Glasvezel in Galder wordt aangelegd

Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas heeft besloten om de kern van Galder definitief aan te sluiten op het glasvezelnetwerk dat voor het buitengebied al eerder in de planning stond. Verder is besloten dat er een eigen POP in Galder wordt geplaatst. Vanaf februari 2018 zijn de aansluitingen voorzien. Opgave is nu nog mogelijk, met geringe extra kosten.

Binnen de gestelde termijn, 5 oktober jl., zijn 150 aanmeldingen ontvangen voor de kern van Galder en 18 voor het buitengebied. Ongeveer twee derde van de aanmeldingen van de kern betreft een E-aansluiting; de glasvezel wordt dan gebruiksklaar tot in de meterkast afgewerkt. Bij ingebruikname dient dan nog wel een actief lidmaatschap van de coöperatie te worden aangegaan.

Totaal zijn er zoveel aansluitingen dat een apart verdeelhuisje (POP) in Galder wordt neergezet, vanwaar een verdeling plaats vindt over de betreffende huizen. Het voordeel van de POP is verder dat het in de toekomst gemakkelijker is om nieuwe gebruikers aan te sluiten. Daarmee is Galder goed voorbereid op de digitale toekomst. Die visie heeft ook de dorpsraad in Galder en de werkgroep glasvezel aldaar.

Door het inplannen van een POP, die extra moet worden besteld, wordt de engineering iets vertraagd. Daarmee vertraagt ook de aanleg voor Galder. Er wordt thans van uitgegaan dat Galder vanaf medio februari 2018 kan worden aangesloten. Dat is natuurlijk ook nog afhankelijk van de vorst in de winterperiode.

De nieuwe planning heeft tot gevolg dat in november nog geen engineering kosten worden gemaakt. De coöperatie geeft Galder daarom nog een extra mogelijkheid voor aanmelding. Indien inwoners van Galder zich uiterlijk 30 november aanmelden, worden slechts € 25 extra kosten in rekening gebracht. Dat geldt ook voor de in de kern van Galder populaire E-aansluiting, die € 250 kost excl. administratiekosten (€ 50). Na 30 november kan men zich, met extra meerkosten, nog steeds aanmelden tot dat er echt gegraven gaat worden. Een E-aansluiting is dan echter niet meer mogelijk. Dan gelden de tarieven die de coöperatie in een huis-aan-huis bezorgde brief bekend heeft gesteld.

Voor meer informatie, zie de websites: www.midden-brabantglas.nl en www.galder-strijbeek.nl. Op deze sites vindt u ook gegevens over het bestuur van de coöperatie en de werkgroep glasvezel Galder. Indien u belangstelling heeft voor een E-aansluiting of direct al een supersnelle live aansluiting wenst, vraag dan het registratiefor­mulier aan door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@Midden-BrabantGlas.nl

 

Hierbij belangrijke informatie over de glasvezel.

AANMELDEN

De provider-avond van 28 augustus jl. was zeer goed bezocht. Daarbij is door de coöperatie aangegeven dat de uiterlijke aanmeldingsdatum zou worden opgeschoven. Dit heeft te maken met een meer gedetailleerde planning in het gebied dat door Baarle-NassauGlas wordt aangelegd. De coöperatie heeft nu een nieuwe uiterlijke datum aangegeven: 5 OKTOBER 2017. 

Deze datum geldt zowel voor de kom van Galder als het buitengebied van Galder en ook Strijbeek. Aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan via de website van de coöperatie: www.midden-brabantglas.nl
Daar vind u ook alle informatie over de coöperatie en de providers, incl. planning van aanleg, tarieven en pakketten. Vanaf € 500 (C-lidmaatschap) en € 50 inschrijfkosten wordt de glasvezel bij u thuis gelegd, waarna vervolgens de door uzelf gekozen provider diensten gaat leveren. U betaalt dan maandelijkse kosten aan de coöperatie en aan de gekozen provider. 

E-LIDMAATSCHAP

De coöperatie biedt sinds kort een extra contractmogelijkheid aan, alleen voor bewoners van de bebouwde kom van Galder. Bij dit zogenaamde E-lidmaatschap/aansluiting wordt een glasvezelaansluiting in de meterkast gelegd, zonder dat hiervan (voorlopig) gebruik behoeft te worden gemaakt. De coöperatie biedt dit aan voor een eenmalig bedrag van € 250 en € 50 inschrijfkosten. Dit aanbod is ideaal voor mensen die voorlopig nog voldoende hebben aan hun huidige provider, maar graag de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst te kiezen voor een provider op glasvezel. Later aansluiten is ieder geval (veel) duurder. Als u nu laat aansluiten en later besluit alsnog diensten te willen afnemen van een provider over de glasvezel, hoeft alleen het verschil met een C-lidmaatschap te worden bijbetaald. Wij wijzen er ook op dat een glasvezelaansluiting bij de verkoop van een huis steeds belangrijker wordt. Aanmelding voor een E-lidmaatschap gaat niet via de bovengenoemde website. U kunt hiervoor een registratieformulier aanvragen door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@midden-brabantglas.nl 

GLASVEZEL GAAT ZEKER DOOR IN GALDER, MAAR MEER OPGAVES GEWENST
Het aantal opgaven is al zodanig dat we kunnen stellen dat glasvezel zeker doorgaat voor Galder. Iedereen die zich tijdig aanmeldt, kan ervan uitgaan dat de coöperatie over een half jaar een glasvezel in de meterkast komt leggen. Maar we hebben de na te streven 100 aansluitingen in de kom van Galder nog niet bereikt. Waarom is dat belangrijk? Die 100 zijn nodig om een uitgebreidere infrastructuur aan te leggen. Dat betekent concreet dat er dan een speciaal verdeelpunt komt in Galder (mini-POP) en evt. toekomstige aansluitingen beter kunnen worden voorbereid. Nieuwe aansluitingen zijn dan gemakkelijker en dus goedkoper te maken. Wij verwachten dat veel mensen die nu niet meedoen, op een later tijdstip toch een behoefte aan glasvezel zullen hebben. En wij zouden een (betaalbare) mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting ook graag willen behouden voor nieuwe inwoners van Galder.

Met de glasvezel komen er ook nieuwe mogelijkheden. Zo begint de provincie binnenkort met een pilotproject “sociale veerkracht”, waarbij slechts enkele woonkernen betrokken zijn, waaronder Galder. De Dorpsraad zal hierover bij gelegenheid nog berichten. Dit leidt ertoe dat er met gebruikmaking van de glasvezel een concrete en betaalbare ondersteuning komt voor mensen die (langer) alleen thuiswonen, voor medische zorg op afstand, voor brandalarm en buurtpreventie, en nog meer zaken die we samen kunnen bedenken. Glasvezel gaat dus -indirect- een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Galder. Het is geen toekomstmuziek meer, genoemde toepassingen gaan er op korte termijn echt komen. Een aansluiting op de glasvezel is dan wel een vereiste. 

Ondanks onze pogingen om de inwoners van Galder te bereiken, constateren wij dat onze boodschap bij veel mensen nog onvoldoende landt. Wij vragen daarom aan alle mensen in Galder, die al wel enthousiast zijn over de glasvezel, om de mogelijk om tot 5 oktober aan te melden zoveel mogelijk bij anderen onder de aandacht te brengen. Bespreek het eens met de familie, buren, kennissen, in de loopgroep, bij het wandelen, etc. Bij twijfel adviseren wij in ieder geval een E-aansluiting te nemen. Als we 100 inschrijvingen halen in de kom van Galder, is Galder beter op de toekomst voorbereid! 

Als er nog vragen zijn, is de werkgroep gaarne bereid deze te beantwoorden.

Namens de Dorpsraad Galder-Strijbeek: Werkgroep Glasvezel (FG)

 

Beste dorpsgenoten,

De afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting in de kern van Galder, dit in het verlengde van het buitengebied. Inmiddels zijn er in Galder (inclusief het buitengebied) ongeveer 40 aanmeldingen, zodat wij ervan uitgaan dat de aanleg in ieder geval doorgaat.

Voor bewoners van Galder is aanmelding voor deelname aan de coöperatie Midden Brabantglas nog mogelijk tot  1 SEPTEMBER a.s.

Daarna kan een glasvezelaansluiting niet worden gegarandeerd en is in ieder geval sprake van extra kosten.

Als u zich nog niet hebt aangemeld, geven we in overweging om de bevindingen van de Werkgroep glasvezel (nog eens) te overdenken:

1. Glasvezel is nodig om aan je toekomstige behoefte aan data te voldoen.

2. Glasvezel van deze coöperatie is uiteindelijk goedkoper dan andere alternatieven. ( Kosten gaan voor de baten uit).

3. Er is NU een kans om aangesloten te worden op glasvezel, voor redelijke kosten.

Op MAANDAG 28 AUGUSTUS a.s. wordt in de LEEUWERIK een informatieavond gehouden door de providers die de content leveren op de glasvezel van Midden-Brabantglas. Aanvang 19.30 uur.

Deze avond is bestemd voor bewoners van Galder, Strijbeek en Chaam, die lid zijn van de coöperatie, of (voor Galder) belangstelling hebben voor een glasvezelaansluiting. De avond is geheel informatief. Aanmelden bij de providers is pas nodig wanneer de daadwerkelijke aansluiting op het net aanstaande is.

Deze avond is een prima gelegenheid om een beeld te krijgen van de vier providers, de service die zij leveren en de diverse pakketten die ze aanbieden voor internet, TV en telefoon, alsmede de kosten daarvan. De providers zullen daarbij folders uitdelen. Ook kunnen aan de individuele providers vragen worden gesteld over b.v. de situatie in uw woning. U kunt vervolgens met de verkregen informatie een goede vergelijking maken tussen de providers voor glasvezel en uw huidige provider (Ziggo of KPN).

Aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan op www.midden-brabantglas.nl  Daar vindt u ook alle informatie over de coöperatie en de providers, incl. planning van aanleg, tarieven en pakketten.

Namens de Dorpsraad Galder-Strijbeek: Werkgroep Glasvezel (FG)

 

 

 

 

Werkgroep Glasvezel Galder

Werkgroep Glasvezel Galder heeft op 26 juni samen met de Coöperatie Midden-BrabantGlas / Baarle-NassauGlas een informatieavond gehouden in de Leeuwerik."

De coöperatie Midden-BrabantGlas / Baarle-NassauGlas is twee jaar geleden begonnen met een project om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Inmiddels is het 100% zeker dat het project wordt uitgevoerd en is men ook gestart met de daadwerkelijke aanleg. Voor meer informatie over de Coöperatie, hun product en wijze van aanmelden, verwijzen wij naar internet: https://www.midden-brabantglas.nl .

De Coöperatie heeft een tracé gepland om hun leden in het buitengebied van Galder aan te sluiten. Dit tracé loopt vanaf de Markweg over de Galderseweg en Sint Jacobsstraat tot de Bouwerij.  Van daaruit gaat het tracé over een deel van de Kerselseweg, Ballemanseweg en Bouwerij, voor zover daar leden zijn. Bewoners van die gebieden, die zich nog niet als lid hebben aangemeld, kunnen dat alsnog doen en worden dan aangesloten. 

Thans doet zich de mogelijkheid voor om het tracé door te trekken naar de Kom van Galder. De Coöperatie wil dat gaan plannen, indien daar voldoende belangstelling voor bestaat. Indien u een glasvezel aansluiting wenst, is opgave als lid van de Coöperatie noodzakelijk uiterlijk 1 september 2017. De aansluiting is dan voorzien in het eerste kwartaal 2018.

De Dorpsraad is van mening dat glasvezel bijdraagt aan de “kwaliteit en leefbaarheid” van Galder. Het is daarom belangrijk de geboden kans niet onbenut te laten. De Werkgroep Glasvezel Galder heeft uitzoekwerk gedaan en diverse activiteiten uitgevoerd om de bewoners in Galder te informeren en vragen te beantwoorden. Bij de informatieavond op 26 juni, is gebleken dat er nog behoefte bestaat aan informatie van de providers, die diensten leveren over het glasvezelnetwerk (internet, TV, telefoon, etc.). Hiervoor zal na de zomer nog een informatieavond worden gepland. 

Verder kunt u een beroep doen op de leden van de Werkgroep voor nadere uitleg of specifieke vragen. 

21-10-2016|| Nieuws van de coöperatie  Midden-BrabantGlas

 Aanleg van glasvezel in Midden-Brabant

De Midden-BrabantGlas wil snel starten met de aanleg van Glasvezel in Midden-Brabant. Hiervoor zijn de eerste definitieve vergunningen aangevraagd bij de ABG gemeenten, omdat volgens planning in dat gebied de eerste schop de grond in zal gaan. We hebben het voornemen om te starten in januari 2017. Dit is een paar maanden later dan oorspronkelijk gepland, deze vertraging werd opgelopen doordat de MABIB in eerste instantie aangaf te willen mee aanleggen en hiermee het nodige overleg noodzakelijk was.

MABIB legt niet mee aan

Echter tijdens het overleg met de drie gemeente  voor het verlenen van de vergunning om het glasvezelnetwerk aan te leggen heeft MABIB vrijdag 21 oktober formeel laten weten geen vergunningen te zullen aanvragen in die gebieden die behoren bij de Coöperaties van Baarle-NassauGlas en GilzeenRijenGlas en er dus ook geen glasvezelnetwerk te zullen aanleggen. Hiermee is een einde gekomen aan de voortdurende onzekerheid of MABIB nu wel of niet een eigen netwerk naast dat van de coöperaties zou gaan aanleggen. 

 Geen BOM financiering voor MABIB

Eerder dit jaar maakte de provincie bekend dat Mabib glasvezel zou aanleggen bij 35.000 huishoudens in het Brabantse buitengebied. De provincie zou het bedrijf daarvoor 35 miljoen euro lenen. MABIB heeft eveneens afgelopen vrijdag te kennen gegeven dat het bedrijf daar geen behoefte meer aan heeft. De provincie blijft dus zitten met 35 miljoen euro. Dat geld zit in een pot voor de aanleg van snel internet op het platteland. Het is nu maar de vraag of de oorspronkelijke plannen van MABIB overeind blijven. Het zou zo maar kunnen dat men nu ook in andere gebieden in Midden-Brabant niet meer zal willen aanleggen omdat de coöperaties hier al heel ver gevorderd zijn met de voorbereidingen van de aanleg van het coöperatieve netwerk.

 Providers

Midden-BrabantGlas is inmiddels ook al in een vergevorderd stadium met de providers. De bedoeling is de providers zich halverwege november aan de leden van de vier coöperaties zullen presenteren.

Lid worden

Wilt u verzekerd zijn van glasvezel dan geldt nog steeds voor alle bewoners in het buitengebied van Midden-Brabant dat ze zich kunnen aanmelden en kunnen inschrijven als lid van de coöperatie via de website www.midden-brabantglas.nl. en hiermee zich zelf verzekeren van een waardevol glasvezelnet tot in hun woning en/of bedrijf.

Midden-BrabantGlas — Glasvezel in Midden-Brabant

www.midden-brabantglas.nl

Midden-BrabantGlas en de vier moeder-coöperaties zijn thans officleel geregistreerd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een electronisch communicatienetwerk ...

 Hartelijke groeten

Ludo van Dun

Schootsenhoek14

5114AC Castelre ( gem Baarle-Nassau )

Secretaris Baarle-NassauGlas

Email Baarle-NassauGlas@midden-brabantglas.nl

Tel 0135039770

Tel 0032473230112

Facebook Glasvezel Baarle-Nassau buitengebied

 

26-05-2016|| Glasvezelcooperatie MidenBrabant glas zoekt samenwerking met de gemeente in het realiseren van glasvezel in het buitengebied. Galder/ Strijbeek Baarle nassau en delen van Alphen Chaam vallen onder een nog op te richten coöperatie Baarle Nassauglas. Lees meer...

Nieuw initiatief in Alpen-Chaam: Middenbrabantglas

16-02-2016||In zaal Bellevue in Chaam werd op vrijdag 12 februari een informatieavond georganiseerd in

De opkomst was overweldigend ! Lees meer...

Midden-BrabantGlas is een burgerinitiatief dat zich sinds een paar maanden inzet om mensen uit Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel Oisterwijk, Tilburg en Goirle bij elkaar te brengen om zelf via een coöperatief model een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te gaan laten leggen.

Primaire doelstelling van dit projectplan is: Het sociaal maatschappelijke doel om toekomstig de leefbaarheid van het totale buitengebied veilig te kunnen stellen! 

De coöperaties hebben daarbij geen winstoogmerk maar dienen slechts de totale leefbaarheid van het volledige buitengebied!

Om die leefbaarheidsdoelstellingen te ondersteunen moet het glasvezelnetwerk een kwalitatieve en betaalbare breedband-voorziening gaan bieden aan alle inwoners van die buitengebieden!

Aan alle college’s van burgemeester en wethouders zal de komende weken gevraagd worden of zij een goede digitale bereikbaarheid van het buitengebied ook belangrijk vinden. Glasvezel is echter (wettelijk) geen nutsvoorziening. De gemeente investeert daarom niet zelf in de aanleg ervan. De provincie Noord-Brabant biedt echter wel mogelijkheden om de aanleg van glasvezel in het buitengebied op te pakken en stimuleren door middel van het verstrekken van leningen uit een breedbandfonds.
We vragen aan het breedbandfonds, dat door de de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) beheert wordt, om een financiering en doen het verzoek  of het college daar ook achter staat en haar volle medewerking aan dit burgerinitiatief wil verlenen en dat ook schriftelijk aan ons mee wil delen. Tot op heden krijgen we van alle gemeenten de mededeling dat zij het zeer positief vinden dat inwoners zelf het probleem aanpakken en door middel van een coöperatie en met behulp van de provincie het glasvezelnetwerk in de onrendabele buitengebieden zelf gaan realiseren.

Achtergrond informatie

Enkele interessante artikelen met achtergrond informatie vindt u hieronder:

Voorbeeld: HSLnet in Heeze-Leende

Klik op foto voor YouTube filmpje

Burgers zorgen zelf voor snel internet in buitengebieden

15-12-2014

Het is een mooi voorbeeld van doe-democratie: burgers en ondernemers uit 4 gemeenten in de Brabantse Kempen richten coöperaties op voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden.

Burgers zorgen zelf voor snel internet in buitengebieden

Want voor de leefbaarheid in de buitengebieden is een goede en snelle internetverbinding essentieel. 

In eigen handen 
Commerciële aanbieders van breedband staan niet te springen om een netwerk aan te leggen in de buitengebieden van de Brabantse Kempen. En de gemeenten zien het niet als hun taak. Daarom hebben burgers en ondernemers uit de kerkdorpen van Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot en Moergestel het heft in eigen hand genomen. Onder de gezamenlijke vlag van KempenGlas richtten ze per gemeente een coöperatie op om in eigen beheer een glasvezelnetwerk te laten aanleggen. Dat kan omdat er goede financieringsmogelijkheden zijn, onder andere vanuit het Breedbandfonds Brabant (BOM) van de provincie. Alle coöperatieleden brengen ook eigen kapitaal in en worden daarmee mede-eigenaar van het netwerk. 

Inwoners ‘de Biest’ werken aan leefbaarheid 
Het verhaal begint in Biest-Houtakker, een dorp in de gemeente Hilvarenbeek met 904 inwoners. Hier zetten de mensen zich al jaren in voor leefbaarheid. Jo van de Pas, één van de initiatiefnemers van KempenGlas, vertelt dat de dorpsbewoners zich al vroeg realiseerden dat er iets moest gebeuren. Want jongeren trokken weg en bedrijven en voorzieningen verdwenen. Om het dorp weer aantrekkelijk te maken, bouwden 150 vrijwilligers een multifunctionele accommodatie. Met daarin een brede school, een sport- en theaterzaal en een ontmoetingsruimte voor jong en oud. Dit deden ze met subsidie van de provincie in het kader van het Integraal Dorps Ontwikkelings Programma (IDOP). 

Burgers voelen zich verantwoordelijk 
De vrijwilligers maakten een plan om in eigen beheer glasvezel te gaan aanleggen. Daarvoor kwam steun vanuit het Leefbaarheid@Brabant programma ‘High tech kerkdorpen’. Uit dit plan kwam HilverGlas voort. 

Hilverglas 
Hilverglas mocht aanvankelijk alle huishoudens in Hilvarenbeek van glasvezel voorzien. Ook de kleine kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden. Maar de initiatiefnemers kregen echter ook te maken met een commerciële partij. Dankzij het door Hilverglas verkregen draagvlak bij de inwoners van Hilvarenbeek, kwam er bij wijze van experiment toch een 100% dekkend glasvezelnetwerk. 

Kempenglas 
De kennis en ervaring die hij met HilverGlas heeft opgedaan, gebruikt Van de Pas nu voor KempenGlas. "Het is onvoorstelbaar hoe snel het netwerk rondom KempenGlas is gegroeid", zegt hij. "Dat heeft alles te maken met het feit dat het de burgers zelf zijn die zich hiervoor inzetten. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen omgeving, kennen de buurt en weten wat er nodig is voor een leefbare toekomst in hun buitengebied." 

Zorg via internet 
Elk dorp heeft ‘straathoofden’ die het vertrouwen genieten van de buurtbewoners. Deze straathoofden hoeven jongeren en mensen met schoolgaande kinderen of een eigen bedrijf niet te overtuigen van het belang van snel internet. De moeilijkst bereikbare groep zijn de ouderen die langer thuis willen blijven wonen en voor wie zorg op afstand via internet een uitkomst kan zijn. 

Van de Pas: ‘Die mensen trek je alleen over de streep als het initiatief vanuit de eigen gemeenschap komt. Om hen vertrouwd te maken met de ICT-mogelijkheden starten we met ‘Welzijn op afstand’.’ 

Wat is er te doen in Galder-Strijbeek?

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek.

Maak ook gebruik van de Galder-Strijbeek pagina op onsalphenchaam.nl, voor berichten, prikbordadvertenties en nieuw: "hulp gevraagd"

Heeft u iets te melden?

Gemiddeld kijken 1000 bezoekers per maand op onze website. We plaatsen graag uw nieuwsberichten of activiteiten.

Stuur ons een e-mail