Openbare vergadering 27 mei 2019

Op maandag 27 mei is de jaarlijkse openbare bijeenkomst gehouden van Dorpsraad Galder-Strijbeek. Zie hier de presentatie.

 


 

Mededelingen

 • De Dorpsraad is versterkt met twee dames. 
 • De pilot van de gemeente om de dienstverlening dichterbij huis te brengen (in de Leeuwerik) loopt succesvol en wordt waarschijnlijk verlengd.
 • De Dorpsraad heeft totaal al 130 welkomstpakketten uitgedeeld en gaat daarmee door.
 • Voor de windmolens bij de A-16 is een nieuw convenant gesloten. Onze gemeente is daarbij geen partij.
 • Voor het Markdal lopen de procedures van het bestemmingsplan.
 • De Galderse kermis is dit jaar op 28 t/m 30 juni. Het programma komt eraan; dan is er een mogelijkheid om op te geven voor de activiteiten.
 • Voor de verkeersveiligheid heeft de gemeente enkele verbeteringen aangebracht. Met de Buurtpreventie wordt doorgegaan.
 • De “adoptie” van Radarkamp Bisam is een succes. Dit betreft een samenwerking tussen de Mattheusschool, Staatsbosbeheer en de heemkundekring. 
 • Abonnees op de glasvezel krijgen voor een proefperiode gratis rookmelders en een centrale. Ook anderen kunnen meedoen, tegen betaling.
 • Het nieuwe beleid voor afvalinzameling gaat in 2020 in. Dit wordt door de gemeente ruim gecommuniceerd. 
 • In juni wordt de entree van Galder afgerond met een kapschuur; daar komen ook informatieborden.
 • Onze website wordt verbeterd. Ook krijgt iedereen zelf een mogelijkheid om aan te geven welke emails men wil ontvangen. 

Aandachtspunten Dorpsraad 2019

 • We gaan verder met ons Plan van aanpak voor versterking van de sociale veerkracht. Voor de digitale avond bleek tijdens de bijeenkomst weinig animo te bestaan.
 • Het thema “(blijven) wonen” krijgt een vervolg. Daarover zijn we o.m. met de gemeente in gesprek. CPO voor ouderen en voor jongeren blijft heel belangrijk.
 • Voor het thema “Zorg” is een Werkgroep opgericht. Net als voor “wonen” gaan we voor “zorg” informatiebijeenkomsten organiseren. We beginnen op 3 juni a.s. met een bijeenkomst, waarin de professionele basisondersteuning en -advies in de gemeente zich voorstelt. In het kader van zorg worden vrijwilligers overigens ook steeds belangrijker.


Stellingen. Op basis van zes stellingen is een goede discussie gevoerd. 

 • De veiligheid in mijn directe woonomgeving is de laatste jaren verbeterd. De meerderheid was het daarmee eens, maar er is nog meer verbetering nodig. Zo vond men dat er nog steeds te hard wordt gereden en er nog steeds teveel vrachtverkeer is op wegen waar dat niet meer mag. Het wonen is wel veiliger geworden door sociale controle.
 • Ik zie het nut van een vrijwilligerspool in Galder-Strijbeek. Daar was bijna iedereen het mee eens. Het is goed als er een pool is; dan kan snel worden gereageerd als een vraag ontstaat. Ook voor verenigingen zijn nieuwe vrijwilligers erg belangrijk.
 • Galder en Strijbeek hoeven niet snel te groeien, maar geleidelijke groei is nodig voor de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst. Met deze stelling was iedereen het eens. Groei met mate werd het beste gevonden vanwege het sterke sociale karakter. CPO’s zijn belangrijk om de eigen jeugd en ouderen in het dorp te houden.
 • Als ouderen in ons dorp willen blijven wonen, zullen we andere woonconcepten moeten ontwikkelen. De meerderheid was het daarmee wel eens. Zo werd genoemd een woonvorm “met elkaar en voor elkaar”. Een aantal ziet de meeste heil in bestaande concepten zoals (patio) bungalows.
 • Als zorg nodig is, dan kan ik dat organiseren. Dit geldt voor de meesten. Er zijn positieve ervaringen bij de aanvraag voor zorg in het verleden.  Maar men is ook niet helemaal zeker hoe het nu is geregeld. Vooral voor ouderen kan het lastig zijn, als er iets gebeurt.
 • Ik zie de Dorpsraad Galder-Strijbeek als een toegevoegde waarde voor onze gemeenschap en ben van mening dat de Dorpsraad met de juiste onderwerpen bezig is. Hiermee was iedereen het eens. 
Informatieavond Zorg 3 juni 2019

Zorg-bijeenkomst 3 juni 2019


Op maandag 3 juni is in de Leeuwerik een bijeenkomst gehouden met de personen, die namens de gemeente Alphen-Chaam professionele basisondersteuning en/of advies verzorgen in Galder en Strijbeek. Zij hebben zich voorgesteld en hebben uitgelegd wat zij voor de bewoners kunnen betekenen. Ook zijn enkele vragen beantwoord en hebben de aanwezigen persoonlijk kennis kunnen maken.

Deze bijeenkomst past heel goed bij het initiatief van de Dorpsraad Galder-Strijbeek om aan de inwoners gerichte informatie te verstrekken over wonen en zorg. 

Hieronder staan gegevens van de professionals voor basisondersteuning en advies, die voor Galder en Strijbeek werkzaam zijn. (Zie ook de foto boven.)

 • Monique Oomen en Mariska van Dun - praktische ondersteuning, het Trefpunt in Alphen; zijn bereikbaar op 06-51 24 83 45 of trefpuntalphenchaam@gmail.com. Op maandag tot en met woensdag kunt u vrij inlopen van 9.00 - 13.00 uur. 
 • Bart van Linder (4e van links) – Beleidsmedewerker Wmo, Gemeente Alphen-Chaam. Voor vragen of het maken van een afspraak is de Wmo bereikbaar op 14-013 of per mail sociaaldomein@abg.nl. 
 • Marian van Zon (links) – onafhankelijke cliëntondersteuning, bij MEE West - Brabant, is bereikbaar op 076-522 30 90 of info@meewestbrabant.nl. Op woensdag kunt u vrij inlopen in Het Trefpunt in Alphen van 9.00 - 11.00 uur. 
 • Ria van Hoof (2e van rechts) - maatschappelijk werk, IMW Breda. Zij is bereikbaar op 06-81 80 80 34 of samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. Vrije inloop in Chaam is in het Gezondheids-centrum, op maandag in de oneven weken 13.30 - 14.30 uur.  In Alphen in Den Heuvel is er een vrije inloop op donderdag in de even weken 13.30 - 14.30 uur. 
 • Linda Overtoom (rechts) – hulp bij financiële problemen, IMW Breda, is bereikbaar op 076-530 58 62 of samen@zorgvoorelkaarbreda.nl. De vrije inloop in Chaam is in het Gezondheidscentrum op woensdag in de oneven weken van 9.00 - 10.00 uur en in Alphen in Den Heuvel op woensdag in de even weken 9.00 - 10.00 uur. 
 • Johan Eeftink (3e van rechts) - sociaal raadsliedenwerk, IMW Breda, is bereikbaar op 076-524 08 20 of srw@imwbreda.nl.  Inloopspreekuur is in Den Heuvel op dinsdag van 9.00 - 11.00 uur.   
 • Jeanine Bouman (2e van links) - jongerenwerk, ContourdeTwern, is bereikbaar via op 06-10 54 02 01 of jeaninebouman@contourdetwern.nl. 

Nieuws


Wonen. Net als in 2018, is “wonen”ook voor 2019 hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad. Wij gaan in 2019 verdere thema-bijeenkomsten organiseren. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken inzake hun woonsituatie. Lees informatiebrief begin 2019.


Notaris. Op verzoek van de Dorpsraad heeft notaris Sander Smits (van Bolscher & Smits) een informatieavond verzorgd, op maandag 11 februari 2019. Aan de ruim 60 belangstellenden is, mede in het kader van het thema wonen, heel nuttige informatie verstrekt. Informatie is ook te downloaden op de website van de notaris (zoals testament, volmacht, schenking)

Bijdrage Thebe Extra. De Ledenvereniging Thebe Extra heeft op 5 juli 2018 aan twee projecten van Galder-Strijbeek een financiële bijdrage toegekend. Het betreft het een bedrag van € 900 voor de Versterking Sociale Veerkracht en een bedrag van € 600 voor het Zondag Matinee de Vier Jaargetijden. Totaal werden 18 initiatieven uit Midden- en West-Brabant beloond vanuit het Stimuleringsfonds van Thebe Extra. De Dorpsraad had deze voorstellen eind april ingediend.

U kunt lid worden van de Ledenvereniging Thebe Extra voor slechts € 16 per jaar. Er kan dan een beroep worden gedaan op advies, waarbij men ook aan huis komt (bv. langer thuis wonen). Ook kan hulp worden ingeroepen (zoals klusjesman, hulpstudent, tuinonderhoud, kapper aan huis enz.) Er wordt verder korting gegeven op bv. sport.
Wonen met gemak. De Dorpsraad heeft op 7 mei 2018 een thema-bijeenkomst georganiseerd over "Wonen met gemak" door de heer Rolf Jopse. Daar is zeer nuttige informatie verstrekt hoe m.n. senioren comfortabel en veilig kunnen blijven wonen in de eigen woning. De opkomst viel echter wat tegen. De informatie is waarschijnlijk voor méér mensen van belang. Ook kunnen inwoners van Galder en Strijbeek zich opgegeven bij "Wonen met gemak" voor een zogenaamde woonscan voor € 25: Klik hier. De presentatie is te bekijken door hier te klikken.


Meld u óók aan voor de vrijwilligerspool. De Dorpsraad 
roept dorpsgenoten op om zich aan te melden als vrijwilliger. Afhankelijk van ieders interesse en tijd, zijn er ook voor u 
gepaste mogelijkheden. Vele handen maken licht werk. Dus geef u a.u.b. op bij de Dorpsraad. Zie nadere informatie.


De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft uitnodigingen gemaakt, die huis aan huis zijn verspreid. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 
1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 2018 14:00-16:00 uur
2. Droomwonen door dhr. Egbert Kalle op 14 mei 2018 19:00-21:00 uur
3. Notaris op 11 feb 2019 19:30-21:30.
4. Zorg in en aan huis n.t.b. 
Voor deze thema-bijeenkomsten, kan worden opgegeven bij de Dorpsraad. Email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  

Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op maandag 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst plaatsgevonden van de Dorpsraad. De belangstelling was met 110 aanwezigen goed te noemen. Belangrijkste thema voor de Dorpsraad in 2018 is "wonen". Zie verslag hieronder.

Hoe is buurtpreventie georganiseerd? De werkgroep Verkeer en veiligheid heeft buurtpreventie opgezet voor het gebied Galder, Strijbeek en Notsel. De aangesloten bewoners ontvangen mailberichten. Daarnaast zijn er WhatsApp-groepen. Hoe werkt het en hoe meld ik me aan?


De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft uitnodigingen gemaakt, die huis aan huis zijn verspreid. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 
De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en heeft uitnodigingen gemaakt, die huis aan huis zijn verspreid. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 

Openbare bijeenkomst Dorpsraad 9 april 2018 Maximaliseren
Convenant met gemeente Alphen-Chaam Maximaliseren
Historie vanuit IDOP Maximaliseren
Enquête 2016 over toekomst van Galder-Strijbeek Maximaliseren

Oudere berichten zien?

 

Stuur een Mail naar de hele dorpsraad
Samenstelling Dorpsraad

Galder-Strijbeek heeft sedert 2011 een DorpsraadDe samenstelling van het bestuur van de Stichting Dorpsraad Galder-Strijbeek is per 1-10-2019 als volgt:

Jos de Roover

Voorzitter

jos.de.roover@galder-Strijbeek.nl

 

Pim Jochems

Secretaris

pim.jochems@galder-strijbeek.nl

dorpsraad@galder-strijbeek.nl  

Frans Goethals

Penningmeester

frans.goethals@galder-strijbeek.nl

 

Vivian Alberts

Lid

vivian.alberts@galder-strijbeek.n

 

 

Sabine Bernard
Aanbevolen
Ledenvereniging Thebe Extra is altijd dichtbij. De vele diensten en producten (mét kortingen), de spreekuren van de ledenconsulenten (ook voor langer thuis wonen), de lokale initiatieven waarmee wij samenwerken, evenementen en voorlichtingen: er is altijd wel iets bij u in de buurt te vinden. Het lidmaat-schap kost slechts € 16 per jaar.
Welkomstpakket

Sedert 1 januari 2013 worden nieuwe inwoners in Galder en Strijbeek verrast met een leuk welkomstpakket. Bent u nieuw in Galder of Strijbeek komen wonen of wilt u een nieuwe inwoner verblijden met een welkomstpakket? Of wilt u als bedrijf of vereniging iets bijdragen aan ons pakket? Stuur dan een mailtje naar welkomstpakket@galder-strijbeek.nl
We zorgen er dan voor dat binnen enkele weken het welkomstpakket wordt bezorgd.

Dorpsraad zoekt betrokken meedenkers ! Maximaliseren
5 unieke eigenschappen !


ActiviteitenThuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad