Nieuws uit het verleden

Download het voorstel voor de materialisering

Update 15-02-2013 || Eind 2012 heeft een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de St. Jacobsstraat, een deel van de Galderseweg, de Gaarshof en de Leeuwkesdries ter inzage gelegen en is er gelegenheid geweest om op- en aanmerkingen te maken. Deze hebben geleid to enkele wijzigingen. Op basis hiervan zijn de plannen verder uitgewerkt tot definitieve tekeningen. 

U kunt deze tekeningen bekijken op een inloopmiddag/-avond, die zal worden gehouden op maandag 25 februari, vanaf 16:00 uur tot 20:00 uur in de zaal van Knooppunt Galder. De aanwezige medewerkers van de gemeente zullen u persoonlijk te woord staan. 

Voor aanvang van de uitvoering zal u nader worden geïnformeerd over de fasering en planning. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Helden, 06-55862535

Lees meer...

De presentatie van de 1e infoavond kan hier gedownload worden.

Download het verslag van de 1e infoavond

29-06-2012 || De bieb gaat er even tussenuit deze zomer. Zorg dat u tijdig een bezoek brengt, zodat u kunt genieten van een goed boek in de zon! Tijdens de zomersluiting van 2 juli tot en met 12 augustus gaat de Bibliotheek Galder verhuizen...  

Lees meer...

 

 

12-07-2012 || Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld op 26 juni kan het snel gaan met de sloop van de Leeuwerik en de bouw van het nieuwe dorpshuis. De gemeente wil de bewoners van Galder en Strijbeek op de hoogte houden van de ontwikkelingen de komende periode met een nieuwsbrief. 

Download hier de eerste nieuwsbrief.

23-10-2012 || In verband met de renovatiewerkzaamheden aan Sportpark “De Leeuwerik” in Galder moeten de glasbak en de kledingcontainer tijdelijk worden verplaatst.

In week 43 zullen de glasbak en de kledingcontainer naar een van de parkeerplaatsen bij de gymzaal verhuizen. Zodra de werkzaamheden dit toelaten, zal in de buurt een meer geschikte locatie worden gezocht zodat de parkeerplaats weer kan worden vrijgemaakt.

Ook is de Automatische Externe Defibrillator (AED) verplaatst naar de ingang van de noodvoorziening van de Leeuwerik.

29-10-2012 || Zo'n 60 belangstellenden hebben donderdag 25 oktober in Knooppunt Galder de informatieavond bezocht over de voorontwerp bestemmingsplannen over de Ballemanseweg en Bollemeer. De avond werd geopend door wethouder Ton Braspenning, daarna werden de bestemmingsplannen gepresenteerd en ontstond een levendige discussie.

Bekijk de presentatie.

Lees meer op de website van de gemeente, of download hier het bestemmingsplan voor de Ballemanseweg.

13-12-2012 || Per 6 januari treedt de nieuwe dienstregeling in werking. Voor lijn 145 betekent dit dat de eerste en de laatste rit verdwijnen. De bus rijdt dan alleen nog tussen half 8 en half 7 elk uur tussen Breda en Meersel-Dreef.

In 2015 zal het busvervoer opnieuw worden aanbesteed. De Provincie wil met het bestaande budget en bij stijgende kosten zoveel mogelijk openbaar vervoer aanbieden. Men wil zo min mogelijk lege of bijna lege bussen te laten rijden. Hierbij is het dus niet uit te sluiten dat het voorzieningenniveau met name voor kleine kernen als Galder af zal nemen. 

Lees meer...

10-01-2013 || Als eerste vereniging uit Galder en Strijbeek heeft CPO Galder naast de dorpsraad een plekje op deze website (andere verenigingen kunnen zich melden). Omdat ze nog steeds extra leden zoeken die gezamenlijk willen bouwen in Galders nieuwste wijk Bollemeer houden ze hun pagina regelmatig bij, dit verdient een bezoek! Ook zijn ze erg actief op Facebook en Twitter. De voorbereidingen voor de eerste bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang.

Lees meer over CPO...

Lees meer over Bollemeer...

14-02-2012 || Na een aantal jaren zonder Ganzenvenloop heeft men bij Loopgroep Galder de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat een doorstart van deze mooie sportactiviteit in 2013! Op zaterdag 14 september zal opnieuw een Ganzenvenloop plaatsvinden. De vergunning is inmiddels aangevraagd, meer informatie volgt nog.

20-02-2013 || Als een staatsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) is gestolen of is zoekgeraakt, is het niet meer noodzakelijk om daarvoor bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente, wordt de aangifte van vermissing van het oude document direct meegenomen. Vanaf vrijdag 1 maart nemen de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant de aangifte van Vermissing Staatsdocumenten over van de politie. Een pilot met 8 gemeenten is dermate succesvol dat deze werkwijze nu in de hele Veiligheidsregio wordt toegepast. 

Aangifte van vermissing is verplicht, ook als men geen nieuw document wil aanvragen. Ook dan is het gemeentehuis het aangewezen loket.Het doen van aangifte moet persoonlijk gebeuren.Dit kan niet digitaal of per telefoon. De gemeente rekent voor deze nieuwe dienstverlening geen extra kosten.Wel is het zo dat voor de aanvraag van een nieuw staatsdocument na verlies of diefstal extra leges worden gerekend.

26-03-2013 || Ondanks de stagnerende woningmarkt wordt er weer gebouwd in Galder en in heel de gemeente Alphen-Chaam. In de kernen is een krant bezorgd met de titel: ‘Alphen-Chaam bouwt aan de toekomst’. Hierin wordt aandacht besteed aan de herinrichting van de centra in de drie dorpen, alle andere bouwprojecten in onze gemeente en activiteiten die te maken hebben met de leefbaarheid. Een digitale versie van de krant vindt u hier

In Galder komen er 8 nieuwe woningen bij vooraan de Ballemanseweg. Ook is CPO Galder druk bezig met het realiseren van circa 15 huizen in nieuwbouwwijk Bollemeer. De bouw van het nieuwe dorpshuis is inmiddels begonnen. Ook is er een ateliergroep gestart om na te denken over de toekomst van het Mattheusschoolgebouw en het hele oude dorpshart. 

De krant wordt niet bezorgd in het buitengebied maar in de Leeuwerik, ‘t Knooppunt en de bibliotheek in de school kunnen nog kranten opgehaald worden. Nog een opmerking over de krant: in de Gaarshof en de Leeuwkesdries wordt de riolering NIET vervangen. Deze straten worden wel opnieuw ingericht maar bij nader inzien is het riool nog goed en omdat het water afloopt richting de Galderseweg zou aansluiting op het gescheiden stelsel in de Sint Jacobsstraat weinig opleveren.

Wethouder Ton Braspenning verwacht dat er voldoende animo zal zijn voor de huizen. De vrees voor een snelle krimp van het aantal inwoners is vooralsnog ongegrond gebleken, zegt hij. Vorig jaar kreeg Alphen-Chaam er 150 nieuwe inwoners bij. De verwachting is nu dat pas na 2025 de bevolkingscijfers licht zullen dalen. De dorpsraad werkt er hard aan om dit nog verder uit te stellen en zo de leefbaarheid in Galder-Strijbeek te bevorderen!

26-04-2013 || Jos Moelands (53) ontving de oorkonde Lid in de Orde van Oranje Nassau in de bouwkeet bij De Leeuwerik in Galder. Al vanaf 1968 tot nu toe is hij ‘spreker’ en verricht Jos allerlei hand- en spandiensten voor het carnaval in Galder-Strijbeek. Hij was in het verleden Prins carnaval en lid van de Raad van Elf in de toenmalige carnavalsvereniging. Thans is hij initiator en uitvoerder van het huidige Maerkrattenland en zet zich o.a. in voor de kindermiddag. Jos Moelands is ook lid van het organisatiecomité ten behoeve van de Galderse Dorpsquiz. Hij is omroeper en brengt eigen liederen ten gehore op de jaarlijkse rommelmarkt. Verder treedt hij op voor de KBO in Galder en op De Donk in Ulvenhout. Al vanaf 1987 is Jos Moelands bestuurslid van het St. Nicolaascomité en treedt hij op als zwarte piet. In 1994 is hij ook bestuurslid in de vereniging “Reik mij de Hand” geworden in het Belgische Meersel-Dreef, een hulporganisatie voor missionarissen. Sinds 2002 is Jos ook bestuurslid van het Oranjecomité van Galder-Strijbeek, waarin hij tot heden actief is.

Al met al een zeer terechte onderscheiding voor een gewaardeerde dorpsgenoot dus, gefeliciteerd Jos!

28-04-2013 || Burgemeester Harrie Nuijten plant woensdag 1 mei twee Koningslindes in Alphen en in Chaam ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. In Alphen komt er een tegenover het gemeentekantoor aan de Baarleseweg. In Chaam wordt een monumentale Koningslinde geplaatst bij de Ledevaertkerk aan de Dorpsstraat. Een derde Koningslinde wordt later in het jaar geplant in de nabijheid van het nieuwe Dorpshuis in Galder. Op dit moment is het vanwege de bouwwerkzaamheden niet handig om een boom te planten.

04-06-2013 || Het college van B&W wil dat er nog dit jaar watertappunten komen in de kernen van Chaam (Brouwerijplein) en Galder (De Leeuwerik). Als het centrumplan gerealiseerd is, komt er ook zo’n watertappunt in Alphen. De gemeente biedt wandelaars en andere passanten zo de mogelijkheid om gratis een fris glas water te gebruiken en steunt tevens het goede doel. De opbrengsten van de watertappunten van ‘Join the Pipe’ komen namelijk ten goede aan projecten in de derde wereld. Brabantwater zorgt voor een kostenloze installatie van het watertappunt. Het verbruikte water wordt niet in rekening gebracht. 

24-05-2013 || Vanaf vandaag ligt het Concept Gebiedsvisie Oude Dorpshart Galder voor een periode van 4 weken, tot donderdag 20 juni, ter inzage. Dit plan omschrijft een gebiedsvisie voor de huidige locatie van de Mattheusschool en omgeving. Het plan ligt tijdens werkdagen ter inzage in het gemeentekantoor te Alphen. Het gemeentekantoor is geopend op maandagen van 13:30 tot 16:00 uur, op de overige werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur en op afspraak. Gedurende vier weken kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie kenbaar maken aan het college Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Heeft u ideeën, vragen of belangstelling dan kunt u contact opnemen met de heer Gorissen via m.gorissen@alphen-chaam.nl

U kunt het plan ook hier inzien.

06-06-2013 || Er is geen bezwaar gemaakt op het bestemmingsplan dat tot 29 april ter inzage lag. Dat is goed nieuws voor Vereniging CPO Galder. Volgens de planning kan de bouw begin 2014 starten. Dit betekent dat de leden van CPO Galder verder gaan met het ontwerpen, plannen en uitbesteden van het bouwproject. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwste woonwijk van Galder haar eerste bewoners medio 2015 verwelkomen.

Lees meer...

28-08-2013 || Burendag 2013 wordt dit jaar gevierd op zaterdag 21 september. Het Oranje Fond stelt tot maximaal € 500,- per Burendagactiviteit beschikbaar. Zo helpt het Oranje Fonds om overal in Nederland buurten socialer te maken en mensen met elkaar in contact te brengen. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wanneer je Burendag op 20, 21 of 22 september viert. Het Oranje Fonds heeft dit jaar een beperkt budget beschikbaar. Op=op! Het aanvraagformulier moet uiterlijk 2 september om 12.00 uur bij het Oranje Fonds binnen zijn. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen. Organisaties met een winstoogmerk komen niet in aanmerking. 

Wat is er te doen in Galder-Strijbeek?

Organiseert uw vereniging een activiteit voor iedereen? Zet ze dan zelf in de agenda van Galder-Strijbeek.

Maak ook gebruik van de Galder-Strijbeek pagina op onsalphenchaam.nl, voor berichten, prikbordadvertenties en nieuw: "hulp gevraagd"

Heeft u iets te melden?

Hebt u informatie, die interessant is voor Galder-Strijbeek. Laat het ons weten, dan plaatsen we dat op onze website. 

Stuur ons een e-mail