Herdenking Slag bij Strijbeek

Donderdag 2 januari 2014 is de "Slag bij Strijbeek" herdacht met een historische wandeling rond het goudbergven. Door het mooie programma en het goede wandelweer kon de wandeling rekenen op de belangstelling van ruim 500 bezoekers. Zij zagen en hoorden de verhalen van een Kozak, een pater, Franse douaniers, een dichter, een historicus en een wanhopige Strijbeekse vrouw die haar dochter kwijt was. Daarnaast waren en ook 15 mannen die de slag bij een bivak in het beekdal naspeelden. Dit was een ware re-enactment van een Napoleontische Vereniging.

Historische context

Op 2 januari 1814, aan het eind van de Franse tijd, vond hier de ‘Slag bij Strijbeek’ plaats. Om Napoleon op de knieën te dwingen was er een geallieerdenleger op de been gebracht, dat bestond uit Zweden, Britten, Hessen, Würtenbergers, Saksen, Pruisen en Russische Kozakken. De voorhoede van dit ‘Armee du Nord’ werd gevormd door het IIIe Preusische Armee-korps. Vierhonderd Pruisische ruiters en Kozakken van dit korps raakten nabij Meerle slaags met tweehonderd leden van de cavalerie-eenheid Rode Lansiers, de Franse ‘Lanciers Rouges’ van de keizerlijke garde.

De uiteindelijke slag speelde zich voornamelijk af in de weidegronden, de beemden, ter weerszijden van de Strijbeekseweg  aan de Nederlandse kant van de beek. Vanaf de Bergweg kijkend in de richting van de brug is een groot deel van het voormalig slagveld zichtbaar. De waterstand was tweehonderd jaar geleden veel hoger dan nu en verschillende manschappen en paarden verdronken toen ze door het ijs zakten. In totaal sneuvelden hier dertien Pruisen. De Slag bij Strijbeek maakte onderdeel uit van een groot aantal slagen en schermutselingen tussen Breda en Antwerpen, voornamelijk op Belgisch grondgebied, waarbij in totaal bijna tweeduizend doden en gewonden vielen.Begin 2004 werd langs de Bergweg, aan de rand van het voormalig slagveld, een granieten zwerfkei te velde gelegd met het gedicht dat Pien Storm van Leeuwen voor deze plek schreef:

over zijn grenzen
reikt macht naar al meer
voert vechters van ver
naar vreemd land
belangen langs lansen betwist
kleuren een beek en zijn beemden
in strijd

2 januari 2014 - Herdenking 200 jaar slag bij Strijbeek

Op 2 januari 1814, aan het eind van de Franse tijd, vond in de beemden van de Strijbeeksche Beek een militair treffen plaats dat bekend staat als de ‘Slag bij Strijbeek'. Op donderdagmiddag 2 januari 2014 werd er een historische wandeling georganiseerd waarbij vertellers, dichters, acteurs en enkele militaire re-enacters de historie tot leven brengen.

Historische wandeling

De tocht begint en eindigt bij Pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje aan de Goudbergseweg 8 in Strijbeek.
Tussen 13.30 uur en 14.40 uur zullen daar een aantal vertrekmomenten zijn voor groepen belangstellenden. De tocht langs de optredens voert door het natuurgebied De Goudberg, langs de Stijbeeksebeek en over de Bergweg, waar uitzicht is over de beemden waarin het militair treffen zich in 1814 afspeelde. De wandeling en het bijwonen van de optredens nemen iets meer dan een uur in beslag. Het evenement is gratis toegankelijk.

Optredens

Jan van Bergeijk (soldaat/verteller), Rob van Amelsfoort (kozak), Frans A. Brocatus (pater/dichter), Jan Huijbrechts (historicus), re-enactment Napoleontische Vereniging 7e Linie vzw, Pien Storm van Leeuwen (verteller/dichter), Anne-Mary Vermeer (wanhopige vrouw), Theo v.d. Westerlaken (trompetter). De teksten voor de rol van kozak, pater en wanhopige vrouw werden geschreven door Mart Hendrickx.

De route wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit:
Mart Hendrickx, Louis Vriens en Kees Leijten (Heemkundekring Paulus van Daesdonck), Anneke Oomes (Staatsbosbeheer), Jack van Gestel, Hans Boer, Ad Verkooijen, Berry de Ruyter (Dorpsraad Galder-Strijbeek), Pien en Jan Willem Storm van Leeuwen (Stichting Trajart).

 

Video
Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail