Gewoon bijzonder: De vrijwilligers

Het lijkt altijd zo gewoon en toch is het bijzonder, de inzet van vrijwilligers die zorg dragen voor het moois in ons dorp en die onze mooie plekjes koesteren. 

Galder staat bekend om zijn mooie Sint Jacobskapel en het veldkapelletje beide aan de St. Jacobstraat in Galder. De st. Jacobskapel dateert van 1468 en heeft een rijke geschiedenis. Zie http://www.galder-strijbeek.nl/GalderStrijbeek/geschiedenis.aspx door dhr. Brekelmans. De veldkapel is gebouwd na de 2e wereldoorlog door de inwoners van Galder uit dankbaarheid. Corrie Goethals opent en sluit dagelijks het veldkapelletje, leegt het offerblok, regelt de kaarsen en verzorgt het interieur.

In 1621 werd het onderhoud van de St. Jacobskapel nog betaald uit rente van de inwoners zijnde 45 gulden. Onderhoud wordt nu gedaan door vrijwilligers uit Galder. Frans Vermeeren, Jack Michielsen, Kees Rens, Kees Schalk, Kees Maas en Piet Bastiaansen zorgen er wekelijks voor dat de tuinen erom heen er altijd goed verzorgd bijliggen.

Frans maakt de planning en bij toerbeurt maaien de anderen het gras. Gezamenlijk worden de hagen geknipt. Met bladruimen komt Kees Maas met zijn zware bladblazer en zo wordt al het  voorkomende werk door de groep gedaan. Tijdens het werk trakteert Joke Vermeeren (de echtgenote van Frans) op koffie met koek.

De gazonmaaier is ter beschikking gesteld door de firma Bijl, waar in het najaar de machine gestald wordt en in het voorjaar geslepen en onderhouden weer gehaald mag worden.

De mannen vinden het dankbaar werk en gezellig om zo samen te werken.

 


op foto v.l.n.r. Kees Schalk, Jack Michielsen, Kees Rens, Piet Bastiaansen, Kees Maas en Frans Vermeeren.

Gewoon bijzondere personen in Galder en Strijbeek

Jan (85) en Ria (80) van Aert.       (interview door Frans Goethals)

Vroeg in de ochtend kom je Jan tegen, een man van 85, die al joggend zijn dag begint om aansluitend zijn moestuin te verzorgen. Achter deze man gaat een rijk en actief leven schuil.

Samen met zijn vrouw Ria, lachen ze het leven toe, en hebben ze jarenlang het gezicht bepaald van Galder en Strijbeek.

In tijden waar nu iedereen in de zomermaanden de wereld rond reist, was het vroeger heel anders. Ria en Jan organiseerde 24 jaar lang een zomerkamp voor de hoogste klas van de basisschool voor de kinderen van Galder en Strijbeek. Voor bijna alle kinderen was dat de eerste vakantie en verblijf buiten Galder of Strijbeek. Als zijnde het een groot gezin waarvan de drie eigen kinderen onderdeel uit maakten werd Scheveningen, Kloosterzande, Ammerzoden, Biest Houtakker of Vlissingen bezocht. Met hulp van oudere jeugd runde zij het gehele reilen zeilen tijdens de kampen. Zij hebben veel kinderen een onvergetelijke tijd bezorgd.

In een dorp als Galder en Strijbeek is de rol van de vrijwilligers van groot belang.

Jan heeft 25 jaren de Leeuwerik gerund, waarbij alles kon en hij tot aan de laatste klant de bar open hielt. Ria verzorgde de vele feesten die er gehouden werden en poetste de volgende dag het gebouw weer netjes. Op roemruchte feesten als Galderpop of het Korenfestival, met meer dan 1000 bezoekers, waren Jan en Ria de regisseur. Jan, actief koorzanger, haalde het korenfestival naar Galder.

Als zijnde het de gewoonste zaak van de wereld vervulde Jan een waardevolle taak in onze dorpen. Hij zorgde dat de kachel in het oude jeugdhuis (voorloper van de huidige Leeuwerik)  naast de oude school bleef branden. Als allrounder, souffleerde hij nog bij toneelstukken en regelde hij allerlei zaken bij activiteiten. Daarnaast zit hij vanaf 1981 in het bestuur van de onderlinge paardenverzekering tot op dit moment zelfs nog als penningmeester. Ook in de kerk in Galder was Jan actief. Vele jaren als koster, waarbij de pastor, kapelaan of pastoor bij Ria en Jan bleven eten na afloop van de dienst. In het dagelijkse leven was Jan 25 jaar zaakvoerder van de Boerenbond en runde hij de winkel in het veilinggebouw in Galder. 

Ria en Jan, een markant stel, ‘gewoon en bijzonder’, die met hart voor onze dorpen, veel tijd in betaalde, maar vooral ook in onbetaalde functies hebben gestoken. 

Gewoon bijzonder: een rijk verenigingsleven met Joke en Frans

 

Het deelnemen aan het verenigingsleven wordt gezien als een belangrijke indicator van sociale samenhang. In totaal is 78% van de Nederlandse bevolking lid van een of meerdere verenigingen. Frequente contacten tussen leden zorgen voor hechtere banden, waardoor hulp en steun kunnen worden uitgewisseld. Via verenigingen komen mensen in contact met anderen.

Galder en Strijbeek kennen door de jaren heen een rijk verenigingsleven. Hierin speelde Joke en Frans een belangrijke rol. In 1962 zijn Joke Oonincx en Frans Vermeeren getrouwd en in Galder gaan wonen. Joke was opgegroeid in Ulicoten en Frans in Strijbeek. In de 54 jaren nadien hebben Joke en Frans bijna onafgebroken, of zelfs meerdere functies tegelijk, bekleed in diverse besturen en organisaties.

Joke was programmabegeleidster en bestuurslid van de Boerinnenbond, de voorloper van de KVO en Vrouwen van Nu. Een vereniging met toen nog ca. 150 leden en met drie O's als kernpunten; Ontspanning, Ontmoeting en Ontwikkeling.  Ze organiseerden er o.a. oogstdankfeesten, dansavonden, gezinsdagen, toneel en voordrachten. Met twee onderbrekingen, om voor het gezin met vier kinderen te zorgen, is zij 25 jaren bestuurslid geweest en 53 jaar lid.

Daarnaast zong Joke 45 jaar in het Jacob’s-koor waarvan 20 jaren als bestuurslid. Het zingen was haar hobby. In het verleden was het zingen in het Jacob’s-koor nog een drukke bezigheid. Door de vele trouwerijen in het kerkje was het zingen er bijna een dagtaak. Naast het zingen in het koor, zorgde Joke samen met twaalf vrijwilligers jarenlang voor ouderen van St. Dagopvang Ouderen in de Leeuwerik.

 

Nu is Joke (vanaf 2008) medebestuurslid van de KBO waar leuke activiteiten georganiseerd worden, zodat er voldoende ontspanning is voor onze ouderen in Galder-Strijbeek.  http://www.galder-strijbeek.nl/Senioren.aspx

Met nog drie dames vormen ze de kapelraad. Ze regelen de kerkdiensten en Joke stempelt de kaarten af voor de 50 tot 100 pelgrims die jaarlijks afreizen naar Santiago de Compostela. http://www.galder-strijbeek.nl/SantiagodeCompostella.aspx 

Ook Frans doet niet onder voor zijn vrouw en werd kort na zijn huwelijk actief voor Gesta. Hij was er 16 jaren bestuurslid, penningmeester, en secretaris. Ook was hij veel jaren leider en grensrechter van Gesta 1. Frans volgt de voetbal nog steeds op de voet en is trots op de prestaties van Gesta.

In de jaren dat de eigen kinderen op de basisschool zaten is hij in het schoolbestuur actief geweest. In de 23 jaren dat Frans deel uit maakte van het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis de Leeuwerik behartigde hij de technische zaken. Samen met het bestuur heeft hij veel tijd en moeite gestoken in de uitbreiding van de voormalige Leeuwerik en de bouw van de sporthal.

 Galder en Strijbeek barstte van de Jeugd en er bleef ruimtetekort. De uitbreidingen in de leeuwerik volgden elkaar op. Frans Vermeeren kan er over meepraten. Als technisch adviseur volgde hij in 1976 de heer Hagemeier op. Multifunctioneel gebruik werd een uitdaging, zo werd de sportzaal soms ook gebruikt als feestzaal. Voor alle duidelijkheid, toen de oude Leeuwerik werd gebouwd had die een grote zaal. Voor de basisschool was het de gymzaal en in het weekend feestzaal, zaal voor toneelvoorstellingen, jaarvergaderingen van verenigingen enz. Dus het ene moment gymzaal voor de kinderen en op een ander moment kapotte bierglazen op de vloer. Het Stichtingsbestuur heeft veel energie gestoken om een sportzaal gerealiseerd te krijgen.

Om inkomsten te genereren werd de Leeuwerik ook verhuurd als locatie voor jeugdkampen. Jongeren kwamen genieten van de bosrijke Galderse omgeving. Frans vertelt dat zelfs gedetineerden van de Heiakker in de Leeuwerik kwamen sporten. Onder begeleiding van bewakers fietsten ze van d’n Buitenweg naar Galder en terug. Frans zat nooit zonder werk, er was altijd wel wat te klussen in de Leeuwerik’

Met oog voor onze monumenten is Frans al 19 jaar lid van de Stichting Restauratie Kerken. Deze stichting heeft als doel het bijeenbrengen van financiële middelen ter restauratie en onderhoud van het kerkgebouw te Ulvenhout, de kapel en veldkapellen in Galder en Strijbeek. Ook is Frans nog betrokken bij het onderhoud van de terreinen rond de kapel en veldkapel in Galder zoals ook op deze pagina is te zien.

Joke en Frans zijn dankbaar dat ze zoveel voor Galder-Strijbeek hebben mogen doen. Met recht zijn ze allebei onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gewoon en heel bijzonder !

Henk en Anneke Leidner

Toen Henk en Anneke Leidner in Galder hun kapsalon hadden, bracht ik met enige regelmaat een bezoek. Voor mij was Henk een soort van Gouden Gids. Of het nu ging om waar je op vakantie moet gaan of waar je het beste iets kunt laten repareren; Henk weet raad! Na inmiddels een aantal jaren geknipt en geschoren te worden bij Henk krijg je een beetje zicht op zijn levensloop. Samen met Anneke heeft hij 17 jaar deze kapsalon na eerder een kapsalon te hebben gehad in Tuinzicht. (Breda). 

Naast het runnen van deze bijzondere kapsalon is Henk 10 jaar lang de organisator en initiator geweest van de rommelmarkt in Galder. Dagen, weken en zelfs maanden van te voren was Henk bezig om er elke keer weer iets moois van te maken. De rommelmarkt is onder zijn leiding een geweldige activiteit geworden wat Galder op de kaart heeft gezet! Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden door er 10 jaar mee door te gaan. 2015  was voor hem het laatste jaar. Ik betwijfel of hij er zich er helemaal los van kan maken. Een Gewoon Bijzonder persoon.

Redactie

De redactie van de website is geïnteresseerd in mensen die het gezicht bepalen van Galder en Strijbeek. In de rubriek Gewoon Bijzonder willen we portretten weergeven van gewone mensen. Mensen die in welke vorm dan ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze dorpen of gewoon bijzonder zijn. Het gaat om zowel grote als kleine dingen, grappige, leuke of interessante mensen. Kenmerkend van onze inwoners is dat ze vaak niet op de voorgrond willen staan en de voorkeur geven aan 'gewoon doen' . Toch kunnen deze mensen bijzonder zijn en tevens 'bijzondere' dingen doen voor ons dorp. Daarom deze rubriek 'Gewoon Bijzonder'.  We willen het ook zien als waardering of aanmoediging van mensen die ons dorp maken zoals het is; gemoedelijk, ondernemend en kindvriendelijk.  Of gewoon tegen deze mensen zeggen 'je bent goed bezig'  Weet u iemand die 'gewoon bijzonder' is, draag hem of haar dan voor door een mailtje te sturen naar de redactie.

Sjoke Jansen in het programma Showroom

 20-8-2016|| In 1989 overleed Joke Jansen uit Strijbeek. Joke werd bekend als Sjoke in het programma Showroom. Het programma schets een beeld hoe het boerenleven anno 1980 stil is blijven staan. Ga naar pagina geschiedenis...