Juli 2018

Glasvezel in aanlegMidden-Brabant Glas/Baarle-Nassau Glasis druk bezig met de aanleg van glasvezel, eerst in Strijbeek en nu ook in Galder. Zo is op 13 juli een POP (verdeelhuisje) geplaatst op de Markweg. Daarmee zijn we op de toekomst voorbereid. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor een aansluiting, dan kan dat nog met (aanvankelijk geringe) meerkosten. 

Viering Sint Jacobskapel 550 jaar. Op 25 juli, de naamdag van Sint Jacobus, wordt gevierd dat de kapel in Galder 550 jaar geleden in gebruik is genomen. Om 19:00 uur is er een Eucharistieviering, door pastoor Lars Peetam en kapelaan Thai. Daarna houdt Toon van Miert een lezing over de geschiedenis van de kapel, deelt Frans Kolder zijn ervaringen over pelgrimstochten en is er na afloop een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Zomerexpositie "Mark, stroom door de tijd". De vereniging Markdal houdt 14 juli t/m 19 augustus een expositie. Deze is op de zaterdag- en zondagmiddagen van 13 tot 17 uur te bezichtigen, in de monumentale Protestante Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, in het Ginneken. Zie de flyer. 

Bijdrage Thebe Extra. De Ledenvereniging Thebe Extra heeft op 5 juli aan twee projecten van Galder-Strijbeek een financiële bijdrage toegekend. Het betreft het een bedrag van € 900 voor de Versterking Sociale Veerkracht en een bedrag van € 600 voor het Zondag Matinee de Vier Jaargetijden. Totaal werden 18 initiatieven uit Midden- en West-Brabant beloond vanuit het Stimuleringsfonds van Thebe Extra. Zie Dorpsraad
Juni 2018

Stinkende afvalbakken voorkomen. Bij aanhoudend warm weer is er meer kans dat het afval in de gft-container gaat stinken of erger nog dat er vliegen en maden in de container zitten. Voor tips...Perspectienota In deze nota zijn alle plannen van de gemeente overzichtelijk weergegeven. Centrumplan, Cpo 2 en 3, markdal , uitbreiding school zijn opgenomen in deze nota en te zien via de pagina op https://onsalphenchaam.nl/nieuws/perspectiefnota-2019-alphen-chaam.html


Galderse Kermis Nieuwe Stijl. Het programma van de Galderse Kermis van 22 t/m 24 juni is huis-aan-huis verspreid. Het wordt echt een Dorpsfeest, met BBQ en brunch. Opgave daarvoor en voor een weekendticket voor de botsauto's wordt thuis opgehaald en is ook mogelijk bij De Leeuwerik en 't Knooppunt. Zie poster.


Het is de ambitie van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) om de leefbaarheid van Brabant, en de kerngemeenschappen die daar deel van uitmaken, te behouden en te vergroten. De brochure  geeft handvatten voor het oprichten en levend houden van dorpscoöperaties. Aan bod komen hetoprichten, de valkuilen, het samenwerken en goede tips. De brochure is hier te downloaden.


Mei 2018

Rommelmarkt zoekt vrijwilligers! Er zijn nog mensen nodig voor het bemannen van de verkeersposten, om het verkeer bij de Rommelmarkt in goede banen te leiden. Als u enkele uren mee wilt helpen, verzoeke op te geven bij Katja Jochems, email: katjajochems@hotmail.com, tel: 0630714195.

Wonen met gemak. De Dorpsraad heeft op 7 mei een thema-bijeenkomst georganiseerd over "Wonen met gemak" door de heer Rolf Jopse. Daar is zeer nuttige informatie verstrekt hoe m.n. senioren comfortabel en veilig kunnen blijven wonen in de eigen woning. De opkomst viel echter wat tegen. De informatie is waarschijnlijk voor méér mensen van belang. Zie de pagina van de Dorpsraad.

Eikenprocessierups. De processierups is op verschillende plaatsen in Galder gesignaleerd. Heeft u hiervan last, geef dit dan door aan de gemeente voor biologische bestrijding. Kijk op https://www.abg-boomonderhoud.nl.


Oldtimertreffen op 3 juni. Tijdens de Rommelmarkt Galder is er van 10:00 tot 16:00 uur een Oldtimertreffen. Iedereen is van harte welkom met een oude bromfiets, motor, auto, legervoertuig, tractor etc. Zie de poster voor meer informatie. Zie ook de webpagina.

Concert in Sint-Jacobskapel op 27 mei. Op zondag 27 mei is uur een concert gehouden m.m.v. Siem van Baal (solo), Merel Jansen (viool) en Vocalgroup Maandag. Elk jaargetijde wordt een zondagmatinee gehouden in de Sint-Jacobskapel, op initiatief van Willeke Loermans, om de historische en culturele waarden van Galder en Strijbeek te onderstrepen. Lees verder..

Gezonde lunch-activiteit en routes. Op 19 mei is er in Alphen een gezonde lunch en een "route". Op 27 mei is er in Chaam ook een "route". Tal van bedrijven, tuinen en ateliers zijn dan per fiets, auto of te voet te bezoeken. Dit in het kader van deelname van de gemeente als ‘keuken’ voor “We are Food”. Dit is ontwikkeld door de Provincie nadat zij verkozen werd tot Europese regio van de gastronomie. Lees verder.

Rommelmarkt zoekt parkeergelegenheid en vrijwilligers. Vanwege een tekort aan vrijwilligers, is de organisatie van de Rommelmarkt niet in staat het parkeren van de bezoekers te organiseren. Daarom een vriendelijk doch dringend beroep op grondeigenaren met een perceel nabij de dorpskern, om dit beschikbaar te stellen en te begeleiden. Zie nadere informatie op de webpagina van de Rommelmarkt.

Belgen bouwen superwindmolens net over grens. De zes windmolens die net over de Belgische grens bij Hazeldonk staan worden vervangen door zeven turbines die bijna twee keer zo hoog zijn. Energiebedrijf Electrabel vervangt de bestaande windmolens van 118 meter voor exemplaren van maximaal 215 meter. Bewoners aan de Nederlandse kant van de grens weten van niets. Zie BNDe Stem.

Windenergie A16 fietsexcursie en klankbordgroep. Op 17 mei wordt een fietsexcursie gehouden langs de windmolenlocaties, o.a. bij Galder; aansluitend is er een kenniscafé in Princenhage over het concept-ontwerp-inpassingsplan. Zie hier nadere informatie; aan te melden met dit formulier. Verder is hier het verslag te bekijken van de klankbordgroep vergadering (laatste 23 april).

Wonen, ‘Alphen-Chaam is als bestuurlijke eenheid een "vereniging van dorpen", waarin de kernen tot op zekere hoogte gemeenschappen zijn met een eigen karakter. Respect voor de eigenheid van de kernen staat aan de basis van het zijn van één gemeente. Alphen (4.180 inwoners) is historisch gezien voornamelijk georiënteerd op Tilburg. Chaam (4.145 inwoners) juist op Breda.’ Lees de woonvisie...

April 2018

Meld u óók aan voor de vrijwilligerspool. De Dorpsraad roept dorpsgenoten op om zich aan te melden als vrijwilliger. Afhankelijk van ieders interesse en tijd, zijn er ook voor u gepaste mogelijkheden. Vele handen maken licht werk. Dus geef u a.u.b. op bij de Dorpsraad. Zie nadere informatie.

Wandelen voor Lucht. Op zondag 6 mei kan er in de gemeente gewandeld worden voor een goed doel (strijd tegen longfibrose). Afstanden zijn 3, 5, 8, 13 en 21 km. Vertrek vanaf het SAS in Alphen tussen 08:00 en 14:00 uur. Inschrijven is benodigd. Zie de flyer. Zie de website.

Rommelmarkt 2018. Op zondag 3 juni wordt voor de 13e keer de rommelmarkt gehouden in Galder, van 09:00 tot 16:00 uur. Ook is er dan een Oldtimer treffen tegenover de Leeuwerik. Voor deelname aan de rommelmarkt is een deelnemerskaart nodig. Zie verdere informatie op de website. Over de parkeerverboden zie pagina op deze website.

Galders Feest Weekend 2018. Het programma van het GFW op 18, 19 en 20 mei is bekend. Ook is er een poster gemaakt. Tickets zijn van te voren te bestellen en zijn dan goedkoper, zie website. De poster en informatie over het programma staat hier op Facebook. 


Ploegendienst Festival 2018. Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni worden de Galderse Meren omgetoverd tot een magische werkvloer. Wakker worden na een dag hard werken en douchen in de Galderse Meren. Programma op vrijdag 1 juni 12:00-23:00 uur en zaterdag 2 juni 13:00-23:00 uur. Voor nadere informatie:zie website.

Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op 9 april 2018 heeft de jaarlijkse openbare bijeenkomst plaatsgevonden van de Dorpsraad Galder-Strijbeek. De belangstelling was met 110 aanwezigen goed te noemen. Belangrijkste thema voor de Dorpsraad in 2018 is "(blijven) wonen". Zie verder pagina Dorpsraad

De Dorpsraad organiseert vier thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen; zonodig worden extra sessies ingelast. 

1. Wonen met gemak door dhr. Rolf Jobse op 7 mei 14:00-16:00 uur
2. Droomwonen door dhr. Egbert Kalle op 14 mei 19:00-21:00 uur
3. Financieel-juridische constructies door notaris n.t.b.
4. Zorg in en aan huis n.t.b. 
Voor deze thema-bijeenkomsten, kan worden opgegeven bij de Dorpsraad. Email naar dorpsraad@galder-strijbeek.nl of bel naar 0617996897.

  

Lente. In het nest van de fuut is het voorjaar ook door gedrongen.Het eerste ei is een feit. Broedduur: 25-29 dagen. Eind April, als alles meezit, kruipt het jonge fuutje uit het ei. 

Als men oplettend langs de Mark fietst ontdek je het nest met de broedende fuut.(Cees van Raaij)


Maart 2018

Nieuwe fysiotherapie in de Leeuwerik. Per 1 maart heeft Fysiotherapie Better Bodies Zundert de praktijk in de Leeuwerik overgenomen. Het team bestaat uit vijf gediplomeerde therapeuten met ieder hun eigen specialiteiten. Lees meer ...


Openbare bijeenkomt Dorpsraad. Op maandag 9 april 2018 om 20:00 uur wordt de jaarlijkse openbare bijeenkomst gehouden van de Dorpsraad, in de Leeuwerik. Zie de informatiebrief met de onderwerpen.

School Iduna geeft de strijd nog niet op. Voor de laatste keer vecht het bestuur van Iduna voor het voortbestaan van de vrije school in Galder. Op 7 maart werden de bezwaren van de school  besproken bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Zie BNDeStem


Dierenleven rondom de Mark, Galder.  Vernieuwd.

Fotopagina gemaakt door Cees van Raaij met prachtige foto's van dieren rondom het mooie Markdal. Zie fotoreportage...


Pubquiz in de Leeuwerik op 23 maart. Op vrijdag 23 maart vindt voor de tweede keer de Leeuwerik Pubquiz plaats. Een gezellige algemene quiz in knusse sfeer onder het genot van een hapje en een drankje. Schrijf je snel in want VOL = VOL


Het prachtige Markdal

foto Cees van RaaijSensoren waken over alleenstaande ouderen.  De gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ gaan huizen van alleenstaande ouderen met een zorgbehoefte voorzien van sensoren. Zie bericht in BNDeStem. Overigens biedt de glasvezel die binnenkort wordt aangelegd in Galder en Strijbeek ook dit soort mogelijkheden.

Op welke partij stemt u op 21 maart?  
Misschien dat die keuze wat gemakkelijker wordt als u naar  https://www.gemeentekieswijzer.nl/alphenchaam gaat en daar de gemeentekieswijzer invult. Dit is een initiatief van de regionale dagbladen. Bij de Kieswijzer zijn de onderwerpen en de stellingen bepaald op basis van een enquête onder lezers, aangevuld met kennis van de lokale politiek van een journalist in onze gemeente.

Februari 2018

Inzameling snoeihout op 3 maart. De gemeente Alphen-Chaam biedt haar inwoners de mogelijkheid gratis snoeihout in te leveren. U kunt het snoeihout op zaterdag 3 maart tussen 09.00 en 13.00 uur inleveren in Strijbeek op het terrein van V.O.F. Kennes aan de Goudbergseweg 11. Zie bericht.

Doe ook mee aan de Opschoondag op 24 maart!  Op 24 maart a.s. wordt de landelijke “Opschoondag” gehouden. Ook voor Galder en Strijbeek is dat een goed idee. Geef u op, bv. met uw buurt-, of andere vereniging; dat kan tot 10 maart. We kunnen zelf bepalen wat we aanpakken, zoals zwerfvuil en blad opruimen, schoonmaken van speelvoorzieningen, bankjes of straatnaambordjes. Samen met Woningcorporatie Leystromen zorgt de gemeente voor de benodigde materialen zoals prikkers, handschoenen en zakken, de afvoer en ook een traktatie. Lees meer….

Antroposofische basisschool Iduna stopt.  School Iduna aan Galderseweg 3 houdt per 1 augustus op. Gemeente Alphen-Chaam had eerder geconcludeerd dat het bestemmingsplan de school niet toestaat. Het vinden van een nieuwe lokatie duurde de school vervolgens te lang. Zie: BNDeStem  School Iduna

De Klokkenberg: 'We gaan bouwen'  BN de Stem - De gemeente Breda heeft de omgevingsvergunning ter visie gelegd voor de bouw van de eerste 29 panden in De Klokkenberg aan de Galderseweg. Op 14 maart wordt de vergunning onherroepelijk. ,,Dan gaan we bouwen'', reageert de Bredase ontwikkelaar Richard Schul enthousiast. ,,Het gaat er echt van komen.'' Lees meer...

De trots van Strijbeek  BN de Stem - Was paardenfokker Hans de Roover eerder al 'super trots' dat het door zijn stal gefokte Cuba genomineerd was voor 'paard van het jaar 2017' in de Verenigde Staten, nog trotser is hij nu Cuba de prijs ook daadwerkelijk heeft binnengesleept. Lees meer...

Participatie in Windmolens.  De sociale participatie is erop gericht om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens die in dit gebied komen te staan. Afgesproken is dat 25 procent van de windmolens in eigendom komt van de lokale gemeenschap. Lees meer...

Nieuwe trainer Gesta.  Vanaf volgend seizoen is Anjo Wintermans uit Raamsdonkveer hoofdtrainer van RKVV Gesta uit Galder, dit seizoen uitkomend in de vierde klasse B. Januari 2018

Hoe is buurtpreventie georganiseerd?  De werkgroep Verkeer en veiligheid heeft buurtpreventie opgezet voor het gebied Galder, Strijbeek en Notsel. De aangesloten bewoners ontvangen mailberichten. Daarnaast zijn er WhatsApp-groepen. Hoe werkt het en hoe meld ik me aan?


De Carnavalskrant van de Maerkratten is uit!  Indien u de Carnavalskrant van 2018 nog niet in huis hebt, kunt u die halen bij de Leeuwerik, 't Knooppunt of Bogers Totaalvoeding voor € 3,50. Een Maerkratten-sjaal word verkocht voor € 10  en een vlag voor € 15. Het Maerkratten programma staat ook hier...

Achtste dorpsquiz Maerkrattenland. Op vrijdag 19 januari 2018 vond voor de 8e keer de Dorpsquiz plaats van Maerkrattenland:  Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. Er deden maar liefst 33 teams mee. Een zeer geslaagde avond. Lees verder...


Bestemmingsplan Markdal ter inzage. Het bestemmingsplan voor de inrichting van het Markdal ligt t/m 15 feb. ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam. Per gemeente is een bestemmingsplanbesluit nodig en is het doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht.  Lees meer...

Carnaval in aantocht !!

Motto  2018   "We laote ut maor in 't midden"Van zaterdag 11 tot dinsdag 13 februari.


Kerstboomverbranding. De gemeente houdt op woensdag 10 januari een kerstboominzameling voor inwoners van Alphen-Chaam. Je kunt de bomen op 10 januari van  15.30 tot 18.45 uur op de volgende plaats inleveren:In Galder Berkenakker, braakliggend terreintje

December 2017

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Alphen-Chaam

Het Gemeentebestuur heft graag het glas met u op een gezond en gelukkig 2018. De inwoners zijn welkom op woensdag 3 januari 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.  


 Galder en Strijbeek bijna uitverkocht!? Er is bijna geen huis meer te krijgen in Galder of Strijbeek. Op dit moment staan er nog 7 woningen te koop. Lees meer... Nieuwjoarke Ouwe nu op 30 december 2017  Ook dit jaar is tussen 10.00 en 12.00 uur de kinderopvang van PUUR  open. Ieder kind dat gaat zingen is welkom bij de BSO in de Leeuwerik om zijn handen te warmen aan het vuur, de schorre stem te smeren en te zingen natuurlijk. Lees meer...


 zondagmatinee 11 december 2017. Gelegenheidskoor Galder en Meersel-Dreef treedt op 10 dec. op in de Sint-Jacobskapel. Een gelegenheidskoor van Galder en Meersel-Dreef, zonder verdere naam, gaf een zeer gewaardeerde uitvoering. Lees meer...


3 kavels Korenbloem in verkoop. De gemeente Alphen-Chaam biedt aan de Korenbloem in Galder drie bouwkavels te koop aan voor het bouwen van een vrijstaande woning. De kavelprijs is vanaf € 184.000,- inclusief BTW. Voor meer informatie ....Snoeihout inleveren. Op zaterdag 9 december kunt u tussen 09.00 en 13.00 uur kosteloos snoeihout inleveren. Dat kan in Strijbeek op het terrein V.O.F. Kennes aan de Goudbergseweg 11.  oudjaarszingen voor dummies.Ieder dorp of stad heeft zo haar gewoonten en gebruik. We hebben voor nieuwkomers bedacht om u een aantal handige tips of feitjes mee te willen geven waarmee u in in de kennismaking met onze dorpen gemakkelijk kunt overleven. Lees meer...


Stadsarchief 

Ontdek de bijna 1000 foto’ s over galder en strijbeek in het stadsarchief. Lees meer...


November 2017

Tunnel A58/ markdal. BREDA - Als de A58 toch verbreed wordt, maak van die bedreiging dan een kans. Leg de snelweg verdiept aan onder rivier de Mark door, bouw geluidsschermen met zonnepanelen erin en denk aan nieuwe natuur. De groep Van A58 naar Beter roept Rijkswaterstaat op de inpassing van de snelweg te 'optimaliseren'. Lees meer...


Sinterklaas komt aan. Vol verwachting klopt ons hart, want na een jaar lang wachten is het zaterdag 25 november eindelijk weer zover. Sinterklaas en zijn pieten weten dan weer ons prachtige dorpje Galder te vinden. We verzamelen met z’n allen om 14.00 uur bij de oude school. Na aankomst in de Leeuwerik (€ 1,00 entree per persoon voor jong en oud).

Zeldzame vogel in de Mark bij Galder. De dodaar is een schuw vogeltje en bevindt zich meer onder dan boven water. Het vraagt het nodige geduld om hem te vinden.  In Nederland wordt het aantal broedparen geschat op 1800 tot 2500.Reden om de Mark dodaars met enige trots te presenteren. ( met dank aan Cees van Raaij)


 Lezing Bels Lijntje. Heemkundige Jan van Eijck uit Goirle houdt op maandag 20 november een lezing over het Bels Lijntje, de spoorlijn die vroeger liep tussen Nederland en België in de Leeuwerik. De lijn werd 150 jaar geleden geopend, had aanvankelijk veel succes maar bleek geen blijvertje. Aan de hand van anekdotes en sterke verhalen deelt Jan van Eijck zijn herinneringen aan het Bels Lijntje.

 Nieuwe B&B in Strijbeek. Stichting de Nobele Hoeve nu ook met een B&B. Inmiddels het 5e B&B in Galder en Strijbeek. De stichting heeft tot doel: het creëren van bewustwording op het gebied van welzijn van mens, dier, milieu en duurzaamheid om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Lees meer...


Toekomst Kermis Galder. De Dorpsraad, het Knooppunt (Betina en Peter) en de Leeuwerik (John) willen in overleg met inwoners uit Galder omtrent de toekomst van de Kermis. Daarom wordt u uitgenodigd om op donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur in de Leeuwerik uw visie op de kermis te geven. Allerhande ideeën die betrekking hebben op de kermis zijn van harte welkom. Lees meer...

Veldtoertocht Galder. Op 19-11-2017 is er weer de jaarlijkse veldtoertocht:  Afstanden: 25/40/50 km. In het grensgebied Nederland Belgie (grens Meersel-Dreef/Galder) / Toertocht in de prachtige bossen en heidevelden; door de Markvallei ten zuiden van Breda!Met vanaf 14.00 “After VTT-Party” met Dave’s One Man Band!!

Oktober 2017

Glasvezel in Galder wordt aangelegd. Het bestuur van de Coöperatie Baarle-NassauGlas heeft besloten om de kern van Galder definitief aan te sluiten op het glasvezelnetwerk dat voor het buitengebied al eerder in de planning stond. Verder is besloten dat er een eigen POP in Galder wordt geplaatst. Vanaf februari 2018 zijn de aansluitingen voorzien. Lees meer...


 Locatie windmolens A16. Er komen nog 2 windmolens bij op het industrieterrein Hazeldonk en 3 windmolens op het knooppunt Galder aan de overzijde van de A 58/ Galderse Heide. Bekijk locaties...Alphen Chaam in beeld. Het gemeentebestuur kijkt met veel plezier terug op de burgeravonden die in september en oktober plaatsvonden in onze gemeente. Dankzij de gesprekken met onze inwoners verzamelden wij veel waardevolle informatie. Tijdens de avonden toonden wij ook een film over onze gemeente. Deze film is hier te bekijken.


Uitbreiding Leeuwerik. In de raadsvergadering van donderdag 26 oktober worden concrete voorstellen en een plan gepresenteerd voor de uitbreiding van de Leeuwerik. Er is een bedrag beschikbaar van ca. € 650.000,00 voor de nieuwe aanbouw. Kijk naar schets...


Gemeente zet streep door schoollocatie. Gemeente behandelt a.s dinsdag het voorstel om geen toestemming te verlenen voor de schoollocatie aan de Galderseweg 3. Lees het voorstel gemeente...Hoge Cito score Mattheusschool. De Mattheusschool in Galder behaald een gemiddelde Cito score van 541.2 bij een gemiddelde landelijke score van 535. Lees meer...Nog maar 8 woningen te koop. Op dit moment staan er in Galder en Strijbeek nog 8 woningen in de verkoop, veelal in het duurdere segment. Kijk voor het actuele overzicht op Funda....Deelname EK: Brons.  Shanne Braspennincx uit Strijbeek is geselecteerd voor de Europese kampioenschappen baanwielrennen. Deze worden van donderdag 19 tot en met 22 oktober gehouden in Berlijn. lees meer...Enquete gemeente Alphen Chaam. De gemeente Alphen-Chaam is ook zeker benieuwd naar de visie van andere inwoners op het gemeentebestuur en de lokale democratie. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om een vragenlijst hierover in te vullen. Het kost hoogstens 15 minuten van uw tijd. Het helpt ons allemaal, omdat we met de antwoorden in de hand kunnen investeren in onze lokale democratie! Vul ‘m dus in die lijst! Klik hier.

September 2017

Nieuwe antroposofische basisschool in Galder

Iduna, een vernieuwende school, geïnspireerd vanuit de antroposofie en staatsvrij. Het doel van ons onderwijs is om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. We wensen de kinderen, levend en echt onderwijs te bieden, door te leren in en van de natuur. Iduna wil de kinderen de wereld laten ontdekken vanuit het doen om zo tot begrip te komen. Kijk op  facebook 

 Nieuwe B&B  Hof van Strijbeek 

Middenin in een landelijke en bosrijke omgeving is sinds juli 2017 onze Bed and Breakfast gevestigd. Hof van Strijbeek is een bijzondere plek om te logeren. 
Het is gesitueerd aan de rand van een prachtig natuurgebied rondom het Goudbergven. Lees meer...

Foto uit de oude doos

Voor de aanleg van de E19 was Strijbeek in Meerle een van de drukste grensovergangen. Het verleden leeft verder in de naam van de taverne.Op de zwart-witfoto was het gebouw aan de grens met Nederland een douanepost met bijhorende slagboom en wachthuisje. Lees meer.

Uitnodiging 20 jaar Alphen Chaam

Omdat de huis aan huis post niet correct verlopen is en u het weekblad niet meer ontvangt (omdat er geen bezorger meer is) is de kans groot dat u de uitnodiging van de gemeente gemist heeft. Vandaar dit bericht. Zie bijlage.


Glasvezel in Galder en Strijbeek

02-09-2017 Mede naar aanleiding van de zeer goed bezochte provider-avond, heeft de Coöperatie Midden-BrabantGlas een nieuwe uiterlijke datum voor opgave bekend gesteld: 5 OKTOBER 2017.Verder is er een mogelijkheid voor een E-abonnement bijgekomen, voor inwoners die wel een glasvezelaansluiting willen, maar geen afnameverplichting. Lees meer…


Wilde achtervolging in beeld bij SBS6

De wilde achtervolging die op 12 januari 2016 plaats vond en eindigde in een crash op de Ballemanseweg in Galder is in beeld gebracht bij De Meldkamer, een tv-programma van SBS6. 
Lees meer...


Het beste idee.

De gemeente Alphen-Chaam bestaat 20 jaar en dat is een mijlpaal die de gemeente graag viert met haar inwoners. Het gemeentebestuur is bijzonder trots op de organisatiekracht van de kernen en wil creatieve ideeën van inwoners in dit jubileumjaar extra ondersteunen en stimuleren.Lees meer...

Augustus 2017

Troeteleik A58

CHAAM - Als de Annevillelaan een nieuw viaduct krijgt om zo de troeteleik in de middenberm van de A58 te redden, dan moet dat gewoon goed en volwaardig zijn. Geen goedkoop, smal viaduct waar met stoplichten maar één verkeersstroom tegelijk wordt toegelaten. Dat vindt de gemeente Alphen-Chaam.


Heide op Strijbeekse Heide in bloei

22-08-2017|| de heide op de Galderse en Strijbeekse heide staat nu in bloei. Een mooie gelegenheid voor een wandeling. Lees meer... Glasvezel in Galder en Strijbeek         

18-08-2017||Op MAANDAG 28 AUGUSTUS a.s. wordt in de LEEUWERIK een informatieavond gehouden door de providers die de content leveren op de glasvezel van Midden-Brabantglas. Aanvang 19.30 uur. |www.midden-brabantglas.nl  Lees meer


Klokkenberg: kansen of bedreiging ?

14-08-2017|| Onlangs is gestart met de ontwikkeling van het ' landgoed de Klokkenberg' aan de Galderseweg. In de komende jaren tot 2022 komen hier 150 woningen of appartementen, met ca. 300 inwoners een nieuwe dorpsgemeenschap. Of is het een nieuwe wijk als verlengstuk van Breda Zuid gelegen aan het aantrekkelijke het Mastbos / Galderse heide. Lees meer...

 Galder blijft groeien

10-08-2017|| Medio 2016 telde Galder voor het eerst 1000 inwoners. Inmiddels staat de teller op 1035. In 2009 woonde er nog 912 mensen in Galder. Overigens wonen er in Strijbeek 230 mensen. Info CBS...


Speeltuin 

08-08-2017|| de uitbreiding van de speeltuin met ligschommel, wip en glijbaan is positief ontvangen. In afgelopen weken wordt de speeltuin druk bezocht. Geschiedenis

Weinig op deze plek herinnert nog aan het radarstation dat de Duitsers hier in 1942 aanlegden. De komst van dit onderdeel van het Duitse luchtverdedigingssysteem had grote gevolgen voor de omgeving en zijn bewoners. Al voor de bevrijding gaven de Duitsers het kamp op.Lees meer...

Juli 2017

Volg CPO 2 Korenbloem op faceboek

21-07-2017|| 11 inwoners van Galder en Strijbeek maken plannen voor een 2e CPO project. Lees meer...De Mattheusschool

14-07-2017|| In het afgelopen schooljaar 2016-2017 telde de school 95 leerlingen met een gemiddeld aantal leerlingen per (combinatie) klas van 20-25. Statistieken en vergelijking met andere scholen kijk op pagina jeugd ' scholen op de kaart' 


Instructie veiligheid voor senioren

12-07-2017|| Handzaam boekje om uw veiligheid binnen uw woonomgeving of in het omgaan met internet of bankzaken te verbeteren. Lees meer...Ov met de bus

05-07-2017|| Vanaf 1 oktober kunnen reizigers in alle reguliere Brabantse bussen een OV-vervoersbewijs met pin, contactloos of creditcard betalen en vanaf 1 december is het niet meer mogelijk om met contant geld een kaartje in de bus te kopen. Lees meer...


Juni 2017 

Landgoed de Klokkenberg

29-06-2017||De Klokkenberg wordt getransformeerd tot een unieke, hoogwaardige woonomgeving. In de verschillende gebouwen komen bijzondere koopwoningen, uiteraard met behoud van het historische karakter. Een kleinschalige woongemeenschap met woningen, in grootte varierend. Ga naar hun website...


De nobele hoeve

28-06-2017|| Stichting de Nobele Hoeve is in 2017 opgericht door Margarit Gerrits. De stichting heeft tot doel: het creëren van bewustwording op het gebied van welzijn van mens, dier, milieu en duurzaamheid om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Lees meer...


Plattegrond Alphen Chaam 

25-06-2017|| Download hier de plattegrond van de hele gemeente Alphen Chaam. Downloaden....Eervolle vermelding

20-06-2017||GALDER - Kunstenares Anita Vermeeren krijgt eervolle vermelding bij De Nederlandse Portretprijs voor haar met balpen getekende portret I am 18 nowLees meer...


Logeren op de boerderij

20-06-2017||Zoek je rust of vind je het fijn om te wandelen, fietsten of paard te rijden , dan is logeren op boerderij Strijhoeve heel geschikt. Vanaf september 2016 is op deze boerderij de mogelijkheid om te overnachten in deze B&B Strijhoeve. Lees meer...


AGENDA via ONSALPHENCHAAM.NL

11.06.2017|| Meld je activiteit of evenement zelf aan via de link www.onsalpenchaam.nl klik op AGENDA op deze pagina en Meld aan....

We zullen deze activiteit daarna uitvergroten op deze website of delen op onze Facebookpagina. 

Uitbreiding Leeuwerik

07-06-2017||GALDER - Dorpshuis De Leeuwerik in Galder wil uitbreiden. Het aantal leerlingen van de basisschool Mattheus groeit harder dan verwacht waardoor het aantal klassen niet meer in De Leeuwerik past. Lees meer...


Bevolkingsontwikkeling Noord Brabant

06-6-2017|| Gemeente Alphen Chaam groet eerst licht tot 2035 met daarna een lichte krimp. Naar verwachting blijft Galder en Strijbeek groeien als randstedelijke regio van Breda. Lees meer...


mei 2017

Werkgroep glasvezel Galder 

22-05-2017|| Er doet zich voor de Kom van Galder een mogelijkheid voor om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk van de Coöperatie MiddenBrabantGlas / Baarle-NassauGlas. Daarvoor is een Werkgroep opgericht.

Lees meer….


Trouwe klanten zwaaien Henk en Anneke uit !

27-05-2017|| Klanten uit Galder en omgeving bedanken Henk en Anneke voor de vele jaren waarin ze hun klanten altijd heel gastvrij en warm hebben ontvangen. 'Ze stonden altijd voor je klaar en maakten er altijd een gezellig bezoekje van.'                                     We zullen ze missen !!! Lees meer...


Historische langgevelboerderij in de verkoop

16-05-2017|| de historische boerderij aan de galderseweg staat in de verkoop. Kijk naar een prachtige filmimpressie van de omgeving van deze boerderij. Zie verderHaken aan de grootste deken 

12-05-2017|| De dames van de Crea club (KBO) haken mee om de grootste deken van de wereld te maken. Dit wordt georganiseerd door Esmeralda de Vries uit Leeuwarden. De deken zal vijf of zes voetbalvelden groot moet worden. Lees meer


Nieuwberichten april 2017

Update: Nu nog 11 opstellingsvarianten

26-04-2017|| 11 varianten blijken volgens de stuurgroep geschikt om verder te onderzoeken en te beschrijven in een milieueffectrapportage. De provincie en gemeenten met omwonenden en andere belangstellenden gesproken over opstellingsmogelijkheden voor windmolens langs de A16. Lees meer... of direct naar de varianten... 


Weekmarkt in Galder 

15-04-2016|| De gezellige mini weekmarkt in Galder elke woensdag van 14.00u tm 18.00u is inmiddels al een begrip. Met groente en fruit. Verse en gebakken vis en gegrilde kippen. De weekmarkt heeft een eigen facebookpagina.

  Lees meer


Watersportcentrum stapje dichterbij

 12-04-2017|| de plannen voor een Watersportcentrum aan de Galderse meren zijn weer een stapje dichterbij. Het centrum zal in ieder geval niet in 2017 open gaan. Lees meer...


                 

Het Markdal wint eenvoudig beter trofee 2016

12-4-2017|| Minister Schulz reikt prijs uit.  Als bewoners geven we zelf vorm aan het plan, we krijgen de ruimte van overheden, we voeren de regie, we kopen gronden, we richten ze in en zorgen voor beheer. Zo doen we ervaring op met de ruimte die de nieuwe Omgevingswet ons biedt èn tegelijk ervaren en overwinnen we de knelpunten  met de huidige procedures.                                                     Ook als leereffect voor overheden. lees meer...

maart 2017       

Volg ontwikkelingen Klokkenberg 

11-03-2017|| de verkoop van het voormalige sanatorium lijkt nu in een beslissende fase te komen. Kijk voor laatste nieuwsberichten, mooie oude foto's of meer op de overzichtspagina van BN de stem. Lees meer...


Markhoeve Strijbeek

07-03-2017|| Boerderij Markhoeve in Strijbeek ondergaat een metamorfose. De provincie kocht het pand aan. Het moet symbool komen te staan voor de kracht van Strijbeek. De Vereniging Markdal nam het voortouw om dit voormalige agrarische bedrijf een nieuwe invulling te geven. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners en ondernemers van Strijbeek. Vanuit Werkplaats De Gruyter tekenden architectuurstudenten van Fontys voor het ontwerp. Lees meer..

februari 2017

Redactie
24-02-2017|| Iedere maand wordt onze website meer dan 1000 keer bezocht! We zoeken nieuwe redactieleden om deze nieuwsvoorziening ook in de toekomst in stand te houden. Wie heeft interesse? Ook een leuke ervaring om te leren om met een website om te gaan. Stuur een mailtje naar Theo.kerkers@galder-strijbeek.nl 

januari 2017

 Nieuw bestuurslid 
20-01-2017|| Vanaf 1 januari 2017 is opnieuw een nieuw bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Dorpsraad. Martijn van Exsel neem het stokje over van Jan de Hoon die het bestuur dit jaar heeft verlaten. 


 Nieuwe B&B in Galder
07-01-2017|| Nieuwe B&B in Galder: Sleep en Go. Éen mooie vakantie woning voor een comfortabel en relaxt verblijf in een natuurrijke omgeving. Lees meer...
5 unieke eigenschappen!


Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad