Glasvezel heeft de toekomst

Actie kom Galder september 2021

Jaarlijke combinatie nieuwe aansluitingen tegen gereduceerd tarief

In de bebouwde kom van Galder is in 2018 een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit is door de coöperatie Midden-BrabantGlas (MBG) gedaan in samenwerking met de Dorpsraad Galder-Strijbeek, in het verlengde van de aanleg van het nabije buitengebied (buiten de bebouwde kom). Regelmatig komen verzoeken binnen voor nieuwe aansluitingen op de glasvezel. 

Eens per jaar houdt MBG een zogenaamde veegactie. Daarbij kunnen bewoners en bedrijven in een gecombineerde activiteit worden aangesloten, om de aansluitkosten te drukken. Voor de bebouwde kom van Galder wordt dit jaar een veegactie gepland rond eind september. Daarbij wordt een vast, kostendekkend, aansluittarief gehanteerd van € 750; dit is inclusief € 500 voor het lidmaatschap. Totaal is dat slechts € 250 meer dan in 2018 werd gerekend voor de initiële aansluitingen. De aansluitkosten kunnen op termijn ruimschoots worden terugverdiend.

Deze actie is alleen bestemd voor inwoners met een huis in de bebouwde kom van Galder. Voorwaarde voor deze actie is verder dat er bij uw adres nog ongebruikte glasvezelkabel ligt tot de perceelgrens. Tijdens het project in 2018 is (in beperkte mate) rekening gehouden met toekomstige groei.

Hebt u interesse, dan kunt u zich opgeven bij MBG. U kunt uw gegevens invullen bij  https://www.midden-brabantglas.nl/aansluiten/offerte/ waarbij u in het vak opmerkingen “veegactie kom Galder” kunt zetten. Hebt u vragen? Dan kunt u ook terecht bij de Dorpsraad Galder-Strijbeek, namens de Werkgroep Glasvezel: Frans Goethals of Jan Scheepers.

Zie ook nadere informatie hieronder en op website MBG. U kunt daar lezen over de vrije keuze die u hebt tussen providers die op de glasvezel aanbieden. Binnenkort komt daar ook Freedom Internet bij (opvolger van XS4ALL). En later naar verwachting ook nog een grote landelijke provider. Ook kunt u lezen over de ervaringen van leden, waaronder een zeer hoge betrouwbaarheid en snelheid. MBG staat als coöperatie, waarvan de leden zelf eigenaar zijn, verder voor de leefbaarheid van het buitengebied en biedt zinvolle en relatief goedkope extra's zoals een brandmelder/alarmsysteem. 

Voor E-leden

Ligt er al in glasvezel binnen in uw huis, dan bent u E (aspirant) lid. In dat geval kunt u voor € 250 definitief worden aangesloten. Door over te stappen kunt u (op termijn) ook geld besparen. 

Glasvezel coöperaties leveren en beheren professioneel netwerk

Omdat de internetkwaliteit in de buitengebieden zeer beperkt was en commerciële bedrijven de aanleg daar te kostbaar vinden, is dit door bewoners zelf opgepakt. Vanaf 2016 zijn in het gebied van Midden-Brabant vier glasvezelcoöperaties opgericht met een onderliggende Coöperatie Midden-BrabantGlas. Aangezien er toen in de gemeente Alphen Chaam geen kartrekkers opstonden, is het gebied van de gemeente verdeeld over de coöperaties Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas. De aanleg is volledig zelf gefinancierd, zonder subsidie. De deelnemers zijn allen lid van de glasvezelcoöperaties en daarmee ook mede-eigenaar.

Inmiddels is het glasvezelnetwerk 800 km lang, waarop 4500 huishoudens en ondernemingen zijn aangesloten in 16 gemeenten in Midden-Brabant. Bij MBG draait het niet om maximalisatie van de winst voor de investeerders, maar om het nut van het netwerk voor de bewoners. Zo is het bij Midden-BrabantGlas niet nodig om prijzen te indexeren. Wanneer de externe en interne financieringen over circa 12 jaar zijn afbetaald, worden de maandelijkse abonnementskosten zelfs verlaagt (met ongeveer € 20). 

Hoe werkt het?

Midden-BrabantGlas levert een belichte glasvezelverbinding. Dat betekent dat zij data via de glasvezel naar uw woning transporteren. MBG levert zelf geen internet, televisie, telefonie of sociale alarmering. Deze worden afgenomen bij een van de (thans 5) providers die op het netwerk hun diensten aanbieden. Er is dus keuze-vrijheid.

Netwerk is zeer betrouwbaar

In 2019 was er sprake van 100% netwerk beschikbaarheid (up-time). In geheel 2019 is er geen enkele netwerkonderbreking geweest in de centrale apparatuur van de verdeelstations. Wel zijn er meerdere kabelstoringen geweest door het kapot graven van kabels door derden. Het netwerk is inmiddels op diverse plaatsen gekoppeld met de hoofdverbindingen van het wereldwijde internet en heeft diverse ringen (redundantie), zodat na het evt. kapot trekken van kabels het internetverkeer voor de meeste gebruikers ongestoord door kan gaan. De apparatuur heeft back-ups en is bestand tegen stroomonderbrekingen. Bij MBG heeft iedere woning 2 glasvezelkabels. Dat levert een hogere betrouwbaarheid op dan bv. coax waarbij de aansluiting wordt gedeeld met andere woningen in de wijk.

Aansluiting Galder en Strijbeek

Midden-BrabantGlas was vooral gericht op de buitengebieden, waarvoor er geen commerciële partijen waren die interesse hadden in de aanleg. In de buitengebieden bestond daarvoor ook veel animo. Er was daar geen coax en vaak had men alleen een koperen telefoonlijn met zeer trage verbinding, door de grotere afstand van de centrale. Strijbeek en het buitengebied van Galder behoorde vanaf het begin bij het doelgebied. De bebouwde kom van Galder echter niet. Die was ook al bekabeld met coax (met alleenrecht van Ziggo). De ervaring leert dat de meeste mensen tevreden zijn met de coax en niet bereid zijn om meer te betalen aan glasvezel en ook vooral geen risico willen lopen met iets nieuws. Vanwege slechte ervaringen elders moest de coöperatie de aanleg ook koppelen aan een verplichte afname van een abonnement. 

Met medewerking van de Dorpsraad is aan de kom van Galder toch aangeboden om mee te doen, indien er meer dan 100 huizen zouden worden aangesloten. De Dorpsraad was van mening dat het voor de leefbaarheid ook op de langere termijn zeer belangrijk zou zijn indien heel Galder een kans kreeg op een glasvezelaansluiting. We gaan steeds meer data verbruiken en voor bedrijven is een stabiel internet zeer belangrijk. Ook werd de kans dat er in de toekomst nog een commerciële aanbieder zou komen voor Galder klein geacht. De coöperatie heeft uiteindelijk een (eenmalig) E-lidmaatschap aangeboden, waarmee de vereiste aansluitingen konden worden gehaald.

Al in 2018 is de glasvezel in Galder en Strijbeek aangelegd. Voor mensen die wel een (E) aansluiting hebben, maar nog geen abonnement, is het zeker het overwegen waard om nu definitief over te stappen. Nieuwe aansluitingen zijn ook mogelijk tegen kostprijs (bv. bij verhuizing). Er liggen daarvoor ook een aantal loze glasvezelkabels in de grond. Jaarlijks wordt een zgn. veegactie gehouden, waarbij een gereducerd tarief kan worden aangeboden.

Maatschappelijke doelen

Natuurlijk staat een snelle, veilige en betrouwbare internetvervinding voorop. Maar voor MBG zijn leefbaarheid en sociale cohesie ook belangrijke doelen. Zo is twee jaar geleden begonnen aan een actie met brandmelders. Het systeem kan worden uitgebreid met inbraakbeveiliging en sensoren voor alleenstaande hulpbehoevenden in combinatie met sociale alarmering (bv. bij een hulpverzoek of geconstateerde inactiviteit). Een toepassing die elders in het land een innovatieprijs heeft gewonnen. Zo kunnen mensen langer veilig in hun eigen huis blijven wonen. Naast veiligheid van de data, is een belangrijk kenmerk van dit systeem dat de meldingen naar familie, buren of mantelzorgers gaan, die een oogje in het zeil kunnen houden. We moeten immers voor elkaar zorgen. 

In 2019 is de coöperatie een samenwerking aangegaan met het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van de Avans Hogeschool. Binnen dit lectoraat werken docenten en studenten aan onderwerpen rondom digitalisering en veiligheid. Ook wordt samengewerkt met de provincie Noord-Brabant, Thebe extra en de veiligheidsregio's. Vermeldenswaardig is verder dat in juni 2021 een rapport is verschenen over "dataplatforms" in opdracht van de provincie. Het rapport heeft o.m. MBG als casus onderzocht en stelt: "coöperaties en initiatieven als Midden-BrabantGlas hebben de potentie om partners te worden van gemeenten en provincie in de aanpak van maatschappelijke opgaven." 

 

 

Brandmelders, inbraakalarm en alarmering 

Alle leden van de glasvezel coöperaties kregen voor een halfjaar gratis een aan het glasvezelnetwerk gekoppelde centrale op proef, die verbonden wordt met twee draadloze digitale brandmelders. Daarna moet een (relatief gering) jaarbedrag worden betaald. De apparatuur en service wordt geleverd door het Eindhovens bedrijf “Altijd Thuis.”, onderdeel van Akkedeer B.V.

Naast de gebruikelijke geluidsalarmering is er voor het doormelden van rook-, en brandsignalering een app beschikbaar, die ook aan de buren of de kinderen kan melden dat er een brandmelding is. In het geval van een echte brand kan een snelle hulp van buren van levensbelang zijn, want iedere seconde tijdwinst telt alvorens ook de brandweer ter plaatse kan zijn. 

Het systeem is uitbreidbaar. Zo is een volledig inbraakalarm mogelijk en een persoonlijke alarmknop. De losse modules zijn bij Altijd Thuis tegen redelijke prijzen te koop. Ook is een abonnement met een lokale meldkamer mogelijk (ook tegen een gunstige prijs). 

Ook als u geen glasvezel aansluiting hebt, is toch een alarmsysteem van Altijd Thuis mogelijk. Hoe meer mensen aansluiten en op elkaar kunnen letten, hoe veiliger het in onze buurten is.

Eigen ervaring.

Ik heb vanaf het eerste moment meegedaan met de Werkgroep Glasvezel van de Dorpsraad. Ik ben lid van de coöperatie en ons huis is aangesloten op de glasvezel. Ook heb ik een alarmsysteem genomen. Ik wil hierbij mijn ervaringen met u delen. 

Het abonnement op de glasvezel kost € 49 per maand (voor D-lid). Daarnaast moet ook een abonnement met een provider worden genomen. Ik heb voor Netrebel gekozen. Dat kost € 10 per maand. Daarvoor krijg je internet met 1000 Mb/s up en down. Dat is heel snel en de meeste mensen zeggen die snelheid niet nodig te hebben. Ik vind het wel handig. Zo staan de foto’s die ik maak heel snel in de cloud. Verder krijg je van Netrebel niets, dus geen modem, geen tv en geen vaste telefoon. Voor mij is dat ideaal, want dan ben ik niet afhankelijk van de vaak toch wat mindere apparatuur van providers. Nu kon ik een goede router aansluiten met een uitstekende WiFi verbinding. Enige technische kennis daarvoor is wel vereist.

Om TV te kijken, gebruik ik NL Ziet (€ 7,95 per maand.) Het zijn alleen de Nederlandse zenders maar dat is voor mij genoeg (ook terug kijken). NL Ziet werkt nu goed en je kan het ook kijken via een browser of tablet, waardoor ik ook geen extra TV’s nodig heb. De TV in de huiskamer heb ik aangesloten via een Apple TV kastje. Daarop draait de NL Ziet app, en desgewenst ook Netflix (prima 4K), Amazon Prime, Disney, Apple TV, etc.

Voor een vaste telefoon is een abonnement mogelijk bij een telefoon-provider. Ik gebruik prepaid (€ 1,35 per maand). Ook daarvoor moet je eenmalig een kastje kopen of een DECT telefoon gebruiken.

Toen het aanbod kwam van de coöperatie voor een proef met brandmelders, heb ik ook meegedaan. De centrale zit rechtstreeks op de glasvezel en werkt dus ook als je eigen router etc het niet doet. De apparatuur werkt via het (moderne 2-weg) Zigbee communicatie-protocol en is daardoor klein en gebruikt weinig energie (batterijen gaan jaren mee). Toen ik zag dat het heel goed werkte, heb ik het systeem uitgebreid met inbraakalarm. De app werkt goed (wel even wennen). Ook de communicatie met Akkedeer B.V. / Altijd Thuis verloopt prima. Zelfs voor een wat uitgebreider systeem is de prijs gunstig. Ook geloof ik zelf in het idee erachter, van sociale alarmering. We moeten allemaal een beetje op elkaar letten.

Jan Scheepers, Dorpsraad Galder-Strijbeek

Glasvezel in Galder wordt aangelegd

Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas heeft eind 2017 besloten om de kern van Galder definitief aan te sluiten op het glasvezelnetwerk dat voor het buitengebied al eerder in de planning stond. Verder is besloten dat er een eigen POP in Galder wordt geplaatst. Vanaf februari 2018 zijn de aansluitingen voorzien. Opgave is nu nog mogelijk, met geringe extra kosten.

Binnen de gestelde termijn, 5 oktober jl., zijn 150 aanmeldingen ontvangen voor de kern van Galder en 18 voor het buitengebied. Ongeveer twee derde van de aanmeldingen van de kern betreft een E-aansluiting; de glasvezel wordt dan gebruiksklaar tot in de meterkast afgewerkt. Bij ingebruikname dient dan nog wel een actief lidmaatschap van de coöperatie te worden aangegaan.

Totaal zijn er zoveel aansluitingen dat een apart verdeelhuisje (POP) in Galder wordt neergezet, vanwaar een verdeling plaats vindt over de betreffende huizen. Het voordeel van de POP is verder dat het in de toekomst gemakkelijker is om nieuwe gebruikers aan te sluiten. Daarmee is Galder goed voorbereid op de digitale toekomst. Die visie heeft ook de dorpsraad in Galder en de werkgroep glasvezel aldaar.

Door het inplannen van een POP, die extra moet worden besteld, wordt de engineering iets vertraagd. Daarmee vertraagt ook de aanleg voor Galder. Er wordt thans van uitgegaan dat Galder vanaf medio februari 2018 kan worden aangesloten. Dat is natuurlijk ook nog afhankelijk van de vorst in de winterperiode.

De nieuwe planning heeft tot gevolg dat in november nog geen engineering kosten worden gemaakt. De coöperatie geeft Galder daarom nog een extra mogelijkheid voor aanmelding. Indien inwoners van Galder zich uiterlijk 30 november aanmelden, worden slechts € 25 extra kosten in rekening gebracht. Dat geldt ook voor de in de kern van Galder populaire E-aansluiting, die € 250 kost excl. administratiekosten (€ 50). Na 30 november kan men zich, met extra meerkosten, nog steeds aanmelden tot dat er echt gegraven gaat worden. Een E-aansluiting is dan echter niet meer mogelijk. Dan gelden de tarieven die de coöperatie in een huis-aan-huis bezorgde brief bekend heeft gesteld.

Voor meer informatie, zie de websites: www.midden-brabantglas.nl en www.galder-strijbeek.nl. Op deze sites vindt u ook gegevens over het bestuur van de coöperatie en de werkgroep glasvezel Galder. Indien u belangstelling heeft voor een E-aansluiting of direct al een supersnelle live aansluiting wenst, vraag dan het registratiefor­mulier aan door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@Midden-BrabantGlas.nl

 

Hierbij belangrijke informatie over de glasvezel (situatie eind 2017)

AANMELDEN

De provider-avond van 28 augustus 2017 was zeer goed bezocht. Daarbij is door de coöperatie aangegeven dat de uiterlijke aanmeldingsdatum zou worden opgeschoven. Dit heeft te maken met een meer gedetailleerde planning in het gebied dat door Baarle-NassauGlas wordt aangelegd. De coöperatie heeft nu een nieuwe uiterlijke datum aangegeven: 5 OKTOBER 2017. 

Deze datum geldt zowel voor de kom van Galder als het buitengebied van Galder en ook Strijbeek. Aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan via de website van de coöperatie: www.midden-brabantglas.nl
Daar vind u ook alle informatie over de coöperatie en de providers, incl. planning van aanleg, tarieven en pakketten. Vanaf € 500 (C-lidmaatschap) en € 50 inschrijfkosten wordt de glasvezel bij u thuis gelegd, waarna vervolgens de door uzelf gekozen provider diensten gaat leveren. U betaalt dan maandelijkse kosten aan de coöperatie en aan de gekozen provider. 

E-LIDMAATSCHAP

De coöperatie biedt sinds kort een extra contractmogelijkheid aan, alleen voor bewoners van de bebouwde kom van Galder. Bij dit zogenaamde E-lidmaatschap/aansluiting wordt een glasvezelaansluiting in de meterkast gelegd, zonder dat hiervan (voorlopig) gebruik behoeft te worden gemaakt. De coöperatie biedt dit aan voor een eenmalig bedrag van € 250 en € 50 inschrijfkosten. Dit aanbod is ideaal voor mensen die voorlopig nog voldoende hebben aan hun huidige provider, maar graag de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst te kiezen voor een provider op glasvezel. Later aansluiten is ieder geval (veel) duurder. Als u nu laat aansluiten en later besluit alsnog diensten te willen afnemen van een provider over de glasvezel, hoeft alleen het verschil met een C-lidmaatschap te worden bijbetaald. Wij wijzen er ook op dat een glasvezelaansluiting bij de verkoop van een huis steeds belangrijker wordt. Aanmelding voor een E-lidmaatschap gaat niet via de bovengenoemde website. U kunt hiervoor een registratieformulier aanvragen door een email te sturen naar: Baarle-NassauGlas@midden-brabantglas.nl 

GLASVEZEL GAAT ZEKER DOOR IN GALDER, MAAR MEER OPGAVES GEWENST
Het aantal opgaven is al zodanig dat we kunnen stellen dat glasvezel zeker doorgaat voor Galder. Iedereen die zich tijdig aanmeldt, kan ervan uitgaan dat de coöperatie over een half jaar een glasvezel in de meterkast komt leggen. Maar we hebben de na te streven 100 aansluitingen in de kom van Galder nog niet bereikt. Waarom is dat belangrijk? Die 100 zijn nodig om een uitgebreidere infrastructuur aan te leggen. Dat betekent concreet dat er dan een speciaal verdeelpunt komt in Galder (mini-POP) en evt. toekomstige aansluitingen beter kunnen worden voorbereid. Nieuwe aansluitingen zijn dan gemakkelijker en dus goedkoper te maken. Wij verwachten dat veel mensen die nu niet meedoen, op een later tijdstip toch een behoefte aan glasvezel zullen hebben. En wij zouden een (betaalbare) mogelijkheid voor een glasvezelaansluiting ook graag willen behouden voor nieuwe inwoners van Galder.

Met de glasvezel komen er ook nieuwe mogelijkheden. Zo begint de provincie binnenkort met een pilotproject “sociale veerkracht”, waarbij slechts enkele woonkernen betrokken zijn, waaronder Galder. De Dorpsraad zal hierover bij gelegenheid nog berichten. Dit leidt ertoe dat er met gebruikmaking van de glasvezel een concrete en betaalbare ondersteuning komt voor mensen die (langer) alleen thuiswonen, voor medische zorg op afstand, voor brandalarm en buurtpreventie, en nog meer zaken die we samen kunnen bedenken. Glasvezel gaat dus -indirect- een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Galder. Het is geen toekomstmuziek meer, genoemde toepassingen gaan er op korte termijn echt komen. Een aansluiting op de glasvezel is dan wel een vereiste. 

Ondanks onze pogingen om de inwoners van Galder te bereiken, constateren wij dat onze boodschap bij veel mensen nog onvoldoende landt. Wij vragen daarom aan alle mensen in Galder, die al wel enthousiast zijn over de glasvezel, om de mogelijk om tot 5 oktober aan te melden zoveel mogelijk bij anderen onder de aandacht te brengen. Bespreek het eens met de familie, buren, kennissen, in de loopgroep, bij het wandelen, etc. Bij twijfel adviseren wij in ieder geval een E-aansluiting te nemen. Als we 100 inschrijvingen halen in de kom van Galder, is Galder beter op de toekomst voorbereid! 

Als er nog vragen zijn, is de werkgroep gaarne bereid deze te beantwoorden.

Namens de Dorpsraad Galder-Strijbeek: Werkgroep Glasvezel 

 

Als u zich nog niet hebt aangemeld, geven we in overweging om de bevindingen van de Werkgroep glasvezel (nog eens) te overdenken:

1. Glasvezel is nodig om aan je toekomstige behoefte aan data te voldoen.

2. Glasvezel van deze coöperatie is uiteindelijk goedkoper dan andere alternatieven. ( Kosten gaan voor de baten uit).

3. Er is NU een kans om aangesloten te worden op glasvezel, voor redelijke kosten.

 

 

 

Werkgroep Glasvezel Galder

Werkgroep Glasvezel Galder heeft op 26 juni 2017 samen met de Coöperatie Midden-BrabantGlas / Baarle-NassauGlas een informatieavond gehouden in de Leeuwerik."

De coöperatie Midden-BrabantGlas / Baarle-NassauGlas is twee jaar geleden begonnen met een project om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Inmiddels is het 100% zeker dat het project wordt uitgevoerd en is men ook gestart met de daadwerkelijke aanleg. Voor meer informatie over de Coöperatie, hun product en wijze van aanmelden, verwijzen wij naar internet: https://www.midden-brabantglas.nl .

De Coöperatie heeft een tracé gepland om hun leden in het buitengebied van Galder aan te sluiten. Dit tracé loopt vanaf de Markweg over de Galderseweg en Sint Jacobsstraat tot de Bouwerij.  Van daaruit gaat het tracé over een deel van de Kerselseweg, Ballemanseweg en Bouwerij, voor zover daar leden zijn. Bewoners van die gebieden, die zich nog niet als lid hebben aangemeld, kunnen dat alsnog doen en worden dan aangesloten. 

Thans doet zich de mogelijkheid voor om het tracé door te trekken naar de Kom van Galder. De Coöperatie wil dat gaan plannen, indien daar voldoende belangstelling voor bestaat. Indien u een glasvezel aansluiting wenst, is opgave als lid van de Coöperatie noodzakelijk uiterlijk 1 september 2017. De aansluiting is dan voorzien in het eerste kwartaal 2018.

De Dorpsraad is van mening dat glasvezel bijdraagt aan de “kwaliteit en leefbaarheid” van Galder. Het is daarom belangrijk de geboden kans niet onbenut te laten. De Werkgroep Glasvezel Galder heeft uitzoekwerk gedaan en diverse activiteiten uitgevoerd om de bewoners in Galder te informeren en vragen te beantwoorden. Bij de informatieavond op 26 juni, is gebleken dat er nog behoefte bestaat aan informatie van de providers, die diensten leveren over het glasvezelnetwerk (internet, TV, telefoon, etc.). Hiervoor zal na de zomer nog een informatieavond worden gepland. 

Verder kunt u een beroep doen op de leden van de Werkgroep voor nadere uitleg of specifieke vragen. 

kaart MBG glasvezelgebied (klik om te vergroten)

Kaart glasvezel Galder-Strijbeek (klik om te vergroten)

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail

Wat is er te doen?

Kijk in onze agenda. Wij gebruiken de agenda van Alphen-Chaam.

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet het dan zelf in de agenda.