Boekje veiligheid voor senioren

Beste dorpsgenoten,

Van de gemeentelijke medewerker Crisisbeheersing en veiligheid het verzoek de informatie in de bijlage te verspreiden.

De informatie is vooral gericht op senioren en juist deze groep beheerst gebruik van internet dikwijls niet. Voor u de taak de informatie door te geven aan (groot)ouders en senioren buren.

Buurtpreventie Galder-Strijbeek (FG)  Lees meer...

Maak Galder en Strijbeek veilig!

Camera in beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Lees meer...


Buurtpreventie: Meld u aan voor de whats app groep !!!


buurtpreventie@galder-strijbeek.nl

Bel eventueel  J. de Hoon tel 076 5613706 of Frans Goedhals 076-5611970 indien u niet weet wie uw contactpersoon is in de wijk !

Hoe werkt de WhatsApp. Inwoners die hun mobiel nummer hiervoor beschikbaar stellen en de app op hun mobiel hebben ingesteld worden door de straatcontactpersoon toegevoegd aan de groepsapp. Als een van de personen van de groep een bericht maakt en verzendt, is dit door heel de straat of wijk te zien. De betreffende straatcontactpersoon beoordeelt of hij/zij het bericht doorzet naar andere straten/wijken. De straatcontactpersoon is de beheerder van de groep en alleen hij of zij kan nummers toevoegen of verwijderen Ziet een inwoner een verdachte persoon of situatie dan handelt hij als volgt: Allereerst zal hij of zij beoordelen of er directe politie-inzet nodig is. Is dit het geval dan wordt eerst 112 gebeld. Daarna zet hij of zij de bevindingen via de WhatsApp door aan de deelnemende inwoners van de straat. Via de WhatsApp wordt de verdachte persoon gevolgd en door andere deelnemers van de WhatsApp weer opgepikt. Bij een minder urgente situatie zouden inwoners met elkaar kunnen afspreken (via de WhatsApp) om samen de straat op te gaan en zich aan de verdachte personen te laten zien waardoor er mogelijk een preventieve werking van uit gaat en potentiële inbrekers het hazenpad kiezen. 

Wat zijn de plus- en minpunten: 

Minpunten  De WhatsApp groep wordt oneigenlijk gebruikt. Dus voor zaken waarvoor het niet is bedoeld. (vb felicitatie, groet, grap, foto of YouTube item)  Er is een telefoon met internetmogelijkheid nodig.  Op een bericht wordt door anderen gereageerd met feiten die weinig van doen hebben met het oorspronkelijke bericht (vb verdachte persoon heeft anders dan in bericht geen groene maar een blauwe trui aan). Pluspunten  WhatsApp berichten versturen is gratis  Maakt snel elkaar informeren mogelijk  Mensen reageren in het algemeen attenter op App-berichten dan op mails Er zullen ongetwijfeld nog ongewenste zaken aan het licht komen want ook voor ons is het nieuw maar wij hopen dat we mensen die de WhatsApp naar ons idee niet goed gebruiken of waarvan wij vinden dat de meldingen onduidelijk of onvolledig zijn, hierop mogen attenderen. Bij herhaald ongewenst gebruik kan het nummer uit de groep worden verwijderd. Voor de volledigheid melden wij u nog dat, indien u toestemming geeft om met de WhatsApp mee te doen uw telefoonnummer bekend zal worden in uw straat. Iedereen kan nl de deelnemerslijst raadplegen. Het is mogelijk om per adres meerdere mobiele nummers beschikbaar te stellen. 

Mocht u na het lezen van vorenstaande met ons van mening zijn dat het instellen van een WhatsApp groep kan bijdragen aan het terugdringen van de inbraken dan verzoeken wij u om onderstaande informatie door te geven bij uw straatcontactpersoon in de bus te stoppen. Ook kunt u de gevraagde gegevens via het mailadres: buurtpreventie@galder-strijbeek.nl aan ons kenbaar maken. 

Wij hopen dat voldoende inwoners deel zullen nemen aan dit project en zeggen u toe dat we na ongeveer een jaar het project zullen evalueren. Antwoordstrook: Hierbij deel ik mede dat ik wil deelnemen aan de WhatsApp buurtpreventie. Naam: Adres: Telefoon nummer: 06 Tweede nummer: 06


Bel eventueel  J. de Hoon tel 076 5613706 of Frans Goedhals 076-5611970 indien u niet weet wie uw contactpersoon is in de wijk !


Whatsapp ?

Whatsapp blijkt een effectief wapen in strijd tegen inbraak en vandalisme. Wie pakt de draad op ?

Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp buurtwachten die op lokale schaal een buurt  veiliger proberen te maken (deels ook op Twitter of Facebook). Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Precieze cijfers zijn bij de Nationale Politie niet bekend, maar uit een rondgang op internet blijkt dat buurtbewoners het afgelopen halfjaar in tientallen gemeenten een ‘digitale buurtwacht’ hebben gevormd.Hieronder een aantal initiatieven op een rij waarin zowel politie, burgers als ondernemers initiatiefnemer kunnen zijn. Ken jij er ook nog een? Laat het weten en we voegen het toe in onderstaand overzicht.
Voor voorbeelden uit de regio Lees meer...

Cameratoezicht als middel om diefstal te voorkomen.

30-09-2015||  Het zou heel makkelijk zijn om Galder  en Strijbeek te beveiligen door Camera's te plaatsen op de drie invalswegen. Dit recht is voorbehouden aan gemeente en politie. 

Cameratoezicht op openbare plaatsen

Gemeenten mogen camera’s op openbare plaatsen hangen als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele voorwaarden voor het cameratoezicht door gemeenten.

Voorwaarden cameratoezicht gemeente

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Andere maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven.
  • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
  • De gemeente moet mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.
  • De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren.

Camera's en particulier gebruik

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat opnames die beveiligingscamera's van personen maken, vallen onder Europese regels voor bescherming van privacy. Het gaat specifiek om camera's die personen aan hun huis hebben bevestigd en op de openbare weg hebben gericht.

Een camerabeeld opgenomen op de openbare weg valt onder persoonsgegevens, omdat mensen te herkennen zijn aan fysieke kenmerken. Daarom valt het onder de regels van de bescherming van persoonsgegevens, redeneert het Hof. Er zijn wel uitzonderingen, zo staat te lezen in de uitspraak. Als iemand zijn eigendom, gezondheid of leven beveiligt door de camera op de openbare weg te richten, is dat wel toegestaan.

Beveilig uw huis met goed hang en sluitwerk!

Hang en sluitwerk ouder dan 10 jaar volstaat vaak niet meer. Denk aan Kerntrekbeveiliging. Kerntrekbeveiliging wordt toegepast om de inbraak methode kerntrekken tegen te gaan. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is voorzien van een hard metalen bescherming, wat de cilinder beschermd tegen uitboren en het uittrekken van de cilinder. U kunt er ook voor kiezen om alleen de cilinder te vervangen door een anti-kerntrek cilinder. Na het lezen van deze pagina bent u al aardig op de hoogte van dit serieuze probleem wat de kop ingedrukt moet worden. Momenteel is kerntrekbeveiliging een eis voor nieuwbouw volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en is het sinds april 2014 ook verplicht voor bestaande bouw. Het voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen biedt u niet alleen een goede bescherming tegen inbraak, maar kan bij een aantal verzekeringen ook leiden tot een lagere premie. Lees meer..

Burgernetbericht Maximaliseren
Oproep aan ondernemers om deel te nemen aan informatiebeurs ! Maximaliseren
Buurtpreventieteam zoekt nog enkele vrijwilligers !

01-03-2014 || In het weekblad van enkele weken geleden berichten wij u over buurtpreventie die is gestart in de kern Galder. In dit bericht deden wij een oproep voor vrijwilligers die zich in willen zetten als straatcontactpersoon voor het buitengebied.

Wij hebben voor de volgende (groepen) van straten nog contactpersonen nodig.

Galderseweg (noordelijk deel) vanaf het viaduct over de rijksweg tot aan de komgrens, de Daesdonckseweg tot aan de Schele brug, de Moerstraat tot aan de kruising met de Rijsbergsebaan.

Galderseweg (zuidelijk deel) vanaf de Belgische grens tot aan de komgrens, de Kerzelseweg tot en met de Kerzelseweg nr 6, de Markweg tot de Markbrug.

Ballemanseweg, vanaf de komgrens tot de kruising met de Kerzelseweg/Rijsbergsebaan, de Rijsbergsebaan tot de kruising met de Moerstraat, de Kerzelseweg tot nummer 6.

Strijbeekseweg (zuidelijk deel) Vanaf de Belgische grens tot en met huisnummer 42, de Goudbergseweg tot en met het smokkelaartje en de Markweg tot de Markbrug.

Strijbeekseweg (Noordelijk deel) Vanaf huisnummer 42 tot het viaduct over de snelweg, de Notselseweg.

Wat is buurtpreventie en wat wordt er van een contactpersoon verwacht.  Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om samen met politie en gemeente een bijdrage te leveren aan de veiligheid en daarmee de leefbaarheid van een wijk of straat. Het gaat er dus om dat we met zijn allen oplettend zijn en vreemde of verdachte situaties met elkaar delen en aan de politie door geven.

De straatcontactpersoon van een straat of groep van straten is een vrijwilliger die de schakel vormt tussen de straatbewoners en de politie/gemeente. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de straat en heeft regelmatig overleg met politie, gemeente en andere organisaties. Het is niet zo dat er gepatrouilleerd wordt; alle bewoners zijn alert op vreemde en verdachte zaken en geven deze door, of direct aan de politie (bij daadwerkelijke inbraak of zeer verdachte situaties) of aan de straatcontactpersoon. Deze beoordeelt of er een melding uitgaat naar de hele straat/wijk of dat de politie wordt ingeschakeld.

De straatcontactpersoon zal bij de bewoners langs gaan om e-mailadres en telefoonnummer op te nemen zodat zaken met elkaar kunnen worden gedeeld. Ook voor het buitengebied vinden wij het belangrijk dat er buurtpreventie wordt ingesteld. Samen moeten we proberen onze straat/ ons dorp veilig te maken.

Vindt u het ook belangrijk dat er buurtpreventie komt meldt u dan aan.

Aanmelding kan telefonisch bij J. de Hoon tel 076 5613706 of via de mail onder vermelding van uw adres.

Buurtpreventie@galderstrijbeek.nl

Het preventieteam

Dorpsraad start samen met politie buurtpreventieproject

12-10-2013 || Afgelopen donderdag heeft de dorpsraad samen met de politie en medewerkers van de gemeente een grote ronde gemaakt met flyers langs de deuren in Galder en Strijbeek. Doel van deze actie was om mensen meer bewust te maken van veiligheidsrisico's rondom het huis. Inbrekers hebben maar een klein kansje nodig om grote (emotionele) schade aan te richten. In het kader van de Week van de Veiligheid had de politie een nieuwsbrief opgesteld met een aantal tips om inbraak tegen te gaan. Deze kunt u hiernaast downloaden. 

De dorpsraad sloot zich aan bij deze actie omdat het al langer zit te broeden op een buurtpreventieproject. Dit was een mooie gelegenheid om dit bekend te maken en mensen meteen uit te leggen wat de bedoeling is hiervan. Een werkgroep van dorpsraad Galder-Strijbeek gaat proberen om voor alle straten enthousiaste mensen te vinden die contactpersoon voor hun straat willen zijn. Boven deze contactpersonen is dan een voorzitter die direct in contact staat met de politie. Op deze manier kan informatie over bijvoorbeeld verdachte personen snel naar de politie worden doorgegeven en kan de politie op haar beurt ook snel berichten verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld via een maillijst of een whatsappgroep waar alle bewoners van een straat bij zijn aangemeld. 

Het is dus niet de bedoeling dat men met honkbalknuppels nachtelijke rondes gaat lopen, maar meer dat de informatie snel op de juiste plek komt. Van alleen maar roddelen aan de bar door bewoners wordt de politie niks wijzer.

Op onze ronde hebben we al heel wat enthousiaste mensen gesproken dus de werkgroep Buurtpreventie gaat zeker door. Als u zich ook wil inzetten voor de veiligheid in uw directe omgeving, meld u dan aan via een mail naar jan.de.hoon@galder-strijbeek.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij Jan terecht. 

Politie waarschuwt voor Engelssprekende klusjesmannen

07-08-2013 || De politie waarschuwt voor werkzoekende klusjesmannen uit Groot-Brittannië. Recent kreeg de politie diverse meldingen van inwoners van Alphen-Chaam en omstreken die door mannen waren benaderd voor een klusje. De mannen bellen aan en bieden schoonmaakdiensten aan. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van daken, terrassen, stoepen e.d. Hoewel het aanbieden van dergelijke diensten niet strafbaar is, waarschuwt de politie om vooral terughoudend te zijn. Vaak worden geïnteresseerde bewoners achteraf geconfronteerd met extreem hoge rekeningen, omdat bij aanvang van werkzaamheden prijsafspraken niet goed worden vastgelegd.;

Wordt u benaderd en vertrouwt u het niet, bel dan de politie: 0900-8844


Politieberichten regio Galder-Strijbeek
 

 Volg de laatste politieberichten in deze regio. Lees meer...

 

Wijkagent Frie van Rijsbergen

Werkgebied:
Alphen-Chaam, Glader, Strijbeek, Bavel AC
Telefoonnummer:
0900 - 88 44

Filmpje politiekeurmerk veilig wonen ! klik op foto !

De donkere wintermaanden staan voor de deur. Vaak een gezellige periode zo rond de feestdagen. Maar ook een tijd waarin traditiegetrouw de meeste inbraken worden gepleegd. Aan onverlichte woningen zien inbrekers 's avonds dat bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor er minder zicht is op verdachte situaties.

Om te voorkomen dat inbrekers tijdens deze donkere dagen hun oog op uw woning laten vallen, kunt u er zelf voor zorgen dat u het deze inbrekers niet te makkelijk maakt. Hoe u dat kunt doen? Nou zo:

tip 1Goed afsluiten? Sleutel omdraaien! Lees meer...


tip2: Niet thuis ! licht aan ! Lees meer...


Inbraakgolf in Galder-Strijbeek

Afgelopen weken hadden we een behoorlijke stijging van het aantal woninginbraken in Galder en dan met name aan de  Galderseweg  en de Gaarshof. Op het kaartje kunt u zien over welk gebied we het hebben.

In de meeste gevallen vonden de inbraken plaats in de late avonduren en nacht en werd aan de achterkant ingebroken.

Er werd gezocht naar geld, sieraden, mobieltjes en laptops. Dus zaken die gemakkelijk te vervoeren zijn en bijna overal wel in huis zijn.

U kunt uzelf helpen door uw huis goed af te sluiten met deugdelijk hang en sluitwerk. Goede verlichting werkt ook preventief.

U kunt ons helpen door ons te bellen als u iets ziet wat verdacht of ongewoon is. U mag, als het echt spannend is ook 112 bellen, dan kunnen we er vlugger zijn.

We hopen dat we op deze manier gezamenlijk iets kunnen doen tegen deze ergerlijke inbraken.

Met vriendelijke groet,
Frie van Rijsbergen
Wijkagent


Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad