Het Markdal en alles wat er te beleven is!


Artikelafbeelding voor markdal van BN DeStem

Markdal: 8 kilometer aan meanderende rivier erbij

BN DeStem-12 jun. 2017
GALDER - Jaren is er aan gewerkt en nu nadert dan het eindspel. De herinrichting van het Markdal gaat de procedure in. Dat heet: er is een ...


Plannen vereniging Markdal

22-08-2016|| Kijk naar de laatste presentatie van medio juli 2016 van de plannen in het  Markdal. Kijk naar waar de mark gaat meanderen en waar nieuwe fietsroutes zijn gepland. Lees meer...
Foto's zijn van Cees van RaaijZeldzame vogel in de Mark bij Galder

De dodaar is een schuw vogeltje en bevindt zich meer onder dan boven water. Het vraagt het nodige geduld om hem te vinden.  In Nederland wordt het aantal broedparen geschat op 1800 tot 2500.Reden om de Mark dodaars met enige trots te presenteren. ( met dank aan Cees van Raaij)


Toekomstplan markdal

Het Markdal: plan van meerwaarde weer een stapje dichterbij!

01-12-2015|| plan van meerwaarde weer een stapje dichterbij. Plan is na gesprekken met bewoners en betrokken partijen verstrekt aan beide gemeenten. Lees het definitieve plan van meerwaarde ' perspectief voor het Marktdal' Leesmeer...


20-11-2015|| Een werkgroep van de vereniging heeft zich bezig gehouden met de visie op het landschap en haar cultuurhistorie van het Markdal. Onlangs is deze visie gepresenteerd. Lees meer... Daarnaast presenteert de werkgroep een visie over water en natuur. lees meer...
Markdal / Wikepedia

Markdal
Mark vanaf Duivelsbruglaan

Het Markdal ligt ten zuiden van Breda en loopt tot Meersel-Dreef tot de grens met België tussen Breda en de grens met België. Het is een open weidegebied en wordt doorsneden door de rivier de Mark (Dintel).

Tussen de wijk het Ginneken en Kasteel Bouvigne is een wandelgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Hier liggen stenen met gedichten erop. Ter hoogte van het Ginneken zijn er onder andere de Duivelsbrug en de Vrijlandtbrug.

In de jaren 60 van de twintigste eeuw is de meanderende Mark gekanaliseerd. Hierdoor kon het water snreller worden afgevoerd en werd overstromingsgevaar verminderd. Ook kwam de kanalisering de landbouw ten goede. Met het kanaliseren van de Mark is echter ook veel van de kenmerkende flora uit het Markdal verdwenen.

In het kader van natuurontwikkelingen is aan het begin van de 21e eeuw besloten de natuurlijke loop van de Mark te herstellen. Daartoe zijn bochten in de rivierloop aangebracht en is de rivierbedding steiler gemaakt. De omliggende weilanden zijn omgevormd tot schraalgrasland, kenmerkend door hun voedselarme bodem en hoge grondwaterstand. Hiertoe werd de voedselrijke toplaag van de bodem afgegraven. Op de afgegraven gronden zijn karakteristieke planten als dwergbies enblaartrekkende boterbloem verschenen.

De reconstructie van het Markdal werd voltooid in 2004. Sinds die tijd is de visstand in de Mark aanzienlijk verbeterd. Ook is de oeverzwaluw in het gebied teruggekeerd. Andere vogels in het Markdal zijn de ijsvogel, die net als de oeverzwaluw nesten bouwt aan de oevers van de Mark. 's Winters wordt het gebied bevolkt door de Canadese gans en de wintertaling.

Kanovaren

  Kanovaren over de Mark. Sinds 2014 organiseert Kanoverhuur Galder kanotochten op de Mark. Kanovaren is een leuke en ontspannen activiteit. Je kunt ontdekt de mooie natuur vanuit België, langs Galder tot Breda vanaf een andere kant.
Lees meer...

Rondrit naar de oorsprong van de Mark
Rondrit naar 

 Een fietstocht naar de bron van de Mark. Een uitgebreide beschrijving van markante plaatsen langs de Mark vanuit Galder naar haar oorsprong, een landweggetje dat Marckstraat wordt genoemd. Een laagte in het veld markeert de plek waar wat kleine poelen te vinden zijn: de Bron!  Bekijk de gehele fietsroute... ( met dank aan Gerrit Wittenberg)


Het markdal (Boven) tussen de natuurgebieden Strijbeekseheide, Mastbos en Galderse HeideGa direct door naar de website van
Youtube filmpje
Galder en Strijbeek aan de Mark

Het Markdal

Het Markdal dankt zijn naam aan de beek De Mark, die door de weilanden ten zuiden van Breda stroomt. Dankzij de inzet van Natuurmonumenten heeft een deel van De Mark haar oorspronkelijke slingerende loop weer terug. Aan weerszijden van de beek groeien wilgen en elzen.

Ruimte voor de natuur

Natuurmonumenten wil met andere natuurorganisaties de natuur in het Markdal weer alle ruimte geven. Daarom zijn ook langs de beek natuurlijke oevers gegraven. De kracht van het stromende water heeft op sommige plaatsen steile oevers uitgesleten waar ijsvogels en oeverzwaluwen nestelen.

Lees meer op de site van natuurmonumenten......


Thuis   |   Servicepunt   |   Galder-Strijbeek   |   Ondernemend   |   Natuur & Recreatie   |   Jeugd   |   Senioren   |   Dorpsraad