Oude foto’s uit Galder en Strijbeek

In Ons Weekblad staat een rubriek van heemkundekring Paulus van Daesdonck. Daarin worden oude foto’s uit de directe omgeving getoond. Ton Bluekens stelt zijn fotoverzameling ter beschikking. Daarnaast gebruiken we het fotoarchief van Paulus van Daasdonck en openbare bronnen. Maar misschien hebt u ook nog een mooie foto? Op deze website staan de geplaatste foto's in hogere resolutie. Door op de foto te klikken, wordt die groter afgebeeld.

Werkwijze

Als u iets weet van de geplaatste foto’s, stellen wij het zeer op prijs als u ons een reactie stuurt. Daarmee proberen wij het verhaal te vertellen bij de foto en de mensen op de foto, zodat dit voor ieder in ons heem bewaard blijft. Dat kan via redactie@galder-strijbeek.nl Bij de foto's vermelden we ook de informatie die uit de reacties is binnengekomen.

De rubriek komt tot stand in samenwerking tussen Louis Vriens, Ton Bluekens en Jan Scheepers. Louis is bestuurslid uit Galder van Paulus van Daesdonck, Ton is verzamelaar van oude foto’s uit de omgeving en Jan is webmaster voor de website van Galder-Strijbeek en lokale correspondent voor Ons Weekblad.

Wij horen dat veel mensen uitkijken naar onze rubriek. Gelukkig krijgen we ook steeds vaker inhoudelijke reacties over de geplaatste foto’s. Maar horen ook regelmatig dat mensen, die iets van een foto weten, terughoudend zijn omdat ze denken dat iemand anders die nog meer weet wel een reactie zal insturen. Wij zijn echter blij met elke reactie. Als er meerdere reacties zijn over een foto, kunnen we daarmee een completer beeld maken. Ook reacties (op reacties) op eerder geplaatste foto’s zijn welkom en worden op de website verwerkt.

Hebt u een interessante foto?

De bronnen waaruit we de tot dusver geplaatste foto’s hebben gehaald, raken uitgeput. Als u oudere foto’s hebt van Galder en Strijbeek, zou u die dan ter beschikking willen stellen voor deze rubriek? Neem dan even contact op met ons.

Publicatie 71 (24-8-2023)

Deze week plaatsen we een foto van schoolkinderen in Galder in en om de 2CV auto van juffrouw Margriet. Het is een vrolijk geheel. Wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? Herkent u kinderen op de foto? Welke herinneringen hebt u daarbij?

Publicatie 70 (17-8-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1971 bij de Mattheusschool in Galder. Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? Herkent u mensen op de foto?

Publicatie 69 (10-8-2023)

We gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. We plaatsen een foto van de mobilisatie uit 1939 die een wegversperring laat zien in Galder. Rechtsboven zien we de Sint Jacobskapel. In augustus 1939 kondigde de Nederlandse regering de algemene mobilisatie af. Zo'n 280.000 dienstplichtige mannen werden opgeroepen voor het leger. In november van dat jaar werden alle wegen naar België afgesloten. Op de hoofdwegen werden met grote granietkeien muren gemetseld met een smalle doorrij-opening voor het verkeer. Op binnenwegen, zoals op deze foto waar de Sint Jacobsstraat en de Galderseweg samenkomen, bestond de versperring uit boerenkarren geladen met stenen en een Friese ruiter (houten kruis met prikkeldraad).

John van Opstal heeft een reactie ingestuurd; hij weet te vertellen dat het zijn vader is die op de foto staat, Adrianus Hendricus van Opstal geboren in 1919. Hij diende in het 6e grensbataljon gelegerd in Breda. John vertelde ook dat er destijds een fotoreportage in Galder is gemaakt en stuurde de hierbij afgebeelde foto van zijn vader.

Verder ziet u een prentje uit 1945 ‘Uit dankbaarheid aan onze weldoeners van Galder en Strijbeek'. Weet u misschien iets meer van D. Marie Nivarda en D. Marie Antoon? Wat weet u van de weldoeners van Galder en Strijbeek?

Publicatie 68 (20-7-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1971 bij de Mattheusschool in Galder. Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? Herkent u mensen op de foto?

Publicatie 67 (13-7-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 2013, genomen vóór de oude Mattheusschool. De foto komt uit het archief van Paulus van Daesdonck. Herkent u personen op de foto? Weet u welke gelegenheid dit was? Wat herinnert u zich verder?

Publicatie 66 (6-7-2023) reactie

We plaatsen we een foto van een bruiloft in de Sint Jacobskapel in Galder uit 1969. De bruid op de foto stuurde een reactie en wilde daarmee graag een tipje van de sluier oplichten. Haar meisjesnaam is Carla Huijben. Ze trouwde op 26 september 1969 met Ad Schrauwen. Ze was toen 24 jaar en woonde op Daasdonk vlak voor de schele brug. Ze woont nu in Terheijden.

Carla was kleuterleidster en hoofdleidster op de kleuterschool in Galder. Ze weet te vertellen dat het toen nog een vrijstaand gebouw was dat stond tussen de Mattheusschool en de boerderij van Janus de Hoon. In die tijd had ze de klas vol met  maximaal 40 kleuters van 4 en 5 jaar.

Het bruidsmeisje en de bruidsjonker op de foto voor de bruid zijn een dochter en zoon van de twee zussen van Carla.

Publicatie 65 (28-6-2023)

Deze week plaatsen we een foto die in 2005 is genomen te Strijbeek. Deze foto komt uit het archief van Paulus van Daesdonck. Herkent u personen op de foto? Weet u welke gelegenheid dit was? Wat herinnert u zich verder?

Publicatie 64 (22-6-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1954 uit Galder. De foto is genomen op de hoek van de Sint Jacobsstraat en de Ballemanseweg. Daar was toen een winkel. Wie kan daar iets meer over vertellen. Van wie was de winkel toen? Welke herinneringen hebt u daaraan?

Publicatie 63 (15-6-2023)

Deze week plaatsen we een foto van de Matheusschool uit Galder van 1949. Deze foto komt uit het archief van Paulus van Daesdonck. Herkent u personen op de foto? Weet u nog wie de juffrouw was? Wat herinnert u zich verder.

Publicatie 62 (8-6-2023)

Deze week plaatsen we een foto van de Klokkenberg van eind vijftiger jaren. Nu is dat een woonwijk in Breda aan de Galderseweg. Wat weet u van de Klokkenberg? Wat was het oorspronkelijk? Waarvoor is het gebruikt? Hebt u daar herinneringen aan?

Publicatie 61 (1-6-2023) reactie

We plaatsten we een foto van een feest uit Galder in 1964. Will Verheijen uit Ulicoten heeft een reactie gestuurd. Zij weet te vertellen dat de foto in januari van dat jaar is gemaakt bij de oude school in Galder. De foto is van de gouden bruiloft van haar opa Kees van Dun en oma Louisa Verheijen. Zij zitten in de auto. Will herkent op de foto aan de linkerkant Toon van Exel (met pet) en Neel van Dun, beiden met sigaar. Vooraan op de wagen ziet ze iemand van Snepvangers en Frans of Jan Vermeeren. Op de andere wagen meent ze Jan van Riel te herkennen. De twee dames met paard en wagen zijn mogelijk mevrouw Gommers (links) en mevrouw Elbers (rechts). Aan de linkerzijde staan familieleden. Will herkent haar ouders Piet Verheijen en Marie van Dun en daarnaast ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Verder weet Will Verheijen te vertellen dat het friethokje bij Sjaan Graumans aan de Galderseweg voor het huis stond en met de Galderse kermis open was.

José van Dun-De Roover heeft een aanvullende reactie gestuurd. Ze weet te vertellen dat Jef de Roover de voerman was en de dames op de kar waren mevrouw Elbers en mevrouw Remeijsen met een baby. Op de kar staat de tekst: "Deze vrouwen leiden met veel hoop, deze lekkere dikzak naar den doop. Ze hebben beide heel veel pret, want vandaag gaat het onverlet." Volgens José zijn de bruidsmeisje bij deze gouden bruiloft van Van Dun allemaal dames/meisjes uit Strijbeek 

 

Publicatie 60 (25-5-2023) reactie

We plaatsten we een foto van een melkrijder uit Galder die zijn melktour doet. Toon Huijben uit Galder stuurde een reactie. Hij weet te vertellen dat de foto is genomen in 1957 op de Galderseweg richting Breda, net voorbij boerderij de drie zwaantjes. Tegenwoordig is dat de Daesdonkseweg richting Ulvenhout. Toon herkent op de foto zijn vader Kees Huijben en zijn broer Janus. Het paard heette Max. De boeren haalden toen om de beurt de melkbussen op voor hun wijk. Zij brachten de melk naar de coöperatieve melkfabriek in Ulvenhout, ongeveer waar nu de Jumbo supermarkt is.

Publicatie 59 (18-5-2023) reactie

We plaatsten we een foto van de RKJB (Rooms Katholieke Jonge Boeren) uit Galder. Harrie Kox kwam even langs met een mooie reactie. Hij vermoedt dat de foto in 1955 is gemaakt, toen hij 17 jaar was. De locatie is waarschijnlijk achter de oude boerderij van Jan van Loon op de Galderseweg. Het was op een sportdag. Harrie weet te vertellen dat de RKBJ in het seizoen twee keer in de maand een sportdag had met omliggende dorpen. Dat was voor meisjes en jongens samen. Daar gingen ze dan met z’n allen op de fiets naar toe. Zo gingen ze naar Rijsbergen, Zundert, Etten en Chaam. Op zo’n sportdag deden ze dan allerlei oefeningen, piramides bouwen en hardlopen. In de winter was er van de RKBJ meestal elke week wat te doen in het oude jeugdhuis, wat toen naast de oude school stond. Harrie vertelt dat men onder meer toneeluitvoeringen deed. In dat gebouwtje was ook een kleuterklas.

Harrie herkent de meeste personen van RKBJ Galder, de groep vooraan op de foto. Enkelen staan er niet goed op. De sportleider was Jan Jochems, die staat niet op de foto. Mogelijk was hij degene die de foto heeft gemaakt. Op de achtergrond staan andere deelnemende teams.

Eerste (voorste) rij, van links naar rechts: Chef Snoeijs, Carla van Aert, Riet? van Alphen, Jeanne? van Aert, Toon van Alphen, Anneke Jochems en Janus van Aert.

Tweede rij, van links naar rechts Bart Roovers, Harrie Kox, Kees Bastiaansen, Piet Boogers, Jan (van Toon) Schalk, Jan (van Janus) Schalk, onbekend.

Derde rij, van links naar rechts Jan Gooijers, Toon Huijben, onbekend, onbekend, Jan (van Koos) Schalk, Kees Schalk.

Vierde (achterste) rij: Janus Gooijers.

Publicatie 58 (11-5-2023)

Deze week plaatsen we foto uit 1982 van de start van een fietstocht richting Strijbeek. Weet u waarom deze fietstocht plaats vond? Herkent u iemand op de foto?

Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda nr. JVG19821105066

Publicatie 57 (4-5-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 2003 van leerlingen van de Mattheusschool op de Galderseweg 50 in Galder. Zij zingen een lied. In het midden staat een grote feesttaart. Weet u bij welke gelegenheid dat was? Herkent u iemand op de foto?

Publicatie 56 (27-4-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1989 met een feestelijke gebeurtenis in Galder. Weet u welke gebeurtenis dat was? Herkent u mensen?

Publicatie 55 (20-4-2023) reactie

We plaatsten een foto uit 1948 van een groot gezin in Galder. Nico Nooren stuurde een reactie. Hij weet te vertellen dat de foto van de familie Nooren is, die woonde aan de Galderseweg 11. Vader Harrie Nooren overleed in 1946. Zijn vrouw Anna Lansen bleef achter met dertien kinderen. Moeder Anna hertrouwde in 1948 met Gerard van Opstal uit Strijbeek en zij kregen samen nog een zoon Harrie.  

Op de eerstgeplaatste foto uit 1948 staan de kinderen van het gezin Nooren-Lansen. Die foto is gemaakt toen oudste dochter Nellie naar Canada vertrok om daar met haar man hun geluk te beproeven, zoals veel mensen deden in die tijd. Kort daarna vertrokken nog drie kinderen om ook in Canada hun toekomst op te bouwen. Moeder Anna en (stief)vader Gerard besloten de vier kinderen te volgen en vertrokken in februari 1955 naar Canada met acht kinderen. Twee kinderen bleven achter; zij hadden hier al de ware liefde gevonden.                                                                                                                                      

In 1991 werd een soortgelijke foto genomen, bij het overlijden van moeder Anna. Die foto is hier ook afgebeeld. Op de foto staan, net zoals op die van twee weken geleden, van rechts naar links: Nellie, Antoon, Bertha, Bertus, Ad (Adriana), Gerard, Ria, Joke, Kees, Corrie, Jan, Bernhard, Harriette. Op deze foto staat ook Harrie (helemaal links).

Publicatie 54 (13-4-2023)

We plaatsten een foto uit 1977 van de carnavalsoptocht in Galder. Marion van Aert-Oomen stuurde een reactie. Ze vond het heel leuk om zo’n oude foto van haarzelf in het weekblad te zien. Met carnaval heeft ze verschillende jaren met de groep meisjes op de foto samen gelopen. Joke Vermeeren hielp ze altijd met ideeën verzinnen en de aankleding. Marion denkt dat ze toen allemaal elf of twaalf jaar oud waren. Ze herkent Carin Vermeeren, Jose Oomen, Marion Oomen, Ankie Bogers?, Jolette van de Wijngaart, Nanny Vermeeren, Lidian Martens en Nanny Oomen.

Publicatie 53 (6-4-2023) reactie

We plaatsten een foto uit Strijbeek van 1993. Daarop kwam een raectie van de heer Jef Jacobs uit Meersel-Dreef.

Het beeld van de douanier werd onthuld op 28 mei 1993 door burgemeesters Peter van der Velden (NL-Nieuw Ginneken) en Arnold Van Aperen (B-Hoogstraten) in de gevel van de woning, die vroeger een grensstation was. Zij staan beiden op de ladder. Alsdan werd café-restaurant De Grens omgedoopt tot De Douanier. Thans is alles gewoon één woonhuis.

Het douanekantoor zou in 1858 ingericht zijn, een bescheiden kantoor met een lokale en beperkte werking. Er konden aangiften worden ingereikt of bepaalde toelatingen aangevraagd. De ontvanger van het kantoor stond in voor de correcte inning van de douanerechten, alsook verantwoordelijk voor de afhandeling van de inbeslagnames, zoals het tijdelijk stallen en verkopen van aangeslagen vee, indertijd zowel de belangrijkste smokkelwaar in onze streek.

De achtste persoon achter de ladder aan de linkerkant is Jan Hendrickx die vroeger douanier was. Hij woonde op het Heieinde (hoeve Paal), thans in Hoogstraten.

Publicatie 52 (30-3-2023)

Deze week plaatsten we een foto uit 1975 met een kleine bus waarop staat: lijn 30 Galder-Grens. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt? Herkent u mensen op de foto? Wat weet u verder van deze buslijn?

Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda nr. JVG19750221064

Publicatie 51 (23-3-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1977 die is gemaakt op de Strijbeekse Heide. Een gezelschap met kinderen is aan het werk. Wat zijn zij daar aan het doen? Herkent u iemand?

Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda nr. JVG19771210098

Publicatie 50 (16-3-2023) reactie

We plaatsten voor onze 50e publicatie een tekening van het kasteel Daesdonk dat in Galder stond. De tekening is gemaakt door C. Pronk in 1729 en komt uit de collectie van het Noord-Brabants Genootschap. We hebben hierop geen reactie ontvangen. Toch lijkt het ons wel interessant om in het kort de geschiedenis te vertellen. Dat Galder een kasteel had, is toch bijzonder.

Het kasteel en landgoed zijn voor het eerst vermeld in 1350. De familie Van der Daesdonk had het in eigendom tot in de 16e eeuw, waarna het overging op het geslacht De Douvrijn. In 1696 werd het landgoed verkocht aan George Lauder; hij werd in 1698 kolonel bij het infanterieregiment Schotten van het Staatse leger. Van zijn familienaam komt de bijnaam het Ladderkasteeltje. Het kasteel is daarna nog verschillende keren van eigenaar gewisseld, van een graaf naar een markiezin en zelf een echte prins (de Robecq).

Bij de Belgische opstand werden in 1831 enkele bataljons van de Zuid-Hollandse schutterij in het kasteel gelegerd. Die hebben veel schade aangericht. Zo zijn kozijnen en deuren uitgebroken en binnen in de kamers van het kasteel verbrand. In 1832 brandde de kasteelboerderij helemaal af. Die brand was ontstaan op de hooizolder boven de koestal, waarschijnlijk door onvoorzichtigheid. Gelukkig konden de bewoners, A. Grauwmans met zijn vrouw en acht kinderen, de boerderij net op tijd verlaten. Daarna is het kasteel afgebroken en met de stenen daarvan is de Hoeve Daasdonk gebouwd. Dit is door Dr. F.A. Brekelmans in 1984 beschreven in Jaarboek De Oranjeboom 37.

Op het landgoed bevindt zich verder nog de hoeve De drie Zwaantjes, bestaande uit een langgevelboerderij, een karhuis, een Vlaamse schuur en een bakhuis. In 1967 werd de hoeve ingrijpend gerestaureerd. Van hieruit begint de vroegere oprijlaan naar het kasteeltje.

 

Publicatie 49 (9-3-2023) reactie

Eerder geleden plaatsen we een foto uit 1979 van een terrasconcert van de Galderlanders bij het Wapen van Nieuw-Ginneken. Frans van Gils uit Baarle-Hertog stuurde ons een email dat hij er meer van wist. Bij een bezoekje aan hem samen met Louis Vriens, werd dat wel duidelijk. Frans woonde destijds in Ulvenhout en kwam uit een muzikale familie, waarvan bijna iedereen lid was van Harmonie Constantia. Frans had in Tilburg het conservatorium gedaan. Maar hij werkte toen ook in het bedrijf van zijn vader Sooi. Op verzoek van zijn oom Miel van Gils heeft hij de Galderlanders het muziek maken bijgebracht. Zijn “ome Mul” was destijds uitbater van het café Het Wapen van Nieuw-Ginneken, nu Wapen van Galder. Daar waren ook de repetities.

Het begon met leden van Carnavalsvereniging de Leegwippers uit Galder, die in 1972 graag met een orkest wilden beginnen. Het gezelschap kon nog geen noot spelen of lezen. Maar ze waren wel heel gedisciplineerd en volhardend. Er moesten instrumenten worden gekocht en de kleding werd zelf gemaakt door Hannie Christianen. Na lessen van Frans was hun eerste optreden bij de opening van de schietbaan van de kruisboogvereniging. Ze speelden toen de “Kruisboogpolka”. Daarna traden ze op in de Leeuwerik. Later kwam de wens om Egerländer muziek te gaan spelen, die toen populair was. Dat ging zo goed dat ze zelfs hebben meegespeeld bij het Oostelijk kampioenschap in Almelo. Behalve lesgeven speelde Frans bij de Galderlanders zelf ook mee op zijn trompet. Hij was ook bij een orkest in Oosterhout.

De terrasconcerten op zondagen zijn ontstaan op initiatief van Miel van Gils en later door Jan en Els van Gils voortgezet, met medewerking van het koor van Galder-Strijbeek onder leiding van Willemse. Daar kwamen toen veel mensen kijken. Zo’n concert begon in de ochtend met een mis van kapelaan van Pinksteren. Samen met het koor mochten ze ook optreden bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nieuw-Ginneken. Verder zijn de Galderlanders met Vader Abraham (Pierre Kartner) op TV geweest bij Op Volle Toeren. In 1982 hebben ze het tienjarig jubileum gevierd. Daarna kwamen er nieuwe mensen bij van buiten Galder en dat luidde al snel het einde in van de Galderlanders.

Voor Frans van Gils waren de Galderlanders een keerpunt in zijn carrière: “Het avontuur bij de Galderlanders heeft mijn leven veranderd.” Na het volgen van een dirigentencursus werd hij dirigent van de PTT-harmonie in Breda en van Sint Remi in Baarle-Nassau/Hertog. Daar gaf hij ook leerlingen les. Verder werd hij fulltime vakleerkracht op verschillende basisscholen in Oosterhout.

Wat blijkt nu? Het terrasconcert van de foto die we eerder plaatsten was wel georganiseerd door de Galderlanders, maar zij staan zelf helemaal niet op de foto. Dat was een ander orkest. Daarom plaatsen we nu wel een mooie foto van de Galderlanders, in het prille begin. Met dank aan Frans van Gils voor dit unieke stukje geschiedenis van Galder-Strijbeek.

Op de foto staan van links naar rechts: Frans van Gils (trompet en muzikaal leider), Ad Hofkens (schuiftrombone), Rien Koeken (schuiftrombone), Jan Nooren (bariton), Sooi van Gils (tenorhoorn), Emiel van Gils (tuba) en Jan Graumans (es bas).

Zittend van links naar rechts: René Loomans (slagwerk), Christ Jansen (klarinet), Jan Dekkers (cornet), Henk Goos (grote trom), Bart Martens (bugel) en Jos Christianen (trompet).

 

Terrasconcert met ander orkest dan Galderlanders

Publicatie 48 (30-2-2023)

Twee weken geleden plaatsten we een oude foto, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De vraag was: Wie van de drie is Adriaan Vermeeren? Adrienne de Bie-Feskens heeft de verlossende reactie ingestuurd. Zij herkende haar opa meteen. Het is de man rechts op de bok. Adrienne heeft haar hele jeugd naast haar opa en oma gewoond. Ook was ze bekend met zijn verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Ze weet te vertellen dat zijn kinderen helaas allemaal overleden zijn. Afgelopen zomer haar moeder Betsie Feskens-Vermeeren en een paar maanden later Frans Vermeeren. Met deze belangrijke informatie hoopt Ton Bluekens op andere foto’s in zijn verzameling ook Adriaan Vermeeren te kunnen identificeren.

Adriaan, die gedurende de Eerste Wereldoorlog in militaire dienst zat, heeft de foto als postkaart op 19 november 1915 verstuurd. Hij schrijft wanneer hij thuis op bezoek wil komen. Ton Bluekens heeft de kaart recent bemachtigd en aan zijn verzameling kunnen toevoegen. Hij heeft nu diverse foto’s waar Adriaan Vermeeren met meerdere personen op staat, maar we wisten eerder niet welke persoon Adriaan was.

Adriaan stuurde de postkaarten naar zijn stiefvader Cornelis Willemse en zijn moeder Maria Joanna Pemen in Strijbeek. Hun adres was Wijk C 359. In 1924 zijn zij verhuisd naar Meersel-Dreef, toen nog gemeente Meerle. Daar kwamen ze beiden oorspronkelijk ook vandaan. Zie ook publicatie 13 (3-6-2022). Adriaan heet voluit Adrianus Henricus Vermeeren. Zijn vader was Petrus Adrianus Vermeeren. Adriaan is geboren te Strijbeek op 25 januari 1892, was gehuwd met Adriana Jochems en is overleden te Galder op 3 maart 1977. 

 

Foto en postkaart Adriaan Vermeeren (klik om te vergroten)

Publicatie 47 (23-2-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1977 van de carnavalsoptocht in Galder. Herkent u iemand op de foto? Wat wordt uitgebeeld? Wat weet u nog van deze optocht en van het carnaval in Galder toen?

Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda nr. JVG19740420008

Publicatie 46 (16-2-2023)

We plaatsten een foto van een boerderij uit 1971, met adres Zwaantjesweg 4. Nico Nooren heeft een reactie ingestuurd. Hij weet te vertellen dat de familie Koeken deze boerderij heeft gebouwd in 1937.  Die familie heeft er een gemengd bedrijf gehad, totdat de gemeente Breda deze kocht in 1972. De boerderij is toen afgebroken voor de zandwinning voor de aanleg van de A16 en bouwprojecten in Breda.  De plaats waar deze boerderij stond, is nu de zuidelijke plas van de Galderse meren.  

Foto Jos Sprangers, Breda Beeldcollectie NG19710018

Publicatie 45 (9-2-2023) reacties

We plaatsten we een foto uit 1974 van de kruisboogvereniging in Galder. Daarop zijn vier reacties binnengekomen.

Henriëtte Geerts uit Chaam was verrast een foto te zien in Ons Weekblad van haar opa en oma. De man met de kruisboog in zijn hand is haar opa, burgemeester Wim de Kort van de toenmalige gemeente Nieuw-Ginneken, die de nieuwe schietbaan van kruisboogvereniging Sint Jacob in Galder opende. Het was in het laatste jaar dat haar opa burgemeester was van die gemeente. Op de foto staat hij zoals altijd onafscheidelijke met een sigaar in zijn mond. Rechts daarvan staat Henriëtte’s oma Jeanne de Kort-Beljaars.

Peter van Opstal is even te rade gegaan bij Jan van Gils in Meersel-Dreef. Die is oud-eigenaar van Café het Wapen van Nieuw-Ginneken. Thans heet dit café het Wapen van Galder. De foto is daar genomen in de toenmalige schietkooi. De man links die de kruisboog ondersteunt en aanwijzingen geeft, is Wil van den Brandt, Peter’s voorganger bij het GSU. De man achter de burgemeester is Emiel van Gils, vader van Jan en toen de eigenaar. De jongeman rechts achter de vrouw van de burgemeester is Jan van Aert en links in de deuropening is waarschijnlijk Jos Graumans.

Marie-Louise van den Brandt is de dochter van Wil van den Brandt, die helaas ruim twee jaar geleden is overleden. Zij weet te vertellen de KBV Sint Jacob was opgericht in 1973. In 1974 was de schietbaan klaar en deze werd toen feestelijk geopend. De vereniging is al een aantal jaren geleden opgeheven. De schietbaan moest daar verdwijnen en door het kleine aantal leden was het niet meer rendabel om een nieuwe te bouwen. Een geschikte locatie op Galder was er ook niet.

Frans Goethals weet nog toe te voegen dat Galder toen een prima kruisboog vereniging had. Kees Graumans streed op Europese wedstrijden.

Publicatie 44 (2-2-2023) reactie

We plaatsten we een foto uit 1971 van een boerderij met adres Zwaantjesweg 3 in Breda. Nico Nooren heeft een reactie ingestuurd. Hij weet te vertellen dat de boerderij aan de Zwaantjesweg 3 wat verscholen lag achter bosjes. Verder vertelt hij dat de boerderij werd gepacht door de familie Bruygoms-Aarts, die er een gemengd boerenbedrijf had. De eigenaar was de familie Raming, van de winkelketen die 1972 werd overgenomen door V&D. De boerderij is beginjaren ‘70 gekocht door de gemeente Breda en daarna afgebroken. Er was toen veel zand nodig voor de bouw van huizen in de Haagse Beemden en de aanleg van de autosnelweg A16. En later ook de A58 en knooppunt Galder. De zandwinputten kregen de naam Galderse meren. De boerderij stond dichtbij waar nu de noordelijke plas is.

Publicatie 43 (26-1-2023) reactie

We plaatsten we een foto van een boerderij op de Strijbeekseweg die net over de grens ligt, in Meerle. Voorheen was op deze plek herberg In de Oude Vos. We kregen de volgende reactie van de heer Jef Jacobs in Meersel-Dreef.

De hoeve is gelegen op Strijbeek, vroeger Meerle maar thans Meersel-Dreef.

Bij openbare verkoop van 21 januari 1901 voor notaris Antonius Versteylen te Meir (Meer) werd de hoeve omschreven als "Eene beste boerewinning met wel gekalandeerde herberg 'in den Vos', bestaande uit een sterke huizing met stal, schuur en aanhoorige gebouwen ..." Kopers waren de vijf kinderen Jansen Carolus (ongehuwd), Cornelia (gehuwd Eduard Schrijvers), Josephus (gehuwd Antoinetta Vissers), Carolina (gehuwd Frans Laurijssens) en Ludovica (ongehuwd) maar uiteindelijk zou Josephus Jansen door uitkoop en erfenis de enige eigenaar worden.

Josephus Jansen en Antoinetta Vissers hadden twee kinderen Leopold en Maria (gehuwd Louis Jacobs). Josephus Jansen overleed op 9 mei 1929 en uiteindelijk werd Leopold Jansen (gehuwd Nel Bastiaansen) na familiale verdeling de eigenaar van de hoeve. 

Publicatie 42 (19-1-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1964 van een boerderij met adres Grazenseweg 6 in Strijbeek. Opmerkelijk is de waterput op het erf. Wat weet u van deze boerderij of van de bewoners?

Foto J.A.M. Grauwmans, Breda Beeldcollectie NG19770080

Publicatie 41 (12-1-2023) reactie

Twee weken geleden plaatsten we een foto uit 1977 van een boerderij met adres Galderseweg 10. Jeanne Christianen stuurde een reactie in. Het is de boerderij waar ze is geboren en tot haar dertiende jaar heeft gewoond. De boerderij was van de familie Christianen-van Dun, bestaande uit haar vader, moeder, vijf zonen en vier dochters. In 1973 is de boerderij van haar ouders overgegaan naar haar oudste broer Kees. De nog niet ‘uitgevlogen’ broers en zussen verhuisden mee naar de overkant van de straat, waar een mooi nieuw huis was gebouwd. Kees bouwde zelf ook een nieuw huis en de boerderij werd later gesloopt.

Foto J.A.M. Grauwmans, Breda Beeldcollectie NG19770080

Publicatie 40 (5-1-2023)

Deze week plaatsen we een foto van een oude boerderij, met de gevelnaam ‘Hoeve Kruispad’, adres Ballemanseweg 1a in Galder. Wie kan iets vertellen van deze boerderij?

Foto Frans Brekelmans, Breda Beeldcollectie NG19830065

Publicatie 39 (30-12-2022) reactie

We plaatsten op 30-12-2022 een foto van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) op het schoolplein van de oude Sint Mattheusschool in Galder. Frans Goethals heeft een reactie ingestuurd. Wat hij uit zijn prille jeugd weet, is dat het lokale afdelingen waren van een provinciale organisatie. De doelstelling was het ontwikkelen van jonge boeren, zowel de jongens als de meisjes. Ook kon men elkaar zo ontmoeten en sport bedrijven, onder meer atletiek. Het was wel een nuttige organisatie en het bracht de jeugd ook wat buiten het eigen dorp. Frans weet nog dat Galder een hele fanatieke sportgroep had en daarmee de regionale topper was op de sportdagen. Op de voorste rij zit aan de rechterkant zijn overleden broer Jan. 

Na de eerste reactie van Frans op deze publicatie heeft Nico Nooren alle ontbrekende namen aangevuld, met behulp van een aantal andere mensen die hij hiervoor speciaal heeft bezocht. Nico wist te vertellen dat de foto in 1954 is gemaakt bij het 25 jarige jubileum van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) in Galder.

V.l.n.r. op de eerste rij (zittend): Toon Bastiaansen, Jan Mertens, Jan Schalk, Jan Snepvangers, schoolhoofd Van der Made, Sjef Braspenning, Kapelaan De Nijs, Jan Snoeijs, Nil Martens, Jack Verheijen, Cor Christiaanen, en Jan Goethals.

V.l.n.r. op de tweede rij: Bart Roovers, Frans van Dun, Chiel Veltom, Jan van Aert, Harrie van der Velde, Jan Gooyers, Piet Roovers, Louis Martens,  Kees Koeken, Kees Bastiaansen, Jack van der Velde, Jaeneke Huijben, Sjaak van Aert, en Kees Schalk.

V.l.n.r. op de derde rij: Jan Jochems, Toon Snoeijs, Koos Jochems, Jan Schalk, Dre Jochems, Sjef Snoeijs, Toon Verschuren, Rien Nouws, Frans Hermans, Jaeneke Gooyers, Jan Schalk, Piet Bogers, en Harrie Kox.

V.l.n.r. op de vierde rij: Jan Vermeeren, Toon van Alphen, Ben van Alphen, Toon Bastiaansen, Fon Mertens, en Piet Bastiaansen, en beetje naar rechts Toon Snoeijs.

 

Foto uit collectie HKK Paulus van Daesdonck

 

Publicatie 38 (23-12-2022) reactie

Foto uit collectie HKK Paulus van DaesdonckTwee weken geleden plaatsten we een foto van café Grenshof in Galder, Galderseweg 101. Carla Hereijgers van den Broek stuurde een reactie. Zij wist te vertellen dat in het café Grenshof haar opa Klaas van den Broek woonde en ze daar toen ook een slagerij en een bakkerij hadden. Haar opa runde het café en haar ooms Frans en Kees en haar vader Jack de slagerij en bakkerij. Later is dat overgenomen door haar oom Frans en daarna door de familie van Strien.

Voorts kregen we van Kees van Dun een heel uitgebreide reactie. Hij heeft er zo’n dertig jaar in de buurt gewoond. Het café heette oorspronkelijk Bellevue zoals nu weer op het raamkozijn staat. Zijn herinnering gaat terug naar de vijftiger jaren. Toen was de uitbater van café Grenshof de familie van den Broek. Klaas en Janske bestierden het café en daarbij een slijterij en een slagerij. Naast het café stond aan de Markweg nog een grote zwarte houten Vlaamse schuur. Deze werd gebruikt voor opslag en soms voor buurtactiviteiten.

Café Grenshof was ook het buurtcafé van buurtschap Kersel, waar Kees van Dun was opgegroeid. Hij herinnert zich dat in het café vaak feestjes waren van buurtbewoners, zoals bij verloving en huwelijk. Het was gebruikelijk in die tijd dat de huwelijkskandidaat een ‘vatje’ gaf voor de buurtbewoners. Ook de bushalte van de BBA bus naar Breda was bij het café. In die tijd gingen veel Belgen boodschappen doen in de stad (Breda).

Legendarisch was in die tijd de beleving van de mensen die zomers op de fiets naar de Acht van Chaam gingen of terugkwamen en alle ‘kapellekens’ onderweg  aandeden. Het was dan feest van ‘s morgens vroeg tot diep in de avond en de jukebox maakte overuren. Na het overlijden van Klaas heeft zoon Frans van den Broek de boel overgenomen. Frans is later getrouwd met Godeliva Schrikxs en heeft in Meersel Dreef café Stad Lourdes lange tijd uitgebaat. Café Grenshof werd vanaf die tijd uitgebaat door Drik en Rika van Strien, een voormalig schippersechtpaar dat de vaste wal had opgezocht en tevens van de slagerij een cafetaria heeft gemaakt. Later kwam een beetje de klad in de buurtcafés en kwam het pand leeg te staan, zoals Kees van Dun op de foto ziet. Nu is het al jaren als woonhuis in gebruik.

Publicatie 37 (16-12-2022) reactie

Deze keer een foto van een muziekgezelschap in Galder dat vanaf de Galderseweg de Sint Jacobsstraat op marcheert. Hierop is een reactie gekomen van Toon Verleije uit Meersel-Dreef. Hij is lid van de fanfare ‘Voor Eer en Deugd’ van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Toon weet te vertellen dat op de foto die fanfare ook is afgebeeld. Hij heeft dezelfde foto ook gevonden in het archief van de fanfare, dat wordt bijgehouden door Frans Jacobs. Daarbij staat een tekst geschreven. Zo is het duidelijk dat de foto is genomen op 10 augustus 1952, ter gelegenheid van de Eremis van Pater Bonaventura. Toon weet verder te vertellen dat dit de religieuze naam is van Piet van Dun uit Strijbeek. Pater Kapucijn Piet van Dun is geboren op 19 maart 1926 en vertrok op 24 november 1952 als missionaris naar Ubangi in Zaïre, waar hij bleef tot 22 maart 1997. Hij overleed in Tilburg op 19 april 2004.

Op de tekst staan ook namen van een aantal muzikanten: Adriaan van Meer (vaandel), Adriaan van Dongen (grote trommel), Jac Paandjes (dirigent), Frans Jacobs (trompet), Hubert Schrickx (kleine trommel), Cor Feskens (bugel), Adriaan Vermeeren (bugel), Jac Jacobs, Adriaan van Dun (bariton). Ook staat vermeld dat we in de achtergrond nog de oude boerderij van Jan Bastiaanssen zien. Deze is begin jaren ’60 afgebroken.

Foto uit collectie fam. Bastiaanssen-Rijken

Publicatie 36 (9-12-2023) reactie

Twee weken geleden plaatsten we een klassenfoto van de Sint Mattheusschool in Galder. Daarop is een reactie binnengekomen van de heer Will Verheijen uit Ulicoten; hij woonde vroeger in Strijbeek. Will denkt dat de foto is gemaakt in 1964 aan de voorkant van de oude Mattheusschool aan de Galderseweg. Het waren volgens hem kinderen uit de 3e klas en de 2e klas.

Op de voorste rij herkent hij v.l.n.r.: Maria Jansen, Jozef van Opstal, Christ Bax, Anton van Exsel, Kees van Veltom en Christ van Dun.

Op de 2e rij v.l.n.r.: onbekend, onbekend, Jeanne Mertens, Nellie Roelands, Anja van Alphen, Annie Moelands, Lenie van Kuijck, Jeanne de Roover, Maria van Haperen (correctie), Els van Opstal, Jose de Roover, Hennie van Dun, Frank van Dun.

Op de 3e rij v.l.n.r.: Oomen, Wim Vriens, Jack de Roover, Jack Kox, Maria de Roover, Magda van Boxel, Toon van Dun, Jan Vermeeren, onbekend en Toon Mertens.

Op de achterste rij herkent hij v.l.n.r. Hans Wantia, Bart Wantia, Henny Hermans, Jan de Roover, Christ Rens, Stan Christiaenen, Cor Hermans, Maria van Exsel (?), Juffrouw Oomens, Toon v/d Velden, Will Verheijen (hijzelf) en onbekend.

Will Verheijen herinnert zich verder dat Juffrouw Oomens altijd met de brommer vanuit Breda naar Galder kwam gereden en zich dan eerst moest omkleden voordat ze les ging geven. Met Sinterklaas werden ze altijd getrakteerd op chocolade beestjes.

Foto uit Collectie HKK Paulus van Daesdonck

Publicatie 35 (2-12-2023)

Deze week plaatsen we een foto uit 1986 van een aantal bezoekers van café Leijten in Galder. Waarom wordt hier een bankbiljet tegen het licht gehouden? Herkent u personen op deze foto?

Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19860107004

Publicatie 34 (25-11-2022)

Deze week plaatsen we een foto uit 1994 van een protestactie van agrariërs in Galder. Wat weet u van deze protestactie? Waarom werd deze protestactie georganiseerd? Herkent u personen op de foto?

(Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19940307025) (Nr. 34)

Publicatie 33 (18-11-2022) reactie

Deze week plaatsten we een foto uit 1980 van een popfestival in Galder. Daarop is een reactie gekomen van Peter van Opstal uit Galder. Hij is er niet zeker van of dit al bij de Leeuwerik was of bij Jan van Gils. Peter ziet dat de foto is genomen achter de band Earthquake. De drummer is Jack van Aert, zittend met bas zijn neef ook Jack van Aert, zang Johan van der Velden en naast Johan de veel te vroeg overleden Frits Reyns. Een ander lid van de band is Adri Van Aert, maar die staat niet op de foto. In het publiek ziet Peter nog meer bekenden waaronder zijn vrouw Lia Jochems.

(Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19800419044) (Nr. 33)

Publicatie 32 (11-11-2022) reactie

Deze week plaatsten we een foto uit 1982 van het oude veilinggebouw in Galder. Daarop is een reactie gekomen van Frans Goethals. Hij geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van het veilinggebouw. Voordat Galder een veilinggebouw had, werd het fruit verzameld bij Café het Kruispunt. Janus en Annie van Opstal runde het café en hadden ook een vrachtwagen voor vervoer naar de veiling aan de Belcrumweg in Breda. De broer van Janus, Sjef van Opstal, was keurmeester. Janus van de Velde was de vrachtwagenchauffeur. De tuinders brachten hun producten, voornamelijk aardbeien en frambozen, dagelijks naar het plein bij het café. Van Opstal bracht de producten naar de veiling in Breda, waar alles ‘onder de klok’ verhandeld werd. Er werd niet gehandeld in Galder. Door groei van het aanbod kwam er behoefte aan een gebouw waar de producten uit de zon en regen gewogen en gekeurd konden worden.

In de Sint Jacobsstraat, op de huidige huisnummers 26 t/m 32, werd rond 1960 de veiling gebouwd. Het gebouw heeft vele jaren dienst gedaan. Bij gebrek aan een dorpshuis zijn er toen ook fancy fairs in gehouden. Een klein gedeelte van het gebouw was in gebruik bij de Boerenbond. Jan van Aert was er zaakvoerder en verkocht er bestrijdingsmiddelen, kunstmest, gereedschap, touw, spijkers enz. Door schaalvergroting bij de tuinders gingen die zelf met hun producten naar de veiling in Breda. Daardoor werd de veiling in Galder overbodig en werd afgebroken om plaats te maken voor nieuwe huizen.

(Foto J.A.M. Grauwmans, Stadsarchief Breda, nr. NG19820028) (Nr. 32)

Publicatie 31 (4-11-2022) reactie

We plaatsten we een foto uit 1983 gemaakt door Johan van Gurp. De foto is genomen op het schoolplein van de Mattheusschool in Galder. Op de foto staan leerlingen, leraren, leraressen, een pater een twee zusters. 

We kregen een reactie van Frans Verheijen uit Ulvenhout. Hij herkende op de foto de twee onderwijzers met een stropdas aan. De man met donkere haren en een donker jasje is Jan Rops uit Ulvenhout. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Chaam, waar hij nu nog woont.  Hij was ook bestuurslid van de harmonie Constantia te Ulvenhout. De man met het lichte kostuum en de lichte haren was Wim Willemsen, hoofd van de school en wethouder van de gemeente Nieuw-Ginneken. De onderwijzer met de baard op de achterste rij zou Kees van der Made kunnen zijn. Hij volgde later Wim Willemsen op als directeur en ging met pensioen in 1963. De onderwijzeres met de donkere bril zou Riet Foesenek kunnen zijn (Riet van den Broek-Foesenek), Zij is geboren in Effen en woont nu in Rijsbergen. Frans weet dat echter niet zeker.

De pater op de foto is pater Wilfried (Alfons Mertens) uit Galder en kapucijn te Meersel-Dreef. Hij is jaren geleden op hoge leeftijd overleden. Hij is geboren te Galder en was een graag geziene gast bij Paulus van Daesdonck in Ulvenhout.

(Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19831012071) (Nr. 31)

Publicatie 30 (28-10-2022) reactie

Deze week plaatsten we een foto uit 1987 van de Sint Hubertuskapel in Strijbeek met op de voorgrond het toenmalig bestuur van de buurtvereniging. Daarop zijn reactie binnen gekomen. Marij Stevens uit Chaam herkent haar oom Louis Remeijsen rechts in het midden; Marij herinnert zich dat Louis veel bezig is geweest met de buurtvereniging. Leny Antens heeft daarna ook een reactie gestuurd; zij herkent iedereen op de foto. Links staan van voor naar achter: Jeanne Gommers, Hans van de Boom, Jacqueline van Gestel, Janus van Dun en Helene de Roover. Rechts staan van voor naar achter: Carla Hereijgers, Louis Remeijsen, Jos van Exel en Maria Jansen.

(Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19870507006) (Nr. 30)

Publicatie 29 (21-10-2022) reactie

Deze week plaatsten we een foto van Johan van Gurp voor De Stem uit 1974. Daarop is een reactie gekomen van Marie-Louise van Aert. Zij wist te vertellen dat de foto gaat over een jubileum van de KVO. Het was inderdaad het 25-jarige bestaan van de afdeling Galder-Strijbeek. Marie-Louise ziet haar moeder Nelly van Dun-Janssen aan de linker tafel, rechts te midden van haar buurvrouwen, Nel Roovers, Sjan Gommers, José van Exsel en tante Rina van Dun. Daarna is nog een reactie binnengekomen van Marij Stevens uit Chaam. Zij herkende haar om Louis Remeijsen als de meest linkse van de vijf mannen op de foto.Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19741023010

Publicatie 28 (14-10-2022) reactie

We plaatsten we een foto van de Ronde van Galder uit 1977. De foto is gemaakt door Johan van Gurp voor De Stem. De ronde van Galder is jarenlang een sportief hoogtepunt geweest voor de sportminnende Galderse gemeenschap. Ton Bluekens heeft de volgende reactie gegeven. Op deze foto zien we de winnaar van de ronde van Galder 20 maart 1977: Gerard Vianen. Gerard reed zijn laatste jaar als beroepsrenner bij de ploeg Marvic Benco.

Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19861027037

Publicatie 27 (7-10-2022) met aanvulling

Deze week plaatsen we een foto uit 1979, van Johan van Gurp voor BN De Stem, met de tekst: "Inwoners van Strijbeek komen samen bij de Sint Hubertuskapel voor, zo te zien, een bijzondere gebeurtenis." Daarop is helaas geen reactie gekomen. In het stadsarchief konden we de volgende informatie vinden. Voorafgaand door de drumband en harmonie ‘Voor Eer en Deugd’ en gevolgd door de bevolking van Nederlands en Belgisch Strijbeek, vertrok zaterdag 3-11-1979 een bonte stoet vanaf café Oud-Strijbeek naar het geheel gerestaureerde kapelletje bij de grens. Reden van deze stoet was de zegening van een nieuw verworven Sint-Hubertusbeeld, dat in de nis van het kapelletje is geplaatst.

Wat weet u van deze foto? (Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19791103020) (Nr. 27-1)

Publicatie 26 (30-9-2022) reactie

Deze week plaatsen we een foto van café Leijten in Galder uit 1986. De foto is gemaakt door Johan van Gurp voor BN De Stem. Kees en Leentje Leijten waren jarenlang de uitbaters van dit authentieke café. Het café heeft uiteindelijk plaats gemaakt voor nieuwbouw. Vragen: Herkent u personen op deze foto? Wat weet u allemaal van café Leijten? Mogelijk kent u nog leuke anekdotes of bijzondere gebeurtenissen uit vroeger jaren. 

Tiny Adriaensen uit Alphen heeft daarop gereageerd. Zij was als kind van 1952 tot 1957 vaak bij haar opa in Galder op vakantie. Het huis van haar opa was de twee onder-een-kap aan de linkerkant van de foto. Zij herinnert zich dat de uitbater toen de familie Van Opstal was. Dat is waarschijnlijk correct, want Kees en Leentje Leijten zijn in 1968 in dit café gekomen, toen In ’t Kruispunt geheten. In 2005 zijn ze ermee gestopt en hebben het pand toen verkocht.

Wat weet u van de foto? (Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19861027037) (Nr. 26-1)

Publicatie 25 (23-9-2022) reactie

Deze week plaatsen we een foto uit 1975. Afgebeeld is de carnavalsoptocht in Galder-Strijbeek. De foto is gemaakt door Johan van Gurp voor BN De Stem. José den Ronde-van Dun heeft een reactie ingestuurd. Ze ziet op de vliegtuigwagen Kees Rens en Henny van Riel. Achter de wagen loopt haar vader Nil van Dun. Hij zat toen in de Raad van Elf. De schutter was Kees van Dun; die informatie is, als correctie, van hemzelf gekomen. De foto is genomen op de Strijbeekseweg tussen (destijds) café Oud-Strijbeek en de Hubertuskapel. Foto Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19750208058

Publicatie 24 (16-9-2022)

Deze week plaatsen we een foto van de kermis in Galder, waarschijnlijk uit 1979. De foto is gemaakt door Johan van Gurp voor BN De Stem. De kermisattracties stonden toen nog opgesteld op het pleintje tussen café Leijten en de oude Mattheusschool.

Vragen: Herkent u personen op deze foto? Welke gebeurtenis is u bijgebleven als u aan de kermis van Galder denkt?

 

Publicatie 23 (9-9-2022) reactie

Deze week plaatsen we weer een foto van Johan van Gurp van zijn werk bij BN De Stem. De foto dateert uit 1975. Inwoners van Strijbeek leggen nieuwe beplanting aan rondom de Hubertus kapel.

Vragen: Herkent u personen op deze foto? Waarom werd deze nieuw beplanting aangebracht? 

Daarop zijn twee reacties gekomen. Adrie van Boxel uit Strijbeek herkent de twee mannen op de foto: Janus van Dun en Toon van Exsel. Peter Feskens herkent daarnaast ook een aantal kinderen: André en Johan Feskens, en Karel en Frank Kennes. Het huis op de achtergrond is zijn ouderlijk huis. Peter denkt dat de kapel was opgeknapt en daarna de beplanting aan de beurt was. De bomen die er eerst stonden waren toen gerooid. 

 

Publicatie 22 (2-9-2022)

Deze week plaatsen we weer een foto uit de collectie van Ton Bluekens; contactgegevens: email awa.blue@telenet.be en tel 06-53692447. De foto is gemaakt in 1965 bij de grensovergang in Strijbeek. De boerderij achter het 'kotje' van de douane staat er nog. De vraag is wie er op de foto staat. 

Publicatie 21 (26-8-2022) reactie

Deze week plaatsen we een foto van Johan van Gurp van zijn werk bij BN De Stem. De foto is gemaakt in augustus 1982 bij een spelletjesdag met onder meer hockey, ringsteken en een kruiwagenrace. Daar is een reactie op gekomen van Frans Goethals. Hij wist te vertellen dat de foto niet op het schoolplein is genomen, maar op het sportveld achter de oude Leeuwerik. De hoge ramen zijn van de sport/feestzaal. Frans herkent een aantal personen: in de linker kruiwagen Toon van Riel, daarachter (met open jas) Jos van der Velden (senior). Tussen de twee kruiwagens ziet hij Leo van Boxel en rechts daarnaast Jos van Exsel.

Foto door Johan van Gurp, Stadsarchief Breda, nr. JVG19820815020)

Eerdere publicaties

Klik hier voor volgende pagina

Heemkundekring

Galder en Strijbeek zijn deel van het werkgebied van heemkundekring Paulus van Daesdonck. Hun werkgebied strekt zich uit over de oude heerlijkheid Ginneken en Bavel, de oude gemeente Ginneken en Bavel en de voormalige gemeente Nieuw Ginneken. Paulus heeft een eigen museum en ook een website: www.paulusvandaesdonck.nl. Het museum staat in Ulvenhout en is gratis toegankelijk. De heemkundekring heeft als belangrijkste doel om ons erfgoed goed te bewaren en toegankelijk te maken voor leden en andere belangstellenden. Het gaat dan met name om voorwerpen, gebouwen, archeologie, (foto) archieven en in het bijzonder om verhalen. Dat laatste gebeurt met lezingen en met publicaties. 

Ton Bluekens

Ton Bluekens met schilderij uit GalderTon Bluekens verzamelt al zo’n 30 jaar hele oude foto’s uit de omgeving, waar hij affiniteit mee heeft. Ook bezit hij een aantal lokale schilderijen. Ton is geboren in Chaam en woont sinds 1998 in Meersel-Dreef. Verre voorouders van hem komen uit Minderhout en Hoogstraten. De naam Bluekens komt daar ook vandaan. Zijn collectie bestaat uit meer dan 3000 foto’s en ansichtkaarten. Ton steekt veel energie in het uitbreiden van zijn verzameling en gaat daarvoor, als het kan, ook naar ruilbeurzen voor verzamelaars. Bij alle foto’s probeert hij het verhaal te vinden dat erbij hoort. Hij is ook lid van een drietal heemkundekringen in de buurt waaronder Paulus, die al veel lokale historie in beeld hebben gebracht. Toch heeft Ton nog een hele serie foto’s waarvan het verhaal nog niet goed bekend is. Ton is overigens van plan om tijd te zoeken om zijn hele verzameling in te scannen en daarmee ook beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. Contactgegevens van Ton Bluekens zijn email awa.blue@telenet.be en tel. 06-53692447.

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail