnen we het allemaal met eigen ogen zien…

En tot slot informeerde Han Terneldeli ons over de Galderse Meren. Ons protest van vorig jaar zorgde ervoor dat de Gemeente Breda een ‘participatietraject’ opstart zodat de omwonenden én de Dorpraad kunnen meepraten over de toekomst. En bovendien gaan de Gemeentes Breda en Alphen-Chaam samen deze zomer de overlast monitoren. De uitdrukkelijke vraag aan ons allen is om overlast (parkeren, geluid, rommel) consequent te melden in de BuitenBeterapp! Alleen dan hebben we recht van spreken en zorgen we ervoor dat de Galderse Meren geen Breda Bad wordt, aldus Han.

Klik hier voor de presentatie

Webmaster gezocht!

Galder-Strijbeek heeft een mooie website. Die is voor en door de inwoners en wordt beheerd door de Dorpsraad. Ook buiten Galder en Strijbeek wordt de website veel bezocht. Op dit moment hebben we maar één webmaster. Daarom zoeken we enkele personen die zich willen inzetten voor de website. Het gaat dan over opstellen en plaatsen van nieuwe artikelen op de website. En ook over het actueel houden en aanvullen van de informatie. Met name de pagina’s over de natuur zijn aan herziening toe. Hebt u interesse? Zoek dan contact met Jan Scheepers redactie@galder-strijbeek.nl

Bestuurders gezocht voor de Dorpsraad

De stichting Dorpsraad Galder-Strijbeek is op zoek naar een nieuwe bestuurders, bij voorkeur uit Strijbeek, die zich met ons willen inzetten voor de leefbaarheid van Galder en Strijbeek. Liefst iemand met ook wat tijd overdag, zie uitnodigingsbrief Maar ook andere geïnteresseerden nodigen wij graag uit voor een nader gesprek. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze voorzitter Jos de Roover, tel. 0641660266

Starten in Galder en Strijbeek, settelen en er blijven tot je oud bent

Als we alles bij elkaar optellen hebben we zo’n 1.300 inwoners in onze kernen en daaromheen. We groeien langzaam en dat is precies zoals de Dorpsraad dat graag ziet! Kinderen die in onze dorpen opgroeien, moeten hier ook terechtkunnen als ze het huis uitgaan en ze moeten door kunnen stromen als ze gezinnen krijgen. En nog weer later – als hún kroost de deur uitgaat – zou het mooi zijn als ze naar seniorenwoningen verhuizen. Daarom vindt de Dorpsraad het belangrijk dat we ‘gecontroleerd groeien’. Niet te snel en ook niet te langzaam. Zo houden we het karakter van onze dorpen vast en kunnen we tóch de voorzieningen in stand houden. Eigenlijk willen we gewoon een levensloopbestendige woonplaats zijn en goed voor elkaar zorgen. 

Brabant herinnert

Dit is een initiatief van de provincie om 80 jaar vrijheid onder de aandacht te brengen. In oktober 2024 is het 80 jaar geleden dat Galder en Strijbeek werden bevrijd en een half jaar later op 5 mei vierde heel Nederland het einde van de Duitse bezetting. Oorlogen zijn actueel en vrede is niet vanzelfsprekend. Daarom moeten er bruggen worden gebouwd. Letterlijk over het water en figuurlijk tussen mensen. Met Brabant Herinnert willen we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog en een brug slaan naar het heden. 

Ben jij jong en begaan met oorlog en vrede of misschien op leeftijd met een verhaal wat ertoe doet en heb je interesse om die brug te slaan, meld je dan aan via onze website Galder-Strijbeek of bij de seniorenvereniging.

Burgemeester en wethouders op bezoek

Op 7 juli heeft de Dorpsraad het college van B en W ontvangen, samen met gemeentesecretaris Gert-Willem van Weel. Eerst hebben we met elkaar gesproken in de Leeuwerik, over zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Galder en Strijbeek. Daarna hebben we samen een rondje gelopen door Galder waarbij een aantal lokale aandachtspunten zijn toegelicht. Verder zijn er afspraken gemaakt voor toekomstige samenwerking.

Openbare vergadering 2023

De Dorpsraad heeft op 15 mei een openbare vergadering gehouden. Daarbij waren ruim 70 inwoners van Galder en Strijbeek aanwezig. Naast de dorpsraad waren ook de gemeente Breda en het Waterschap Brabantse Delta vertegenwoordigd voor het geven van informatie. Klik hier voor de presentaties.

De sprekers van de gemeente Breda over het onderwerp Galderse meren hebben nog een link gestuurd om het gebiedsprofiel te bekijken: https://breda.notubiz.nl/bijeenkomst/1077607/Bredaas%20beRaad%2009-03-2023

Vernieuwde website

De website van Galder en Strijbeek is vernieuwd. De onderliggende programmatuur was na zo'n acht jaar aan vervanging toe. Ook is de vormgeving gemoderniseerd. En werkt de site beter op verschillende apparaten (computers, tablets en mobieltjes.) Verder is het beheer overgedragen aan een andere provider. De website is nu ook permanent beveiligd met https:// (SSL certificaat). Hopelijk kunt u nu nog beter genieten van alle informatie die erop staat. 

Net als de dorpsraad, staat onze website in het teken van de leefbaarheid van onze mooie dorpen.

Onze website is vooral voor de mensen in Galder en Strijbeek en degenen die onze dorpen willen bezoeken. Ons doel is daarbij vooral om verbindend te zijn. En om het ontmoeten van mensen te stimuleren. Daarvoor willen we graag laten weten wat er te doen is. En nuttige informatie verstrekken, ook voor nieuwkomers en bezoekers.

Verder plaatsen we graag mooie artikelen over lokale gebeurtenissen, evenementen, personen, natuur, geschiedenis etc. Daarbij horen natuurlijk ook mooie foto's. 

De verenigingen die Galder en Strijbeek rijk is, zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid. Daar werken we graag mee samen. Deel uw informatie ook met ons. Verenigingen bieden wij gratis een eigen pagina aan op onze website. Van de ondernemersvereniging kan iedere ondernemer lid kan worden, die hier woont of een bedrijf heeft.

Het is allemaal vrijwilligerswerk. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar enthousiaste dames en heren die dit met ons samen willen doen

De entree van Galder

Het idee van de Dorpsraad voor een entree in Galder (tegenover het Wapen van Galder) stamt al uit 2013. Hiervoor is toen een werkgroep opgericht. In 2015 heeft de gemeente ingestemd met het plan en hiervoor ook subsidie gegeven. De Dorpsraad heeft verder zorg gedragen voor de uitvoering. Het onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers. Het plan bestond uit bestraten, gras, een parkeerterrein en verlichting. Ook was voorzien dat er een "paviljoen" zou komen.

De realisatie van dat laatste is, na toestemming van de gemeente, in juni 2019 door enkele vrijwilligers ter hand genomen. We hebben gekozen voor een schuilhuisje in de vorm van een kapschuur. En we hebben er ook een picknick tafel in geplaatst. Recent zijn er ook zes informatieborden opgehangen, waarvoor Kruisvereniging UGS een bijdrage heeft gegeven. Drie borden zijn inmiddels gevuld met nuttige informatie over Galder en Strijbeek, zoals waar er een waterpunt is en een AED. Ook staan er plattegronden op, fiets- en wandelroutes, bezienswaardigheden en een stukje geschiedenis. Een bord wordt nog gevuld met informatie over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. En een bord met de aanpassing van het Markdal. (Zie ook vereniging Markdal). Een laatste bord kan worden gebruikt voor verenigingen bij evenementen. 

Zo kan dit huisje worden gebruikt voor voetgangers en fietsers om even te rusten en te schuilen. En voor iedereen om eens op de informatieborden te kijken en wellicht ideeën op te doen. We zien dat het ook goed wordt gebruikt door schooljeugd als verzamelpunt voor hun fietstocht naar Breda.

Op maandag 3 juni is in de Leeuwerik een bijeenkomst gehouden met de personen, die namens de gemeente Alphen-Chaam professionele basisondersteuning en/of advies verzorgen in Galder en Strijbeek. Zij hebben zich voorgesteld en hebben uitgelegd wat zij voor de bewoners kunnen betekenen. Ook zijn enkele vragen beantwoord en hebben de aanwezigen persoonlijk kennis kunnen maken.

Deze bijeenkomst past heel goed bij het initiatief van de Dorpsraad Galder-Strijbeek om aan de inwoners gerichte informatie te verstrekken over wonen en zorg. 

Hieronder staan gegevens van de professionals voor basisondersteuning en advies, die voor Galder en Strijbeek werkzaam zijn. (Zie ook de foto boven.)

 • Monique Oomen en Mariska van Dun - praktische ondersteuning, het Trefpunt in Alphen; zijn bereikbaar op 06-51 24 83 45 of trefpuntalphenchaam@gmail.com. Op maandag tot en met woensdag kunt u vrij inlopen van 9.00 - 13.00 uur.
 • Bart van Linder (4e van links) – Beleidsmedewerker Wmo, Gemeente Alphen-Chaam. Voor vragen of het maken van een afspraak is de Wmo bereikbaar op 14-013 of per mail sociaaldomein@abg.nl.
 • Marian van Zon (links) – onafhankelijke cliëntondersteuning, bij MEE West - Brabant, is bereikbaar op 076-522 30 90 of info@meewestbrabant.nl. Op woensdag kunt u vrij inlopen in Het Trefpunt in Alphen van 9.00 - 11.00 uur.
 • Ria van Hoof (2e van rechts) - maatschappelijk werk, IMW Breda. Zij is bereikbaar op 06-81 80 80 34 of samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. Vrije inloop in Chaam is in het Gezondheids-centrum, op maandag in de oneven weken 13.30 - 14.30 uur.  In Alphen in Den Heuvel is er een vrije inloop op donderdag in de even weken 13.30 - 14.30 uur. 
 • Linda Overtoom (rechts) – hulp bij financiële problemen, IMW Breda, is bereikbaar op 076-530 58 62 of samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. De vrije inloop in Chaam is in het Gezondheidscentrum op woensdag in de oneven weken van 9.00 - 10.00 uur en in Alphen in Den Heuvel op woensdag in de even weken 9.00 - 10.00 uur. 
 • Johan Eeftink (3e van rechts) - sociaal raadsliedenwerk, IMW Breda, is bereikbaar op 076-524 08 20 of srw@imwbreda.nl.  Inloopspreekuur is in Den Heuvel op dinsdag van 9.00 - 11.00 uur.   
 • Jeanine Bouman (2e van links) - jongerenwerk, ContourdeTwern, is bereikbaar via op 06-10 54 02 01 of jeaninebouman@contourdetwern.nl.
 • Eus van Beijsterveldt - buurtbemiddeling, ContourdeTwern, is bereikbaar via 0416-33 34 45 of buurtbemiddelingalphen-chaam@contourdetwern.nl.
 • Alma Patist (3e van links)- mantelzorgondersteuning, ContourdeTwern, is bereikbaar op 06-10 26 70 86 of almapatist@contourdetwern.nl. Op dinsdag kunt u vrij inlopen in Het Trefpunt in Alphen van 9.00 - 11.00 uur. 

Notaris. Op verzoek van de Dorpsraad heeft notaris Sander Smits (van Bolscher & Smits) een informatieavond verzorgd, op maandag 11 februari 2019. Aan de ruim 60 belangstellenden is, mede in het kader van het thema wonen, heel nuttige informatie verstrekt. Informatie is ook te downloaden op de website van de notaris (zoals testament, volmacht, schenking)

 

Openbare vergadering 27 mei 2019

Op maandag 27 mei is de jaarlijkse openbare bijeenkomst gehouden van Dorpsraad Galder-Strijbeek. Zie hier de presentatie.
 

Mededelingen

 • De Dorpsraad is versterkt met twee dames. 
 • De pilot van de gemeente om de dienstverlening dichterbij huis te brengen (in de Leeuwerik) loopt succesvol en wordt waarschijnlijk verlengd.
 • De Dorpsraad heeft totaal al 130 welkomstpakketten uitgedeeld en gaat daarmee door.
 • Voor de windmolens bij de A-16 is een nieuw convenant gesloten. Onze gemeente is daarbij geen partij.
 • Voor het Markdal lopen de procedures van het bestemmingsplan.
 • De Galderse kermis is dit jaar op 28 t/m 30 juni. Het programma komt eraan; dan is er een mogelijkheid om op te geven voor de activiteiten.
 • Voor de verkeersveiligheid heeft de gemeente enkele verbeteringen aangebracht. Met de Buurtpreventie wordt doorgegaan.
 • De “adoptie” van Radarkamp Bisam is een succes. Dit betreft een samenwerking tussen de Mattheusschool, Staatsbosbeheer en de heemkundekring. 
 • Abonnees op de glasvezel krijgen voor een proefperiode gratis rookmelders en een centrale. Ook anderen kunnen meedoen, tegen betaling.
 • Het nieuwe beleid voor afvalinzameling gaat in 2020 in. Dit wordt door de gemeente ruim gecommuniceerd. 
 • In juni wordt de entree van Galder afgerond met een kapschuur; daar komen ook informatieborden.
 • Onze website wordt verbeterd. Ook krijgt iedereen zelf een mogelijkheid om aan te geven welke emails men wil ontvangen. 

Aandachtspunten Dorpsraad 2019

 • We gaan verder met ons Plan van aanpak voor versterking van de sociale veerkracht. Voor de digitale avond bleek tijdens de bijeenkomst weinig animo te bestaan.
 • Het thema “(blijven) wonen” krijgt een vervolg. Daarover zijn we o.m. met de gemeente in gesprek. CPO voor ouderen en voor jongeren blijft heel belangrijk.
 • Voor het thema “Zorg” is een Werkgroep opgericht. Net als voor “wonen” gaan we voor “zorg” informatiebijeenkomsten organiseren. We beginnen op 3 juni a.s. met een bijeenkomst, waarin de professionele basisondersteuning en -advies in de gemeente zich voorstelt. In het kader van zorg worden vrijwilligers overigens ook steeds belangrijker.

Stellingen. Op basis van zes stellingen is een goede discussie gevoerd. 

 • De veiligheid in mijn directe woonomgeving is de laatste jaren verbeterd. De meerderheid was het daarmee eens, maar er is nog meer verbetering nodig. Zo vond men dat er nog steeds te hard wordt gereden en er nog steeds teveel vrachtverkeer is op wegen waar dat niet meer mag. Het wonen is wel veiliger geworden door sociale controle.
 • Ik zie het nut van een vrijwilligerspool in Galder-Strijbeek. Daar was bijna iedereen het mee eens. Het is goed als er een pool is; dan kan snel worden gereageerd als een vraag ontstaat. Ook voor verenigingen zijn nieuwe vrijwilligers erg belangrijk.
 • Galder en Strijbeek hoeven niet snel te groeien, maar geleidelijke groei is nodig voor de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst. Met deze stelling was iedereen het eens. Groei met mate werd het beste gevonden vanwege het sterke sociale karakter. CPO’s zijn belangrijk om de eigen jeugd en ouderen in het dorp te houden.
 • Als ouderen in ons dorp willen blijven wonen, zullen we andere woonconcepten moeten ontwikkelen. De meerderheid was het daarmee wel eens. Zo werd genoemd een woonvorm “met elkaar en voor elkaar”. Een aantal ziet de meeste heil in bestaande concepten zoals (patio) bungalows.
 • Als zorg nodig is, dan kan ik dat organiseren. Dit geldt voor de meesten. Er zijn positieve ervaringen bij de aanvraag voor zorg in het verleden.  Maar men is ook niet helemaal zeker hoe het nu is geregeld. Vooral voor ouderen kan het lastig zijn, als er iets gebeurt.
 • Ik zie de Dorpsraad Galder-Strijbeek als een toegevoegde waarde voor onze gemeenschap en ben van mening dat de Dorpsraad met de juiste onderwerpen bezig is. Hiermee was iedereen het eens.

Bijdrage Thebe Extra. De Ledenvereniging Thebe Extra heeft op 5 juli 2018 aan twee projecten van Galder-Strijbeek een financiële bijdrage toegekend. Het betreft het een bedrag van € 900 voor de Versterking Sociale Veerkracht en een bedrag van € 600 voor het Zondag Matinee de Vier Jaargetijden. Totaal werden 18 initiatieven uit Midden- en West-Brabant beloond vanuit het Stimuleringsfonds van Thebe Extra. De Dorpsraad had deze voorstellen eind april ingediend.

U kunt lid worden van de Ledenvereniging Thebe Extra voor slechts € 16 per jaar. Er kan dan een beroep worden gedaan op advies, waarbij men ook aan huis komt (bv. langer thuis wonen). Ook kan hulp worden ingeroepen (zoals klusjesman, hulpstudent, tuinonderhoud, kapper aan huis enz.) Er wordt verder korting gegeven op bv. sport.

Wonen met gemak. De Dorpsraad heeft op 7 mei 2018 een thema-bijeenkomst georganiseerd over "Wonen met gemak" door de heer Rolf Jopse. Daar is zeer nuttige informatie verstrekt hoe m.n. senioren comfortabel en veilig kunnen blijven wonen in de eigen woning. De opkomst viel echter wat tegen. De informatie is waarschijnlijk voor méér mensen van belang. Ook kunnen inwoners van Galder en Strijbeek zich opgegeven bij "Wonen met gemak" voor een zogenaamde woonscan voor € 25: Klik hier. De presentatie is te bekijken door hier te klikken.

 

Op 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek plaatsgevonden. Deze was goed bezocht door ongeveer 110 inwoners. Hieronder volgt een korte verslag. De presentatie is hier te bekijken.

Sociale veerkracht. Galder-Strijbeek doet mee aan het project “sociale veerkracht” van de provincie Noord-Brabant. In november 2017 heeft een doorsnede van de inwoners een “veerkracht dialoog spel” meegespeeld. De resultaten daarvan, die goed aansluiten bij de enquête van 2016, zijn verwerkt in een Plan van aanpak.

Wonen. Dit is hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad in 2018. De komende maanden organiseert de Dorpsraad een aantal thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Voor de vier thema-bijeenkomsten, kan opgegeven worden bij de Dorpsraad; email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 14:00-16:00 uur

  2. Droomwonendoor dhr. Egbert Kalle op 14 mei 19:00-21:00 uur

  3. Financieel-juridische constructies door notaris n.t.b.

  4. Zorg in en aan huis n.t.b.

Woonvisie gemeente. De Woonvisie 2018-2023 van de gemeente Alphen-Chaam is in maart 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is een interessant en ambitieus document. Zie woonvisie.

CPO 3. Belangstellenden voor een volgend CPO-bouwproject kunnen zich melden bij Rico Voesenek: rico.voesenek@ziggo.nl, tel. 0610644447

Dit is niet alleen voor jongeren; ook oudere bewoners worden van harte uitgenodigd hun belangstelling aan te geven

Windmolens A16. Het is bekend waar de windmolens langs de A16 worden geplaatst. Het besluitvormingsproces daarover loopt. Hoewel de gemeente officieel niet betrokken was, heeft de Dorpsraad wel een inbreng gehad.

Galderse Kermis. De rol van de gemeente Alphen-Chaam bij de Galderse kermis gaat veranderen; de gemeente gaat voortaan faciliteren in plaats van organiseren. De Galderse kermis wordt vervroegd naar vrijdag 22 t/m zondag 24 juni. Een werkgroep is bezig. Hebt u vragen of wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op met Coen Noren, email: coen.nooren@gmail.com.

Glasvezel. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de glasvezel in de kern van Galder, zodat de aanleg daar is zeker gesteld, naast die in het buitengebied. Ook komt er een POP op de Markweg. Strijbeek wordt vanaf week 17 aangesloten. De planning voor Galder is nog onbekend.

Lopende zaken. Ingegaan is op de buurtpreventie en het welkomstpakket, waarvoor u zich in voorkomend geval kunt opgeven. De uitbreiding van de speeltuin “De Speelakker” is in september 2017 gevierd. Binnenkort wordt de entree van Galder verfraaid met een overkapping. 

Vrijwilligerspool. De Dorpsraad wil graag een pool opzetten met vrijwilligers. Er komen af en toe hulpvragen binnen, waarop we dan beter kunnen reageren. Ook kunnen de lasten dan beter worden verdeeld (max. 1x per 3 weken). Opgave is mogelijk bij de Dorpsraad, onder vermelding van uw evt. specifieke belangstelling:

  1. Activiteiten: rommelmarkt, kermis, GFW, carnaval, oranjecomité, Sint Nikolaas enz

  2. Tuin: rond kerk, Mariakapel en sportvelden

  3. Technisch: kleine klussen in huis ouderen

  4. Chauffeur: rit naar winkel, begeleider ABC-bus

  5. Zorg: eenvoudige zorgtaken voor korte periode

  6. ’Digitale’ avond in de Leeuwerik (les gebruik IT-middelen, workshop)

De Dorpsraad Galder-Strijbeek heeft, net zoals de Dorpsraad van Chaam, een convenant gesloten met de gemeente Alphen-Chaam. Het convenant tussen de Dorpsraad Galder-Strijbeek en de gemeente is op 25 juli 2011 getekend. Het beoogt de leefbaarheid in betreffende woongebieden te verbeteren, o.m. door de communicatie met de gemeente structureel te bevorderen. 

 

De Dorpsraad wordt in dit kader gezien als een afspiegeling van de inwoners van Galder-Strijbeek. De Dorpsraad tracht hun belangen te vertegenwoordigen en hen te betrekken bij plannen van de gemeente, om een zo breed mogelijk gedragen resultaat te bereiken. 


De belangrijkste functies van de Dorpsraad zijn: - advies geven over het gemeentelijke beleid, in relatie met de leefbaarheid;

 - behartigen van gemeenschappelijke belangen van Galder-Strijbeek;

 - stimuleren van initiatieven en bewaken van samenhang en integriteit daarvan;

 - dient algemene belang, niet individuele belang; is neutraal en a-politiek.

Zie: Convenant    Zie: bespreking gemeenteraad

 

De Dorpsraad komt voort uit een Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) voor Galder en Strijbeek. Het IDOP werd in 2008 en 2009 opgesteld. Dat was mogelijk, mede dankzij subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Het IDOP werd op 22 oktober 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en is in 2014 afgerond. Het bevatte totaal 29 projecten.

 

De doelstelling van het IDOP was het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de kernen Galder en Strijbeek, door het bieden van een sociaal/maatschappelijk voorzieningenniveau, afgestemd op de lokale bevolking en de daarin aanwezige sociale – en maatschappelijke actoren. 

Welkomstpakket

Nieuwe inwoners in Galder en Strijbeek worden welkom geheten met een informatiepakket. Bent u nieuw in Galder of Strijbeek komen wonen of wilt u een nieuwe inwoner verblijden met het welkomst informatie pakket? Of wilt u als bedrijf of vereniging iets bijdragen aan ons pakket? Stuur dan een mailtje naar redactie@galder-strijbeek.nl.
We zorgen er dan voor dat het pakket binnenkort wordt bezorgd.

Samenstelling Dorpsraad

Galder-Strijbeek heeft sedert 2011 een Dorpsraad. De samenstelling van het bestuur van de Stichting Dorpsraad Galder-Strijbeek is per 1-1-2023 als volgt:
 

Jos de Roover

Voorzitter

jos.de.roover@galder-Strijbeek.nl

 

 

Vivian Alberts

Secretaris

vivian.alberts@galder-strijbeek.nl

dorpsraad@galder-strijbeek.nl  

 

  Han Terneldeli

  Penningmeester

   han.terneldeli@galder-strijbeek.nl

 

 

Luc Christianen

Lid

luc.christianen@galder-strijbeek.nl

 

 

Jan Scheepers

Lid

jan.scheepers@galder-strijbeek.nl

redactie@galder-strijbeek.nl

 

 

 

 

Stuur een mail naar de hele dorpsraad