CPO 2

Na een succesvol CPO project is het CPO project 2 in aantocht. Op dit moment zijn 11 gezinnen/inwoners actief om verdere plannen uit te werken voor het 2e project in Galder. Een nieuwe groep starters krijgt hierbij de kans om in Galder te blijven wonen. Tijdens de openbare bijeenkomst van 29 mei 2017 gaf wethouder van Heijningen aan dat ook voor de overige percelen veel belangstelling is. Naar verwachting zullen op afzienbare termijn alle percelen zijn vergeven. 

Volg CPO 2 de Korenbloem op facebook

CPO Korenbloem Galder heeft 4 nieuwe foto's toegevoegd -- enthousiast.

20 juli om 20:47
De kavelkeuze is inmiddels al een maand geleden. Nu iedereen zijn plekje weet op de Korenbloem, waren wij vandaag uitgenodigd bij Maas-Jacobs voor een kleine rondleiding.

foto van CPO Korenbloem Galder.

foto van CPO Korenbloem Galder.

foto van CPO Korenbloem Galder.

foto van CPO Korenbloem Galder.

CPO 1

Bestuur CPO Groep Galder

CPO Galder kan plannen verder uitwerken

Wat is een CPO project?

CPO staat voor “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ en wil zeggen dat je gezamenlijk een eigen woningbouwproject ontwikkelt. Als vereniging, in dit geval ‘CPO Galder’ zijn wij zelf de projectontwikkelaar voor onze eigen te bouwen huizen.
We hebben een stuk bouwgrond, samen gaan we daar een woningbouwproject op ontwikkelen. Hierbij kiezen we samen voor één architect en één aannemer. Maar ook bouwmaterialen kunnen gezamenlijk ingekocht worden. Door dit gezamenlijk inhuren en inkopen van professionals en materialen valt er veel schaalvoordeel te halen en kan je dus voordeling je eigen huis bouwen. In dit proces zullen we begeleid gaan worden door een professioneel adviesbureau op het gebied van collectief bouwen.
Binnen het CPO project is er een verschil tussen starters en niet-starters. Aan het begrip starters zit een aantal randvoorwaarden vast die door de gemeente zijn gesteld. Als je aan deze randvoorwaarden voldoet is het mogelijk de bouwgrond met korting te kopen en hier een starterswoning (rijwoning) op te laten bouwen.
Als niet-starter kan je ook deelnemen in het CPO-project, echter vervalt dan de korting op de bouwgrond die voor starters wel mogelijk is.

 

Voortraject van CPO Galder

CPO Galder is ontstaan vanuit de werkgroep ‘bouwen en wonen’ van de dorpsraad. In deze werkgroep namen ook twee leden van het huidige bestuur van CPO Galder deel.
Vanuit de werkgroep is een enquête gehouden onder jongeren uit Galder en Strijbeek met betrekking tot de woonbehoeften. Uit deze enquête is gebleken dat er onder de jeugd van Galder en Strijbeek een grote behoefte is aan het betaalbaar kunnen wonen in Galder. Ook kwam uit deze enquête naar voren dat het merendeel van de ondervraagden geïnteresseerd zou zijn in het collectief bouwen.
Aan de hand van de enquêtes heeft de werkgroep bouwen en wonen een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de belangstellenden. In het voortraject is er regelmatig contact geweest met de gemeente Alphen-Chaam en zij hebben al in een eerder stadium aangegeven een CPO project in Galder toe te juichen. Tot voor kort was er echter nog geen locatie beschikbaar waar het CPO project plaats zou kunnen gaan vinden.
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 maart is de Raad van de gemeente Alphen-Chaam akkoord gegaan met het aankopen van een nieuwe bouwlocatie in Galder. Deze bouwlocatie is gelegen aan te Sint Jacobsstraat, tegenover de Leeuwerik. Op deze bouwlocatie is ook ruimte om het CPO project tot uitvoer te brengen.
Als CPO Galder kunnen wij nu verder met het maken van plannen rondom het CPO project in Galder zodat we deze, zo snel als mogelijk, tot uitvoer kunnen brengen. Op dit moment is er belangstelling voor 19 kavels, en we hopen uiteraard dat hier nog meer belangstellenden bij komen. Belangstellenden kunnen zich op geven door te mailen naar CPO Galder.

Het CPO project in Galder is er niet alleen voor starters op de woningmarkt. Ook als je al eerder een huis hebt gekocht kan je mee doen aan het CPO project. Van bepaalde kortingen voor starters kan je dan alleen geen gebruik maken, maar van het schaalvoordeel van het collectief kan je wel mee profiteren.

Wij hopen op een voorspoedig traject met een succesvol resultaat!

CPO Galder
John Braspenning, Josje Huijbregts, Jeroen van Kuijck, Sofie Rens en Dorien van Riel