Hieronder staan de verschillende werkgroepen van de dorpsraad met een korte beschrijving.

U kunt op de naam van de werkgroep klikken om zo naar een aparte pagina te gaan met meer informatie over die werkgroep.

We kunnen altijd versterking gebruiken, dus als een onderwerp u aanspreekt neem dan contact met ons op en meld u aan voor een werkgroep.

De Dorpsraad kan alleen iets bereiken met uw hulp!

 

Doelstelling werkgroep Wonen:     

 • Promotie, profilering en positionering van onze dorpen. Zodat nieuwe inwoners of bezoekers hier komen en de huidige inwoners hier blijven.

Leden:  

 • Theo Kerkers
 • Joost van de Velden
 • Leny Antens
 • Joeri van Dun
 • Peter van Dongen
 • Giel Vaarten
 • Louis Vriens

 

Doelstelling Werkgroep Speeltuin:     

 • De gemeente ideeën aanleveren  voor een nieuw speeltuintje aan de Berkenakker en het renoveren, of opheffen van het bestaande peuterspeeltuintje aan de Smidshof.

  Leden:  

 • Jan de Hoon
 • Frans Goethals
 • Bert Smit
 • Jeroen Dielemans
 • Karel Buijs

 

Doelstelling werkgroep Veiligheid en Verkeer:     

 • De gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over verkeerssituaties en veiligheid in het algemeen. 

Leden:  

 • Jan de Hoon
 • Frans Goethals
 • Joost van der Velden
 • Piet van Loon
 • Giel Vaarten
 • Frans Snijders
 • Berry de Ruyter

 

Doelstelling werkgroep Voorzieningen:     

 • Deelname aan de klankbordgroep Dorpshuis waarin we het algemene belang van de inwoners vertegenwoordigen.

  Leden:  

 • Mariëtte Jansen
 • Eric Hurkens
 • Remco Hereijgers
 • Frans Snijders 
 • Jos de Roover

 

Oude werkgroepen

Doelstelling werkgroep Communicatie:     

 • Communicatie tussen de Dorpsraad en dorpsbewoners verzorgen m.b.v. verschillende middelen, waarbij een website prioriteit heeft.

Er is besloten om de werkgroep Communicatie op te heffen. Dit omdat de doelen zijn gehaald; er is een website en een redactie, er is een huisstijl ontwikkeld met kleuren en logo's, er zijn informatiebrieven en een redactie gerealiseerd, de communicatie binnen de dorpsraad (met e-mailadressen) en ook naar buiten toe is gestroomlijnd, ook zijn er drukbezochte informatieavonden georganiseerd. Dit alles is heel belangrijk, zeker omdat alle andere leden van de dorpsraad kunnen profiteren van dit werk. Het idee van het bestuur was om de redacties voor de website en de informatiebrieven te laten bestaan (en voor de website zelfs uit te breiden), maar om Communicatie samen te voegen met de werkgroep Bouwen en Wonen. Deze nieuwe werkgroep, kortweg Wonen genoemd, zal zich toeleggen op het promoten van Galder en Strijbeek om zo meer mensen aan te trekken om hier te gaan wonen of te bezoeken. Het heeft dus zeker een aantal raakvlakken met Communicatie en onze huisstijl, website, folders, etc. kunnen nog verder worden uitgebreid en toegepast.
 

Doelstelling werkgroep Bouwen & Wonen:     

 • Inventariseren van vraag (bewoners) en aanbod (gemeente) o.a. de behoefte aan CPO.

Inmiddels is er een aparte vereniging opgericht, CPO Galder, die nu voor zichzelf het CPO project verder begeleid. De werkgroep Bouwen & Wonen is daarom opgeheven. Samen met Communicatie gaat Bouwen en Wonen op in een nieuwe werkgroep, kortweg Wonen genoemd. Deze zal zich toeleggen op het promoten van Galder en Strijbeek om zo meer mensen aan te trekken om hier te gaan wonen of te bezoeken. Waar het CPO zich richt op jongeren uit Galder en Strijbeek kijkt Wonen ook naar mensen van buiten onze gemeenschap om zich hier te komen vestigen.

Wat is er te doen in Galder-Strijbeek?

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek.

Maak ook gebruik van de Galder-Strijbeek pagina op onsalphenchaam.nl, voor berichten, prikbordadvertenties en nieuw: "hulp gevraagd"

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail