Laarzenpad

stand van zaken begin 2012

De Dorpsraad heeft het idee opgepakt om een wandelpad te realiseren van de Markweg naar de stuw bij het Vonderpad. Gelegen aan de Strijbeekse zijde van de Mark. Het pad loopt door een mooi gebied met zicht op de meander in de Mark, het natuurgebied langs de Mark en zicht tot aan de Strijbeekseweg. Zo kan er recreatief gewandeld worden van Galder naar Strijbeek of verder. Wandelen langs de Mark op het fietspad is met steeds passerende fietsers niet ideaal, zo niet onmogelijk.

Het pad kan komen op de strook van 3 meter naast de Mark, die eigendom is van waterschap De Brabantse Delta. Nabij de Markbrug is het weiland van Natuurmonumenten. Met beide organisaties zijn gesprekken gevoerd, die positief verlopen zijn. Momenteel loopt er een vergunningsaanvraag bij het Waterschap.

De benaming Laarzenpad is gekozen omdat het pad niet aangelegd of gecultiveerd wordt. Er zal vanzelf een “olifantenpad” ontstaan. Wel zal er wegbewijzering komen, gedeeltelijk een afrastering en een loopbrug over een sloot.

De gemeente Alphen-Chaam staat positief tegenover het initiatief, maar kan het financieel niet ondersteunen. Het pad zal met vrijwilligers uit Galder en Strijbeek gerealiseerd moeten worden. Wel is het plan ingediend bij de Rabobank voor sponsoring, in het kader van activiteiten die de gemeenschap dienen.

Of het pad gerealiseerd kan worden hangt af het verkrijgen van een vergunning van Brabantse Delta en financiƫle middelen. Wordt vervolgd.