Buurtonderzoek BN de Stem: RESULTATEN

 10-10-1016||  Graag willen we aansluiten op het onderzoek van BN de stem om meer inzicht te krijgen in onze buurt. 

Wat maakt jouw buurt, jouw buurt?  BEKIJK DE RESULTATEN 

Ga naar enquete...


Overzichtpagina begroting Alphen Chaam

 10-11-2016||  Alpen chaam presenteert eigen begrotingswebsite. Benieuwd naar de begroting 2017 van de gemeente Alphen-Chaam? Op deze website lees je alles over de gemeentelijke begroting.

lees meer...


Openbare bijeenkomst maandag 29 mei 2017

Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder –Strijbeek

Maandag 29 mei 2017 in de Leeuwerik 20.00 uur

Op maandag 29 mei a.s. bent u weer van harte welkom op de openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder Strijbeek. Tijdens deze bijeenkomst die om 20.00 uur begint, zal  bij de volgende onderwerpen worden stilgestaan.

De provincie wil langs de A16 een groot aantal windmolens plaatsen. De procedure is nu zover dat het aantal van 24 locaties die eerst in beeld waren voor plaatsing van de molens,  is teruggebracht naar 11 locaties. De Dorpsraad praat u bij over de vervolgstappen die gezet gaan worden en welke invloed u daar als inwoner van Galder Strijbeek nog op kunt hebben.

Er zijn weer jongeren die gezamenlijk een bouwproject willen starten in plan Bollemeer. Het  tweede CPO-project zal 11 woningen omvatten. De vereniging daarvoor is opgericht en een van de jongeren zal deze avond ingaan op de stand van zaken op dit moment. 

 

Wethouder Corry Janssen zal tijdens de openbare bijeenkomst op ontwikkelingen vanuit de gemeente ingaan, waarbij zij ook op de uitbreiding van de Leeuwerik toelicht. Dit als gevolg van de toename van het aantal leerlingen van de Mattheusschool.

De herinrichting en ontwikkeling van het Markdal zit nu in een cruciale fase. Vanuit ons bestuur wordt daarop ingegaan. Het blijft tenslotte onze “achtertuin”, zoals wij het Markdal in Galder en Strijbeek noemen. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt verder ingegaan op de stand van zaken vanuit de buurtpreventie en komt ook speeltuin “De Speelakker” aan bod. Er zijn middelen beschikbaar gekomen om deze weer uit te breiden.

Deze avond willen we tot slot uitgebreid stilstaan bij de mogelijkheid dat ook de kern van ons dorp aangesloten kan worden op glasvezel. Op dit moment is er een werkgroep uit ons dorp actief die alle benodigde informatie verzamelt en gesprekken voert met betrokken partijen over glasvezel in de kern van Galder. Tijdens deze avond zal uitbreid worden ingegaan op de mogelijkheden die een glasvezelverbinding biedt als ook over de kosten die daaraan verbonden zijn.

Dorpsraad Galder-Strijbeek 

De toekomst van Galder-Strijbeek: Enquêteresultaten online


Maandag 9 mei zijn de resultaten van de enquête "Leefbaarheid Galder-Strijbeek nu en in de toekomst" gepresenteerd. Ondanks het mooie weer was de zaal van de Leeuwerik goed gevuld met belangstellenden. De presentatie en de complete enquêteresultaten kunt u vinden op deze pagina.Uitkomsten enquête


Enquêteresultaten "Leefbaarheid Galder-Strijbeek nu en in de toekomst" online

Een kleine 400 inwoners deelden hun meningen en ideeën door het invullen van een enquête, uitgezet door de dorpsraad van Galder-Strijbeek. De resultaten uit deze enquête tonen hoe de inwoners de toekomst van de dorpen zien. Het geeft een duidelijk beeld over hoe inwoners nu en in de toekomst willen wonen, of er behoefte is aan een buurtwinkel, of ouderen gezamenlijk onder één dak willen wonen, hoe de zorg georganiseerd moet worden, of de inwoners zich veilig voelen etc. Gebruik ondertaaande knop om de resultaten te downloaden.

Enquêteresultaten  Even voorstellen...
Even voorstellen...
Het DNA Alphen Chaam

In 2013 heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de identiteit van Galder-Strijbeek. Zie werkgroep communicatie

Eerder in 2011 heeft de gemeente Alphen Chaam in het kader van culturele hoofdstad 2018 een onderzoek gedaan naar het DNA van de gehele gemeente. leesmeer...Samenwerking Gemeente en Dorpsraad vanaf 2011

In de gemeente Alphen-Chaam zijn twee dorpsraden actief: de Dorpsraad Galder-Strijbeek vanaf 3 augustus 2011 en de Dorpsraad Chaam vanaf 23 oktober 2013. Beide dorpsraden hebben een convenant gesloten met de gemeente Alphen-Chaam. Hierin is de doelstelling van de dorpsraad als volgt geformuleerd: “Het convenant tussen de dorpsraad en de gemeente beoogt de leefbaarheid in Galder-Strijbeek / Chaam te verbeteren.  Zie raadsinformatie en verslag overleg in 2015 op deze pagina. 
Dorpsraad zoekt betrokken meedenkers ! Maximaliseren
Agenda openbare bijeenkomst dorpsraad Maximaliseren
Overleg met het college: Maximaliseren
Baroniepoort in Galder? Maximaliseren
Rondje Galder-Strijbeek Maximaliseren
4 jaar onderweg met IDOP Maximaliseren
Gemeente hecht belang aan lokale initiatieven Maximaliseren
Een beeldje voor ons dorp Maximaliseren
Dorpsraad Galder-Strijbeek supporter Cittaslow ! Maximaliseren
Dorpsraad start samen met politie buurtpreventieproject Maximaliseren
Speeltuin "Speelakker" feestelijk geopend Maximaliseren
Verslag openbare bijeenkomst Dorpsraad 14 mei 2013 Maximaliseren
De Dorpsraad presenteert: Servicepunt Galder-Strijbeek Maximaliseren
Nieuwe flyer voor meldingen bij overlast De Vliet Maximaliseren
De dorpsraad gaat digitaal! Maximaliseren
Dorpsraad Galder-Strijbeek stroopt de mouwen op voor natuur Markdal Maximaliseren
Update CPO gedeelte! Maximaliseren
Enquete informatiepunt Maximaliseren
Stuur een Mail naar de dorpsraad
Werkgroepen:

 Nieuw Bestuurslid Martijn van Exsel
Pim Jochems Nieuw bestuurslid
Verslagen:
Welkomstpakket

Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe inwoners in Galder en Strijbeek verrast met een leuk welkomstpakket. Bent u vanaf 1 januari in Galder of Strijbeek komen wonen of wilt u een nieuwe inwoner verblijden met een welkomstpakket? Of wilt u als bedrijf of vereniging iets bijdragen aan ons pakket? Stuur dan een mailtje naar welkomstpakket@galder-strijbeek.nl
We zorgen er dan voor dat binnen enkele weken het welkomstpakket wordt bezorgd.

Volg de dorpsraad op Facebook

Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad