Samenstelling Dorpsraad

Galder-Strijbeek heeft sedert 2011 een DorpsraadDe samenstelling van het bestuur van de Stichting Dorpsraad Galder-Strijbeek is per 1-1-2018 als volgt:


Jos de Roover

Voorzitter

jos.de.roover@galder-Strijbeek.nlPim Jochems

Secretaris

pim@galder-strijbeek.nl

dorpsraad@galder-strijbeek.nl  (algemeen email-adres)  


Frans Goethals

Penningmeester

frans.goethals@galder-strijbeek.nlMartijn van Exel

Lid

martijn.van.exsel@galder-strijbeek.nlMariëtte Jansen

Lid

mariette.jansen@galder-strijbeek.nl


Openbare bijeenkomst Dorpsraad 9 april 2018

Op 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst van Dorpsraad Galder-Strijbeek plaatsgevonden. Deze was goed bezocht door ongeveer 110 inwoners. Hieronder volgt een korte verslag. De presentatie is hier te bekijken.


Sociale veerkracht. Galder-Strijbeek doet mee aan het project “sociale veerkracht” van de provincie Noord-Brabant. In november 2017 heeft een doorsnede van de inwoners een “veerkracht dialoog spel” meegespeeld. De resultaten daarvan, die goed aansluiten bij de enquête van 2016, zijn verwerkt in een Plan van aanpak.

 

Wonen. Dit is hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad in 2018. De komende maanden organiseert de Dorpsraad een aantal thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Voor de vier thema-bijeenkomsten, kan opgegeven worden bij de Dorpsraad; email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 14:00-16:00 uur

  2. Droomwonendoor dhr. Egbert Kalle op 14 mei 19:00-21:00 uur

  3. Financieel-juridische constructies door notaris n.t.b.

  4. Zorg in en aan huis n.t.b.


Woonvisie gemeente. De Woonvisie 2018-2023 van de gemeente Alphen-Chaam is in maart 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is een interessant en ambitieus document. Zie woonvisie.

 

CPO 3. Belangstellenden voor een volgend CPO-bouwproject kunnen zich melden bij Rico Voesenek: rico.voesenek@ziggo.nl, tel. 0610644447

Dit is niet alleen voor jongeren; ook oudere bewoners worden van harte uitgenodigd hun belangstelling aan te geven


Windmolens A16. Het is bekend waar de windmolens langs de A16 worden geplaatst. Het besluitvormingsproces daarover loopt. Hoewel de gemeente officieel niet betrokken was, heeft de Dorpsraad wel een inbreng gehad.


Galderse Kermis. De rol van de gemeente Alphen-Chaam bij de Galderse kermis gaat veranderen; de gemeente gaat voortaan faciliteren in plaats van organiseren. De Galderse kermis wordt vervroegd naar vrijdag 22 t/m zondag 24 juni. Een werkgroep is bezig. Hebt u vragen of wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op met Coen Noren, email: coen.nooren@gmail.com.


Glasvezel. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de glasvezel in de kern van Galder, zodat de aanleg daar is zeker gesteld, naast die in het buitengebied. Ook komt er een POP op de Markweg. Strijbeek wordt vanaf week 17 aangesloten. De planning voor Galder is nog onbekend.

 

Lopende zaken. Ingegaan is op de buurtpreventie en het welkomstpakket, waarvoor u zich in voorkomend geval kunt opgeven. De uitbreiding van de speeltuin “De Speelakker” is in september 2017 gevierd. Binnenkort wordt de entree van Galder verfraaid met een overkapping. 


Vrijwilligerspool. De Dorpsraad wil graag een pool opzetten met vrijwilligers. Er komen af en toe hulpvragen binnen, waarop we dan beter kunnen reageren. Ook kunnen de lasten dan beter worden verdeeld (max. 1x per 3 weken). Opgave is mogelijk bij de Dorpsraad, onder vermelding van uw evt. specifieke belangstelling:

  1. Activiteiten: rommelmarkt, kermis, GFW, carnaval, oranjecomité, Sint Nikolaas enz

  2. Tuin: rond kerk, Mariakapel en sportvelden

  3. Technisch: kleine klussen in huis ouderen

  4. Chauffeur: rit naar winkel, begeleider ABC-bus

  5. Zorg: eenvoudige zorgtaken voor korte periode

  6. ’Digitale’ avond in de Leeuwerik (les gebruik IT-middelen, workshop)

Nieuws

Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op maandag 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst plaatsgevonden van de Dorpsraad. De belangstelling was met 110 aanwezigen goed te noemen. Belangrijkste thema voor de Dorpsraad in 2018 is "wonen". 

Hoe is buurtpreventie georganiseerd? De werkgroep Verkeer en veiligheid heeft buurtpreventie opgezet voor het gebied Galder, Strijbeek en Notsel. De aangesloten bewoners ontvangen mailberichten. Daarnaast zijn er WhatsApp-groepen. Hoe werkt het en hoe meld ik me aan?

Convenant met gemeente Alphen-Chaam Maximaliseren
Historie vanuit IDOP Maximaliseren
Enquête 2016 over toekomst van Galder-Strijbeek Maximaliseren

Oudere berichten zien?

 

Stuur een Mail naar de hele dorpsraad
ActiviteitenWelkomstpakket

Sedert 1 januari 2013 worden nieuwe inwoners in Galder en Strijbeek verrast met een leuk welkomstpakket. Bent u nieuw in Galder of Strijbeek komen wonen of wilt u een nieuwe inwoner verblijden met een welkomstpakket? Of wilt u als bedrijf of vereniging iets bijdragen aan ons pakket? Stuur dan een mailtje naar welkomstpakket@galder-strijbeek.nl
We zorgen er dan voor dat binnen enkele weken het welkomstpakket wordt bezorgd.

Dorpsraad zoekt betrokken meedenkers ! Maximaliseren
5 unieke eigenschappen !
Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad