Naamfeest in Sint Jacobskapel Galder 2022

Op zondag 24 juli werd in Galder het naamfeest gevierd van de kapel, genoemd naar Sint Jacobus. Deze apostel wordt afgebeeld met een sint-jacobsschelp, die ook in het wapen van Galder staat. Er waren ongeveer vijfentwintig mensen aanwezig uit Galder en naburige dorpen. Daarbij waren ook pelgrims van de ‘camino’ naar Santiago de Compostella, waar Jacobus begraven zou liggen.

Guus Rombouts vertelt over zijn pelgrimageHet was een warme middag, maar in de kapel toch verrassend koel. Het tijdstip van 18:00 uur paste in de agenda van voorganger Kapelaan Thai Quoc Nguyen. Door het priestertekort is het voor de parochie moeilijk om diensten in de kapel in Galder te houden. De dames van de kapelraad, die zich daarvoor inspannen, waren heel blij dat het op deze dag was gelukt. Ze hopen dat er met Kerstmis weer een dienst is in de kapel. Dat vond de kapelaan desgevraagd zelf ook. Tijdens de eucharistieviering zongen de aanwezigen geselecteerde liederen, ook over Sint Jacob. Jan Monden ondersteunde dat heel mooi op het orgel. Daarna gaf Guus Rombouts een lezing over zijn pelgrimages en indrukwekkende persoonlijke ervaringen daarbij. Zo heeft hij met zijn vrouw, zus en zwager gelopen en gefietst. Ze namen aanvankelijk ook caravans mee en moesten dan telkens met twee auto’s heen-en weer rijden. Door ziekte en een fietsongeval Kapelaan Thai Quoc Nguyen en organist Jan Monden praten nawerd de tocht onderbroken. Enkele jaren later werd de pelgrimage voortgezet en voltooid. Guus bracht verder heel beeldend tot uitdrukking wat de belevingen zijn die pelgrims doormaken bij hun eigen camino. Het gaat daarbij niet alleen om de weg, maar vooral ook om het onderweg zijn. Er volgde applaus.

De kapelraad had na afloop tafels klaarstaan met drankjes, buiten in de schaduw van de bomen rond de kapel. Zo kon de viering op een mooie wijze worden afgesloten. De verfrissing werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Ook fijn dat je even met de mensen kon spreken, die je anders niet zo snel ziet. Deze formule verdient zeker herhaling. En hopelijk zit met Kerstmis de kapel weer vol.

JAN SCHEEPERS

Viering met pelgrims in Sint Jacobskapel

Op zondag 24 juli om 18:00 uur wordt in de Sint Jacobskapel in Galder een Eucharistieviering gehouden ter ere van Sint Jacobus. Daarna is er een lezing over de pelgrimage. Tussendoor wordt een drankje aangeboden. Belangstellenden zijn welkom, zowel dorpsbewoners als mensen met affiniteit tot de pelgrimstocht naar Santiago.

Kapelaan Thai Quoc Nguyen is voorganger van de dienst op 24 juli. De heer Guus Rombouts verzorgt de lezing. De bijeenkomst wordt verder georganiseerd door de Kapelraad Galder, bestaande uit Annie Huijben, Jeanne Maas en Joke Vermeeren.

De viering is één dag vóór de naamdag van Sint Jacobus de Meerdere. Hij zou begraven liggen in Santiago de Compostella. Daarnaartoe lopen zogenoemde Sint Jacobs routes, die pelgrims al sinds de middeleeuwen gebruiken. De kapel in Galder, uit 1468, draagt zijn naam. In het wapen van Galder staat ook de sint-jacobsschelp, waarmee deze patroonheilige wordt afgebeeld.

Pelgrims uit de buurt of die op hun route via Galder komen, kunnen de Sint Jacobskapel bezoeken en daar hun pelgrimspas laten afstempelen. In de kapel is verder een register aanwezig, waarin pelgrims een stukje kunnen schrijven en hun handtekening kunnen plaatsen. Pelgrims die de route volbracht hebben, hangen bij terugkomst vaak een sint-jacobsschelp in de kapel, die ze op hun reis hebben meegenomen.

De kapel in Galder hoort bij de Parochie van de Heilige Familie. Die omvat ook kerken in Breda, Ulvenhout en Bavel. De Kapelraad in Galder vergadert tweemaal per jaar met pastoor Lars Peetam. De drie dames van de Kapelraad helpen bij de voorbereiding van diensten, fungeren als koster, luiden de klok en doen lezingen. Verder openen ze de kapel op verzoek van bezoekende pelgrims en zetten dan ook een stempel. Naast de vrijwilligers van de Kapelraad, zijn er leden van de KBO die zich inzetten om de tuin rond de kapel bij te houden.

De kapel wordt af en toe gebruikt voor huwelijken en uitvaarten. Ongeveer vijf jaar geleden is de parochie opgehouden met wekelijkse diensten in Galder. Toen werden met Kerstmis, Pasen en Pinksteren nog wel diensten gehouden. Vanwege corona is dat helemaal gestopt. Door het priestertekort is het helaas nog niet mogelijk geweest om dit weer te hervatten. De Kapelraad hoopt dat het lukt om met Kerstmis weer een viering te houden.

JAN SCHEEPERS

Kapelraad

De Kapelraad bestaat uit v.l.n.r. Annie Huijben, Jeanne Maas en Joke Vermeeren

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail