Pelgrimpstocht Santiago de Compostela

Men zegt weleens dat er vele wegen naar Rome leiden, maar er zijn er meer die naar Santiago de Compostela leiden. Één van de vele wegen leidt via Galder, waar de St. Jacobs kapel staat.  

Lees meer...

Route Goudberg - Galderse heide

Vanaf de kapel volgen we nu de richting Strijbeek, passeren de brug over de Strijbeekse beek en gaan dan in noordelijke richting Ulvenhout om bij paddestoel 1356 links af te slaan naar Galder. Deze sterk kronkelende klinkerweg voert u door het echte, oude Brabantse land waarvan in tegenstelling bijv. tot in de Kempen de moderne industrie verre gebleven is. Hoewel ook hier gebouwd is, werd de landelijke rust niet aangetast. Voorbij het kruispunt bij café Leijten-van Gils (paddestoel 1345) in de verte het open kapelletje met zijn strodak en klokketorentje, dat uit recente tijd stamt. Dat links laten liggen en dan kunt ge een eind verder de eeuwenoude Galderse St. Jacobskapel niet missen. Ze keert haar oude priesterkoor met dichtgemetselde deur en ramen en het gezicht als van een rimpelig oud vrouwtje naar de kant van de weg. Het schijnt alsof ze geheel in zichzelve gekeerd met een van de Galderse wereld afgewend gelaat mediteert tussen de beukehagen, die een driehoekig pleintje omsluiten, dat heel lang geleden tot kerkhof heeft gediend.'
 

Lees verder  over de route Goudberg tot de Galderse Hei uit 1971 van Pierre van Beek  (Cultureel Brabant)

Lees meer...

Gewoon Bijzonder

Vroeg in de ochtend kom je Jan tegen, een man van 85, die al joggend zijn dag begint om aansluitend zijn moestuin te verzorgen. Achter deze man gaat een rijk en actief leven schuil. Samen met zijn vrouw Ria, lachen ze het leven toe, en hebben ze jarenlang het gezicht bepaald van Galder en Strijbeek. Lees meer...

De redactie van de website is geïnteresseerd in mensen die het gezicht bepalen van Galder en Strijbeek. In de rubriek Gewoon Bijzonder willen we portretten weergeven van gewone mensen. Deze keer  Henk Leidner. 

Lees meer...

Genealogie

Welke familienaam komt het meeste voor op basis van stamboomonderzoek met vermelding van de plaatsnaam Galder. lees meer...

Wat weet u over Landstad de Baronie ?

10-02-2015|| Galder en Strijbeek maken onderdeel uit van Landstad de Baronie. Landstad de Baronie is het land in en om Breda. Het staat voor de wisselwerking die al eeuwenlang bestaat tussen het historische Breda met haar rijke Nassau verleden en de heerlijkheid van de omliggende plattelandsgemeenten. Lees meer...

Perspectief voor Strijbeek

Al enkele jaren zijn er werkgroepen actief om de leefbaarheid in Strijbeek te bevorderen. In 2014 presenteert de werkgroep Strijbeek ( bewoners, deskundigen, instanties, vereniging Markdal) haar visie in een uitgebreid rapport ' perspectief op Strijbeek' . Lees het rapport...

Inmiddels meer dan 1000 inwoners!

22-01-2015|| Op 31 december 2014 telde Galder en Strijbeek samen 1280 inwoners. In Galder nam het aantal inwoners toe van 937 naar 956. Het aantal van 1000 is in augustus 2016 bereikt met in december 2016, 1027 inwoners. In 2009 telde Galder nog 912 inwoners. Lees meer...

Het is de verwachting dat Galder de komende jaren blijft groeien gelet op de succesvolle bouwprojecten aan de Ballemanseweg en de nieuwbouwlocatie Bollemeer. Ook trekt de woningmarkt in Galder goed aan. In het jaar (2014) zijn 12 woningen verkocht en neemt het aantal te koop staande woningen nadrukkelijk af. Op dit moment staan er los van nieuwbouw, ca. 10 woningen te koop In Galder (zie Funda).  

Een impressie over het dorpsplein uit 2014

21-1-2016|| Weet u het nog hoe het allemaal begon? Een plein om te zorgen voor een centrum in Galder, een straat met beukenhagen, zitbanken en een aantrekkelijk zicht. En toen ging het alleen nog over goten....  

Hoe kijken we nu in 2016 naar het plein ? Lees meer...

10-02-2012 || Als Dorpsraad kijken we ook over de grenzen van Galder-Strijbeek, als er ontwikkelingen zijn die ook onze gemeenschap raken.

Voormalig sanatorium De Klokkenberg aan de Galderseweg, Breda, krijgt een woon-zorgbestemming. Dus een “dorp” met voorzieningen net buiten Galder.

De Klokkenberg is gebouwd in 1943 als sanatorium voor TBC patiënten. Later in gebruik voor longaandoeningen en nog later als hartkliniek. In 2001 kwam het gebouw leeg te staan en is aangekocht door Vitalis WoonZorg Groep. In 2010 is het geheel aangewezen als rijksmonument.

Tot november 2012 wonen in een deel van het gebouw bewoners van Elisabeth, dat zelf nieuwbouw pleegt aan de Leuvenaarstraat in Breda.

Al jaren worden er plannen gemaakt om er 365 zelfstandige, 36 niet zelfstandige wooneenheden en 35 zorgplaatsen te realiseren. Gemeente Breda en milieu- en natuurgroeperingen trachten samen met Vitalis tot overeenstemming te komen over de bestaande en nieuw te bouwen gebouwen zonder de natuur en het Markdal te schaden.

Als de huidige plannen uitgevoerd kunnen worden, staan er woon- en zorgeenheden in de klasse; bereikbaar, middel en duur, met de mogelijkheid tot huur of koop. Met winkeltjes, café, restaurant, terrassen, op een landgoed van 41 ha. Het landgoed is vrij toegankelijk en voorzien van fiets- en wandelpaden. Voor een verbinding met Ulvenhout wordt er een fietsbrug in het verlengde van de Laan van Schoondonk over de Mark gemaakt.

Op het ontwerpplan waar tot 4 januari 2012 op gereageerd kon worden, zijn een 6-tal bezwaren ingediend. Zolang deze bezwaren lopen, of als de partijen tot de Raad van State doorprocederen, kan er niet gestart worden met nieuwbouw. Wel mag Vitalis de bestaande gebouwen renoveren, uitbreiden met winkels en horeca en een parkeergarage bouwen. Medio oktober 2014 kunnen daar de eerste bewoners intrekken.

De bezwaren betreffen vooral de geplande gebouwen op de plaats waar nu de schoolgebouwen van De Berkenhof staan en volgens de zes natuurverenigingen houdt de gemeente Breda zich niet aan zijn plicht om in het kwetsbare Markdal te zorgen dat ook de natuur in balans hersteld en ontwikkeld wordt. Hiertegenover staat het argument van Vitalis dat er een bepaald bouwvolume noodzakelijk is om de financiering en de exploitatie rond te kunnen krijgen.

Informatie:

Landgoed De Klokkenberg

Galderseweg 81

4836 AE Breda

076 5640950

www.landgoeddeklokkenberg.nl

info@landgoeddeklokkenberg.nl

Plattegrond gemeente


Facebookpagina

Centraal gelegen!'Een mooi groen dorp op een steenworp van Breda'

Heeft u oude foto's, stuur ze naar ons toe!


familie van der Velden in de Mark

We plaatsen graag historische informatie en oude foto's op onze website. Als u oude foto's hebt, stuur ze dan naar onze redactie.

 

 

Zondagmatinee

Zondagmatinee de 4 seizoenen. 

In de Sint Jacobskapel in Galder.

Landgoed de Klokkenberg

 

Vitalis wilde aanvankelijk op de Klokkenberg appartementen realiseren voor senioren. Lees de historie...