Bronvermelding: Weekblad Nieuw Ginneken 13 mei 2020

Welkom op pagina KBO Galder-Strijbeek

U hebt deze pagina aangeklikt, wij vinden het fijn dat u meer van ons wil weten.

De in KBO staat voor Katholiek; dit is van oudsher zo genoemd. Nu in deze tijd is geloof binnen de vereniging niet meer zo van belang. Alle gezindten zijn bij ons welkom. 

De staat ook voor krachtig, want dat zijn wij. We zijn krachtig in het sociale element van onze gemeenschap, voor zowel onze leden en senioren als voor de rest van de gemeenschap. Er mag een beroep op ons worden gedaan en als het kan, dan zijn wij er met onze vrijwilligers.

De en de staan voor: bond van ouderen.

Onze afdeling is onderdeel van KBO Brabant. Deze geeft ons ondersteuning waar nodig en behartigt onze belangen zoals in politiek Den Haag. Wil u meer weten hierover, kijk dan op de website KBO Brabant.

Door de activiteiten zorgen wij ervoor dat u niet achter de geraniums hoeft te blijven zitten. Wat hebben wij te bieden als vereniging:

 1. er wordt gesport onder begeleiding van een sportcoach 
 2. hersengymnastiek met rikken
 3. jeu de boules in de buitenlucht en is het weer niet goed, dan doen we koersbal
 4. elke maand een fietstocht (in alle jaargetijden gaat deze door behalve wanneer het weer erg slecht is)
 5. creatief bezig zijn met papier, verf, wol, plakken knippen enz.
 6. een koor dat evergreens ten gehore brengt onder begeleiding van accordeon
 7. nordic walking
 8. tuin onderhoud bij de kapel
 9. elke maand een activiteit, wat heel divers kan zijn zoals bv. de Nieuwjaar borrel, midgetgolf, carnaval, bezoek museum enz.
 10. elke maand ontvangt u een nieuwsbrief van ons en het blad ONS van KBO Brabant

Verder geven wij workshops om te leren omgaan met tablet/ipad en hoe we online iets kunnen regelen. De kosten hiervoor zijn echt minimaal. Ook helpen wij u als u problemen hebt met b.v. formulieren in te vullen. Is het digitale verkeer voor u nog een onbekende weg? Wij kunnen u ondersteunen.

Het lidmaatschap is €20,- per jaar. Bent u 55 plus, dan kan deze prijs vast geen belemmering zijn om u aan te sluiten bij onze vereniging. Vergeet niet: zonder verenigingsleven kan onze gemeenschap Galder-Strijbeek niet leefbaar blijven. En in de toekomst zullen we toch steeds meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Bent u lid van onze vereniging, dan zal de drempel niet zo hoog zijn om toch eens iets te ondernemen of om iets te betekenen voor elkaar.

Wil u meer informatie mail naar secretariaat: marjes@van-etten.eu of bel 0622820075

Om u te overtuigen dat wij krachtig midden in de maatschappij en het leven staan, ontmoeten wij u graag vrijblijvend bij onze activiteiten, zodat u de sfeer en intentie van onze vereniging kunt voelen 

De kermis voorbereidingen in Galder zijn in volle gang. Met veel enthousiaste vrijwilligers jong en oud gaan we het weer mogelijk maken dat deze traditie voort kan blijven bestaan. Velen onder u weten het wel maar toch willen wij enige uitleg geven.

Doordat het van hogerhand niet meer mogelijk was om in Galder nog een kermis te laten draaien, is er een enthousiaste groep opgestaan, om deze traditie niet verloren te laten gaan.

Dit betekent wel dat alles op eigen kracht moet gebeuren voor zowel financiën als organisatie. Een hele klus die vorig jaar met een gevarieerd programma en goede afspraken met exploitanten wonderwel goed is gelukt. Zeker voor herhaling vatbaar in 2019.

Vrijdag is de opening met een dorps-BBQ, zaterdag gaan de spelen van start, zondag gaan wij senioren van 12-14 uur een lunch verzorgen, daarna neemt jeugdbelangen het over met spelen. 

Al deze dagen is er muzikale omlijsting.

Voor het hele programma met details leest u vast nog meer op de site of in dit weekblad.

Wat gaan wij Senioren-KBO doen op zondag 30 juni:  met veel vrijwilligers verzorgen wij een uitgebreide  lunch, helemaal ”self made”  zoals het afgelopen jaar met succes. Laat u ook dit jaar weer verrassen en schuif aan in de gezellige tent op het plein bij de Leeuwerik. Het is voor iedereen, elke leeftijd, ook van buiten Galder en Strijbeek bent u welkom.  Voor de senioren een idee om met kinderen en kleinkinderen de kermis te bezoeken en dit als start daarvan te maken. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Volwassenen €8,50 en kinderen tot 12 jaar €3,50.

Opgeven kan: marjes@van-etten.eu of telefonisch 0622820075 

Kaarten kopen kan ook als ze bij u aan de deur komen van de kermiscommissie. Dit is alleen in Galder. 

Noteer de datum: 30 juni voor de lunch.  Aanvang 12 uur.

22 juni bezoeken we hondenpension Hogendonck in Strijbeek.

Arinda en Ton Braspenning hebben een hondenpension en dagopvang midden in de natuur in het Strijbeekse buitengebied. Wij mogen een kijkje gaan nemen hoe het daar reilt en zeilt.

Om 10 uur zijn wij welkom en krijgen we uitleg hoe ze daar te werk gaan met onze viervoeters.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag opgeven. Dit kan bij Corry, Staaiakker 5 in Galder of via bovenstaand mailadres.

We zien iedereen graag terug bij onze activiteiten.

De senioren gaan gezond de zomer in

We hebben onze jaarvergadering achter de rug en we kunnen zeggen dat we erg blij zijn met zo veel positieve inzet en reacties van onze leden. Hier kunnen wij als bestuur met frisse zin mee verder tot de volgende jaarvergadering in 2020.

Na de koffie met koffiekoeken, minder gezond maar wel lekker, deed onze voorzitter het welkom woord en gedenkt onze dierbaren die er dit jaar niet bij kunnen zijn.

Verkiezing nieuwe leden van bestuur is niet nodig. We zijn geen van allen aan het einde van een termijn en we willen ook niet tussen tijds aftreden. Als er leden zijn die graag een tijdje mee draaien om te weten wat wij zoal doen mogen dit geheel vrijblijvend doen. Het wil niet zeggen dat ze dan een plaats in moeten nemen binnen het bestuur. Het mag wel als er een vacature komt maar het moet niet.

De notulen van jaarvergadering en  jaarverslag 2018  worden voorgelezen en goed bevonden door de leden. Dit zelfde geldt voor het financiële verslag. Na ondertekening van de voorzitter beginnen secretaris en penningmeester aan een schoon nieuw jaar.

Bij de mededelingen worden alle vrijwilligers die ons ondersteund hebben heel hartelijk bedankt. Jan Vergouwen en Jan Gooyers met vernoeming omdat zij vele jaren elke maand een fietstocht hebben uitgezet en per 1 januari hiermee zijn gestopt. Twee andere leden hebben dit stokje overgenomen. Tevens hebben we een beroep gedaan op de leden om zich te melden als vrijwilliger voor het verzorgen van de kermis brunch/lunch. Na het onverwachte grote succes van 2018 met 250 deelnemers hieraan en helemaal op eigen kracht van de KBO heeft de kermis commissie gevraagd of wij het weer willen doen.  Zonder deze vrijwilligers zullen we zeker nee zeggen op dit verzoek. Hier over horen jullie vast nog meer in de loop van het jaar.

De contributie blijft ongewijzigd op €20,- als men bij sommige activiteiten een minimale bijdrage wil doen kan dit. Het is toch geen geld, weinig verenigingen waar je voor dit bedrag een jaar lid van bent, elke week diverse activiteiten en daar boven op elke maand een activiteit extra waarbij we bedrijven/ musea bezoeken of actief bezig kunnen zijn. 

De uitslag van het rik concours  is bekend gemaakt. Dit jaar waren er twee concoursen gedaan een in het najaar 2018 en een in winter 2019. De deelname en ambiance waren prima.

Na de pauze kwam de dokter langs.  Dokter Jan van Eijck uit Hilvarenbeek. Met dokterstas vol attributen om de gezondheid te checken en , voor onze vrouwen niet meer van toepassing, te helpen bij de bevalling. Het was niet van deze tijd gelukkig het was allemaal uit het dokters museum in Hilvarenbeek. Na al zijn smeuïge verhalen is onze conclusie: heel veel dingen van de vorige eeuw[en] zijn nog steeds actueel maar wat zijn we blij dat de wetenschap van nu ons kan helpen om gezond te leven.

Om terug te komen op de boven titel van dit verhaal: 15 april is er een workshop om gezond te blijven wonen in Galder- Strijbeek.   Deze workshop is bedoeld voor ALLE senioren van Galder-Strijbeek. Geen kosten aan verbonden. Het woord zegt het al: WORKshop we zullen actief zien en horen hoe we gezond kunnen blijven. Ook een tip om gezond te blijven:

 • Hoofd en voeten warm
 • Vul matig uwe darm
 • Zet de poort goed open
 • En laat de dokter naar de kloten lopen.

Voor iedereen fijne paasdagen onze Jan op de foto heeft de haas al gevangen en stuurt hem naar jullie allemaal om eieren te brengen. 

 

Workshop ‘Veilig wonen’ voor senioren in Galder-Strijbeek

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kan je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, braak en valincidenten? En hoe zit het met veiligheid in de directe woonomgeving? Met kleine aanpassingen en tips kan je je huis al veiliger maken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met raad en daad te worden bijgestaan. 

Op 15 april biedt KBO Galder-Strijbeek alle senioren van Galder-Strijbeek de gelegenheid om deel te nemen aan een interactieve workshop over dit thema. Aan de hand van concrete voorbeelden van alle dag wordt de veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgt u handige tips om de veiligheid te vergroten. Deze workshop verschilt van een eerdere informatie avond van de dorpsraad, doordat het met casus van alle dag voor senioren wordt gegeven.

Kom op deze dag. De workshop wordt gehouden in de Leeuwerik op 15 april van 13:30 tot ongeveer 16:00 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wij zorgen voor koffie en thee. De workshop is tot stand gekomen binnen het project Ons veilig thuis van KBO-Brabant. 

U kunt zich opgeven tot 8 april bij Corry op Staaiakker 5, of via email naar marjes@van-etten.eu.

KBO Links

Agenda

KBO-Brabant

Links voor senioren

Adressen

Uit Weekblad Nieuw-Ginneken:

 

 

 

 

 

Kringbedevaart in September 

 

 

BEZOEK HORTENSIA KWEKERIJ in Juli 

 

Een bezoek te brengen aan HORTENSIA kwekerij IRANA.

http://www.inrana.nl/ 

Midget golfen bij de Steengroeve in Chaam in juli 

De grootste deken van de wereld !

De Dames van de Crea club, Haken mee, om de grootste deken van de wereld te maken, wat georganiseerd wordt door Esmeralda de Vries uit Leeuwarden, en die vijf of zes voetbalvelden groot moet worden.

Inmiddels zijn en zeven dekens klaar, maar de Dames gaan nog even door. Als het doel bereikt is worden de dekens geschonken aan een goed doel. Lees meer...

 

In september staat een bezoek aan het provinciehuis gepland. (cadeau CDA) 

Te zijner tijd ontvang u hier meer informatie over. 

 

50 jaar KBO 

 

Senioren EXPO Veldhoven

 

 

DÉ BEURS VOOR DE 50-PLUSSER IN BRABANT

De 15de editie van de Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 10 tot en met zondag 15 januari 2017 in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

 

 

 

 

Op Woensdag 19 oktober 13.30 uur was er een themamiddag met het thema  “Bevordering Gezondheid”

 

Dhr. Emiel Houben, verpleegkundige op de pijnpoli in het Amphia ziekenhuis, komt ons deze middag vertellen over: Wat is pijn/soorten pijn en soorten Medicijnen.

 

Ook over fabels en feiten.          

Wat kan de patiënt zelf doen en beantwoord hij algemene vragen.

 

 Info: Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn wordt bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende herkend en behandeld. Daardoor zijn zij vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. 

http://www.pijnverpleegkundigen.nl/588/kwetsbare-ouderen 

 

Contactgegevens KBO

 • Jeanne Maas
  076-5612638
  Jeanneenkees@casema.nl
 • Marjes van Etten
  0622820075
  marjes@van-etten.eu
 • Corry Amiabel
  0640430020
  Galder@live.nl

Activiteiten KBO

Kerst

High TeaIedere week: jeu de boulesIedere maand: fietsen

Wat is er te doen in Galder-Strijbeek?

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek.

Maak ook gebruik van de Galder-Strijbeek pagina op onsalphenchaam.nl, voor berichten, prikbordadvertenties en nieuw: "hulp gevraagd"

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail