Schoolkinderen spelen gemeenteraad

Spelenderwijs ervaren hoe democratie werkt

Vrijdag 27 oktober was er wel een hele bijzondere vergadering van de gemeenteraad. Dat wil zeggen, groep 7 en 8 van de Mattheusschool uit Galder zaten in de raadszaal in Chaam en speelden dat ze de gemeenteraad waren van een stad.

Democracity

De 27 schoolkinderen speelden het spel Democracity. Spelleider was Stefan van ProDemos, een voorlichtingscentrum dat leerlingen spelregels bijbrengt van burgerschap, democratie en rechtsstaat. Ze werken vanuit Den Haag en zijn vooral gericht op de Tweede Kamer, maar werken ook met andere bestuurslagen. Democracity wordt in veel gemeenten gespeeld. In Alphen-Chaam is het voor de corona ook al gedaan. Maar nu was het voor het eerst een klas uit Galder die kon laten zien wat zij belangrijk vonden om hun stad te bouwen. Het college was vertegenwoordigd door wethouder Erik Wilmsen en er waren vier raadsleden, twee van GBA een van GBSV en CDA.

Foto Erwin GoossensPartijen oprichten

Democratie kan natuurlijk niet werken als er geen politieke partijen zijn. Die werden snel opgericht door de groep in vijven te verdelen. Iedere partij mocht een naam kiezen en een slogan, voor het thema dat ze belangrijk vonden. Ook moest een voorzitter en een secretaris worden aangewezen. Van alle partijen bleken de woordvoerders meisjes. De wethouder en de raadslieden gingen de partijen even langs voor advies. Sommigen hadden meteen hun doelen in de naam gezet, zoals de ZSO voor ‘ziekenhuis, supermarkt en onderwijs’; die eerste twee hebben we in Galder niet. Voor de BNG waren boeren en natuur heel belangrijk. De JIT stond voor ‘jeugd is toekomt’.

Hoogste prioriteiten bepalen

Het spel werd gespeeld midden in de kring van zetels in de raadszaal. Daar lag een plattegrond van een stad, met huizen. De gemeenteraad mocht gaan bepalen welke andere gebouwen of functies hieraan toegevoegd worden. Elke partij mocht er vijf uitzoeken en op hun tafel zetten, in volgorde van de prioriteit die ze eraan gaven. Het voor hen belangrijkste gebouw mocht iedere partij al meteen op de plattegrond plaatsen. Zo werden een boerderij, basisschool, middelbare school, sporthal en ziekenhuis op de plattegrond neergezet. Over de locatie werd onderling gediscussieerd; zo bleek het handig om de sporthal naast de basisschool te zetten.

Leren debatteren

Bij de tweede ronde kon niet zomaar worden geplaatst. Er moest over worden gestemd. Daarbij moest je in je achterhoofd houden, dat uiteindelijk niet alles realiseerbaar was. Dat vergde van de woordvoerders dus een motivering, waarop vragen en discussie volgde.

De SGB stelde een gemeentehuis voor, “want als dat er niet was, waren er ook geen dingen in de stad”; met die goede motivatie werd het voorstel met 26 stemmen vóór aangenomen. SJELF ging voor een kantoor, “want volwassenen moeten geld kunnen verdienen voor eten en kinderen naar school te laten gaan”; dit voorstel werd verworpen, met 11 stemmen vóór. JIT wilde vervolgens een asielzoekerscentrum, “omdat vluchtelingen ook een plek in het land mogen hebben”; dit voorstel werd aangenomen met 17 stemmen. ZSO wilde toen een supermarkt, “want daarmee kun je geld verdienen en je kunt niet zonder eten”; dat voorstel werd unaniem aangenomen. Het laatste voorstel, een MBO-school van BNG, haalde het niet met 10 stemmen vóór; het argument van ‘werkgelegenheid’ werd bestreden met “dat je dat ook hebt bij de al eerder besloten scholen, ziekenhuis en boerderij”. Toen was het even tijd voor pauze met ranja.

En samenwerken

Er volgende een derde ronde, waarbij nog maar ruimte was voor vier gebouwen. SJELF stelde een zestal windmolens voor, “want er is stroom nodig, ook in het ziekenhuis, en licht”. Zoals we in de praktijk ook altijd zien, werd de vraag gesteld waar die dan geplaatst moesten worden. Achter de boerderij leek de beste plek. Met 15 stemmen was daar een meerderheid voor te vinden. JIT stelde toen een politiebureau voor, “want belangrijk voor de veiligheid”; die kwam er ook met 18 stemmen voor. ZSO bracht daarna een verzorgingshuis op, “voor als je geen trappen meer kunt lopen”. Dit argument werd weerlegt met: “dat er ook trapliften zijn”. Met slechts 10 stemmen vóór kwam er geen verzorgingshuis. BNG wilde graag een apotheek. Daartegen werd ingebracht “dat er bij het ziekenhuis ook een mini apotheek is”; dit werd weerlegd met: “niet voor alle mensen hebben ze daar medicijnen”. Met de kleinst mogelijke meerderheid werd dit voorstel aangenomen. SGB kwam nog met een glas- en papierbak, “anders blijft er overal afval op straat”. Toen overeengekomen kon worden dat nabij de middelbare school de beste locatie daarvoor was, werd ook dit voorstel nipt aangenomen.

De wethouder zei nog financiële ruimte te hebben voor één bouwwerk. JIT presenteerde daarvoor een bos, want “er zijn ook bomen nodig voor zuurstof”. Toen daarvoor samen een geschikte plek kon worden gevonden, werd het voorstel aangenomen, met 14 stemmen vóór.

Interessante vragen

De wethouder en raadsleden vertelden waar ze zich mee bezig hielden. Daarna mochten de kinderen vragen aan hen stellen. Op de vraag “werken jullie in hetzelfde gebouw”, werd geantwoord dat de wethouder vooral werkt in het gemeentehuis en dat de leden van de gemeenteraad hun werk op andere plekken doen, vaak in de avonduren, naast hun eigen werk.

Een vraag ging over een handtekeningenactie voor de speeltuin waar nog geen antwoord op was gekomen; de wethouder zegde dit jaar nog beantwoording toe.

Een andere vraag was: “Krijgen jullie ook stomme reacties?”. Bart van GBA legde uit dat: “het wel eens gebeurde”, “het erbij hoorde” en “stemmen individueel is”. Anderen vulden aan dat het in de raad zelf altijd heel netjes gaat. In de gemeente is de gemeenteraad de baas. De burgemeester leidt de vergadering en wordt met voorzitter aangesproken. Alle discussie loopt via het aanspreken van de voorzitter.

De schoolkinderen hebben laten zien dat ze prima samen gemeenteraad konden spelen. Na deze leerzame ochtend gingen klas 7 en 8 met meneer Drik weer terug naar Galder, geholpen door ouders met auto.

Kinderen krijgen les op Strijbeekse heide

Kinderen van groep 7 en 8 van de Mattheusschool uit Galder bezochten op woensdag 1 juni 2022 de Strijbeekse heide. Eerst gingen ze naar het oorlogsmonument Kamp Bisam. En daarna maakten ze een wandeltocht langs de bossen en de vennen. Geschiedenis en natuurbeleving kunnen heel goed samengaan. Het bezoek maakte onderdeel uit van een project dat de school samen met heemkundekring Paulus van Daesdonck en Staatsbosbeheer op touw heeft gezet. Louis Vriens doet verslag.

Geschiedenis en natuur

Kinderen van de Mattheusschool in Galder bij het monument kamp Bisam (foto Anneke Oomes)Radarkamp Bisam markeert een belangrijke episode uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor de directe omgeving van Strijbeek. Het monument aan de Kilometerbaan is in 2007 opgericht als herinnering aan het Duitse radarkamp Bisam. Dat maakte deel uit van het Duitse Himmelbett-systeem, een linie van radarpeilstations die Engelse bommenwerpers moesten opsporen. De kinderen van de school hebben het monument geadopteerd voor onderhoud, maar nog meer om het verhaal door te vertellen. Verder is natuureducatie een belangrijk thema op school. Gelukkig valt hiervan op de Strijbeekse Heide veel te beleven.

Gedwongen werk
Het kamp is 47 hectare groot. Heel wat mensen uit de buurt werden gedwongen aan het werk gezet. “Ze kregen smerig werk te doen", vertelden Karel van den Hout en Louis Vriens van de heemkundekring. “Als ze niet goed hun best deden, werden ze afgeranseld of soms zelfs opgesloten. De mensen uit Strijbeek waren doodsbang.” Vooral voor Oberfeldwebel Sabottka, ook wel de 'Spies’ genaamd. “Dat was een bruut; hij was berucht om zijn wrede optreden.

Herinneringen
Ter plekke is niets meer te zien van het kamp. Op de plek waar destijds een houten wachttoren stond, staat nu een bord met informatie over het kamp en enkele oude scherfmuurstenen uit het kamp. Ook staat er een luisterpaal die vertelt over de Liberation-route, die de geallieerden vanaf de Franse kust bij Normandië hebben afgelegd om West-Europa te bevrijden van de Duitsers.

Nog effe napraten en schuilen voor een regenbui in de kapschuur van Staasbosbeheer (foto Anneke Oomes)Natuurbeleving

Na het bezoek aan Kamp Bisam namen Anneke Oomes en Bianca Craen van Staatsbosbeheer de kinderen mee de natuur in. Op zoek naar kriebelbeestjes en eikenprocessierupsen. Onderweg werd nog uitleg gegeven over de ree en de vos. Daarna moesten de kinderen geblinddoekt op de tast bomen herkennen en jeu de boules spelen met dennenappels. In de kapschuur van Staatsbosbeheer kon daarna gelukkig even worden geschuild voor een stevige regenbui.

Ervaring rijker
Meneer John en meneer Drik van de Mattheusschool aanschouwden met veel genoegen de verrichtingen van hun pupillen en spraken hun dank uit aan de gidsen van de heemkundekring en Staatsbosbeheer. Met veel ervaringen rijker togen de leerlingen op de fiets weer terug naar de Mattheusschool.

Ouderraad Galder laat kinderen activiteiten beleven

Eens in de drie jaar organiseert de ouderraad van de Mattheusschool in Galder zogenaamde activiteiten ochtenden. Vanwege corona moesten deze eerder worden uitgesteld. Dit schooljaar zijn er vijf van die ochtenden gehouden. De laatste was op 18 mei. Daniëlle Bastiaansen vertelt hoe het is verlopen. Zij zit in de ouderraad 2021-2022, samen met Franka Rovers, Maayke Holwerda, Jody van den Biggelaar, Monique van de Luijtgaarde en Cathy van Ham.

Variatie genoeg

Na een oproep van de ouderraad heeft een flink aantal bedrijven en personen activiteiten aangeboden. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8) kregen een op hun leeftijd aangepaste lijst van achttien activiteiten, waaruit ze er acht mochten kiezen. Daarna heeft de ouderraad de groepjes samengesteld, waarbij voor iedereen vijf activiteiten overbleven.

Vervolgens werden bedrijfsbezoekjes afgelegd naar: Aardbeienkwekerij BoMu fruit, Brandweer Ulvenhout, Plantenkwekerij J. de Roover, Groentekwekerij J. van der Veeken, manege Stal de Roover, Bijenboerderij Strijbeek, Fietsenmaker van Boxel, Jumbo Ulvenhout en 't Wapen van Galder. Verder werden op en rondom de school workshops gehouden zoals een robot maken, beauty, gymtas versieren, kleien, schilderen, muziek, etiquette, stop motion, proefjes en fotograferen. Ook was er een tennis clinic en speurtocht/quiz in het bos.

Mooi samen gedaan

Per keer werd, inclusief reistijd, twee uur uitgetrokken voor het bezoek. Daarvoor werd een beroep gedaan op de ouders voor begeleiding en wegbrengen en ophalen van de kinderen. Ook de juffen en meesters deden mee. De ouders werden zoveel mogelijk ingedeeld bij hun eigen kinderen. Soms moesten op het nippertje vanwege corona nog wijzigingen worden aangebracht. Maar uiteindelijk is alles goed verlopen.

Voor de kinderen was het een hele leuke ervaring. Zo komen ze in aanraking met wat je allemaal kan doen, voor werk als je groot bent of voor je hobby. Maar ook voor de ouders was het interessant. De ouderraad van de Mattheusschool bedankt de bedrijven en de workshop gevers enorm voor hun inzet en geweldige presentatie. Ook de moeders die er veel tijd in hebben gestoken. En het was natuurlijk ook niet mogelijk geweest zonder dit mooie initiatief van de ouderraad.

JAN SCHEEPERS

Ouderraad

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail

=