Nieuws en Actualiteit: windmolens A 16

Samenvattting windmolens A16

 15-09-2016|| Wat is nu de stand van zaken rondom Windmolens aan de A16. Wat zijn de gevolgen voor inwoners van Galder. 

Kijk voor video op site www.Brabant.nl 

Kijk voor animatie op Visualisatie Windenergie....

De fossiele brandstoffen raken op. Daarom wil Brabant in 2020 zo’n 14% van het energiegebruik duurzaam opwekken. Om dat te bereiken hebben de provincie, gemeenten en rijk afspraken gemaakt over windenergie.

Voor de wind West-Brabant 

Het Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant wil alle bewoners in West-Brabant, die met windturbineplannen worden geconfronteerd, verenigen, opdat bij de selectie van de locaties voor de windturbines hun woon- en leefklimaat (met het omringende landschap met zijn flora en fauna als onderdeel) zoveel mogelijk gerespecteerd wordt.Lees meer... 


Nu ook 3 windmolens aan de grens van Galder in België 

Volg de berichten op de pagina van de provincie....   http://www.brabant.nl/loket/ter-inzages/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windenergie-a16-zone.aspx

Provincie volop aan de slag met windenergie A16, de laatste nieuwsbrief, Lees meer...


  

Inschrijven dorpsquiz Maerkrattenland

 26-10-2016|| Inschrijven zondag 13 november om 10.00 uur. Tijdens de quiz is er ruimte voor 35 teams van maximaal zes personen. De inschrijfkosten per team bedragen 25 euro per team ook dit jaar weer VI tafels beschikbaar en de opbrengsten gaan naar de organisatie van carnaval in  Maerkrattenland. Lees meer...


Bladkorven

 07-10-2016||Komende weken plaatsen we bladkorven in woonstraten met veel of grote bomen in openbaar gebied, die overlast geven voor aangrenzende bewoners. Wij geven bewoners die de straat “bladvrij” willen houden daarmee de mogelijkheid het afgevallen blad op één centrale plaats aan te bieden. Lees meer...


Ballemanseweg dicht

25-10-2016|| Van dinsdag 1 november t/m vrijdag 4 november zal, i.v.m. het verplaatsen van de komgrensdrempel, de Ballemanseweg worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer.De aannemer zal alle aanwonenden vooraf informeren over deze afsluiting.Het verkeer zal gedurende de afsluiting met behulp van borden worden omgeleid.


Midden Brabantglas start aanleg, onduidelijkheid blijft

21-10-2016||De Midden-BrabantGlas wil snel starten met de aanleg van Glasvezel in Midden-Brabant. Hiervoor zijn de eerste definitieve vergunningen aangevraagd bij de ABG gemeenten, omdat volgens planning in dat gebied de eerste schop de grond in zal gaan. We hebben het voornemen om te starten in januari 2017.Lees meer...


Glasvezel buitengebied

 25-10-2016|| Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib) ziet af van de lening bij het Breedbandfonds, die eerder dit jaar aan het bedrijf was toegewezen. Mabib kan met behulp van private financiers het buitengebied van glasvezel voorzien.    lees meer...


Inleveren snoeihout

21-10-2016||Op zaterdag 29 oktober én zaterdag 10 december kunt u gratis snoeihout inleveren.Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur op onderstaande locaties:Let op: de inlevertijden zijn anders dan voorgaand jaren! : op het terrein van V.O.F. Kennes in Strijbeek aan de Goudbergseweg 11;


Vereniging kleine kernen

15-10-2016||Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. Om die ambitie te realiseren bevordert de VKKNB op allerlei manieren de ontwikkeling van bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven. Lees meer... 


Gewoon Bijzonder: de vrijwilligers

 6-10-2016||Het lijkt altijd zo gewoon en toch is het bijzonder, de inzet van vrijwilligers die zorg dragen voor het moois in ons dorp en die onze mooie plekjes koesteren. Lees meer...Themamiddag KBO

4-10-2016|| Dhr. Emiel Houben, verpleegkundige op de pijnpoli in het Amphia ziekenhuis, komt ons deze middag vertellen over: Wat is pijn/soorten pijn en soorten Medicijnen. Lees meer...


Wat is de WOZ waarde van uw huis?

 30-09-2016|| WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf deze datum kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen en vergelijken met die van andere woningen. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde getoond wordt. De andere gegevens die bij de gemeente bekend zijn, zoals: wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. U kunt de WOZ-waarde van een woning binnen uw gemeente opvragen via deze link...

Nationale aandacht voor het Markdal 

25-09-2016|| Op 19 augustus 2016 brachten Chris Kuijpers, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en Ineke van de Hee, programma directeur bij het ministerie van I&M, namens het Ministerie een bezoek aan het Markdal. Chris en Ineke wilden vooral een aantal locaties in het Markdal bezoeken en kennis maken met ‘de mensen achter het gebiedsproces’. Het gebiedsproces ontwikkelt zich namelijk ‘van binnenuit’ en dat is nieuw in Nederland. Lees meer...

Politiek portaal

Politiek Portaal Publieksapplicatie Weten wat er besloten is rondom de aanleg van een zwembad in uw gemeente? Opzoeken waar het lokale waterschap zich de laatste tijd mee bezig heeft gehouden? De Politiek Portaal publieksapp geeft deze informatie op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier weer en is hiermee de plek bij uitstek om te raadplegen. Ook kan men in korte tijd een zeer volledig beeld krijgen van wat er in de lokale politiek besproken wordt, doordat meerdere overheidsorganen binnen één app te benaderen zijn. Ga naar de app store. 

Watersportcomplex Galderse Meren

7-09-2016||BREDA - Een watersportcentrum met restaurant en een terras met 'beachclub-uitstraling', een kabelbaan voor wakeboarders en waterskiers, een duikcentrum en parkeergelegenheid voor ongeveer dertig auto's. Dat plan, ook financieel onderbouwd, ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeente Breda. Lees meer...   of pagina  Galderse meren...


Buurtonderzoek BN de Stem: RESULTATEN

 10-10-1016||  Graag willen we aansluiten op het onderzoek van BN de stem om meer inzicht te krijgen in onze buurt. 

Wat maakt jouw buurt, jouw buurt?  BEKIJK DE RESULTATEN 

Ga naar enquete...

Laatste nieuwsbrief vereniging Markdal

 20-09-2016|| lees de laatste nieuwsbrief over de voortgang en over bedrijven in het Markdal. lees meer...
Landstad de Baronie komt met ambitieplan 2017-2022

 19-09-2016|| Wat het ook mag zijn – dat goeie leven in De Baronie – feit is dat de streek heel veel kwaliteiten heeft. Laten we vooral ook niet de verhalen rondom onze wielerhelden vergeten en en de legendes van de tempeliers? Het Bels Lijntje, de grensbeleving, de ZuiderWaterLinie wellicht? Toch Van Gogh en de Nassau’s? Of de vele fiets- en wandelpaden die al dat moois tussen stad en platteland bereikbaar maken? Lees meer...

Sjoke Jansen in het programma Showroom

 20-8-2016|| In 1989 overleed Joke Jansen uit Strijbeek. Joke werd bekend als Sjoke in het programma Showroom. Het programma schets een beeld hoe het boerenleven anno 1980 stil is blijven staan. Ga naar pagina geschiedenis...Presentatie plannen Markdal 

22-08-2016|| Kijk naar de laatste presentatie van medio juli 2016 van de plannen in het  Markdal. Kijk naar waar de mark gaat meanderen en waar nieuwe fietsroutes zijn gepland. Lees meer...


Word lid van de bibliotheek in Galder

12-08-2016|| Word lid van de bibliotheek in Alphen-Chaam met het servicepunt in Galder. Ga naar de pagina servicepunt.

www.bibliotheekalphenchaam.nl/contact


Publicatiebord

 


het laatste nieuws over Galder en Strijbeek!

Blijf op de hoogte van al het nieuws over Galder uit BN de Stem!    

Afscheid van volkscafé Moskes het noordelijkste café van Belgie !   

Lees meer...

Heeft u wat te melden?

Gemiddeld kijken 800 bezoekers per maand 1 of meerdere keren op onze site.  We plaatsen graag uw nieuwsberichten of activiteiten op de website. Stuur een mail naar onze redactie Theo.kerkers@galder-strijbeek.nl.

Santiago de Compostela
Wat weet u over de pelgrimsroute naar Santago de Compostela ?

Men zegt weleens dat er vele wegen naar Rome leiden, maar er zijn er meer die naar Santiago de Compostela leiden. Één van de wegen uit Nederland leidt via Breda naar Galder, waar de St. Jacobs kapel staat. Lees meer...

Vul nu de poll in: wat is zo kenmerkend aan Galder en Strijbeek?

  31-03-2014 || Wat is het meest kenmerkend  aan Galder-Strijbeek: zie poll op deze pagina!


Identiteit Galder-Strijbeek
Galder-Strijbeek is...

Stem  Uitslag
Facebook
Ga direct naar website:


Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad