december 2018

Nieuwjaarsfeest Leeuwerik. Op vrijdag 4 januari 2019 wordt In de Leeuwerik een Nieuwjaarsfeest gehouden, vanaf 20:00 uur. Er is dan live muziek van twee (Rock) bands. Entree is € 5. Zie website de Leeuwerik.


Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente. Alle inwoners van Alphen-Chaam zijn uitgenodigd op de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 2 januari van 19:00 - 21:00. Om 19:30 uur houdt burgemeester Joeri Minses zijn Nieuwjaarstoespraak. Locatie is het Taxandriagebouw, Gilzeweg 12 in Chaam.


Sixties live muziek op Dansavond. Zaterdag's is de dansavond in de Leeuwerik. Op 15 december is die wel heel bijzonder, met de live "Sixties Tribute Band". Deuren open om 19:30 uur en aanvang band om 20:30 uur. Entree is € 5. Zie website de Leeuwerik.


Nieuwe dienstregeling bus vanaf maandag 10 december. De tijden van buslijn 6 van Arriva worden anders per 10-12-2018. Naar Breda van iets over het halve uur naar iets over het hele uur. De bus begint ongeveer een half uur eerder in Galder (7 uur) en rijdt anderhalf uur langer door (21 uur). Nieuw is ook dat op zaterdag wordt gereden! Zie dienstregeling. Of zie boekje.

Klankbordgroep afvalinzameling in Galder. De klankbordgroep heeft éénmaal plaatsgevonden. De volgende sessie is speciaal per woonkern. Voor Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC is deze bijeenkomst op woensdag 16 januari om 19:30 uur in de Leeuwerik. Aanmelden hiervoor kan door het sturen van een email met naam en adres naar axelroozen@abg.nl. Lees verder.

november 2018

Vrachtwagenverbod op sluiproute HazeldonkVrachtwagens mogen straks geen gebruik meer maken van de doorsteek tussen Hazeldonk en de Hazeldonksestraat. Met dat verbod moet minder vrachtverkeer trekken door de dorpskernen en natuurgebieden van Galder en Rijsbergen. Lees verder.


Uitnodiging de vier jaargetijden. Op 9 december vertellen in de Sint Jacobskapel vier generaties hun eigen kerstbeleving. Muzikale omlijsting door het Gelegenheidskoor. Inloop vanaf 15.30 uur; aanvang 16.00 uur. Na de viering verlichten de kinderen de Kerstboom bij de Leeuwerik en zingen kerstliederen. Ook is er dan warme chocomelk en glühwein. Meer op pagina Vier Jaargetijden.

Aankomst Sinterklaas. Zaterdag 17 november was het eindelijk zo ver voor de kinderen van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef; Sinterklaas en de Pieten kwamen eraan. En nog wel met de burgemeester in golfkarretjes. Vervolgens in optocht met voorop de fanfare Voor eer en Deugd naar de Leeuwerik. Lees artikel weekblad Nieuw Ginneken.

Inschrijving Dorpsquiz. Op de elfde van de elfde heeft de inschrijving plaatsgevonden en tevens de eerste ronde van de jaarlijkse Dorpsquiz van het Maerkrattenland. Er deden 34 teams mee. De winnaar was 'DQV de vuile fluit'. Lees verder op de pagina van Maerkrattenland. 


Winterfair. Het Brei en Haakkaffee Galder organiseert op zondag 11 november 2018 van 13:00 tot 17:00 uur de Winterfair Galder in de Leeuwerik. De fair voor unieke cadeautjes en gezelligheid. De entree is gratis. Lees hier.


Veldtoertocht Galder. Op zondag 18 november is de jaarlijkse veldtoertocht van Fietsclub Kees van Boxel. Afstanden: 25 en 50 km. Start bij café ’t Knooppunt. Inschrijven tussen 8:00 en 10:00 uur voor € 5. Geheel vernieuwde route. Ook is er een gratis kidstourtocht (7-12 jaar) vanaf 09:45 uur. Om 14.00 “VTT After-Party” met band Stiletto. Zie artikel in weekblad Nieuw Ginneken.

Cleaning en onderhoudsbedrijf Galder. Een nieuw bedrijf voor: gevel- en dakreiniging, impregneren, voegen en schoorsteenrenovatie, ramen wassen. Bereikbaar: 0640839058 of galderbedrijf@yahoo.com.


Onze website heeft https. Deze website is recentelijk overgegaan op een zogenaamd https-protocol en daarmee is de communicatie beter beveiligd. Dit zou in de diverse browsers ook beter moeten werken (zonder veiligheidswaarschuwing). De website opent nu met https://www.galder-strijbeek.nl/ 

oktober 2018 

St. Hubertuskapel 500 jaar. Op zaterdag 3 november 2018 wordt het 500-jarige bestaan gevierd van de Sint Hubertuskapel in Strijbeek. Om 13:30 uur wordt er een eucharistieviering gehouden. Aansluitend wordt de Strijbeekse kermis geopend. Zie artikel in weekblad Nieuw Ginneken.


Tonpraters avond. In de Leeuwerik wordt op vrijdag 16 november een avond gehouden met vijf tonpraters. Deuren open 19:30 en start 20:15 uur. De entree is € 10.  Zie poster. Zie website De Leeuwerik.


Inschrijven Dorpsquiz. Op Vrijdag 8 februari 2019 wordt de 9e Maerkrattenland Dorpsquiz gehouden in de Leeuwerik. Als je met je team kans wil maken op deelname, moet vóór 4 november worden geregistreerd. De strijd om de inschrijving vindt dan plaats op 11 november. Lees verder.  


Denk mee met de afvalinzameling. De gemeente wil in mei 2019 een besluit nemen over de toekomstige afvalinzameling. Doel is minder restafval en het mag niet meer kosten. De gemeente geeft gelegenheid voor inspraak. Als u, bv. vanuit uw ervaring, mee wilt praten, kunt u zich opgeven voor een klankbordgroep. Ook de Dorpsraad zal hierin participeren. Lees hier.


Plan Windenergie ter inzage. Het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie, over de bouw van 28 windmolens langs de A16, ligt vanaf vrijdag 12 oktober ter inzage. Dit betekent dat belanghebbenden tot en met 22 november beroep kunnen aantekenen tegen het plan bij de Raad van State. Lees verder.Buslijn 6 ook op zaterdag. Arriva heeft bekend gemaakt dat vanaf 9 december buslijn 6 van Breda naar Meerseldreef ook op zaterdag gaat rijden. Lees hier over wijzigingen buslijnen.


Bladkorven gemeente. Komende weken plaatst de gemeente weer bladkorven in straten waar veel of grote bomen op openbaar gebied staan die overlast geven voor de bewoners in de buurt. Bewoners die de straat “bladvrij” willen houden kunnen het afgevallen blad zo op één centrale plaats verzamelen. Lees meer.

september 2018

Onrust over bouw van 26 woningen in oud dorpshart Galder. Projectontwikkelaar Van Gisbergen verwacht binnen twee weken tot een koopovereenkomst met de eigenaar van de grond te komen. Er is echter vooral behoefte aan seniorenwoningen. Omwonenden reageren op de voorgenomen bouw verder met een buurtinitiatief 'Natuurpoort Galder', waarvoor de gemeente geen financiële middelen zou hebben. De gemeente is eerder in principe akkoord gegaan met de nieuwbouw-plannen. Wethouder Erik Wilmsen stelt dat het “de bedoeling is dat zo spoedig mogelijk de omgevingsdialoog plaats gaat vinden met alle betrokken partijen.” Lees verder.

Pubquiz in de Leeuwerik op 19 oktober. Op vrijdag 19 oktober vindt voor de derde keer de Leeuwerik Pubquiz plaats. Informatie over inschrijven staat op de website van de Leeuwerik.Een enorm hek van 240 kilo smeedwerk. Het is goed dat hij vrijstaand woont en werkt, siersmid Berry Lips in Galder. Hij is nog van het edele ambacht, dus inclusief loeiend vuur en ritmisch hameren op het ijzer. Lees verder.


Foto-expositie Erwin Goossens . Op vrijdag 28 september om 16:00 uur opent burgemeester Joerie Minses de foto-expositie "Ontmoetingen in de achtertuin" in de hal van het gemeeentekantoor. De expositie is tot 25 januari 2019 te bekijken. Zie verder.


Knooppunt in de verhuur. Café Knooppunt zoekt een opvolger om de horecafunctie in Galder binnen een toeristische omgeving verder te ontwikkelen. Lees meer..Nieuwe kapper in Galder. Na het vertrek van kapsalon Leidner heeft Galder weer een nieuwe kapper:

Haar & Co van Colinda Leijten op de Berkenakker 13 in Galder. Telefoon 06-52223516 


Juli 2018

Glasvezel in aanleg. Midden-Brabant Glas/Baarle-Nassau Glas is druk bezig met de aanleg van glasvezel, eerst in Strijbeek en nu ook in Galder. Zo is op 13 juli een POP (verdeelhuisje) geplaatst op de Markweg. Daarmee zijn we op de toekomst voorbereid. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor een aansluiting, dan kan dat nog met (aanvankelijk geringe) meerkosten. 

Viering Sint Jacobskapel 550 jaar. Op 25 juli, de naamdag van Sint Jacobus, wordt gevierd dat de kapel in Galder 550 jaar geleden in gebruik is genomen. Om 19:00 uur is er een Eucharistieviering, door pastoor Lars Peetam en kapelaan Thai. Daarna houdt Toon van Miert een lezing over de geschiedenis van de kapel, deelt Frans Kolder zijn ervaringen over pelgrimstochten en is er na afloop een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Zomerexpositie "Mark, stroom door de tijd". De vereniging Markdal houdt 14 juli t/m 19 augustus een expositie. Deze is op de zaterdag- en zondagmiddagen van 13 tot 17 uur te bezichtigen, in de monumentale Protestante Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, in het Ginneken. Zie de flyer. 

Bijdrage Thebe Extra. De Ledenvereniging Thebe Extra heeft op 5 juli aan twee projecten van Galder-Strijbeek een financiële bijdrage toegekend. Het betreft het een bedrag van € 900 voor de Versterking Sociale Veerkracht en een bedrag van € 600 voor het Zondag Matinee de Vier Jaargetijden. Totaal werden 18 initiatieven uit Midden- en West-Brabant beloond vanuit het Stimuleringsfonds van Thebe Extra. Zie Dorpsraad
Juni 2018

Stinkende afvalbakken voorkomen. Bij aanhoudend warm weer is er meer kans dat het afval in de gft-container gaat stinken of erger nog dat er vliegen en maden in de container zitten. Voor tips...Perspectienota In deze nota zijn alle plannen van de gemeente overzichtelijk weergegeven. Centrumplan, Cpo 2 en 3, markdal , uitbreiding school zijn opgenomen in deze nota en te zien via de pagina op https://onsalphenchaam.nl/nieuws/perspectiefnota-2019-alphen-chaam.html

Galderse Kermis Nieuwe Stijl. Het programma van de Galderse Kermis van 22 t/m 24 juni is huis-aan-huis verspreid. Het wordt echt een Dorpsfeest, met BBQ en brunch. Opgave daarvoor en voor een weekendticket voor de botsauto's wordt thuis opgehaald en is ook mogelijk bij De Leeuwerik en 't Knooppunt. Zie poster.


Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. De brochure  geeft handvatten voor het oprichten en levend houden van dorpscoöperaties. Aan bod komen hetoprichten, de valkuilen, het samenwerken en goede tips. De brochure is hier te downloaden.

Mei 2018

Rommelmarkt zoekt vrijwilligers! Er zijn nog mensen nodig voor het bemannen van de verkeersposten, om het verkeer bij de Rommelmarkt in goede banen te leiden. Als u enkele uren mee wilt helpen, verzoeke op te geven bij Katja Jochems, email: katjajochems@hotmail.com, tel: 0630714195.

Wonen met gemak. De Dorpsraad heeft op 7 mei een thema-bijeenkomst georganiseerd over "Wonen met gemak" door de heer Rolf Jopse. Daar is zeer nuttige informatie verstrekt hoe m.n. senioren comfortabel en veilig kunnen blijven wonen in de eigen woning. De opkomst viel echter wat tegen. De informatie is waarschijnlijk voor méér mensen van belang. Zie de pagina van de Dorpsraad.

Eikenprocessierups. De processierups is op verschillende plaatsen in Galder gesignaleerd. Heeft u hiervan last, geef dit dan door aan de gemeente voor biologische bestrijding. Kijk op https://www.abg-boomonderhoud.nl.


Oldtimertreffen op 3 juni. Tijdens de Rommelmarkt Galder is er van 10:00 tot 16:00 uur een Oldtimertreffen. Iedereen is van harte welkom met een oude bromfiets, motor, auto, legervoertuig, tractor etc. Zie de poster voor meer informatie. Zie ook de webpagina.

Concert in Sint-Jacobskapel op 27 mei. Op zondag 27 mei is uur een concert gehouden m.m.v. Siem van Baal (solo), Merel Jansen (viool) en Vocalgroup Maandag. Elk jaargetijde wordt een zondagmatinee gehouden in de Sint-Jacobskapel, op initiatief van Willeke Loermans, om de historische en culturele waarden van Galder en Strijbeek te onderstrepen. Lees verder..

Gezonde lunch-activiteit en routes. Op 19 mei is er in Alphen een gezonde lunch en een "route". Op 27 mei is er in Chaam ook een "route". Tal van bedrijven, tuinen en ateliers zijn dan per fiets, auto of te voet te bezoeken. Dit in het kader van deelname van de gemeente als ‘keuken’ voor “We are Food”. Dit is ontwikkeld door de Provincie nadat zij verkozen werd tot Europese regio van de gastronomie. Lees verder.

Rommelmarkt zoekt parkeergelegenheid en vrijwilligers. Vanwege een tekort aan vrijwilligers, is de organisatie van de Rommelmarkt niet in staat het parkeren van de bezoekers te organiseren. Daarom een vriendelijk doch dringend beroep op grondeigenaren met een perceel nabij de dorpskern, om dit beschikbaar te stellen en te begeleiden. Zie nadere informatie op de webpagina van de Rommelmarkt.

Belgen bouwen superwindmolens net over grens. De zes windmolens die net over de Belgische grens bij Hazeldonk staan worden vervangen door zeven turbines die bijna twee keer zo hoog zijn. Energiebedrijf Electrabel vervangt de bestaande windmolens van 118 meter voor exemplaren van maximaal 215 meter. Bewoners aan de Nederlandse kant van de grens weten van niets. Zie BNDe Stem.

Windenergie A16 fietsexcursie en klankbordgroep. Op 17 mei wordt een fietsexcursie gehouden langs de windmolenlocaties, o.a. bij Galder; aansluitend is er een kenniscafé in Princenhage over het concept-ontwerp-inpassingsplan. Zie hier nadere informatie; aan te melden met dit formulier. Verder is hier het verslag te bekijken van de klankbordgroep vergadering (laatste 23 april).

Wonen, ‘Alphen-Chaam is als bestuurlijke eenheid een "vereniging van dorpen", waarin de kernen tot op zekere hoogte gemeenschappen zijn met een eigen karakter. Respect voor de eigenheid van de kernen staat aan de basis van het zijn van één gemeente. Alphen (4.180 inwoners) is historisch gezien voornamelijk georiënteerd op Tilburg. Chaam (4.145 inwoners) juist op Breda.’ Lees de woonvisie...

April 2018

Meld u óók aan voor de vrijwilligerspool. De Dorpsraad roept dorpsgenoten op om zich aan te melden als vrijwilliger. Afhankelijk van ieders interesse en tijd, zijn er ook voor u gepaste mogelijkheden. Vele handen maken licht werk. Dus geef u a.u.b. op bij de Dorpsraad. Zie nadere informatie.

Wandelen voor Lucht. Op zondag 6 mei kan er in de gemeente gewandeld worden voor een goed doel (strijd tegen longfibrose). Afstanden zijn 3, 5, 8, 13 en 21 km. Vertrek vanaf het SAS in Alphen tussen 08:00 en 14:00 uur. Inschrijven is benodigd. Zie de flyer. Zie de website.

Rommelmarkt 2018. Op zondag 3 juni wordt voor de 13e keer de rommelmarkt gehouden in Galder, van 09:00 tot 16:00 uur. Ook is er dan een Oldtimer treffen tegenover de Leeuwerik. Voor deelname aan de rommelmarkt is een deelnemerskaart nodig. Zie verdere informatie op de website. Over de parkeerverboden zie pagina op deze website.

Galders Feest Weekend 2018. Het programma van het GFW op 18, 19 en 20 mei is bekend. Ook is er een poster gemaakt. Tickets zijn van te voren te bestellen en zijn dan goedkoper, zie website. De poster en informatie over het programma staat hier op Facebook. 


Ploegendienst Festival 2018. Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni worden de Galderse Meren omgetoverd tot een magische werkvloer. Wakker worden na een dag hard werken en douchen in de Galderse Meren. Programma op vrijdag 1 juni 12:00-23:00 uur en zaterdag 2 juni 13:00-23:00 uur. Voor nadere informatie: zie website.

Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst plaatsgevonden van de Dorpsraad Galder-Strijbeek. De belangstelling was met 110 aanwezigen goed te noemen. Belangrijkste thema voor de Dorpsraad in 2018 is "(blijven) wonen". Zie verder pagina Dorpsraad

De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 

1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 14:00-16:00 uur
2. Droomwonen door dhr. Egbert Kalle op 14 mei 19:00-21:00 uur
3. Financieel-juridische constructies door notaris n.t.b.
4. Zorg in en aan huis n.t.b. 
Voor deze thema-bijeenkomsten, kan worden opgegeven bij de Dorpsraad. Email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  

Lente. In het nest van de fuut is het voorjaar ook door gedrongen.Het eerste ei is een feit. Broedduur: 25-29 dagen. Eind April, als alles meezit, kruipt het jonge fuutje uit het ei. 

Als men oplettend langs de Mark fietst ontdek je het nest met de broedende fuut.(Cees van Raaij)

Maart 2018

Nieuwe fysiotherapie in de Leeuwerik. Per 1 maart heeft Fysiotherapie Better Bodies Zundert de praktijk in de Leeuwerik overgenomen. Het team bestaat uit vijf gediplomeerde therapeuten met ieder hun eigen specialiteiten. Lees meer ...


Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op maandag 9 april 2018 om 20:00 uur wordt de jaarlijkse openbare bijeenkomst gehouden van de Dorpsraad, in de Leeuwerik. Zie de informatiebrief met de onderwerpen.

School Iduna geeft de strijd nog niet opVoor de laatste keer vecht het bestuur van Iduna voor het voortbestaan van de vrije school in Galder. Op 7 maart werden de bezwaren van de school  besproken bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Zie BNDeStem


Dierenleven rondom de Mark, Galder.  Vernieuwd.

Fotopagina gemaakt door Cees van Raaij met prachtige foto's van dieren rondom het mooie Markdal. Zie fotoreportage...


Pubquiz in de Leeuwerik op 23 maart. Op vrijdag 23 maart vindt voor de tweede keer de Leeuwerik Pubquiz plaats. Een gezellige algemene quiz in knusse sfeer onder het genot van een hapje en een drankje. Schrijf je snel in want VOL = VOL


Het prachtige Markdal

foto Cees van RaaijSensoren waken over alleenstaande ouderen.  De gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ gaan huizen van alleenstaande ouderen met een zorgbehoefte voorzien van sensoren. Zie bericht in BNDeStem. Overigens biedt de glasvezel die binnenkort wordt aangelegd in Galder en Strijbeek ook dit soort mogelijkheden.

Op welke partij stemt u op 21 maart?  
Misschien dat die keuze wat gemakkelijker wordt als u naar  https://www.gemeentekieswijzer.nl/alphenchaam gaat en daar de gemeentekieswijzer invult. Dit is een initiatief van de regionale dagbladen. Bij de Kieswijzer zijn de onderwerpen en de stellingen bepaald op basis van een enquête onder lezers, aangevuld met kennis van de lokale politiek van een journalist in onze gemeente.

Februari 2018

Inzameling snoeihout op 3 maart. De gemeente Alphen-Chaam biedt haar inwoners de mogelijkheid gratis snoeihout in te leveren. U kunt het snoeihout op zaterdag 3 maart tussen 09.00 en 13.00 uur inleveren in Strijbeek op het terrein van V.O.F. Kennes aan de Goudbergseweg 11. Zie bericht.

Doe ook mee aan de Opschoondag op 24 maart!  Op 24 maart a.s. wordt de landelijke “Opschoondag” gehouden. Ook voor Galder en Strijbeek is dat een goed idee. Geef u op, bv. met uw buurt-, of andere vereniging; dat kan tot 10 maart. We kunnen zelf bepalen wat we aanpakken, zoals zwerfvuil en blad opruimen, schoonmaken van speelvoorzieningen, bankjes of straatnaambordjes. Samen met Woningcorporatie Leystromen zorgt de gemeente voor de benodigde materialen zoals prikkers, handschoenen en zakken, de afvoer en ook een traktatie. Lees meer….

Antroposofische basisschool Iduna stopt.  School Iduna aan Galderseweg 3 houdt per 1 augustus op. Gemeente Alphen-Chaam had eerder geconcludeerd dat het bestemmingsplan de school niet toestaat. Het vinden van een nieuwe lokatie duurde de school vervolgens te lang. Zie: BNDeStem  School Iduna

De Klokkenberg: 'We gaan bouwen'  BN de Stem - De gemeente Breda heeft de omgevingsvergunning ter visie gelegd voor de bouw van de eerste 29 panden in De Klokkenberg aan de Galderseweg. Op 14 maart wordt de vergunning onherroepelijk. ,,Dan gaan we bouwen'', reageert de Bredase ontwikkelaar Richard Schul enthousiast. ,,Het gaat er echt van komen.'' Lees meer...

De trots van Strijbeek  BN de Stem - Was paardenfokker Hans de Roover eerder al 'super trots' dat het door zijn stal gefokte Cuba genomineerd was voor 'paard van het jaar 2017' in de Verenigde Staten, nog trotser is hij nu Cuba de prijs ook daadwerkelijk heeft binnengesleept. Lees meer...

Participatie in Windmolens.  De sociale participatie is erop gericht om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens die in dit gebied komen te staan. Afgesproken is dat 25 procent van de windmolens in eigendom komt van de lokale gemeenschap. Lees meer...

Nieuwe trainer Gesta.  Vanaf volgend seizoen is Anjo Wintermans uit Raamsdonkveer hoofdtrainer van RKVV Gesta uit Galder, dit seizoen uitkomend in de vierde klasse B. Januari 2018

Hoe is buurtpreventie georganiseerd?  De werkgroep Verkeer en veiligheid heeft buurtpreventie opgezet voor het gebied Galder, Strijbeek en Notsel. De aangesloten bewoners ontvangen mailberichten. Daarnaast zijn er WhatsApp-groepen. Hoe werkt het en hoe meld ik me aan?


De Carnavalskrant van de Maerkratten is uit!  Indien u de Carnavalskrant van 2018 nog niet in huis hebt, kunt u die halen bij de Leeuwerik, 't Knooppunt of Bogers Totaalvoeding voor € 3,50. Een Maerkratten-sjaal word verkocht voor € 10  en een vlag voor € 15. Het Maerkratten programma staat ook hier...

Achtste dorpsquiz Maerkrattenland. Op vrijdag 19 januari 2018 vond voor de 8e keer de Dorpsquiz plaats van Maerkrattenland:  Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. Er deden maar liefst 33 teams mee. Een zeer geslaagde avond. Lees verder...


Bestemmingsplan Markdal ter inzage. Het bestemmingsplan voor de inrichting van het Markdal ligt t/m 15 feb. ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam. Per gemeente is een bestemmingsplanbesluit nodig en is het doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht.  Lees meer...

Carnaval in aantocht !!

Motto  2018   "We laote ut maor in 't midden"Van zaterdag 11 tot dinsdag 13 februari.


Kerstboomverbranding. De gemeente houdt op woensdag 10 januari een kerstboominzameling voor inwoners van Alphen-Chaam. Je kunt de bomen op 10 januari van  15.30 tot 18.45 uur op de volgende plaats inleveren:In Galder Berkenakker, braakliggend terreintje

Openbare bijeenkomt dorpsraad. Op maandag 9 april 2018 om 20:00 uur wordt de jaarlijkse openbare bijeenkomst gehouden van de Dorpsraad, in de Leeuwerik. Noteer alvast in de agenda. 

Dorps agenda

Organiseert uw vereniging activiteiten voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek. Daarvoor kan eenvoudig een account worden aangemaakt. Dan weten we allemaal wat er in Galder-Strijbeek te doen is!

Ook kunt u naar berichten kijken en zelf berichten maken op de Galder-Strijbeek pagina van de website van de gemeente Alphen-Chaam.

Heeft u iets te melden?

Gemiddeld kijken meer dan 1000 bezoekers per maand op onze site. We plaatsen graag uw nieuwsberichten of activiteiten op de website. Stuur een mail naar onze redactie:

Jan.Scheepers@galder-strijbeek.nl 

Facebook
Het verhaal van Sjoke Jansen uit Strijbeek is het meest bekeken. Ruim 20.000 mensen lazen het verhaal van Sjoke en bekeken de video. 

het laatste nieuws over Galder en Strijbeek!

     Galder               Strijbeek

Blijf op de hoogte van al het nieuws over Galder of Strijbeek uit BN de Stem! 
Publicatiebord

Santiago de Compostela
Wat weet u over de pelgrimsroute naar Santago de Compostela? Men zegt weleens dat er vele wegen naar Rome leiden, maar er zijn er meer die naar Santiago de Compostela leiden. Één van de wegen uit Nederland leidt via Breda naar Galder, waar de St. Jacobs kapel staat. Lees meer...
Wat kenmerkt Galder-Strijbeek?
Galder-Strijbeek is...

Stem  Uitslag
Ga direct naar website:
Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad