Nachtmis in Sint Jacobskapel Galder

Op kerstavond zondag 24 december om 20.00 uur houdt de R.K. Parochie van de Heilige Familie een kerstviering met eucharistie in de St Jacobskapel in Galder. Kapelaan Thai Quoc Nguyen gaat voor in deze viering. De heer Jan Monden begeleidt op het orgel en de heer Ad Rops gaat voor met de zang. Er worden veel kerstliedjes gezongen en meezingen mag. Zie parochieinformatie.

Viering naamdag Sint Jacobus 2023

Op zondag 23 juli om 19:00 uur wordt in de Sint Jacobskapel in Galder een Eucharistieviering gehouden ter ere van Sint Jacobus. Belangstellenden zijn welkom, zowel dorpsbewoners als mensen die de pelgrimstocht hebben gedaan of nog van plan zijn te doen.

Kapelaan Thai Quoc Nguyen is voorganger van de dienst op 23 juli. De bijeenkomst wordt verder georganiseerd door de Kapelraad Galder, bestaande uit Annie Huijben en Jeanne Maas. Ook organist Jan Monden is weer bereid gevonden om de dienst muzikaal te ondersteunen.

Na de dienst is er een mogelijkheid voor de pelgrims om hun ervaringen te delen. De heer Johan Keller zal over de ervaringen vertellen van zijn pelgrimage met de fiets. Hij was in mei de eerste dit jaar die een stempel kreeg in de kapel. Aan de bezoekers wordt na afloop een drankje aangeboden.

De naamdag van Sint Jacobus de Meerdere is op 25 juni. Hij zou begraven liggen in Santiago de Compostella. Daarnaartoe lopen zogenoemde Sint Jacobs routes, die pelgrims al sinds de middeleeuwen gebruiken. De kapel in Galder, uit 1468, draagt zijn naam. In het wapen van Galder staat ook de sint-jacobsschelp, waarmee deze patroonheilige wordt afgebeeld.

Vóór de corona bezochten ongeveer 50 pelgrims per jaar de Sint Jacobskapel op hun tocht naar Santiago de Compostella. Sommigen zijn op doortocht en sommigen starten hier. De afstand vanaf Galder is afhankelijk van de route maximaal 2400 kilometer. Dat is zo’n drie maanden lopen of één maand fietsen. Veel pelgrims fietsen tegenwoordig.

Dit jaar is het bezoek van pelgrims duidelijk weer op gang gekomen. De kapelraad vindt het belangrijk om dit te faciliteren. Na een afspraak kunnen pelgrims in de Sint Jacobskapel hun credential (pelgrimspas) laten afstempelen. In de kapel is verder een register aanwezig, waarin pelgrims een stukje kunnen schrijven en hun handtekening kunnen plaatsen. Pelgrims die de route hebben volbracht, hangen bij terugkomst vaak een sint-jacobsschelp in de kapel, die ze op hun reis hebben meegenomen.

Naamfeest in Sint Jacobskapel Galder 2022

Op zondag 24 juli werd in Galder het naamfeest gevierd van de kapel, genoemd naar Sint Jacobus. Deze apostel wordt afgebeeld met een sint-jacobsschelp, die ook in het wapen van Galder staat. Er waren ongeveer vijfentwintig mensen aanwezig uit Galder en naburige dorpen. Daarbij waren ook pelgrims van de ‘camino’ naar Santiago de Compostella, waar Jacobus begraven zou liggen.

Guus Rombouts vertelt over zijn pelgrimageHet was een warme middag, maar in de kapel toch verrassend koel. Het tijdstip van 18:00 uur paste in de agenda van voorganger Kapelaan Thai Quoc Nguyen. Door het priestertekort is het voor de parochie moeilijk om diensten in de kapel in Galder te houden. De dames van de kapelraad, die zich daarvoor inspannen, waren heel blij dat het op deze dag was gelukt. Ze hopen dat er met Kerstmis weer een dienst is in de kapel. Dat vond de kapelaan desgevraagd zelf ook. Tijdens de eucharistieviering zongen de aanwezigen geselecteerde liederen, ook over Sint Jacob. Jan Monden ondersteunde dat heel mooi op het orgel. Daarna gaf Guus Rombouts een lezing over zijn pelgrimages en indrukwekkende persoonlijke ervaringen daarbij. Zo heeft hij met zijn vrouw, zus en zwager gelopen en gefietst. Ze namen aanvankelijk ook caravans mee en moesten dan telkens met twee auto’s heen-en weer rijden. Door ziekte en een fietsongeval Kapelaan Thai Quoc Nguyen en organist Jan Monden praten nawerd de tocht onderbroken. Enkele jaren later werd de pelgrimage voortgezet en voltooid. Guus bracht verder heel beeldend tot uitdrukking wat de belevingen zijn die pelgrims doormaken bij hun eigen camino. Het gaat daarbij niet alleen om de weg, maar vooral ook om het onderweg zijn. Er volgde applaus.

De kapelraad had na afloop tafels klaarstaan met drankjes, buiten in de schaduw van de bomen rond de kapel. Zo kon de viering op een mooie wijze worden afgesloten. De verfrissing werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Ook fijn dat je even met de mensen kon spreken, die je anders niet zo snel ziet. Deze formule verdient zeker herhaling. En hopelijk zit met Kerstmis de kapel weer vol.

Kapelraad

De Kapelraad bestaat uit v.l.n.r. Annie Huijben, Jeanne Maas en Joke Vermeeren

Viering naamdag Sint Jacobus in 2022

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail