Doneer voor onze Kapellen.

 3-12-2016|| Enige tijd geleden hebben we in diverse weekbladen aandacht gevraagd voor de Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout. Voor diegenen die het artikel gemist hebben, volgt hier nogmaals informatie over ons werk en de jaarlijkse donateursaktie. lees meer...Raadsinformatie Alphen Chaam

 15-11-2016|| lees de laatste notule over de begroting van de gemeente. Over de aanleg van een oefenveld ipv kunstgras. Over uitbreiding van de school en meer. Download de app politiek portaal. Mattheusschool deels terug op het oude nest

 22-11-2016|| De gemeente heeft de keuze gemaakt om de oude Mattheusschool aan de Galderseweg te renoveren om te dienen als tijdelijk onderkomen voor groepen 5,6,7 en 8. Lees meer....Troeteleik a58 gaat weg

30-11-2016|| De beroemde zomereik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout wordt omgehakt. De boom verdwijnt in 2020. Uit onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren vanwege de toekomstige verbreding van de snelweg, blijkt dat het omleggen van de weg of het bouwen van een nieuw viaduct te duur is. lees meer...


Traditie zet zich voort: oudjaarszingen

 01-12-2016|| een aloude traditie zet zich ook dit jaar voort, het oudjaarszingen in Galder en Strijbeek. Lees over de historie en oude gebruiken...
Kerststerrenactie Gesta

 1-12-2016|| Op donderdagavond 8, vrijdagavond 9 en zaterdag 10 december 2016 komen er leden van Gesta bij u langs om kerststerren te verkopen. 

Lees meer...Samenvattting windmolens A16

 15-09-2016|| Wat is nu de stand van zaken rondom Windmolens aan de A16. Wat zijn de gevolgen voor inwoners van Galder. 

Kijk voor video op site www.Brabant.nl 

Kijk voor animatie op Visualisatie Windenergie....

Het Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant wil alle bewoners in West-Brabant.Lees meer... 

 Overstroom ik ?

 17-11-2016|| Galder en Strijbeek liggen binnen een dijkring en wordt beschermd door waterkeringen. De kans op overstroming is heel klein, maar niet uit te sluiten. Het gebied rond de Mark zal onder water staan. Andere locaties binnen de dijkring kunnen wel overstromen.

Lees meer...

Marktplaats

19-11-2016|| wilt u weten wat er te koop staat in Galder of Strijbeek. Kijk op marktplaats, pagina servicepunt...Inschrijven dorpsquiz Maerkrattenland

 26-10-2016|| Inschrijven zondag 13 november om 10.00 uur. Tijdens de quiz is er ruimte voor 35 teams van maximaal zes personen. De inschrijfkosten per team bedragen 25 euro per team ook dit jaar weer VI tafels beschikbaar en de opbrengsten gaan naar de organisatie van carnaval in  Maerkrattenland. Lees meer...


Wandeling: Galderse Meren 

 6-11-2016|| Wandeling van ca. 6 km rond de Galderse meren en weer terug. Start en aankomst bij knooppunt Galder. Zie fotoreportage op

pagina Galderse Meren. Veldtoertocht Galder

 05-11-2016|| Op zondag 20 november 2016 is er weer een veldtoertocht in Galde. ( zie filmpje op deze pagina) met afstanden 30 en 45 km. Tevens is er een tocht voor jeugd en feest om 14.00 uur in het knooppunt. Lees meer...BOA's aan de slag in Alphen Chaam 

28-10-2016||De BOA’s in de gemeente Alphen-Chaam zijn gestart met extra toezicht op de verkeersveiligheid en verkeersovertredingen in de wijk. De spreekuren beginnen op woensdag 9 november in Galder (de leeuwerik) om 19.30 uur. Als u geen tijd heeft om naar een van de spreekuren te gaan, dan kunt u gebruik maken van de gratis app ‘BuitenBeter’.

Nieuw bestuurslid Dorpsraad

 22-11-2016||Vanaf 1 november 2016 is Pim Jochems bestuurslid van de dorpsraad Galder-Strijbeek. Pim neemt de activiteiten over van Esther Janssen.  Lees meer...
Midden Brabantglas start aanleg, onduidelijkheid blijft

21-10-2016||De Midden-BrabantGlas wil snel starten met de aanleg van Glasvezel in Midden-Brabant. Hiervoor zijn de eerste definitieve vergunningen aangevraagd bij de ABG gemeenten, omdat volgens planning in dat gebied de eerste schop de grond in zal gaan. We hebben het voornemen om te starten in januari 2017.Lees meer...


Glasvezel buitengebied

 25-10-2016|| Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib) ziet af van de lening bij het Breedbandfonds, die eerder dit jaar aan het bedrijf was toegewezen. Mabib kan met behulp van private financiers het buitengebied van glasvezel voorzien.    lees meer...


Overzichtpagina begroting Alphen Chaam

 10-11-2016||  Alpen chaam presenteert eigen begrotingswebsite. Benieuwd naar de begroting 2017 van de gemeente Alphen-Chaam? Op deze website lees je alles over de gemeentelijke begroting.

lees meer...


Inleveren snoeihout

21-10-2016||Op zaterdag 29 oktober én zaterdag 10 december kunt u gratis snoeihout inleveren.Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur op onderstaande locaties:Let op: de inlevertijden zijn anders dan voorgaand jaren! : op het terrein van V.O.F. Kennes in Strijbeek aan de Goudbergseweg 11;


Vereniging kleine kernen

15-10-2016||Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. Om die ambitie te realiseren bevordert de VKKNB op allerlei manieren de ontwikkeling van bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven. Lees meer... 


Gewoon Bijzonder: de vrijwilligers

 11-11-2016||Het lijkt altijd zo gewoon en toch is het bijzonder, de inzet van vrijwilligers die zorg dragen voor het moois in ons dorp en die onze mooie plekjes koesteren. Lees meer...Themamiddag KBO

4-10-2016|| Dhr. Emiel Houben, verpleegkundige op de pijnpoli in het Amphia ziekenhuis, komt ons deze middag vertellen over: Wat is pijn/soorten pijn en soorten Medicijnen. Lees meer...


Wat is de WOZ waarde van uw huis?

 30-09-2016|| WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf deze datum kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen en vergelijken met die van andere woningen. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde getoond wordt. De andere gegevens die bij de gemeente bekend zijn, zoals: wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. U kunt de WOZ-waarde van een woning binnen uw gemeente opvragen via deze link...

Nationale aandacht voor het Markdal 

25-09-2016|| Op 19 augustus 2016 brachten Chris Kuijpers, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en Ineke van de Hee, programma directeur bij het ministerie van I&M, namens het Ministerie een bezoek aan het Markdal. Chris en Ineke wilden vooral een aantal locaties in het Markdal bezoeken en kennis maken met ‘de mensen achter het gebiedsproces’. Het gebiedsproces ontwikkelt zich namelijk ‘van binnenuit’ en dat is nieuw in Nederland. Lees meer...

Publicatiebord


het laatste nieuws over Galder en Strijbeek!

Blijf op de hoogte van al het nieuws over Galder uit BN de Stem!    

Afscheid van volkscafé Moskes het noordelijkste café van Belgie !   

Lees meer...

Heeft u wat te melden?

Gemiddeld kijken 800 bezoekers per maand 1 of meerdere keren op onze site.  We plaatsen graag uw nieuwsberichten of activiteiten op de website. Stuur een mail naar onze redactie Theo.kerkers@galder-strijbeek.nl.

Santiago de Compostela
Wat weet u over de pelgrimsroute naar Santago de Compostela ?

Men zegt weleens dat er vele wegen naar Rome leiden, maar er zijn er meer die naar Santiago de Compostela leiden. Één van de wegen uit Nederland leidt via Breda naar Galder, waar de St. Jacobs kapel staat. Lees meer...

Vul nu de poll in: wat is zo kenmerkend aan Galder en Strijbeek?

  31-03-2014 || Wat is het meest kenmerkend  aan Galder-Strijbeek: zie poll op deze pagina!


Identiteit Galder-Strijbeek
Galder-Strijbeek is...

Stem  Uitslag
Facebook
Ga direct naar website:


Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad